Chẩn đoán siêu âm gan mật.

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT ppsx

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT ppsx
... - Ống mật : Các ống mật khắp gan để tạo thành ống gan phải gan trái Các ống gan phải gan trái chắp nối lại thành ống gan chung Ống gan chung nối với ống mật từ túi mật để tạo thành ống mật chủ ... hóa đến gan , máu chảy bình thường phía gan 3- Đường mật : - Túi mật : nằm bờ thùy gan phải áp vào mặt trước thân phải Túi mật lạc chỗ , thấp gan , bờ gan trái hay nằm sâu vào gan Túi mật bị ... có ổ tụ nghèo siêu âm giống với u , khó chẩn đoán Phải dựa vào cảnh lâm sàng sinh học để chẩn đoán Trong trường hợp nghi ngờ , chọc hút thăm dò qua da vào gan kim catheter siêu âm Trong cácvị...
 • 24
 • 256
 • 0

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT doc

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT doc
... - Ống mật : Các ống mật khắp gan để tạo thành ống gan phải gan trái Các ống gan phải gan trái chắp nối lại thành ống gan chung Ống gan chung nối với ống mật từ túi mật để tạo thành ống mật chủ ... hóa đến gan , máu chảy bình thường phía gan 3- Đường mật : - Túi mật : nằm bờ thùy gan phải áp vào mặt trước thân phải Túi mật lạc chỗ , thấp gan , bờ gan trái hay nằm sâu vào gan Túi mật bị ... có ổ tụ nghèo siêu âm giống với u , khó chẩn đoán Phải dựa vào cảnh lâm sàng sinh học để chẩn đoán Trong trường hợp nghi ngờ , chọc hút thăm dò qua da vào gan kim catheter siêu âm Trong cácvị...
 • 24
 • 212
 • 0

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN MẬT
... sinh u Xơ gan teo: Đặc điểm gan nhỏ, có cấu trúc siêu âm đậm thường đồng không đồng (kết hợp với vùng tạo siêu âm với vùng giả siêu âm) gan mật gan nhỏ, teo không có cấu trúc siêu âm hỗn độn ... lâm sàng sinh học để chẩn đoán Trong trường hợp nghi ngờ, chọc hút thăm dò qua da vào gan kim catheter siêu âm Trong vị trí ngoại biên gan, chẩn đoán vị trí ổ mủ khó khăn ổ tụ nằm gan hoành gan ... đường mật gan phải tìm khối u đường mật K đường mật di căn, nang đường mật nghi ngờ sỏi ống gan chung, ống gan phải hay gan trái; trường hợp túi mật OMC bình thường Nếu dãn ống mật chủ dãn túi mật...
 • 10
 • 298
 • 0

Chẩn đoán siêu âm gan mật

Chẩn đoán siêu âm gan mật
... phẫu siêu âm gan mật Nhu mô gan mặt gan: Đều, nhìn rõ hệ tĩnh mạch cửa gan đến phân thuỳ Bờ mặt gan nhẵn Theo mức độ tăng âm: Tụy>Lách >Gan> Nhu mô thận Đờng mật gan: Không nhìn thấy siêu âm, nằm ... phẫu siêu âm gan mật Sự bất thờng giải phẫu + Kém phát triển gan: Thuỳ, phân thuỳ, gan P, T + Thuỳ phụ gan: Cấu trúc giống nhu mô gan + Túi mật: Lạc chỗ + Đờng mật: Nang OMC I.Giải phẫu siêu âm gan ... Viêm gan cấp: Siêu âm giá trị chẩn đoán xác định Có thể thấy gan to, giảm âm, túi mật dịch đặc thành dày, có dịch ổ bụng Siêu âm có giá trị chẩn đoán vàng da có tắc mật hay không tắc mật 3, Nhiễm...
 • 73
 • 162
 • 0

