Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn

bộ đề thi thử vật số 1 năm 2014 của thầy Chu Văn Biên

bộ đề thi thử vật lý số 1 năm 2014 của thầy Chu Văn Biên
... A 16 00 B 625 C 800 D 10 00 Đáp án đề 1A 11 A 21C 31D 41C 2D 12 C 22C 32C 42C 3D 13 A 23C 33B 43A 4C 14 D 24B 34D 44C 5B 15 B 25B 35D 45C 6A 16 D 26C 36D 46B 7B 17 A 27B 37C 47A 8C 18 D 28B 38D 48B 9C 19 A ... dây A 1, 65 m/s 0, 71 N B 1, 56 m/s 0, 61 N C 1, 56 m/s 0, 71 N D 1, 65 m/s 0, 61 N Câu 11 Một vật nhỏ m liên kết với lò xo có độ cứng k1, k2 k chu kỳ dao động T1 = 1, 6 s, T2 = 1, 8 s T Nếu k  2k12  ... (N/m), vật dao động có khối lượng m = 200 (g), lấy 2 = 10 Khoảng thời gian chu kỳ để lò xo dãn lượng lớn 2 cm A 2 /15 (s) B 1/ 15 (s) C 1/ 3 (s) D 0 ,1 (s) Đáp án đề 1C 11 A 21A 31C 41D 14 2A 12 A 22B...
 • 72
 • 2,728
 • 11

Đề thi thử môn lần 1 THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đề thi thử môn Lý lần 1 THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
... B 10 16,5 Hz C 903,5 Hz D 10 20 Hz HẾT THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 5/5 – Mã đề thi 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 11 1 1D, ... có biên độ dao động A1=5cm; A2=3cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 4/5 – Mã đề thi 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com A cm ... 46B, 47A, 48A, 49D, 50C, 51C, 52D, 53C, 54B, 55B, 56C, 57A, 58A, 59B, 60A THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 6/5 – Mã đề thi 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 6
 • 633
 • 8

14 đề thi thử vật năm 2013 của các trường chuyên nổi tiếng trên cả nước

14 đề thi thử vật lý năm 2013 của các trường chuyên nổi tiếng trên cả nước
... Mức cường độ âm Câu 33: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B, cách 12 cm dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng 1cm Gọi C điểm mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O AB khoảng ... CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: Trong xạ: hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen ... từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường mà đường sức dường khép kín bao quanh đường cảm ứng từ B Tầng điện li không hấp thụ phản xạ sóng điện từ cực ngắn C Không thể có điện trường...
 • 91
 • 530
 • 11

Đề thi thử vật lần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx

Đề thi thử vật lý lần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx
... Câu 52: Hai lắc lò xo dao động điều h a Chúng có độ cứng lò xo nhau, khối lượng vật 90g Trong khoảng thời gian lắc thực 12 dao động, lắc thực 15 dao động Khối lượng hai vật A 450 g 360 g B 27 0 ... màu A 1,6 mm B 2, 4 mm C 4,8 mm D 3 ,2 mm Trang 3/6 - đề thi 357 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software     http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Câu 30: Trong trình lan ... xoay chiều u = U0cost cường độ hiệu dụng có giá trị 4A, 6A, 2A Nếu mắc nối tiếp phần tử vào điện áp cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch A A B 12 A C A D 2, 4 A Câu 29 : Trong thí nghiệm giao...
 • 6
 • 492
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 1 pptx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 1 pptx
... tần số nhỏ dãy Laiman f1 =8,22 .10 14 Hz, vạch có tần số lớn dãy Banme f2 = 2,46 .10 15 Hz Năng lượng cần thi t để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái là: A.E  21, 74 .10 - 19 J B.E  16 .10 - 19 J ... h = 6.625 .1 0-3 4J.s, e = 1, 6 .10 -1 9C, c = 3 .10 8m/s Cường độ dòng quang điện bão hoà là: A.0 ,17 9A B.0 ,12 5A C.0,258A D 0, 416 A Câu 17 Khi nói dao động cưỡng bức, nhận xét sau sai? A.Tần số dao động ... tốc v1 thoã mãn : 1 A v12 = v2max - ω2x 21 B v12 = v2max + ω2x 21 C v12 = v2max - ω2x 21 D v12 = v2max +ω2x 21 2 Câu 57 Chọn phát biểu sai A Tần số ánh sáng phát quang lớn tần số ánh sáng mà chất phát...
 • 6
 • 283
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 2 pdf

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 2 pdf
... 60  , uMB = 20 0 cos( 100  )V  6 Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch  A u AB = 20 0 cos(100 t  ) V B u AB = 22 0 cos( 100 t ) V   C u AB = 20 0 cos(100 t  ) V D uAB = 22 0 cos( 100 t ... Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20 Câu 25 Câu 30 Câu 35 Câu 40 PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 41 Câu 46 Câu 42 Câu ... học Trang Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 2 -2 01 0 THÁNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 11 16 21 26 31 36 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 12 Câu 13 Câu...
 • 6
 • 305
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 3 pps

