Đồ án nghiên cứu dự báo sự xuất hiện sương muối trên khu vực tây bắc bộ

đánh giá sai số hệ thống dự báo ma của mô hình hrm cho khu vực đông bắc bộ

đánh giá sai số hệ thống dự báo ma của mô hình hrm cho khu vực đông bắc bộ
... NHIÊN TRầN quang đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa hình hrm cho khu vực đông bắc Chuyên ngành : Khí tượng học Khí hậu học Mã số : 60.44.87 LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC ... gõy ma Bc B, phc v cho vic phõn tớch cỏc kt qu ỏnh giỏ sai s 2.1 S liu 2.1.1 S liu ma quan trc v thc t 2.1.1.1 Khu vc ỏnh giỏ v trm o ma khu vc tin hnh ỏnh giỏ sai s h thng ma ca mụ hỡnh HRM, ... nghiờn cu Lun ny trung vo vic ỏnh giỏ sai s h thng d bỏo ma ca mụ hỡnh HRM theo khụng gian v thi gian kt hp vi mt s hỡnh th thi tit chớnh gõy ma, ma va v ma ln cho khu vc ụng Bc B B cc lun gm cỏc phn:...
 • 142
 • 401
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " ĐÁNH GIÁ SAI SỐ HỆ THỐNG DỰ BÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH HRM CHO KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ " - CHƯƠNG 1 potx

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
... ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Tự NHIÊN TRầN quang đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa hình hrm cho khu vực đông bắc Chuyên ngành : Khí tượng học ... bo cho xỏc sut tng cỏc pha phi bng Ta s cú bng liờn hp a pha nh sau : Bng 1. 2 Bng liờn hp d bỏo - thc t 35 D bỏo Pha 10 Tng a 11 a 12 a 110 a1 a 21 a 22 a 210 a2 : Thc t a1 01 a102 a 10 10 ... .11 1. 2.4 Cỏc im s dựng ỏnh giỏ 12 1. 3 Mụ hỡnh ỏnh giỏ sn phm d bỏo s tr .14 1. 4 Cỏc c trng ỏnh giỏ 17 1. 4 .1 chớnh xỏc 17 1. 4.2 K nng d bỏo 18 1. 4.3...
 • 40
 • 183
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " ĐÁNH GIÁ SAI SỐ HỆ THỐNG DỰ BÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH HRM CHO KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ " - CHƯƠNG 3 doc

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
... 39 .8 23. 6 OK- 31 24 30 .9 28.6 OK+ 41 31 55.8 28.6 OK- 31 12 33 .5 25.6 OK+ 41 19 40 .3 26.5 OK- 39 28 45.2 40.9 OK+ Năm 2006 33 30 35 .3 22 OK- 30 30 41 .3 48.6 OK+ 35 31 36 .8 23. 4 OK+ 10 34 52.6 30 .8 ... Sai số hệ thống theo tiêu thống Sai số dự báo yếu tố khí tượng hệ thống hay hình dự báo chia làm thành phần sai số hệ thống sai số ngẫu nhiên Cũng giống hệ quan trắc khí tượng, sai số hệ ... - Sai số hệ thống, tính biến động sai số dự báo theo không - thời gian - Kỹ dự báo - Chất lượng chung/mức xác dự báo chung; - Những trường hợp riêng 3. 2.1 Phân tích sai số hệ thống Bias 3. 2.1.1...
 • 36
 • 254
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " ĐÁNH GIÁ SAI SỐ HỆ THỐNG DỰ BÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH HRM CHO KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ " - CHƯƠNG 4 docx

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
... LỤC Phục lục 1: Hình vẽ phân bố sai số hệ thống (Bias) theo không gian khu vực Đông Bắc Bộ năm 2005, 2006 2007 Năm 2005 112 113 1 14 115 116 117 118 119 120 Năm 2006 121 122 123 1 24 125 126 127 ... quan trắc mưa thưa thớt không nhiều hạn chế việc đánh giá dự báo Muốn việc đánh giá chất lượng đắn đưa vào áp dụng nghiệp vụ thiết phải triển khai giám sát số liệu mưa thời gian thực (real-time data ... dẫn nghiệp vụ dự báo thời tiết, Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng Thủy văn, Hà Nội 6) Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế (2002), Xử lý số liệu Khí tượng dự báo thời tiết phương pháp thống kê vật...
 • 35
 • 153
 • 0

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch
... nhận ứng dụng chất hoạt tính sinh học từ thực vật đƣợc quan tâm, phát triển Trong loại thực vật đƣợc nghiên cứu ứng dụng, củ nghệ đƣợc sử dụng rộng rãi để sản xuất chế phẩm sinh học chế phẩm ... sau thu hoạch) , chưa nghiên cứu đề cập đến phương thức sử dụng tinh dầu vào việc bảo quản nông sản sau thu hoạch cách hiệu trước phá hủy nấm vi khuẩn 22 1.6 Công nghệ bảo quản cam chế phẩm ... vậy, hướng nghiên cứu sử dụng hoạt tính kháng vi sinh vật tinh dầu nghệ vàng để tạo chế phẩm sinh học tiềm ứng dụng bảo quản sau thu hoạch phòng chống bệnh da nấm hướng hoàn toàn tính khả...
 • 138
 • 611
 • 2

đồ án nghiên cứu thử nghiệm sản xuất bánh tráng rong kho

đồ án nghiên cứu thử nghiệm sản xuất bánh tráng rong kho
... án Nghiên cứu làm khô rong nho làm nguyên liệu cho sản xuất bánh tráng CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU Xác định thông số thích hợp cho trình sản xuất bánh tráng rong nho Sản xuất thử nghiệm sản phẩm ... QUY TRÍNH SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG RONG BIỂN Qua trình nghiên cứu cho phép đề xuất quy trình sản xuất bánh tráng sau: 3.5 SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM Bảng 3.10: Kết đánh giá ... xuất thử nghiệm sản phẩm đánh giá chất lượng sản phẩm Đề xuất quy trình sản xuất bánh tráng rong nho Mục tiêu của đề tài Đề xuất quy trình sản xuất rong nho bánh tráng (Caulerpa lentillifera)...
 • 34
 • 384
 • 0

Phụ lục 2 Dự án Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần I Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Phụ lục 2 Dự án Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần I Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
... 3075 - 29 25 /3000 - - - - 29 25 - 27 75 /28 50 - - - - 27 75 - 26 25 /27 00 - - - - 26 25 - 24 75 /25 50 6, 52 2,61.10 111 24 75 - 23 25 /24 00 - - - - 10 23 25 - 21 75 /22 50 - - - - 11 21 75 - 20 25 /21 00 - ... hình sạt lỏ bờ sông trước mùa mùa hão năm 20 00 dự án "Nghiên cứu, dự báo phòng chống sạt lỏ bờ hệ thống sông miền Trunii" vù ng hạ Ill'll, dặc biệt cloạn Tuần - Bao v i n h sông Hương đoạn Giao ... 7,94 6700 ] 0h20 -XI 2, 20 25 16 8h40 19-XI 7,40 529 0 16H20 21 -XI 2, 09 23 02 9h28 19X1 7,38 529 0 14h 19-X1 7,17 4560 14 h 10 20 -XI 5,79 24 90 81 )25 21 XI 6,01 27 80 Tử phương trình liên hệ tương quan...
 • 97
 • 269
 • 2

NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU
... chủ trì thực đề tài: NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU Hồ sơ ... MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2011 NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC ... XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU Mã số: Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/10/2011...
 • 43
 • 344
 • 3

Đồ án nghiên cứu quy trình sản xuất mứt nha đam

Đồ án nghiên cứu quy trình sản xuất mứt nha đam
... Đồ án nghiên cứu quy trình sản xuất mứt nha đam STT Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Cây nha đam 10 1.2 Lá nha đam 11 1.3 Mặt nạ nha đam 16 1.4 Tinh dầu dưỡng da nha đam 16 1.5 Sản phẩm nước uống nha ... dụng nha đam để sản xuất loại nước uống nhiều.Tuy nhiên, để đa dạng chủng loại sản phẩm có nguồn gốc từ nha đam nên nghiên cứu em xin đề xuất quy trình sản xuất mứt nha đam Để sản xuất sản phẩm mứt ... nha đam, kẹo nha đam GVHD:TH.S TRẦN THỊ NGỌC LINH 16 SVTH:PHẠM THỊ THANH HƯƠNG ĐẶNG THỊ MINH HÒA Đồ án nghiên cứu quy trình sản xuất mứt nha đam Hình 1.5 Sản phẩm nước uống nha đam kẹo nha đam...
 • 67
 • 259
 • 1

Đồ án nghiên cứu quá trình sản xuất bia hơi

Đồ án nghiên cứu quá trình sản xuất bia hơi
... Phương PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA SÀI GÒN (335ml) 2.1 Nguyên liệu sản xuất Bia Nguyên liệu để sản xuất bia gồm malt, nước, hoa houblon, nấm men Tuy nhiên thực tế sản xuất nhà máy malt, gạo, ... Thắng Trung, Quảng Nam Đến tháng 4/2007 nhà máy sản xuất bia xây dựng xong bắt đầu sản xuất bia với công nghệ Đức Đến tháng 3/2008 nhà máy bia cho mẽ bia đóng chai đầu tiên, tiến hành đưa thị trường ... chất phụ gia Quá trình sản xuất bia, nguyên liệu để trình sản xuất đảm bảo nhanh nhà máy bổ sung số phụ gia khác Một số phụ gia thường sử dụng: -Acid lactic: Điều chỉnh pH dịch trình nấu đường...
 • 49
 • 267
 • 0

Nghiên cứu tác động cuả Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc

Nghiên cứu tác động cuả Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc
... VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC CHƯƠNG : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI TỐT NHẤT NGHIỆP VỤ ... TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ TÂY BẮC 2.1.1 Tổng Công ty ... cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy Năm 1864 công ty bảo hiểm cháy (công ty Friendly Society) đời, hoạt động nguyên tắc tương hỗ, sau hàng loạt công ty bảo hiểm cháy khác thành...
 • 30
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpdo an nghien cuu va de xuat nang cao hieu qua quan ly chat thai ran nguy haiđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyđồ án nghiên cứu sự hài lòng của khách hàngnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longđồ án nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nhuộm nam thànhđồ án nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏđồ án nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điệnđồ án nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trongnghiên cứu dự báo lũnghiên cứu dự báo hạnnghiên cứu dự báođồ án nghiên cứu tio2đồ án nghiên cứu xây dựngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học