Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

138 787 2
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 11:22

LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOANLuận án sử dụng một phần kết quả của đề tài cấp Nhà nƣớc: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch” mã số ĐTĐL. 2008T16 do PGS. TS Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ nhiệm.Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thựcvà chƣa từng đƣợc các tác giả khác công bố trong các luận văn, luận án nào và đã đƣợc chủ nhiệm đề tài cho phép sử dụng vào luận án này.Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ trong việc hoàn thành luận án đã đƣợc cảm ơn vàcác thông tin trích dẫn trong luận án đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những số liệu trong luận án này.Hà Nội, ngày tháng năm 2014 [...]... đƣa vào sản xuất ở quy mô công nghiệp hoặc bán công nghiệp để phục vụ cho nghiên cứu, công – nông nghiệp cho y học Ở nƣớc ta, việc nghiên cứu, thu nhận ứng dụng các chất hoạt tính sinh học từ thực vật đã đang đƣợc quan tâm, phát triển Trong các loại thực vật đƣợc nghiên cứu ứng dụng, củ nghệ đang đƣợc sử dụng rộng rãi để sản xuấtc chế phẩm sinh học các chế phẩm này đƣợc dùng trong các. .. ép bảo quản ở nhiệt độ lạnh 12oC thể bảo quản đƣợc tới 8 tuần [4] Hiện nay, bảo quản cam ở Việt Nam chủ yếu dùng màng bao hóa chất Đã một số nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối kháng kết hợp với màng bao để bảo quản cam (đề tài nghiên cứu của Viện điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch) , nhưng chưa nghiên cứu nào đề cập đến phương thức sử dụng tinh dầu vào việc bảo quản nông sản. .. số chế phẩm tác dụng tốt, an toàn trong thực phẩm dược học Tuy nhiên, việc khai thác các đặc tính quí báu của tinh dầu nghệ vàng lại chưa được quan tâm, đặc biệt là ở Việt Nam Vì vậy, hướng nghiên cứu sử dụng hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu nghệ vàng để tạo chế phẩm sinh học có tiềm năng ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch hoặc phòng chống các bệnh về da do nấm là một hướng mới và. .. nghĩa thực tế Chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng dùng trong bảo quản sau thu hoạch tiềm năng áp dụng cho bảo quản quả giá trị xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu cao của các nhà nhập 2 khẩu Chế phẩm chăm sóc da là tiền đề để phát triển các loại thu c chống nấm da tự nhiên, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng 4 Tính mới của đề tài Luận áncông trình nghiên cứu khoa học đã xác định đƣợc các hợp chất có. .. trong tinh dầu nghệ vàng Hƣng Yên chủ yếu thu c nhóm sesquitecpen, đồng thời xác định hoạt tính kháng một số loại vi sinh vật gây hỏng quả 2 chủng nấm da, là sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới làm phong phú thêm tính ứng dụng của tinh dầu nghệ trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch y dƣợc Xây dựng quy trình bảo quản cam bằng chế phẩm sinh học chứa tinh dầu nghệ. .. của chế phẩm đến quả sau thời gian bảo quản - Xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm bảo quản quy mô phòng thí nghiệm - Đánh giá độ an toàn của chế phẩmNghiên cứu tạo chế phẩm chăm sóc da chứa tinh dầu nghệ vàng - Đánh giá khả năng ức chế sinh trƣởng nấm da của tinh dầu nghệ vàng - Xác định nồng độ tinh dầu công thức chế phẩm chăm sóc da - Đánh giá độ kích ứng da của chế phẩm 3 Ý nghĩa khoa học. .. dung nghiên cứu:  Khảo sát phƣơng pháp thu nhận tinh dầu nghệ vàng  Xác định chỉ số hóa lý phân tích thành phần của tinh dầu nghệ vàng  Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu nghệ vàng in vitro  Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng - Xác định nồng độ tinh dầu công thức chế phẩm bảo quản quả sau thu hoạch đạt hiệu quả cao - Đánh giá ảnh... nông sản sau thu hoạch một cách hiệu quả trước sự phá hủy của nấm vi khuẩn 22 1.6 Công nghệ bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng 1.6.1 sở khoa học của phƣơng pháp bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng Xu hƣớng hiện nay trên thế giới là nghiên cứu các biện pháp thay thế để kiểm soát các bệnh sau thu hoạch Trƣớc tiên là các phƣơng pháp ngăn chặn sự hỏng quả ảnh hƣởng... dung nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Sử dụng tinh dầu nghệ vàng kết hợp với một số phụ gia nhằm mục tiêu: - Tạo chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng tiềm năng sử dụng trong bảo quản quả tƣơi sau thu hoạch, an toàn cho ngƣời sử dụng thân thiện với môi trƣờng - Tạo chế phẩm chăm sóc da chứa tinh dầu nghệ vàng khả năng phòng chống các bệnh nấm ngoài da bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 2.2 Nội dung nghiên. .. nghĩa lý thuyết Luận án bổ sung nguồn tƣ liệu khả năng khai thác ứng dụng tinh dầu nghệ ở Việt Nam Ngoài ra kết quả của luận án khẳng định xu hƣớng sử dụng các chất tự nhiên hoạt tính sinh học trong việc phát triển các sản phẩm mới ứng dụng trong công nghệ sau thu hoạch cũng nhƣ trong y dƣợc là khả thi ý nghĩa thực tế cao Luận án cũng là tƣ liệu giúp cho sinh viên những nhà khoa học quan . Luận án sử dụng một phần kết quả của đề tài cấp Nhà nƣớc: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và. bảo quản sau thu hoạch 15 1.5.1 Vi sinh vật gây hỏng quả 15 1.5.2 Các phƣơng pháp bảo quản sau thu hoạch 17 1.5.3 Cam và các phƣơng pháp bảo quản cam 20 1.6 Công nghệ bảo quản cam bằng chế phẩm. học từ thực vật đã và đang đƣợc quan tâm, phát triển. Trong các loại thực vật đƣợc nghiên cứu ứng dụng, củ nghệ đang đƣợc sử dụng rộng rãi để sản xuất các chế phẩm sinh học và các chế phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch, Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch, Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay