Ảnh hưởng của lệch lạc khớp cắn lên tình trạng co lợi và mòn cổ răng của sinh viên đại học y hà nội

ẢNH HƯỞNG của LỆCH lạc KHỚP cắn lên TÌNH TRẠNG CO lợi tổn THƯƠNG tổ CHỨC cổ RĂNGSINH VIÊN đại học y nội

ẢNH HƯỞNG của LỆCH lạc KHỚP cắn lên TÌNH TRẠNG CO lợi và tổn THƯƠNG tổ CHỨC cổ RĂNG ở SINH VIÊN đại học y hà nội
... cắn lên tình trạng co lợi tổn thương tổ chức cứng cổ sinh viên Đại học Y Nội với mục tiêu sau đ y: Mô tả tình trạng lệch lạc khớp cắn sinh viên Đại học Y Nội Nhận xét mối quan hệ lệch lạc ... quan hệ lệch lạc khớp cắn, cản trở khớp cắn tình trạng co lợi tổn thương tổ chức cứng cổ sinh viên Đại học Y Nội 3 Chương TỔNG QUAN Tổng quan khớp cắn 1.1 Tổng quan khớp cắn 1.1.1 Tương quan ... Nguyên nhân g y co lợi [41] 23 1.5 Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn lên mòn cổ tình trạng co lợi Việt Nam giới 24 1.5.1 Ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn lên co lợi...
 • 66
 • 203
 • 0

ẢNH HƯỞNG của LỆCH lạc KHỚP cắn lên TÌNH TRẠNG CO lợi tổn THƯƠNG tổ CHỨC cổ RĂNGSINH VIÊN đại học y nội

ẢNH HƯỞNG của LỆCH lạc KHỚP cắn lên TÌNH TRẠNG CO lợi và tổn THƯƠNG tổ CHỨC cổ RĂNG ở SINH VIÊN đại học y hà nội
... khớp cắn lên tình trạng co lợi tổn thương tổ chức cứng cổ sinh viên Đại học Y Nội với mục tiêu sau đ y: Mô tả tình trạng lệch lạc khớp cắn cản trở khớp cắn sinh viên Đại học Y Nội Nhận xét ... Nội Nhận xét mối quan hệ lệch lạc khớp cắn, cản trở khớp cắn tình trạng co lợi mòn cổ sinh viên Đại học Y Nội Chương TỔNG QUAN Tổng quan khớp cắn 1.1 Tổng quan khớp cắn 1.1.1 Tương quan trung ... hệ tình trạng lệch lạc khớp cắn mòn cổ  Đặc điểm tổn thương mòn cổ đối tượng nghiên cứu  Mối quan hệ tình trạng lệch lạc khớp cắn mòn cổ 4.3 Mối quan hệ tình trạng lệch lạc khớp cắn co lợi...
 • 56
 • 173
 • 0

Ảnh hưởng của lệch lạc khớp cắn lên tình trạng co lợi mòn cổ răng của sinh viên đại học y nội

Ảnh hưởng của lệch lạc khớp cắn lên tình trạng co lợi và mòn cổ răng của sinh viên đại học y hà nội
... Ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn lên tình trạng co lợi mòn cổ sinh viên Đại học Y Nội với mục tiêu sau đ y: Mô tả tình trạng lệch lạc khớp cắn sinh viên Đại học Y Nội Nhận xét mối quan hệ lệch ... cứu ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn lên mòn cổ tình trạng co lợi Việt Nam giới 1.5.1 Ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn lên co lợi Trên giới, nhiều nghiên cứu thực nhằm tìm mối liên hệ lệch lạc khớp cắn co ... chấn mòn lợi (lợi mỏng thấp dần) Sang chấn khớp cắn y u tố thuận lợi tổn thương co lợi 1.4.5 Ảnh hưởng lệch lạc khớp cắn tới tình trạng co lợi Lệch lạc khớp cắn cho y u tố thuận lợi tổn thương co...
 • 66
 • 219
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mở Nội trong giai đoạn phát triển

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn phát triển
... sinh viên Viện Đại học M Nội Chương 3: Các biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Viện Đại học M Nội Ch咖 g 1: C SỞ LÝ LUẬN VỂ VẤN ĐỂ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ... trình quản hoạt động nghiôn cứu khoa học giáng vicn sinh vién Viện Đại học M Nội 3.2 Đôi tượng nghiên cứu Cấc biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Viện Đ ủ học M Nội ... pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học Viện Đại học M Nội Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN c ú u KHOA HỌC Ở VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 3.1 Các định hướng đé xuất biện pháp quản...
 • 115
 • 378
 • 0

Tìm hiểu địnhhướng nghề nghiệp của sinh viên Đại học Luật nội sau khi tốt nghiệp ra rường