Chẩn đoán siêu âm gan mật

Chẩn đoán siêu âm gan mật
... phẫu siêu âm gan mật Nhu mô gan mặt gan: Đều, nhìn rõ hệ tĩnh mạch cửa gan đến phân thuỳ Bờ mặt gan nhẵn Theo mức độ tăng âm: Tụy>Lách >Gan> Nhu mô thận Đường mật gan: Không nhìn thấy siêu âm, ... Viêm gan cấp: Siêu âm giá trị chẩn đoán xác định Có thể thấy gan to, giảm âm, túi mật dịch đặc thành dày, có dịch ổ bụng Siêu âm có giá trị chẩn đoán vàng da có tắc mật hay không tắc mật 3, Nhiễm ... phẫu siêu âm gan mật Sự bất thường giải phẫu + Kém phát triển gan: Thuỳ, phân thuỳ, gan P, T + Thuỳ phụ gan: Cấu trúc giống nhu mô gan + Túi mật: Lạc chỗ + Đường mật: Nang OMC I.Giải phẫu siêu âm...
 • 73
 • 198
 • 0

Chẩn đoán siêu âm đường mật pdf

Chẩn đoán siêu âm đường mật pdf
... page CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM TRONG HỘIICHỨN G VÀN G DA TRONG HỘ CHỨN G VÀN G DA BL GAN, MẬT ,TỤY , TẮC MẬT , VÀN G DA LS SA GỐM BƯỚC ĐỂ CHẨN ĐOÁN N/N 1/ XÁC ĐỊNH CÓ DÃN ĐƯỜNG MẬT KHÔNG? ... 10/9/2011 SIÊU ÂM SỎI ĐƯỜNG MẬT TR ONG GAN (TẮC MẬT) Jump to first page VIÊM TÚI MẬT SỎI TÚI MẬT Jump to first page 18 10/9/2011 VIÊM LOÉT TÚI MẬT VIÊM TÚI MẬT SỎI TÚI MẬT Jump to first page SỎI TÚI MẬT ... ĐƯỜNG MẬT TR ONG GAN VÀ RỐN GAN - K TÚI MẬT - K ĐƯỜNG MẬT - HCC HOẶC K GAN DI CĂN - XƠ GAN - S ỎI NHÁNH GA N ỐN G GAN CHUNG VÀ ỐN G MẬT CH Ủ - HẸP C Ơ VÒNG ODDI - SỎI - K T ÚI MẬT VÀ Đ ƯỜNG MẬT...
 • 36
 • 438
 • 2

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN

CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM GAN
... CHIA GAN Mục đích phân chia gan: phục vụ phẫu thuật Mặt phẳng đứng dọc qua tĩnh mạch gan TM chủ dưới: chia gan thành gan phải gan trái Mặt phẳng đứng dọc qua trục dây chằng liềm chia Ái gan thành ... cửa cuống gan, phân bố theo hệ cửa vào gan CÁC THAY ĐỔI GIẢI PHẪU Gan nhiều thuỳ Thiểu sản thuỳ gan Thuỳ gan phụ Đảo ngược phủ tạng GIẢI PHẪU ĐƯỜNG MẬT Đường mật gan tuỳ hành với ĐM gan, TMC ... ống gan P b: ống gan T c: ống gan chung d: động mạch gan e: động mạch vị tá tràng f: ống cổ túi mật h: OMC k: đáy túi mật i: phễu túi mật j: thân túi mật l: động mạch túi mật KĨ THUẬT SIÊU ÂM...
 • 16
 • 197
 • 0

Chẩn đoán hình ảnh siêu âm gan mật tụy

Chẩn đoán hình ảnh siêu âm gan mật tụy
... thuốc trung tâm, tạo thành hình ảnh chùm nho Thấy sỏi, giun Gan- một số bệnh lý khác Xơ gan : Do nhiều nguyên nhân Siêu âm: Giai đoạn sớm : HPT I to, gan to, tăng âm Muộn: hình ảnh gan nhỏ, bờ ... Gan- mật Bệnh lý gan mật hay gặp Trước chẩn đoán dựa vào lâm sàng sinh hoá, số phương pháp X quang thường quy Có nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh Hiện phát triển kỹ ... soi để chẩn đoán sỏi đoạn thấp Hình ảnh sỏi: tăng âm, bóng cản (nhiều, không) Có thể hình ảnh sỏi bùn đặc lấp toàn đường mật Sỏi xác giun Giãn đường mật thượng lưu : gan, OGC, OMC, túi mật ...
 • 79
 • 309
 • 0

