Bài giảng về tĩnh học môn cơ lý thuyết

Bài giảng tội phạm học chương 2 THUYẾT tội PHẠM học cổ điển, SINH học và tâm học TRONG GIẢI HIỆN TƯỢNG tội PHẠM

Bài giảng tội phạm học  chương 2  lý THUYẾT tội PHẠM học cổ điển, SINH học và tâm lý học TRONG lý GIẢI HIỆN TƯỢNG tội PHẠM
... vi lệch lạc có hành vi phạm tội Thuyết tội phạm bẩm sinh (Tội phạm tự nhiên) Gắn với loại tội phạm tội phạm bạo lực tội phạm xâm phạm tài sản Các tội phạm bẩm sinh tội phạm gây thiệt hại cho ... phái tội phạm học cổ điển • Chưa làm rõ mối quan hệ tội phạm với môi trường sống xã hội, tình cụ thể dẫn đến việc người phạm tội • Mới nghiên cứu tội phạm tượng cá nhân mà chưa nghiên cứu tội phạm ... gia người Ý học trò Cesare Lombroso, ông thường coi cha đẻ tội phạm học ông đặt tên cho ngành khoa học Tội phạm học [1885] • Ông bác bỏ học thuyết ý chí tự (là nguyên trường phái cổ điển )...
 • 56
 • 1,057
 • 2

Bài giảng vật liệu học chương 2 thuyết chung về vật liệu kim loại

Bài giảng vật liệu học  chương 2  lý thuyết chung về vật liệu kim loại
... vùng 2 tinh thể có dạng hình cầu thỏi đúc trở nên dể cán.(Hc) 03/03 /20 16 2: 36 CH Chương 2: thuyết chung vật liệu kim loại  03/03 /20 16 2: 36 CH Chương 2: thuyết chung vật liệu kim loại ... độ thấp nhiệt độ kết tinh thuyết Ts 03/03 /20 16 2: 36 CH Chương 2: thuyết chung vật liệu kim loại I Sự kết tinh kim loại nguyên chất I .2 Hai trình kết tinh: I .2. 1 Tạo mầm: trình sinh phần ... thiệu học phần, yêu cầu người học Chương 1: Giới thiệu vật liệu khí Tuần thứ 3: tiết  Chương 2: thuyết chung vật liệu kim loại Tuần thứ 5: tiết  Chương 3: Thép nhiệt luyện thép 03/03 /20 16 2: 36...
 • 103
 • 146
 • 0

Bài giảng tội phạm học chương 3 THUYẾT xã hội học TRONG NGHIÊN cứu tội PHẠM

Bài giảng tội phạm học  chương 3  lý THUYẾT xã hội học TRONG NGHIÊN cứu tội PHẠM
... Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu hội học thuyết nhóm khác biệt đóng góp Sutherland cho hội học tội phạm, tương tự thuyết căng thẳng thuyết kiểm soát hội Những thuyết giải thích ... hội học tội phạm người Mỹ biết đến với thuyết ngăn chặn nghiên cứu tội phạm • Ông học hội học Đại học Chicago (lấy tiến sĩ năm 1925), ông tham gia nghiên cứu với nhà hội học lớn Mỹ Robert ... nguyên tắc tội phạm học (1 939 ) • Hành vi tội phạm học lại từ người khác Điều có nghĩa hành vi tội phạm không thừa kế hay bẩm sinh, học lại từ hội dẫn đến phát sinh tội phạm thuyết nhóm...
 • 69
 • 1,075
 • 6

slide bài giảng môn tin học 12 bài giảng về các thao tác bản trên bảng

slide bài giảng môn tin học 12 bài giảng về các thao tác cơ bản trên bảng
... kiến đơn giản in liệu trực tiếp bảng Thái độ: Rèn luyên thái độ tác phong làm việc khoa học xác, thực thao tác bảng BÀI 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN BẢNG Cập nhật liệu a) b) Thêm ... CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG Kiến thức: Biết thao tác làm việc vói bảng, cập nhật liệu, xếp lọc, tìm kiếm đơn giản MỤC TIÊU BÀI HỌC Kỹ năng: Thực việc cập nhật ... liệu bảng gồm: a) Thêm ghi b) Chỉnh sửa c) Xóa ghi 1 Cập nhật liệu CẬP NHẬT DỮ LIỆU  Mở bảng chế độ trang liệu Nháy nút Chon tên Open bảng SẮP XẾP VÀ LỌC TÌM KIẾM IN DỮ LIỆU Chế độ trang liệu bảng...
 • 37
 • 2,539
 • 0

Hệ thống thuyếtbài tập về Hóa Học

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Học vô cơ
... B.3,12g C.4,0g D.4,2 g Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 19 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 75 Cho 19,2 g Cu tỏc dng ht vi dung dch HNO3, khớ ... C Fe2(SO4)3 D FeSO4 Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 20 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 87 Cho mt mnh Ba kim loi d vo dung dch Al2(SO4)3 Trong ... Zn C Mg Hg D Zn - Ag Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 21 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học Bi tham kho BT 96 in phõn ht mt hn hp NaCl v BaCl2 núng...
 • 30
 • 1,390
 • 3

slide bài giảng môn ngữ văn 10 bài giảng về tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

slide bài giảng môn ngữ văn 10 bài giảng về tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... : Ni cụ n l búng cua ngi chinh ph +, cõu tiờp: Ni su muụn triờn miờn +, cõu cuụi : Ni nh au ỏu TèNH CNH L LOI CA NGI CHINH PH II C _HIấU VN BN Ni cụ n, le búng cua ngi chinh phu - Hanh ụng : Dao ... Nhõn Chinh quõn Thanh Xuõn Ha Nụi I TIM HIấU CHUNG b Dich gia: - oan Thi iờm: (1705-1748) Hiờu la Hụng Ha n si, ngi lang Giai Pham huyờn Vn Giang Trõn Kinh Bc ( thuục Hng Trang bìa sách Chinh phụ ... nghia,Vng lng , lanh lo, buụn bó , thờ lng Bức rèm tha rủ thác đòi phen TèNH CNH L LOI CA NGI CHINH PH -Ni cụ n ca ngi chinh phu thờ hiờn qua s ụi bong vi ngon en luc ờm khuya -Nghờ thuõt: +,iờp ng...
 • 15
 • 556
 • 0

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân
... đói rét BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Tình hình hội đời sống nhân dân Tình hình hội đời sống nhân dân Phong trào đấu tranh nhân dân thời ... Nguyễn Phong trào đấu tranh nhân dân thời Nguyễn a Phong trào đấu tranh a Phong trào đấu tranh BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN a Phong trào đấu tranh ... TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Tình hình hội đời sống nhân dân Tình hình hội đời sống nhân dân Phong trào đấu tranh nhân dân thời Nguyễn Phong trào...
 • 20
 • 2,931
 • 0

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về các quốc gia cổ đại trên đất nước việt nam

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về các quốc gia cổ đại trên đất nước việt nam
... Xem li Bi 14 CC QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM Quc gia Vn Lang u Lc Quc gia Vn Lang u Lc NI NI DUNG DUNG Quc gia c Cham Pa Quc gia c Cham Pa Quc gia c Phự Nam Quc gia c Phự Nam Quỏ Quỏ trỡnh ... QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM Bi 14 CC QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM Tn u Vit Lc Vit BN VN LANG V NAM CNG TK III TCN Bi 14 CC QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM Quc gia Vn Lang u Lc c, Quục gia ... Bi 14 CC QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM Quc gia c Cham - pa Quc gia c Cham pa c hỡnh thnh nh th no? a bn õu? Bi 14 CC QUC GIA C I TRấN T NC VIT NAM NHT NAM Lc Giao Chõu v Cham pa gia th k VI...
 • 77
 • 2,525
 • 0

Bài giảng về hóa học tinh dầu phần i

Bài giảng về  hóa học tinh dầu  phần i
... POLYSACARID NUCLEOSID RNA DNA CO2H OP COUMARIN _ CO OH HO OH acid skimic ACID AMIN H-P O S _ OH COENZIM A HO2C acidmevalonic FATTY-ACID TRICARBOXYLIC ACID ACID AMIN C-P OH PROTEIN ENZIM ALKALOID TERPENOID ... cấp cho nhiều lo i thuốc quan trọng tinh dầu monoterpen, glycozid Về tim, saponin steroid triterpen, số hợp chất lacton iridoid, sesquiterpenlacton, diterpen lacton limonoid carotenoit 28 2.Monoterpenoit ... chứng minh Tuy nhiên tinh dầu có đóng vai trò kháng khuẩn hay khơng, chưa có cơng trình chứng minh i u 17 lưu ý : có tinh dầu khơng có alcaloid ngược l i Hiện tượng đưa đến giả thuyết cho tinh dầu...
 • 58
 • 289
 • 0

Bài giảng về hóa học tinh dầu phần II

Bài giảng về  hóa học tinh dầu  phần II
... theo mol phần thành phần dễ bay đầu cột nồi cất kết kợp với hệ số ta có: x A (1 x B ) lg (1 x A ) x B = lg Số đĩa lí thuyết xA - mol phần thành phần dễ bay đầu cột; xB - mol phần thành phần ... bị khét, bị khê, bị oxy hóa Do chất lợng mùi tốt 3 Phơng pháp cất với nớc Phơng pháp thờng dùng để điều chế tinh dầu từ nguyên liệu thực vật dùng để tinh chế tinh dầu chúng bị biến chất Nó ... gọt vỏ, làm túi dầu vỏ bị vỡ sau ép lấy dầu, lọc sản phẩm Phơng pháp Ecuelle Phơng pháp phổ biến Bắc Italia Ngời ta cho chanh vào túi rỗng, có đinh nhọn để chọc thủng túi dầu, dầu thoát lắng...
 • 43
 • 321
 • 0

Bài giảng về hóa học đường và tinh bột phần i

Bài giảng về hóa học đường và tinh bột  phần i
... oxi hoá Oxi bị tiêu thụ, oxit cacbonic nước hình thành đồng th i gi i phóng lượng Giai đoạn cu i để hình thành axit lactic trình khử axit purivic thành axit lactic Tác nhân khử NADN (nicotiamit ... nhỏ gluxit  Những saccarit phân ly hai monosaccarit, g i disaccarit, ba g i trisaccarit, nhiều g i polysaccarit Những saccarit thuỷ phân cho – 10 monosaccarit g i oligosaccarit, cho nhiều hơn, ... “đồng hóa CO2 H2O ribulozơ-1,5-diphotphat (I)  enol (Ia) ribulozơ-1,5-diphotphat phản ứng v i CO2 H2O qua sản phẩm trung gian (II), cu i cho hai phân tử axít 3-photphat D –glixeric (III): ...
 • 57
 • 184
 • 0

Bài giảng về hóa học đường và tinh bột phần II

Bài giảng về hóa học đường và tinh bột  phần II
... gọi đường mía, đường kết tinh, đường kính ,đường phèn, đường củ cải ) có nhiều mía, củ cải, nốt +Mantozơ tự do(còn gọi đường mạch nha), có số thực vật, đặc biệt mầm thóc +Lactozơ tự do(còn gọi đường ... oxim (-CH=NOH) bị dehydrat hoá thành nhóm xiano (-C=N), sản phẩm thu este xianhidrin(III) Khi cho sản phẩm (III) phản ứng với natri metylat nhóm este bị thuỷ phân, hợp chất trung gian xianohidrin(IV) ... *C3 *C4 *C5), nên andohexozơ tồn dạng 16 đồng phân quang học, có đồng phân quang học dãy D đồng phân quang học dãy L (Đồng phân quang học dãy D,L danh pháp cấu hình tương đối theo qui tắc Fischer,...
 • 70
 • 327
 • 0

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN THUYẾT 1

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ LÝ THUYẾT 1
... động học học thuyết môn học sở cho hàng loạt môn kỹ thuật sở kỹ thuật chuyên ngành khác # học thuyết chia làm ba phần:  TĨNH HỌC VẬT RẮN  ĐỘNG HỌC  ĐỘNG LỰC HỌC CƠ HỌC LÝ THUYẾT ... hai phần TĨNH HỌC VẬT RẮN ĐỘNG HỌC # TÀI LIỆU THAM KHẢO  GS.TSKH Đỗ Sanh -Cơ học ( tập 1) , - NXB Giáo dục  GS.TSKH Đỗ Sanh -Bài tập học ( tập 1) , - NXB Giáo dục  Chu Tạo Đoan -Cơ học thuyết ... MỞ ĐẦU học khoa học nghiên cứu chuyển động học vật chất Trong đó, chuyển động học dời chỗ vật chất từ vị trí sang vị trí khác không gian, theo thời gian học thuyết phần học nghiên...
 • 272
 • 499
 • 0

Tap bai giảng phan triết học môn những nguyên 2014 copy

Tap bai giảng phan triết học môn những nguyên lý  2014  copy
... soạn 8/2008, sửa 9 /2014 - I TRIẾT HỌC DUY VẬT VÀ TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG Vấn đề triết học Sự đối lập triết học vật với triết học tâm việc giải vấn đề triết học a Triết học ... tạo khác biệt mang tính nguyên tắc triết học vật với triết học tâm; triết học nguyên với triết học nhị nguyên Cách giải mặt thứ vấn đề triết học sở phân chia nhà triết học học thuyết họ thành hai ... Bài giảng phần Triết học môn Những Nguyờn soạn 8/2008, sửa 9 /2014 - Triết học vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin thuật ngữ dùng để phận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin Triết học...
 • 89
 • 266
 • 0

Bài giảng tội phạm học chương 1 LUẬN CHUNG về tội PHẠM học

Bài giảng tội phạm học  chương 1  lý LUẬN CHUNG về tội PHẠM học
... quan hệ tội phạm học với luật học, xã hội học công tác xã hội • 1. 5 .1 Tội phạm học luật học 1. 5.2 Tội phạm học xã hội học 1. 5.3 Tội phạm học công tác xã hội 1. 1 Các khái niệm • 1. 1 .1 Lệch ... 911 tr : Bìa cứng ; 27cm Giáo Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỘI PHẠM HỌC Chương 2: LÝ THUYẾT TỘI PHẠM HỌC CỔ ĐIỂN, SINH HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC TRONG LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG TỘI PHẠM CẤU TRÚC HỌC PHẦN Chương ... niệm • 1. 2 Lịch sử đời phát triển tội phạm học 1. 3 Đối tượng nghiên cứu tội phạm học 1. 4 Chức năng, nhiệm vụ tội phạm học 1. 4 .1 Chức tội phạm học 1. 4.2 Nhiệm vụ tội phạm học 1. 5 Mối...
 • 75
 • 529
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp học môn cơ lý thuyếtcách học môn cơ lý thuyếtbài giảng môn cơ lý thuyếthệ thống lý thuyết và bài tập về hóa học vô cơbai giang ve dang ky mon hocbài giảng về khung logic môn tiếp cận khoa họcbài giảng vẽ tĩnh vậtbài giảng về tin học đại cươngbài giảng về tình hình biển đôngbài tập về hóa học hữu cơbộ môn cơ lý thuyết đại học xây dựngcác dạng bài tập về hóa học hữu cơbài giảng về văn học dân gianbài giảng về hình học họa hìnhcác dạng bài tập thi đại học môn địa lýchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