Ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm và dinh dưỡng cho vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy

Ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm dinh dưỡng cho vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy

Ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm và dinh dưỡng cho vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy
... ĐIỂM CỦA VI SINH VẬT • ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM • DINH DƯỠNG CHO VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT • Khái niệm: - Vi sinh ... 3: DINH DƯỠNG CHO VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BÁN TỔNG HỢP PHẦN 3: DINH DƯỠNG CHO VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY  Môi trường ... sử dụng) + Lên men chìm • Ngoài vi sinh vật ứng dụng sản xuất tương, chao sản xuất nước mắm… PHẦN 3: DINH DƯỠNG CHO VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY • Môi trường nuôi cấy chất dinh dưỡng...
 • 40
 • 2,136
 • 2

ỨNG DỤNG CỦA VSV TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG VSV TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY

ỨNG DỤNG CỦA VSV TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG VSV TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY
... sinh vật học thực phẩm, đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM [2] Lương Đức Phẩm, Vi sinh vật học an toàn thực phẩm, Nxb Nông Nghiệp [3] Hồ Phú Hòa, Ứng dụng Vi sinh vật bảo quản thực phẩm- nguồn ... vận chuyển để hạn chế xâm nhập vsv không mong muốn www.trungtamtinhoc.edu.vn Dinh dưỡng vsv nuôi cấy Những loài vsv khác nhu cầu dinh dưỡng khác Môi trường nuôi cấy cần:  Nguyên tố đại lượng ... sử dụng tới kính hiển vi .Trong số khoảng 50 000 loài tảo giới vi tảo chiếm đến khoảng 2/3 www.trungtamtinhoc.edu.vn ỨNG DỤNG TRONG CNTP Làm chất tạo màu tự nhiên cho thực phẩm Làm thực phẩm...
 • 44
 • 826
 • 1

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BSA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHUỘT GIAI ĐOẠN TRƯỚC LÀM TỔ

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BSA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHUỘT GIAI ĐOẠN TRƯỚC LÀM TỔ
... Ảnh hưởng thí nghiệm/mỗi nồng độ BSA nồng độ BSA môi trường nuôi Số chuột số phôi tế bào 138 phôi Đặc điểm nồng độ BSA: 0,4%, 0,8%, 1,2% cấy Ảnh hưởng số lượng phôi/ 50µl môi trường nuôi cấy Ảnh ... nghiệm ảnh hưởng nồng độ BSA môi trường nuôi cấy lên phát triển phôi chuột? Kết (Bảng 10, Hình 24) cho thấy việc bổ sung BSA vào môi trường nuôi cấy có tác dụng làm tăng khả phát triển phôi chuột nuôi ... Hình 5: Các giai đoạn phát triển phôi chuột A -phôi tế bào; B -phôi tế bào; C- phôi tế bào; D -phôi dâu sớm; E -phôi dâu muộn; F -phôi nang III.5 Môi trường nuôi cấy phôi giai đoạn trước làm tổ III.5.1...
 • 51
 • 829
 • 1

ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp thực phẩm nguồn thu nhận

 ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp thực phẩm và nguồn thu nhận
... đề tài ứng dụng enzyme amylase nguồn thu nhận chúng trình bày gồm phần : Phần : Tổng quan enzyme amylase Phần : Ứng dụng enzyme amylase công nghiệp thực phẩm Phần : Nguồn thu nhận enzyme amylase ... viêm tụy cấp - Trong công nghiệp : amylase ứng dụng sản xuất chất tẩy rửa ứng dụng công nghiệp dệt - Trong công nghiệp thực phẩm : amylase ứng dụng sản xuất nhiều sản phẩm quen thu c mì , bia , cồn ... dụng Chế phẩm enzyme không ứng dụng y học , đời sống , mà ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác , nông nghiệp , hóa học , công nghiệp thực phẩm , “ ý nghĩa việc sử dụng enzyme lãnh vực thực tế...
 • 51
 • 8,687
 • 104

