Khóa luận tìm hiểu về phương pháp lyapunov thứ hai trong khảo sát sự ổn định của hệ điều khiển

Khóa luận tốt nghiệp toán Tìm hiểu về phương pháp lyapunov thứ hai trong khảo sát sự ổn định của hệ điều khiển

Khóa luận tốt nghiệp toán Tìm hiểu về phương pháp lyapunov thứ hai trong khảo sát sự ổn định của hệ điều khiển
... Lyapunov thứ hai khảo sát ổn định hệ điều khiển Đối tượng phạm vỉ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu phương pháp Lyapunov thứ hai nghiên cứu ổn định hệ điều khiển Phương pháp nghiên cứu Đọc ... nghĩa ổn định Lyapunov, số ví dụ mối quan hệ dạng ổn định, minh họa hình học phương pháp Lyapunov thứ , điều kiện cần đủ cho ổn định, ổn định ổn định mũ Dù cố gắng thời gian lực em hạn chế nên khóa ... ví dụ 2 Phương pháp Lyapunov thứ Minh hoạ hình học phương 2.3 pháp Lyapunov thứ Điều kiện cần đủ cho ổn định 2.3 ổn định 3 1 8 2 Điều kiện cần đủ cho ổn định mũ Kết luận Tài liệu tham khảo LỜI...
 • 40
 • 246
 • 0

Tìm hiểu về phương pháp lyapunov thứ hai trong khảo sát sự ổn định của hệ điều khiển (KL06195)

Tìm hiểu về phương pháp lyapunov thứ hai trong khảo sát sự ổn định của hệ điều khiển (KL06195)
... nhiệm vụ Hệ thống lại khái niệm kết ổn định Lyapunov Đặc biệt phương pháp Lyapunov thứ hai khảo sát ổn định hệ điều khiển Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu phương pháp Lyapunov ... Chương Trình bày định nghĩa ổn định Lyapunov, số ví dụ mối quan hệ dạng ổn định, minh họa hình học phương pháp Lyapunov thứ 2, điều kiện cần đủ cho ổn định, ổn định ổn định mũ Dù cố gắng thời gian ... thuyết ổn định để áp dụng lĩnh vực khác Đây mối quan tâm nhà nghiên cứu học viên lĩnh vực khác Do đó, chọn đề tài "Tìm hiểu phương pháp Lyapunov thứ hai khảo sát ổn định hệ điều khiển" nhằm hệ thống...
 • 36
 • 191
 • 0

Tiểu luận Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion

Tiểu luận Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit .26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 37
 • 1,941
 • 8

Tiểu luận tìm hiểu về phương pháp điện di

Tiểu luận tìm hiểu về phương pháp điện di
... dung di ? A di B di di Agarose A Agarose Agarose gel B Nguyên C Các D trúc E pH F Qui trình G H K di di i DNA Gel agarose gel dung III di polyacrylamide gel A Nguyên B n di polyacrylamide gel di ... nucleic acid có phân tích khác tách di âm sang di có thích phân gel vào kích , hình phân , gel, pháp xác gel trí DNA : pháp 1: Các nh quang ethidium bromide (EtBr) pháp 2: Có phát C Các Kích Khi ... nucleic C n di polyacrylamide gel D pháp IV Video tham V VI Tài tham tính I di ? di Giá phân có dòng giá qua : Gel ( giúp phân chia phân RNA, protein chúng : phân chúng DNA, lý tích A di , phân...
 • 79
 • 516
 • 0

Tiểu luận tìm hiểu về phương pháp sấy

Tiểu luận tìm hiểu về phương pháp sấy
... có phương pháp sấy theo nhóm sau: 1.2 Các phương pháp sấy Có nhiều phương pháp sấy chúng thực thoe ngun tắc khác Có thể chia có phương pháp sấy theo nhóm sau: 1.2.1 Phương pháp sấy nóng Trong phương ... thống sấy xạ hệ thống sấy tiếp xúc, hệ thống loại tạo độ chênh phân áp suất vật liệu sấy mơi trường cách đốt nóng vật 1.2.2 Phương pháp sấy xạ -Phương pháp sấy xạ phương pháp sấy mà vật liệu sấy ... Hệ thống sấy phun Khơng khí Sản phẩm Kiểu đĩa quay 1.2.4 Phương pháp sấy lạnh: Hệ thống sấy lạnh nhiệt độ t > 00C Đối với phương pháp sấy lạnh mà nhiệt độ vật liệu sấy nhiệt độ tác nhân sấy xấp...
 • 32
 • 161
 • 4

