chuyen de HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH them

CHUYEN DE CHAT LUONG TINH

CHUYEN DE CHAT LUONG TINH
... hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa C Điện phân AlCl3 tạo Cl2 độc D Điện phân Al2O3 cho Al tinh khiết Câu 84: Hoà tan hoàn toàn 21,6g Al dung dịch A gồm NaNO NaOH dư ,hiệu suất phản ứng 80%.Thể ... p: q < 1: B p: q = 1: C p: q > 1:4 D p: q = 1: Câu 95: Thêm 240ml dung dịch NaOH 1M vào cốc thuỷ tinh đựng 100ml dung dịch AlCl nồng độ x mol/l, khuấy đến phản ứng hoàn toàn thấy cốc có 0,08 mol ... Tính giá trị nồng độ a? A 0,2M 0,2M B 0,4M 0,1M C 0,38M 0,18M D 0,42M 0,18M Câu 99: Một cốc thuỷ tinh chứa 200ml dung dịch AlCl 0,2M Cho từ từ vào cốc V ml dung dịch NaOH 0,5M Tính khối lượng kết...
 • 8
 • 80
 • 0

CHUYÊN đề 12 HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

CHUYÊN đề 12 HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
... Cho từ từ b mol H + vào dung dịch chứa a mol [ Al(OH )4 ] thu c mol kết tủa Tính b theo a,c CHUN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH Khi c = a (lượng kết tủa thu lớn nhất) → b = a Khi c < a  b = a(1phản ... 100ml Tính nồng độ mol chất tan dung dịch A A [Na[Al(OH)4]]=0,2M; [NaOH]=0,4M B [Na[Al(OH)4]]=0,2M; [NaOH]=0,2M C [Na[Al(OH)4]]=0,4M; [NaOH]=0,2M D [Na[Al(OH)4]]=0,2M CHUN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH ... 0 ,12 lít D 0,08 lít 38) Khi cho V ml hay 3V ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 400ml dung dịch AlCl nồng độ x mol/l ta thu lượng chất kết tủa có khối lượng 7,8 gam Tính x CHUN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG...
 • 7
 • 1,571
 • 38

Đề thi về Hidroxit lưỡng tính ppt

Đề thi về Hidroxit lưỡng tính ppt
... NaOH 0,5M Tính khối lượng kết tủa nhỏ V biến thi n đoạn 200ml ≤ V ≤ 280ml A 1,56g B 3,12g C 2,6g D 0,0g 2) Hồ tan hồn tồn 8,2 gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước thu dung dịch A chứa chất tan Tính thể ... BaCl2 dư vào thu 46,6 gam kết tủa Tính x A 2M B 0,5M C 4M D 3,5M 15) Cho m gam Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau phản ứng hồn tồn thu 0,78 gam kết tủa Tính m A 1,61g B 1,38g 1,61g C ... tinh chứa 200ml dung dịch AlCl3 0,2M Cho từ từ vào cốc V ml dung dịch NaOH 0,5M Tính khối lượng kết tủa lớn V biến thi n đoạn 250ml ≤ V ≤ 320ml A 3,12g B 3,72g C 2,73g D 8,51g 21) Hồ tan hồn tồn...
 • 6
 • 106
 • 1

Chuyên đề-Hàm lượng Fe, Al trong đất và mối liên hệ với tính chất đất Việt Nam

Chuyên đề-Hàm lượng Fe, Al trong đất và mối liên hệ với tính chất đất Việt Nam
... Đối với đất vùng đồi núi hàm lượng Al3 + di động phụ thuộc lớn vào đá mẹ trình hình thành đất 3.3 Mối liên hệ với tính chất đất Việt Nam Hàm lượng Al số loại đất Việt Nam •Loại đất f Al2 O3 % Al3 + ... đất phổ biến Việt Nam: đất đỏ vàng đất nâu đỏ Bao gồm nhiều loại phong phú đa dạng phụ thuộc vào thành phần đá mẹ 3 HÀM LƯỢNG AL TRONG ĐẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI TÍNH CHẤT ĐẤT VIỆT NAM 3.1 Hàm lượng ... 0.10 HÀM LƯỢNG FE TRONG ĐẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI TÍNH CHẤT ĐẤT VIỆT NAM 2.1 Hàm lượng Fe đất Trong đất sắt thường gặp thành phần nhóm Ferosilicat, dạng oxit, hydroxit, muối đơn giản phức chất hữu...
 • 14
 • 416
 • 0

Chuyên đề phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty TNHH sản xuất và thương mại lương nông

Chuyên đề phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty TNHH sản xuất và thương mại lương nông
... TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM LƯƠNG NÔNG A GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY : I SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY : Công ty TNHH sản xuất thương mại Lương Nông (tên giao ... giống phần phân tích giá bán bắp nếp phân tích Ảnh hưởng mặt hàng đến doanh thu : 3.1 Thò trường : Qua phân tích tình hình sản xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại Lương Nông ta thấy sản phẩm ... nhân giống phần phân tích sản phẩm dưa hấu trình bày III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2002 – 2003 : Đánh giá chung tình hình thực lợi nhuận Công ty năm 2002 – 2003...
 • 52
 • 62
 • 0

Báo cáo tổng kết chuyên đề Năng lượng gió

Báo cáo tổng kết chuyên đề Năng lượng gió
... ngành công nghiệp lượng gió http://www.ebook.edu.vn BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE -7- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI ... động gió nước giới tính đến ngày 18/07/2001 http://www.ebook.edu.vn BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE -5- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ ... TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE -4- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ...
 • 130
 • 675
 • 0

Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính
... NaOH 0,5M Tính khối lượng kết tủa nhỏ V biến thiên đoạn 200ml ≤ V ≤ 280ml A 1,56g B 3,12g C 2,6g D 0,0g 2) Hồ tan hồn tồn 8,2 gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước thu dung dịch A chứa chất tan Tính thể ... BaCl2 dư vào thu 46,6 gam kết tủa Tính x A 2M B 0,5M C 4M D 3,5M 15) Cho m gam Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau phản ứng hồn tồn thu 0,78 gam kết tủa Tính m A 1,61g B 1,38g 1,61g C ... = b − TH2 : Xảy phản ứng , [ Al(OH )4 ] hết , H + hết dư Số mol chất tham gia phản ứng − (1) tính theo [ Al(OH )4 ] − H + + [ Al(OH )4 ] → Al (OH )3 ↓ + H 2O (1) →a a ¬ a Al (OH )3 ↓ + H +...
 • 6
 • 315
 • 5

Chuyên đề: Các QT tính XS

Chuyên đề: Các QT tính XS
... không bi trừ điểm Một học sinh học làm cách chọn tùy ý câu trả lời Tính xác suất để đợc điểm Bài 9: Gieo đồng thời súc sắc.Ngời thắng có xuất mặt chân .Tính xác suất để ttrong ván chơi,thắng ván ... đồng thời phải sửa Tính xác suất để ca phải sửa máy Bài 4: Trong hộp kín có cầu màu xanh cầu màu đỏ.Lờy ngẫu nhiên từ hộp lần quả(không hoàn lại) đợc màu xanh dừng lại Tính xác suất để ngời ... số có chữ số Tính xác suất để : Số vé số số Số vé có chữ số 5và chữ số chẵn Bài 7: Trong lớp học có bóng đèn , bóng có xác suất bị cháy 0,25 Lớp học đủ ánh sáng có bóng đèn sáng Tính xác suất...
 • 6
 • 311
 • 2

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình
... − y = ( y − x).(xy + 2) 2)   x + y = Bài 4: Giải bất phương trình sau 1) 5x + 12x > 13x 2) x (x8 + x2 +16 ) > ( - x2 ) Bài : Chứng minh bất đẳng thức sau : 1) ex > 1+x với x > 2) ln (1 + x...
 • 2
 • 6,987
 • 145

Báo cáo chuyên đề Toán cấp tỉnh

Báo cáo chuyên đề Toán cấp tỉnh
... đề, gợi vấn đề - Việc sử dụng PMDH toán làm phương tiện hỗ trợ cách hợp lý cho hiệu cao - Trước có ý tưởng thiết kế BGĐT cần ý số điểm quan trọng sau: Lựa chọn chủ đề dạy học thích hợp, chủ đề ... trường, tổ Toán - Lý trường thường xuyên tổ chức Hội thảo, chuyên đề ƯDCNTT, trao đổi kinh nghiệm nhằm đổi phương pháp dạy học, đặc biệt việc phổ biến cập nhật hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học ... đề dạy học cần tới BGĐT Chủ đề dạy học thích hợp chủ đề dùng BGĐT để hỗ trợ dạy học tạo hiệu dạy học tốt sử dụng thiết bị dạy học truyền thống Cần tránh chọn chủ đề, tiết học mà việc thiết kế...
 • 3
 • 728
 • 2

CHUYÊN ĐỀ SINH CẤP TỈNH( CÓ SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦM MÊM)

CHUYÊN ĐỀ SINH CẤP TỈNH( CÓ SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦM MÊM)
... học, ứng dụng công nghệ thông tin ,sử dụng số phần mềm chuyên dụng đơn giản để thiết kế giảng điện tử • Sử dụng thí nghiệm ảo,mô trình sinh học để giảng thêm sinh động hấp dẫn lôi học sinh hứng ... thực tế nhiều giáo viên dạy sinh học gặp nhiều khó khăn dạy đến số thí nghiệm khó thực tiết dạy sinh học lớp số trình sinh học sinh học lớp 8,9 Nếu giáo viên sử dụng tranh vẽ kết hợp phương ... giáo khoa học sinh khó hiểu • Vì giáo viên cần ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp sử dụng thí nghiệm ảo hình ảnh động mang tính mô để dạy cho học sinh, dạy sinh học Ví dụ : Sinh học Tiết 10,11...
 • 19
 • 218
 • 1

Chuyên đề kinh tế tình hình thất nghiệp ở việt nam

Chuyên đề kinh tế tình hình thất nghiệp ở việt nam
... tăng giảm tỷ lệ thất nghiệp chu kì kinh tế Tình hình thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2010: 2.1 Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2010: Nhìn lại chặn đường mà kinh tế Việt Nam qua, có ... chuẩn đề 3.2 Tác hại thất nghiệp: GVHD: Võ Hồng Phượng Trang 16 SVTH: Huỳnh Văn Lộc Chuyên đề kinh tế Tình hình thất nghiệp Việt Nam Thất nghiệp không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mà ... Chuyên đề kinh tế Tình hình thất nghiệp Việt Nam động có trình độ chuyên môn cao, người không đủ điều kiện dễ dàng bị sa thải Chính lý nghiên cứu “ Tình hình thất nghiệp Việt Nam thực...
 • 20
 • 2,034
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề đại lượng không điệnchuyên đề mạng máy tínhchuyên đề thực tập tình hình trộm cắptuyển tập các chuyên đề kỹ thuật tính tích phânbáo cáo thực tập chuyên đề tiền lươngđồ án chuyên đề mạng máy tínhluan van chuyen de tien luongbáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tiền lươngchuyên đề phát huy tính tích cực của học sinhtính chất hóa học của hidroxit lưỡng tínhtính chất của hidroxit lưỡng tínhchuyên đề nâng cao tính chủ độngchuyên đề phân tích tình hình cho vay mua nhà xây dựng và sửa chữa nhà tại ngân hàng thương mạichuyen de casio ve tinh phan tramchuyên đề về lượng giácĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học