ỨNG DỤNG ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NGUỒN THU NHẬN

ỨNG DỤNG ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ NGUỒN THU NHẬN
... enzyme chế phẩm enzyme dùng để biến hình tinh bột điều khơng mong muốn , từ làm giảm hiệu suất gây vị đắng  Y HỌC VÀ DƯỢC PHẨM  CƠNG NGHIỆP  CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM  NƠNG NGHIỆP Trong CN rượu ... nước bọt Enzyme amylase hay gọi với tên khác Diatase enzyme khơng có ý nghĩa mặt sinh lý , thương mại có ý nghĩa quan trong cơng nghiệp nói chung cơng nghiệp thực phẩm nói riêng Amylase tìm ... sản xuất bánh mì , glucose , rượu , bia , … GIỚI THIỆU CHUNG I ỨNG DỤNG NGUỒN THU NHẬN II III I ĐỊNH NGHĨA Enzyme amylase thu c nhóm enzyme thủy phân , xúc tác phân giải liên kết glucoside nội...
 • 65
 • 951
 • 1

Tài liệu Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy pptx

Tài liệu Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy pptx
... mọc vi khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh ... trường đặc (thường chứa thạch agar) môi trường lỏng Trong môi trường lỏng, vi khuẩn sinh sản theo hàm số mũ hết chất dinh dưỡng tích luỹ sản phẩm độc hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường ... khuẩn lạc nhẵn thô nhám - S pneumoniae; (c) phương pháp thu nhận khuẩn lạc qua đêm sinh trưởng môi trường đặc hiệu: khuẩn lạc mọc có màu xanh không mọc màu trắng Vi khuẩn nuôi cấy môi trường...
 • 7
 • 1,050
 • 3

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docx

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docx
... khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh trưởng ... hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường lỏng xác định cách dễ dàng Dùng pipet đưa mẫu nhỏ lên đĩa petri có môi trường đặc cấy chải mặt thạch Sau thời gian ủ 24 - 36 tế bào vi khuẩn cho cụm ... (stationary): Khi môi trường sống cạn kiệt, sinh trưởng vi khuẩn dừng lại ổn định số lượng Và, cuối cùng, (iv) Pha chết (death): Các sản phẩm độc tiết tích luỹ gây chết vi khuẩn Hình Các tế bào vi khuẩn...
 • 5
 • 727
 • 3

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy doc

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy doc
... khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh trưởng ... hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường lỏng xác định cách dễ dàng Dùng pipet đưa mẫu nhỏ lên đĩa petri có môi trường đặc cấy chải mặt thạch Sau thời gian ủ 24 - 36 tế bào vi khuẩn cho cụm ... (stationary): Khi môi trường sống cạn kiệt, sinh trưởng vi khuẩn dừng lại ổn định số lượng Và, cuối cùng, (iv) Pha chết (death): Các sản phẩm độc tiết tích luỹ gây chết vi khuẩn Hình Các tế bào vi khuẩn...
 • 5
 • 625
 • 1

Quang phổ Raman - Ứng dụng quang phổ Raman trong môi trường, trong công nghiệp thực phẩm giám định pháp y

Quang phổ Raman - Ứng dụng quang phổ Raman trong môi trường, trong công nghiệp thực phẩm và giám định pháp y
... 4.4.1 Ứng dụng môi trường • 4.4.2 Ứng dụng sơn công nhiệp • 4.4.3 Ứng dụng công nghiệp thực phẩm • 4.4.4 Ứng dụng giám định pháp y Xác định thuốc cấm 4.4.1 ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG a) Xác định ... 4.4.4 Ứng dụng giám định pháp y xác định thuốc cấm: Một m y đo phổ Raman với kích thích laser Nd:YAG với bước sóng 1064 nm detector GaInAs dùng để thu thông tin phổ tán xạ Raman. D y phổ Raman 40 0- ... lực học phổ FT – Raman công nghiệp sản xuất sơn • Phản ứng tạo polymer hóa tiến hành dùng monome:BA(butyl acrylate), MMA(methyl methacrylate), AMA(allyl methacrylate: C7H10O2) Phổ FT – Raman monomer...
 • 24
 • 332
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp
... phụ) phương pháp quang (phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phương pháp ICP – AES, phương pháp trắc quang) Các phương pháp xác định nguyên tố vi ... lại hiệu tốt việc xác định đồng thời nguyên tố Trong công trình nghiên cứu này, lựa chọn phương pháp đo quang với thuốc thử 1- (2-pyridilazo )- 2- naphtol (PAN) môi trường mixen nhằm xác định riêng ... 1.2 Một số phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) Để xác định Cu(II), Zn(II), Co(II), có phương pháp phân tích: Các phương pháp hoá học phương pháp phân tích thể tích, phương pháp oxi...
 • 86
 • 934
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng Nguyễn Thị Nhƣ

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng Nguyễn Thị Nhƣ
... dùng chung cho tính toán nhận biết ngữ cảnh 3) 1.3.3 Tính toán nhận biết ngữ cảnh Tính toán nhận biết ngữ cảnh tức giúp cho ứng dụng chuyên di động hợp tri thức chiều ngữ cảnh khác nhƣ ngƣời dùng ... xây dựng ứng dụng môi trƣờng tính toán nơi Nhận biết ngữ cảnh hữu ích cho môi trƣờng tính toán với thiết bị di động Tính toán nhân rộng nhận đƣợc nhiều lợi ích từ việc nhận biết ngữ cảnh nhƣ: - ... hoạt tính tự trị Các thách thức tính toán nhận biết ngữ cảnh: - Phải hiểu khái niệm ngữ cảnh - Sử dụng ngữ cảnh nhƣ nào? - Thu hồi ngữ cảnh nhƣ nào? - Kết nối ngữ cảnh thu đƣợc với ngữ cảnh sử dụng...
 • 13
 • 421
 • 0

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng iodine ứng dụng xử lý hg (II) trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng iodine và ứng dụng xử lý hg (II) trong môi trường nước
... hấp phụ xử Hg nước 1.4.1 Ứng dụng than hoạt tính hấp phụ xử thủy ngân nước 1.4.1.1 Ứng dụng than hoạt tính xử ion thủy ngân dung dịch MF Yardima cộng nghiên cứu khả hấp phụ Hg (II) dung ... ngân ứng dụng rộng rãi than hoạt tính, với cấu trúc xốp bề mặt riêng lớn Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu biến tính than hoạt tính Iodine ứng dụng xử Hg (II) môi trường ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG IODINE ỨNG DỤNG XỬ LÝ HG (II) TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC KHÓA LUẬN...
 • 44
 • 543
 • 1

Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất axit béo không no bằng enzim lipaza sử dụng trong công nghiệp thực phẩm dược phẩm pdf

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất axit béo không no bằng enzim lipaza sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm pdf
... công nghệ Viện Công nghiệp thực phẩm 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội -& - Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài nhánh: "Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất axít béo không no enzim ... thành sản phẩm 38 Phần V Kết luận đề nghị 40 Tài liệu tham khảo 25 35 Mở đầu Sản xuất axít béo ngành công nghiệp sản xuất dầu thực vật Trong dầu thực vật axít béo no thờng sử dụng để sản xuất ... sử dụng thờng cho enzim trực tiếp vào nguyên liệu sau phản ứng enzim lẫn vào sản phẩm, không tách đợc mà tách đợc enzim dạng không hoạt động Do enzim sử dụng đợc lần Để tiện lợi cho việc sử dụng...
 • 42
 • 596
 • 3

ẢNH HƯỞNG CỦA ABA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SỰ TÁI SINH CHỒI TRỰC TIẾP TỪ NUÔI CẤY MẪU LÁ CÂY CHÈ pptx

ẢNH HƯỞNG CỦA ABA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SỰ TÁI SINH CHỒI TRỰC TIẾP TỪ NUÔI CẤY MẪU LÁ CÂY CHÈ pptx
... cho thấy chồi có khả phát sinh rễ với tần số thấp so với nuôi cấy môi trường đặc Tần số tái sinh rễ khác môi trường lỏng đặc có lẽ liên quan đến pH môi trường nuôi cấy điều kiện nuôi cấy thoáng ... mẫu cấy tái sinh mô sẹo), chồi phát sinh từ mô sẹo (hình 1b) chúng cấy truyền sang môi trường MS2 có bổ sung ABA nghiệm thức L Tần số tái sinh chồi, số chồi trung bình /mẫu chiều cao chồi đạt ... Nghiệm thức Bảng Ảnh hưởng ABA lên tái sinh chồi từ mô sẹo Chất điều hòa sinh Nghiệm thức Tỷ lệ trưởng (mg.l-1) mẫu Số lượng chồi Chiều cao trung hình trung bình bình chồi thành (chồi/ mẫu) (cm) 6,322...
 • 11
 • 516
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp thực phẩm và nguồn thu nhậnđặc điểm sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docxnghiên cứu sản xuất và ứng dụng maltodextrin trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩmứng dụng các chất vô cơ trong môi trườngứng dụng phân bố chính tắc trong môi trường ion hóaứng dụng thuật toán ml để đồng bộ pha sóng mang và định thời cho kênh pha đinhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