Khảo sát tính ổn định của hệ vi phân tuyến tính bằng phương pháp thứ nhất của liapunov

Khảo sát tính ổn định của hệ vi phân tuyến tính bằng phương pháp thứ nhất của liapunov
... Để khảo sát tính ổn định hệ (3.4.2) ta khảo sát tính ổn định hệ tơng đơng dx dt = y dy = p(t ).x dt có ma trận P(t) = p(t) với SpP (t ) = (3.4.3) 44 Ta nói phơng trình (3.4.2) ổn định ... phơng trình véc tơ ma trận hệ (3.3.11) Từ ta có điều kiện sau tính ổn định hệ tuần hoàn Định lý 3.3.4.([5]) i) Hệ vi phân tuyến tính tuần hoàn với ma trận liên tục ổn định tất nhân tử j nằm hình ... Chơng Khảo sát tính ổn định CủA Hệ VI PHÂN tuyến tính phơng pháp thứ Liapunov 3.1 Định lý điều kiện đủ tính ổn định tiệm cận hệ vi phân tuyến tính dX = A(t.) X dt Giả sử , (3.1.1) với A(t ) C...
 • 55
 • 717
 • 4

Luận văn: Tìm hiểu về phương pháp học máy và phương pháp học theo cây quyết định, xây dựng module mô phỏng thuật toán ID3 ppt

Luận văn: Tìm hiểu về phương pháp học máy và phương pháp học theo cây quyết định, xây dựng module mô phỏng thuật toán ID3 ppt
... Tổng quan học máy 1.1 Tổng quan Học máy (Machine Learning) ngành khoa học nghiên cứu thuật toán cho phép máy tính học khái niệm (concept) Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy Phương pháp quy ... biến Khoa học máy tính: sở để thiết kế thuật toán, đồng thời đánh giá thời gian chạy, nhớ thuật toán học máy Các nhóm giải thuật học máy: Học có giám sát: Máy tính xem số mẫu gồm đầu vào (input) ... rời rạc Thuật toán có sử dụng kỹ thuật tiền xử lý phân loại(Pre sorting) trước xây dựng cây, giải vấn đề nhớ cho thuật toán ID3 Thuật toán SLIQ có sử dụng giải thuật cắt tỉa hữu hiệu Thuật toán...
 • 31
 • 607
 • 1

LUẬN VĂN: Tìm hiểu về phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu về phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm docx
... vấn đề đặt với toán Tìm hiểu kỹ phương pháp trích xếp đặc trưng sản phẩm tài liệu chứa quan điểm tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ dùng cho toán trích đặc trưng như: phân tích cú pháp, gán nhãn từ loại ... TRÍCH VÀ SẮP XẾP ĐẶC TRƢNG SẢN PHẨM .9 2.1 Giới thiệu khai thác đặc trưng 2.2 Một số phương pháp khai thác đặc trưng 10 2.3 Phương pháp trích xếp đặc trưng quan điểm sản phẩm ... điểm .Các quan điểm đặc trưng trích sử dụng để xác định quan điểm đặc trưng Quá trình lặp lặp lại tìm thấy từ quan điểm hay đặc trưng kết thúc  Dựa vào mối quan hệ ngữ nghĩa quan điểm đặc trưng...
 • 40
 • 290
 • 0

Tiểu luận công nghệ chế biến nông sản Tìm hiểu về phương pháp sấy trong chế biến bột rau quả

Tiểu luận công nghệ chế biến nông sản Tìm hiểu về phương pháp sấy trong chế biến bột rau quả
... sau sấy phun để tạo sản phẩm có độ ẩm thấp so với bình thường KẾT LUẬN Sấy phương pháp quan trong việc bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch mà cụ thể tiểu luận chế biến bột rau Trong tiểu luận ... điểm phương pháp sấy thăng hoa với phương pháp sấy khác Ưu điểm : sấy thăng hoa có ưu điểm lớn so với phương pháp sấy khác : sản Trường ĐHCN Trang 22 Tiểu luận: Phương pháp sấy bột rau GVHD: Th.s ... cách sấy khác nhau, nảy sinh nhiều kỹ thuật sấy đời như: hệ thống sấy phun, sấy thăng hoa, hệ thống sấy tiếp xúc, hệ thống sấy tầng sôi,… Trong tiểu luận tìm hiểu số phương pháp sấy sử dụng chế biến...
 • 44
 • 412
 • 0

luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tìm hiểu về PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tìm hiểu về PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
... I: Tổng quan lý thuyết hình xếp hạng tín dụng giới Chương II: Phương pháp xây dựng hình xếp hạng tín dụng nội Chương III: Xây dựng hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần ... hệ thống xếp hạng tín dụng tổ chức xếp hạng 1.6 Quy trình xếp hạng tín dụng Triển khai ứng dụng hình xếp hạng tín dụng nội Kinh doanh Quản trị Việc xây dựng hình xếp hạng tín dụng nhằm đánh ... Đề tài tập trung vào xây dựng hình xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại, việc xây dựng hình bao gồm nội dung sau: - Các lý thuyết phương pháp xây dựng hệ thống xếp hạng khách hàng...
 • 124
 • 278
 • 0

Tìm hiểu về phương pháp luận Gaia và Roadmap trong phát triển phần mềm hướng Agent

Tìm hiểu về phương pháp luận Gaia và Roadmap trong phát triển phần mềm hướng Agent
... KHOA SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Đề tài: Tìm hiểu phương pháp luận Gaia Roadmap phát triển phần mềm hướng Agent Giảng viên hướng dẫn: GS.TSKH.HOÀNG ... Nếu agent nhận tiềm chúng mô hình kỹ thuật phần mềm, cần thiết phát triển kỹ thuật công nghệ phần mềm thiết kế đặc biệt cho chúng Kỹ thuật phát triển phần mềm có (ví dụ, phân tích thiết kế hướng ... thiết kế hướng đối tượng Tuy nhiên, đơn giản nỗ lực bình thường để áp dụng phương pháp phát triển hướng agent Thay vào đó, cung cấp tập hợp agent cụ thể khái niệm thông qua kỹ sư phần mềm hiểu mô...
 • 47
 • 425
 • 4

Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion

Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit .26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 37
 • 3,359
 • 50

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit 26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 38
 • 703
 • 1

Tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan kết hợp với phương pháp vấn đáp trong dạy Địa lí ở khối lớp 7

Tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan kết hợp với phương pháp vấn đáp trong dạy Địa lí ở khối lớp 7
... phương pháp trưc quan với phương pháp vấn đáp dạy học Địa khối lớp Qua quan sát thực tế trực tiếp giảng dạy , tơi tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan kết hợp với phương pháp ... tạo học sinh việc sử dụng phương pháp dạy học trưc quan kết hợp với phương pháp vấn đáp áp dụng tất mơn học , đặc biệt quan trọng với việc dạy mơn Địa , quan trọng dạy địa hối lớp Bởi , ... phương pháp dạy học trực quan kết hợp với phương pháp dạy học vấn đáp dạy học Địa khối lớp Phần thư : THỰC TRẠNG I/ Nghiên cứu tình hình : Những thuận lợi khó khăn chủ yếu việc kết hợp phương...
 • 11
 • 479
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ionkhóa luận tìm hiểu về công tác đánh giá tác động môi trường ở việt nam hiện naytìm hiểu về phương pháp bàn tay nặn bộtsang kien kinh nghiem tim hieu ve phuong phap day hoc luyen tu va cau lop 4tìm hiểu về phương pháp sắc kýkhóa luận tìm hiểu các qui định của luật đất đai 2003 về giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đấttìm hiểu về ngữ pháp tiếng việttiểu luận tìm hiểu về công ty chứng khoánnghị luận xã hội về phương pháp học tậptiểu luận tìm hiểu về thị trường ngoại hốigiáo án khám phá khoa học tìm hiểu về nướctìm hiểu các phương pháp xác định thông số tới hạntieu luan tim hieu ve chat doc trong thc phamtìm hiểu về ngữ pháp tiếng nhậtgiáo án tìm hiểu về phương tiện giao thôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học