Chẩn đoán hình ảnh gan mật

Chẩn đoán hình ảnh gan mật
... Chẩn đoán hình ảnh hì bệnh lý Gan I Các kỹ thuật thăm khám gan thă 1.1 Siêu âm 1.2 Chụp cắt lớp vi tính 1.3 Chụp cộng h- ởng 1.4 Chụp mạch Siêu âm: Đóng vai trò quan trọng thăm khám hình ảnh ... khám hình ảnh gan Nó khám xét hình ảnh đ- ợc định bệnh lý gan, đặc biệt tổn th- ơng khu trú Thăm khám gan, đ- ờng mật, tuỵ, lách đ- ợc tiến hành đồng thời Siêu âm Doppler đánh giá hình thái tình ... từ Gadolinium 4 Chụp mạch: CĐ để chẩn đoán: đ- ợc định tr- ờng hợp tr- ớc mổ u gan, ghép gan CĐ với mục đích điều trị can thiệp: U gan nguyên phát 5 Chụp gan mật không chuẩn bị: Mục đích phát...
 • 109
 • 851
 • 12

Chẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoa

Chẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoa
... phát tàu ngầm siêu âm -1942: Ian Dussik lần ứng dụng siêu âm y học: Phát rãnh liên bán cầu -1943: Chế tạo máy siêu âm -1958: Ian Donald lần sử dụng sản khoa ẢNH HƯỞNG CỦA SIÊU ÂM ĐẾN CON NGƯỜI ... học siêu âm -Một câu hỏi đặt từ ứng dụng siêu âm y học: Siêu âm có hại không ? -Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm người người ta chưa tìm thấy có chứng cớ tác dụng xấu siêu âm ẢNH HƯỞNG CỦA SIÊU ... dò: Làm tăng nhiệt độ chỗ, gây rối loạn phản ứng sinh học tổ chức, gây rối loạn di truyền SIÊU ÂM PHỤ KHOA Vòng tránh thai ...
 • 7
 • 2,065
 • 34

Tài liệu Siêu âm gan mật pdf

Tài liệu Siêu âm gan mật pdf
... t siêu âm Gan khơng to – Chi u cao gan (P) ...
 • 69
 • 845
 • 11

chẩn đoán siêu âm tuyến giáp - vùng cổ ths bs lê tuấn linh

chẩn đoán siêu âm tuyến giáp - vùng cổ ths bs lê tuấn linh
... - Kỹ thuật Máy siêu âm: SA 2D, 3-4 D,có siêu âm mầu, Doppler Đầu dò: đầu dò nông 7, 5-1 2MHz, đầu dò 3D Kỹ thuật: BN không cần chuẩn bị, nằm ngửa cổ, gối vai Kỹ thuật siêu âm tuyến giáp- vùng cổ ... khu • Vùng trước cổ (Lateromedial neck): tuyến giáp, cận giáp, lưỡi • Vùng bên cổ (Lateral neck): tuyến hàm, tuyến mang tai • Phần mềm vùng cổ: mô liên kết, mạch máu, vùng Cổ nhìn thẳng Cổ nhìn ... tưới máu Cách đo kích thước tuyến giáp: Tuyến giáp siêu âm màu Tuyến cận giáp (Parathyroid gland) 1/3 sau, kích thước x x mm = 2540mg, khó phân biệt với mô tuyến giáp Tuyến nước bọt: mang tai,...
 • 60
 • 5,113
 • 6

chẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoa

chẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoa
... máy siêu âm Các loại siêu âm ứng dụng sản khoa - Siêu âm cách A: gọi siêu âm chiều - Siêu âm cách B: gọi siêu âm chiều [2D] Hiện ứng dụng rộng rãi siêu âm 2D thời gian thật [real time] - Siêu âm ... lượng Siêu âm 3D Siêu âm Siêu âm thật Siêu âm Siêu âm Mode Triplan ba chiều [3D] thời gian 3D dạng bề mặt 3D dạng suốt SIÊU ÂM MODE triplan SIÊU ÂM 3D MODE bề mặt SIÊU ÂM 3D MODE bề mặt SIÊU ÂM ... TM SIÊU ÂM MODE B (2D REAL TIME] SIÊU ÂM MODE TM Siêu âm TM van nhĩ thất SIÊU ÂM MODE TM Động mạch chủ SIÊU ÂM MODE TM đo kích thước tâm thất SIÊU ÂM MODE TM đếm nhịp tim thai Mode DOPPLER Siêu...
 • 938
 • 5,305
 • 17

Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mật

Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mật
... đích: - Chẩn đoán nguyên nhân tắc mật (sỏi, u) - Điều trị: gắp sỏi-giun, đặt dẫn l- u đ- ờng mật GiảI phẫu đ- ờng mật ngoàI gan ống gan trái ống gan phải ống gan chung ống túi mật túi mật ống mật ... đ- ờng mật ngoàI gan ống cổ mật cổ túi mật tá tràng thân túi mật ống gan chung ống mật chủ Một số hình ảnh bệnh lý gan đ- ờng mật Sỏi túi mật: Bụng không chuẩn bị Uống cản quang Một số hình ảnh ... ờng mật qua da Một số hình ảnh bệnh lý gan đ- ờng mật Tắc mật: 3.3 Do u đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua da U Klastkin Chụp đ- ờng mật qua nội soi Một số hình ảnh bệnh lý gan đ- ờng mật Tắc mật: ...
 • 35
 • 252
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 10 potx

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 10 potx
... lần - Định l- ợng aFP Nốt dị sản > cm nốt lớn Các tổn th- ơng lan toả 4.1 xơ gan: SA: Gđ muộn: Hình ảnh tăng ALTMC: -Tăng kính tĩnh mạch cửa: > 13mm, - Các - ờng đổi dòng cửach : TM rốn, TM ... vị, TM lách-thận Các tổn th- ơng lan toả 4.2 gan nhiễm m : SA: Nhiễm mỡ gan lan toả nhu mô tăng âm (so với thận) Một số tổn th- ơng tăng âm nhu mô gan bình th- ờng trở thành giảm âm gan nhiễm ... đại gan trái Phì đại PT I: - tỷ lệ PT I / thuỳ T > 0,33 (1/3) - tỷ lệ PT I / thuỳ T > 0,65 Các nốt tái tạo dị sản Nốt tái tạo < mm nốt nhỏ Xơ gan => HCC: - Siêu âm kiểm tra 3-6 tháng / lần - Định...
 • 10
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chẩn đoán siêu âm đường mậtsiêu âm gan mậtgiải phẫu siêu âm gan mậtbài giảng siêu âm gan mậthình ảnh siêu âm gan mậtsieu am gan matchẩn đoán siêu âmchẩn đoán siêu âm sản phụchẩn đoán siêu âm tĩnh mạch và đo khí máu động mạchchẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoachẩn đoán siêu âm kiểu achẩn đoán siêu âm kiểu bchẩn đoán hình ảnh gan mật y4siêu âm gan đường mậtgiải phẫu siêu âm gan đường mật262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf277-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (348).pdf285-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (355).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp305-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (373).pdf307-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (375).pdf308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdf317-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (384).pdf337-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (401).pdf353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdf358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfTiểu Luận THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN BẠO HÀNH PHỤ NỮ ở VNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUPhieu dang ky chuyen khoanLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hose