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 3 pps
... Câu 31 Câu 32 Câu 36 Câu 37 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 13 18 23 28 33 38 Câu Câu Câu 14 Câu 19 Câu 24 Câu 29 Câu 34 Câu 39 Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20 Câu 25 Câu 30 Câu 35 Câu 40 Câu 43 Câu ... Động quay bánh xe là: A 37 6,28J B 236 63J C 4 732 6J D 2160000J HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 3 -2 01 0 THÁNG PHẦN CHUNG ... mặt nước 30 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại khoảng AB là: A 20 điểm B 19 điểm C 21 điểm D 18 điểm Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 (Hz),có giá trị hiệu dụng U = 220V vào hai...
 • 6
 • 313
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx
... C A Trang luyn thi H-C 200 9 -2 01 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ln 1-Thỏng 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 GV: Trng ỡnh Den D C A B A ... 1 ,203 h -phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vat 12 (200 9) Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 60 C B A D C A Trang luyn thi H-C 200 9 -2 01 0 ... 6,02.1023 mol-1 Nng lng to t phn ng trờn tng hp c gam heli l A 4, 24. 1011 J B 6 ,20. 1010 J C 4, 24. 1010 J D 4, 24. 1010 J Cõu 58: Khi chiu bc x cú ` = ` vo katụt ca t bo quang in thỡ Uh = - 1,8V Cụng...
 • 6
 • 338
 • 1

Đề thi thử vật lần 1 trường Thuận Thành 2 pot

Đề thi thử vật lý lần 1 trường Thuận Thành 2 pot
... 0 , 12 5s B 0,5s C 0,375s http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m D 0 ,25 s ðÁP ÁN Mà ð 0 01 THI TH 01 02 { 03 { 04 05 06 07 08 09 10 11 { 12 13 - | | | - } - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14 15 16 17 18 19 ... ~ ~ ~ ~ 14 15 16 17 18 19 20 21 { 22 23 { 24 25 { 26 - | | - } } } } - ~ ~ ~ ~ http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m ðH MÔN V T LÍ 27 28 { 29 { 30 31 { 32 33 34 35 36 { 37 { 38 39 ... t b ng 10 −4 10 −4 F F ho c 3π A 6π −4 −4 10 10 F F C 4π ho c 2 10 −4 F B 2 ho −4 10 F D 8π ho 10 −4 c π F −4 10 F c 4π 19 Hai l c ñơn ñ t g n dao ñ ng nh v i chu kì l n lư t 1, 5s 2, 0s T...
 • 6
 • 247
 • 0

Đề thi thử vật lần 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH pot

Đề thi thử vật lý lần 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH pot
... coi thi không giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 1 Câu 20: Phát biểu sau không nói điện từ trường ? A Điện trường, từ trường hai mặt thể trường – điện từ trường B Nơi có điện trường không theo không gian, nơi xuất từ trường C Nơi có từ trường...
 • 7
 • 545
 • 0

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn  thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề
... Câu 11 : Thủy phân hoàn toàn 16 6,4 gam loại chất béo thu hai loại axit béo X, Y 18 ,4 gam glixerol Công thức X Y là: A C15H31COOH, C17H35COOH B C15H31COOH, C17H33COOH C C17H35COOH, C17H33COOH D C15H31COOH, ... = m + 22V 11 , B n = m + 22V 22, C n = m + V 22, D n = m + V 11 , Giáo viên: Khắc Ngọc www .hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 25: Trong cốc nước có chứa 0, 01 mol Na+; ... biết hiệu suất phản ứng 90%: A 12 ,4 kg B 13 7,78 kg C 12 4 kg D 11 1,6 kg Câu 23: Cho 13 ,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung...
 • 10
 • 344
 • 0

Đề thi thử Vật lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn
... 13 T , 42 He  mD = 0,0024 u;  mT = 0,0087 u;  mHe = 0,0305 u Cho biết 1u = 9 31 MeV/c2 Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T  He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18 ,0 614 eV B Thu 18 ,0 614 eV C Thu 18 ,0 614 ... (V) + 200 - 10 0 11 17 10 6 t (10 -2 s) - 200 2   A u  200cos 10 0t  (V )   2   B u  200cos 10 0t  (V )   5   C u  200cos 10 0t  (V )   5   D u  200cos 10 0t  (V ... đầu mạch u = 200 cos(ωt +φ) V Biết ZL = R; ZC = 2R Số vôn kế V1 V2 A 10 0 V; 10 0 V B 10 0 V; 10 0V C 10 0 V; 10 0 V D 10 0 V; 10 0 V  Câu 15 : Khi quay khung dây từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông...
 • 10
 • 319
 • 0

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn
... OABC có OA  4, OB  5, OC  AOB OABC Câu VI.b (1, 0 điểm) Giải phương trình: z – z3 (1 + i) + I = - Hết - Giáo viên: Nguyễn Thu Hương www .hoc360.vn ... A.BDMN Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có cạnh AB = AD = a, AA’ = Câu VI.a (1, 0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1, 2, 3) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt chiều dương trục Ox, Oy, ... Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình:  C1  : x  y   C  :  x     y    Lập phương trình tiếp tuyến chung (C1) (C 2) 2 a góc BAD = 60 Gọi M N trung điểm cạnh A’D’ A’B’...
 • 2
 • 195
 • 0

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn
... tư Nguyễn Bính Sóng Xuân Quỳnh HẾT - - Giáo viên: Trần Hải Tú www .hoc360.vn ...
 • 2
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử vật lý lần 2 đại học vinh20 đề thi thử vật lý bộ 1 đề số 3 ppsde thi thu vat ly lan 4đề thi thử vật lý hay và khó hocmai vnmon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 môn vật lýđề thi thử vật lý 2011 của bộ giáo dụcđề thi thử vật lý chuyên vĩnh phúc lần 4đề thi thử vật lý đại học vinh lần 4đề thi thử vật lý 2013 của bộ giáo dụcđề thi thử vật lý chuyên vĩnh phúc lần 2đề thi thử đại học lần 1 môn lýđề thi thử vật lý đại học vinh lần 3đề thi thử vật lý của bộ giáo dụcđề thi thử vật lý đại học vinh lần 3 2015Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