Tìm hiểu địnhhướng nghề nghiệp của sinh viên Đại học Luật Hà nội sau khi tốt nghiệp ra rường
... ra) - Những người tham gia trả lời bảng hỏi Vì điều tra định hướng nghề nghiệp sinh viên Đại học Luật Nội sau tốt nghiệp trường nên người tham gia trả lời bảng hỏi sinh viên Đại học Luật ... hết bạn sinh viên trường Đại học Luật Nội có định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp đa số bạn cho sinh viên nên sớm định hướng nghề nghiệp (quan điểm chiếm 74,29%) Trong việc điều tra ngẫu ... sinh viên tìm hiểu môi trường làm việc thực tế sau nắm bắt đặc thù công việc để có lựa chọn phù hợp III PHẦN KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu định hướng nghề nghiệp sinh viên Đại học Luật Nội sau...
 • 14
 • 297
 • 0

thực trạng sai lệch khớp cắn phân tích một số chỉ số trên phim cephalometric trên mẫu của sinh viên đại học y dược thái nguyên lệch lạc khớp cắn loại ii năm 2012

thực trạng sai lệch khớp cắn và phân tích một số chỉ số trên phim cephalometric và trên mẫu của sinh viên đại học y dược thái nguyên có lệch lạc khớp cắn loại ii năm 2012
... mẫu sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên lệch lạc khớp cắn loại II năm 2012 với mục tiêu cụ thể: Nhận xét tỉ lệ sai lệch khớp cắn nhóm sinh viên năm thứ trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Xác ... 1.6 Khớp cắn sai loại III [8] PHÂN LOẠI SAI KHỚP CẮN LOẠI II 1.3.1 Phân loại theo hình thái [12] Sai khớp cắn loại II chia thành bốn nhóm 1.3.1.1 Sai khớp cắn loại II di chuyển Sai khớp cắn loại ... 89,9% sai khớp cắn Trong đó, 34,9% sai khớp cắn Angle I, 44,7% sai khớp cắn Angle II 10,3% sai khớp cắn Angle III Trong số sai khớp cắn loại II, 931 người (89,4%) sai khớp cắn loại II tiểu loại...
 • 90
 • 1,244
 • 7

THỰC TRẠNG một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến TUÂN THỦ QUY TRÌNH THAY BĂNG THƯỜNG QUY của điều DƯỠNG BỆNH VIỆN đại học y nội năm 2012

THỰC TRẠNG và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến TUÂN THỦ QUY TRÌNH THAY BĂNG THƯỜNG QUY của điều DƯỠNG BỆNH VIỆN đại học y hà nội năm 2012
... nm l 29 ngi Thc hin quy trỡnh thay bng thng quy Vic tuõn th v ỏnh giỏ kt qu thc hin quy trỡnh thay bng thng quy theo bng kim c x y dng t trc im trung bỡnh ca vic thc hin quy trỡnh l 25,4, vi im ... quy trỡnh thay bng chun ca ton b bnh vin ỏp dng theo quy nh ca BYT Bnh vin thng nht quy nh dng c thay bng ng u gia cỏc khoa Cn o to ti ch, thng xuyờn, giỏm sỏt liờn tc thc hnh ca iu dng v quy ... dng v quy trỡnh thay bng thng quy Bnh vin cú nhng ci tin quy trỡnh thay bng phự hp vi iu kin thc t ca bnh vin v phự hp quy nh ca BYT 121 TI LIU THAM KHO B Y t (2004) Hng dn quy trỡnh chm súc...
 • 4
 • 567
 • 11

nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim - mạch, tâm - thần kinh của sinh viên đại học y thái bình ở trạng thái tĩnh sau khi thi tóm tắt luận án tiếng anh

nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim - mạch, tâm - thần kinh của sinh viên đại học y thái bình ở trạng thái tĩnh và sau khi thi tóm tắt luận án tiếng anh
... Thaibinh Medical University”, Journal of Physiology Vietnam, 12(2), pp.1 5-2 1 Nguyen Thi Hien, Vuong Thi Hoa (2008) “Study on state-anxiety trait and personality types among third-year students of Thaibinh ... physiological psychology written by Ngo Tien Dung, Do Cong Huynh et al - Attention ability was assessed by the method of "Arranging the jumbled digits" - Logical thinking ability was assessed by method ... Vietnam Military Medical University at 8.30 am - April 9th 2013 THE DISSERTATION AVAILABLE AT: - National Library of Vietnam - Library – Vietnam Military Medical University - Library – Thai Binh...
 • 28
 • 344
 • 0

NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH TẠI CÁC TRUNG TÂM ANH NGỮ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRONG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH TẠI CÁC TRUNG TÂM ANH NGỮ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRONG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... Tự học Du học Giao  tiếp Nhu cầu trau  dồi Học nhóm Học online Trung tâm Anh ngữ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHIẾN LƯỢC MARKETING MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thăm dò nhu ... ngữ để theo học? Giả thuyết Danh tiếng, uy tín Học phí ưu đãi Cự ly di chuyển Tâm lý số đông Giới thiệu từ nhà trường CÂU HỎI Mức độ hài lòng sinh viên đại học theo học trung tâm Anh ngữ nào? Giả ... ứng nhu cầu thực tế SV CÂU HỎI Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập Anh văn đại học TP.HCM sinh viên? Giả thuyết Bằng cấp giảng viên Chất lượng giáo trình Sĩ số lớp học Số lượng tiết học Cơ...
 • 33
 • 489
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị siêu âm chẩn đoán ung thư tuyến giáp bệnh viện Đại học Y Nội năm 2014 nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh ung thư tuyến giáp siêu âm Nghiên cứu giá ... nhiều nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng u tuyến giáp nghiên cứu siêu âm, đặc biệt nghiên cứu đánh giá xâm lấn siêu âm Nhằm góp phần làm phong phú thêm giá trị siêu âm chẩn đoán đánh giá xâm lấn ... Giá trị siêu đánh giá T4 có độ nh y = 0%, độ xác = 0% 3.5 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch ung thư tuyến giáp 3.5.1 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch nhóm trung tâm Bảng 3.13 Giá trị SA đánh giá...
 • 73
 • 665
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... giáp siêu âm Đánh giá giá trị siêu âm xác định xâm lấn lân cận di hạch khu vực ung thư tuyến giáp TỔNG QUAN Sơ lược giải phẫu tuyến giáp TỔNG QUAN Giải phẫu siêu âm tuyến giáp TỔNG QUAN Các ... bướu giáp nhân  Trong nước có nhiều NC LS, CLS bướu giáp nhân NC siêu âm đặc biệt NC đánh giá xâm lấn SA ĐẶT VẤN ĐÊ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thư ng khu trú tuyến giáp siêu âm Đánh ... định u nguyên phát T0 Không có chứng u nguyên phát T1 U có kích thư c ≤ 2cm, khu trú tuyến giáp T1a U < 1cm T1b U > 1cm ≤ 2cm T2 U > 2cm ≤ 4cm, khu trú tuyến giáp T3 U > 4cm, khu trú tuyến giáp Hoặc...
 • 38
 • 363
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU hóa DOLOÉT dạ dày tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đại học y nội năm 2015

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU hóa DOLOÉT dạ dày tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội năm 2015
... phòng bệnh phù hợp cho bệnh nhân, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa loét d y tràng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại Học Y Nội năm ... Nội năm 2015 ’ Mục tiêu nghiên cứu là: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa loét d y tràng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại Học Y Nội năm 2015 Mô tả số y u tố ... XHTH nội soi”, Nội khoa sở tập nhà xuất y học, tr.49 26 Lê Hùng Vương (2006), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nội soi xuất huyết tiêu hóa loét d y tràng, luận văn 27 thạc sỹ y học...
 • 60
 • 520
 • 6

Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch, tâm thần kinh của sinh viên đại học y thái bình ở trạng thái tĩnh sau khi thi

Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim  mạch, tâm  thần kinh của sinh viên đại học y thái bình ở trạng thái tĩnh và sau khi thi
... quốc phòng học viện quân y nguyễn thị hiên NGHIấN CU MT S CH S CHC NNG TIM - MCH, TM - THN KINH CA SINH VIấN I HC Y THI BèNH TRNG THI TNH V SAU KHI THI Chuyên ngành: Sinh học số: 62 72 ... s ch s tim - mch, tõm - thn kinh trng thỏi tnh ca sinh viờn i hc Y Thỏi Bỡnh ỏnh giỏ mt s ch s tim - mch, tõm - thn kinh v ni tit t sau hot ng trớ tu (sau bui thi) ca sinh viờn i hc Y Thỏi Bỡnh ... ngi, thiu t tin [41] Nhng nguyờn nhõn g y stress la tui sinh viờn: Cú nhiu nguyờn nhõn g y stress, vy la tui sinh viờn cú nhng nguyờn nhõn no? Cú th khỏi quỏt hoỏ thnh nhng nhúm nguyờn nhõn sau: ...
 • 186
 • 491
 • 0

Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010

Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng  kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010
... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 11-2009 ĐẾN 06-2010 KHÓA ... đạo Bệnh viện, triển khai đề tài Khảo sát mức độ hài lòng Điều dưỡng - Kỹ thuật viên làm việc Bệnh viện Đại học Y Nội giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010 với hai mục tiêu sau: Mô tả mức độ hài ... hài lòng mức độ động viên đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ thuật viên công việc chế độ đãi ngộ Bệnh viện Đại học Y Nội Phân tích số y u tố liên quan tới mức độ hài lòng mức độ động viên đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ...
 • 82
 • 1,279
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giờ mở cửa thư viện đại học y hà nộicác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sách in và sách điện tử của sinh viên đại học đà nẵngnhững căn cứ và định hướng đề xuất các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộithuc trang hoat dong ngoai gio len lop cua sinh vien dai hocđặc điểm của sinh viên đại học không chuyên ngữ và điều kiện giảng dạy tiếng anh tại trường đại học quảng bìnhnhững yêu cầu đặt ra trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộinhận xét tổng quan về đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộinhững biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nội đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn hiện naynhững căn cứ đề xuất các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộimục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộinhững biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nội đến năm 2010lập quy hoạch kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộităng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộitính sáng tạo của sinh viên đại họctâm lý của sinh viên đại họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả