Đề thi trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại

Trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại

Trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại
... e b c 42 Vốn điều lệ ngân hàng thương mại: a Xuất từ ngân hàng thành lập b Được huy động từ phát hành cổ phiếu trái phiếu c Cả a b 43 Tiền dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại gửi NHNN Việt nam ... Chi phí quản lý doanh nghiệp 18 Các hoạt động sử dụng vốn ngân hàng thương mại bao gồm: a Cung cấp dịch vụ toán b Cho vay ngắn hạn dài hạn c Cả a b 19 Quỹ tài công ty bảo hiểm thương mại KHÔNG ... thuộc vào quy mô cho vay ngân hàng thương mại b để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng c thực thi sách tiền tệ d b c 44 Mọi yếu tố khác không đổi, doanh số khách hàng nợ doanh nghiệp ngày...
 • 6
 • 2,446
 • 45

đề cương chi tiết quản trị ngân hàng thương mại

 đề cương chi tiết quản trị ngân hàng thương mại
... sinh li 3/ Chi phớ cho cỏc ngun qu tin t - Chi phớ trờn tin gi tit kim - Chi phớ trờn ti khan th trng tin t - Chi phớ trờn chng ch tin gi - Chi phớ trờn cỏc hỡnh thc huy ng khỏc - Tng chi phớ tin ... múc, v thu trờn mỏy múc thit b - Chi phớ khỏc l loi chi phớ chung cho chi phớ hot ng cũn li ca ngõn hng Khon ny thng bao gm cỏc khon chi phớ nh qung cỏo, bo him, chi phớ giỏm c, bu phớ - Thu ... 1/ Chi phớ lói sut + Vay ngn hn + D phũng tn tht tớn dng + Lng v thu nhp ca cụng nhõn viờn + Chi phớ hot ng + Chi phớ khỏc Tng chi phớ Thu nhp trc thu Thu thu nhp Thu nhp rũng ( sau thu) Chia...
 • 128
 • 2,294
 • 5

đề cương ôn tập quản trị ngân hàng thương mại

đề cương ôn tập quản trị ngân hàng thương mại
... định quản ngân hàng nhà nước Khả trả nợ khách hàng vay Căn nguồn thu bán hàng nguồn thu khác khác hàng để xem xét khả chi trả nợ khách hàng thời gian vay (theo đề nghị khách hàng ngân hàng ... khách hàng định khoản - Giá trị tài sản đảm bảo, khả vay hoàn trả nợ khách hàng - Khả nguồn vốn ngân hàng - Giới hạn quy định pháp luật ngân hàng cho vay Cấp vốn - Ngân hàng cho khách hàng vay ... hiệu công việc không cao khó hoàn trả lại vốn cho ngân hàng Nếu ngân hàng cho khách hàng vay nhiều nhu cầu họ, họ đầu tư vào khoản không giống mục đích họ ghi hợp đồng, đầu tư không hiệu quả, ngân...
 • 24
 • 1,471
 • 24

Đề thi trắc nghiệm quản trị Marketing

Đề thi trắc nghiệm quản trị Marketing
... marketing, External marketing & Interactive marketing Internal marketing, Relationship marketing & Interactive marketing Internal marketing, Service marketing & Relationship marketing Đáp án: câu ... Tạo thi n cảm Thay đổi nhận thức khách hàng Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Đáp án: câu d 10 Tam giác marketing dịch vụ bao gồm: Internal marketing, External marketing & Service marketing Internal marketing, ... Khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ mua tiện ích, giá trị và: Giá trị tuyệt đối Giá trị gia tăng Giá trị cộng thêm Giá trị Đáp án: câu b 13 Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm: Product, Price, Place,...
 • 22
 • 3,068
 • 37

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8
... (WBS) 23 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án C D ? Dự án D ... ratio) 1:3 Dự án C có chi phí hội 750 triệu đồng Dự án D có thời gian hoàn vốn tháng Nếu bạn lựa chọn dự án dựa thông tin này, bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D ... đồng Dự án B thực năm có NPV 30 tỷ đồng Dự án C thực năm có NPV = 40 tỷ đồng Dự án D thực vòng năm có NPV = 60 tỷ đồng Bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D 18 Bạn...
 • 40
 • 3,081
 • 84

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6
... :-) Giải vấn đề 38 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án ... Bắt đầu - A Bắt đầu - B Bắt đầu - C A-D 10 B-E C-E Công việc giả C-F F-Kết thúc E-Kết thúc F-Kết thúc A ? Công việc Bắt đầu - B B ? Công việc A-D C :-) Công việc E-Kết thúc D ? Công việc C-E 37 ... tổ chức dự án 83 Vào cuối dự án, giám đốc dự án xác định dự án thêm vào lĩnh vực chức khả thể suất Khách hàng bày tỏ thỏa mãn với dự án Điều có nghĩa xét góc độ thành công dự án? A ? Dự án thành...
 • 40
 • 6,452
 • 129

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3
... 1 :3 Dự án C có chi phí hội 750 triệu đồng Dự án D có thời gian hoàn vốn tháng Nếu bạn lựa chọn dự án dựa thông tin này, bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B X Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D 37 ... ban quản dự án tạo D ? Ước lượng dự án nên giống yêu cầu khách hàng ngày hoàn tất dự án 93 Một dự án có đường găng Câu sau mô tả tốt ảnh hưởng đến dự án? A ? Nó giúp quản dự án dễ B :-) ... rủi ro dự án B X Giám đốc dự án ước lượng lên kế hoạch dự án C X Nhóm thực dự án lên tiến trình thực dự án D ? Ban quản lý biết cách giám đốc dự án hành động đối phó rủi ro 42 Một dự án phát...
 • 40
 • 1,284
 • 65

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2
... Cổ đông ban quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành ... đánh giá b (1) Có thể so sánh; (2) Có tính đến khách hàng; (3)có sở; (4) đánh giá c (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)Định thời gian; (4) đánh giá d (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)có sở; (4) đánh ... tạo lợi cạnh tranh c xây dựng vào mong muốn nhà quản trị d xây dựng sau có định nghĩa kinh doanh định hướng vào khách hàng kết nối với giá trị Question 36 Điểm : Các giá trị không khớp nối trong...
 • 11
 • 1,260
 • 55

Đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp số 2

Đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp số 2
... Huỳnh Phước Lộc – DH9KD 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 19b, 20 b, 21 a, 22 b, 23 b, 24 b, 25 b, 26 b, 27 a, 28 b, 29 a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, ... 84) Quản trị nhằm: a Đạt hiệu hiệu xuất cao b Thỏa mãn ý muốn nhà quản trị c Đạt hiệu cao d Đạt hiệu suất cao 91) Các chức quản trị bao gồm: a b c d 85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị ... quyền quản trị: a Đúng b Sai 35) Quan hệ tầng hạn quản trị nhà quản trị cấp trung cấu tổ chức mối quan hệ tỷ lệ thuận: a Đúng b Sai 36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ nhà quản...
 • 8
 • 2,229
 • 35

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3
... tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài ... dài hạn nguồn tài trợ bên chủ yếu b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng c Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế d Chính...
 • 23
 • 1,309
 • 6

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính
... tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng d Đối với công ty nhỏ, nợ dài hạn nguồn tài ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách thả lỏng, Chính sách ôn hòa c Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng d Chính ... để tài trợ tài sản Chọn câu trả lời a Tất tài sản tài trợ 50% vốn chủ 50% nợ dài hạn b Vốn luân chuyển thường xuyên tài trợ nợ dài hạn c Các tài sản lưu động tạm thời tài trợ nợ dài hạn d Tài...
 • 34
 • 1,808
 • 6

Đề thi trắc nghiệm quản trị học

Đề thi trắc nghiệm quản trị học
... 44 So sánh lãnh đạo quản trị lĩnh vực hoạt động a Quản trị rộng b Lãnh đạo rộng c Quản trị thực tổ chức thức d Lãnh đạo thực tổ chức không thức 45 Ô bàn quản trị sau gọi quản trị ôn hòa a Ô 1.1 ... việc 33 Ô bàn cờ quản trị sau gọi quản trị nhiệm vụ a 1.1 b 5.5 c 1.9 d 9.1 34 Mức độ tham gia cấp hệ thống quản trị Likert a Rất b Ít c Nhiều d Rất nhiều 35 Tác dụng ô bàn cờ quản trị nhằm a Tìm ... khăn tuyển dụng nhà quản trị giỏi c Tình trạng tải cấp d Công việc dễ làm khó bỏ 10 Nhược điểm lớn tầm quản trị hẹp a Có nhiều cấp quản trị b Chi phí quản lý cao c Cấp dễ can thi p sâu vào công...
 • 13
 • 1,202
 • 8

Đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1

Đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1
... tin mói cho biết Đáp án: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10 b, 11 b, 12 a, 13 a, 14 a, 15 b, 16 b, 17 a, 18 b, 19 b, 20b, 21a, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, ... bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất sai 90) Hoạt động quản ... quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định lượng 73) Người đưa 14 nguyên...
 • 7
 • 2,042
 • 16

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MARKETING CÓ ĐÁP ÁN potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MARKETING CÓ ĐÁP ÁN potx
... External marketing & Interactive marketing Internal marketing, Relationship marketing & Interactive marketing Internal marketing, Service marketing & Relationship marketing 11 Thị trường hoạt động marketing ... hoạt động Marketing Khách hàng trung thành 19 Công cụ chiêu thị Marketing gồm có: Quảng cáo, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng (PR) Quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp Quảng cáo, ... thực dịch vụ Tất câu 51 Dịch vụ chất lượng dịch vụ mà khách hàng nhận có: Giá trị nhận lớn giá trị mong đợi Giá trị nhận giá trị mong đợi Giá trị nhận lớn giá trị mong đợi Câu a câu c 52 Giao...
 • 16
 • 10,488
 • 127

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm kế toán ngân hàng thương mạiđề thi trắc nghiệm quản trị kinh doanh thương mạingân hàng đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mạibài tập trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mạitrắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mạiđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mạicâu hỏi trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mạitrắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại có đáp ánbài tập trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại có đáp ánđề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp ánđề thi trắc nghiệm quản trị bán hàngde cuong on tap quan tri ngan hang thuong maicâu hỏi trắc nghiệp quản trị ngân hàng thương mạingân hàng đề thi trắc nghiệm quản trị tài chínhngân hàng đề thi trắc nghiệm quản trị chiến lượcNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình