BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng iPad của Apple

Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp nghiên cứu khoa học
... QUÁT VỀ MÔN HỌC1. Tên môn học: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học 2. Mục tiêu, yêu cầu môn học Nắm bắt các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu học đại học sẽ ... tính nghiên cứu) - Sử dụng giác quan- Sử dụng các công cụ quan sát4 ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCI. ... hỏi để cụ thể hoá đề tài nghiên cứu 2.3.SOẠN THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT2.3.1.Đặt vấn đề nghiên cứu 2.3.2.Mục tiêu nghiên cứu 2.3.3.Phạm vi nghiên cứu 2.2.4 .Phương pháp luận nghiên cứu 2.3.5.Phác thảo...
 • 8
 • 2,625
 • 14

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện
... 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN 2.1. Tổng quan về bài toán 2.1.1. Đặt vấn đề Trong lĩnh vực tìm ... với mục tiêu xây dựng một hệ thống tìm kiếm tài liệu trong các thư viện dựa trên cơ chế xử cáccâu hỏi tiếng Việt. Hệ thống tìm kiếm cho phép xử các câu hỏi tiếng Việt đơn giản, có cấu trúc ... cơ sở đó tạo sinh câu trả lời tiếng Việt. Cấu trúc ngữ nghĩa của câu trả lời tiếng Việt sẽ được xác định dựa trên cấu trúc ngữ nghĩa của câu hỏi tiếng Việt tương ứng. hình ngữ nghĩa được...
 • 31
 • 489
 • 0

40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và quá trình tiến hóa ngôn ngữ lập trình

40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và quá trình tiến hóa ngôn ngữ lập trình
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phương Pháp Luận Sáng Tạo Trong Khoa Học 40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học quá trình tiến hóa ngôn ngữ ... càng rõ ràng trong bài luận này khi đã cho ta thấy được sự “có mặt” rộng khắp của 40 phương pháp sáng tạo như thế nào trong công nghệ thông tin nói chung trong ngôn ngữ lập trình nói riêng. ... phụ thuộc vào máy không có một ngôn ngữ nào phổ dụng để biểu diễn các thuật toán. ALGOL là kết quả của quá trình nỗ lực để thiết kế một ngôn ngữ phổ dụng. GAMM ACM gặp nhau trong bốn...
 • 43
 • 571
 • 0

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong tin học lịch sử phát triển của màn hình máy tính

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong tin học lịch sử phát triển của màn hình máy tính
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG TIN HỌC: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÀN HÌNH MÁY TÍNH GVHD: ... Màn hình LED 24 2.2.3. Một số thông số kỹ thuật của màn hình máy tính 26 2.2.4. Quá trình phát triển của màn hình máy tính 29 2.2.5. Các nguyên tắc sáng tạo được áp dụng để phát triển màn ... nhất của v ấn đề nghiên cứu và trình bày lại trong bài tiểuluận này với chủ đề “C ác nguyên tác sáng tạo áp dụng trong Tin học: sự pháttriển các thế hệ Màn hình máy tính . Để thực hiện tiểu luận...
 • 46
 • 516
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Nghiên cứu 40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và phân tích quá trình phát triển ngôn ngữ lập trình

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Nghiên cứu 40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và phân tích quá trình phát triển ngôn ngữ lập trình
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌCĐỀ TÀI: Nghiên cứu 40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin ... sáng tạo những ví dụ minh họa trong công nghệ thông tin đã ứng dụng các nguyên tắc đó. Đồng thời phân tích những nguyên sáng tạo được vận dụng trong quá trình phát triển của các ngôn ngữ ... những thông tin cần thiết trong quá trình học. 4I. 40 Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học 1. Nguyên tắc phân nhỏ:Nội dung:- Chia đối tượng thành các phần độc lập. - Làm đối tượng trở...
 • 41
 • 389
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC
... khoa học, về các phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học. Từ đó giúp chúng em có được cở sở vững chắc để phục vụ cho việc nghiên cứu sau này.BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC Trang 4PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... tượng nghiên cứu (tự nhiên, kỹ thu t, xã hội nhân văn, công nghệ, nôngnghiệp, y học )BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC Trang 5PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC GS. TSKH. HOÀNG VĂN KIẾMII. Nghiên ... quy trong máy tính không đơn giản như các biểu thức quy nạp trong toán học .BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC Trang 19PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC GS. TSKH. HOÀNG VĂN KIẾM2. Phương pháp...
 • 28
 • 510
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC
... khoa học trong tin học hạn hẹp, nên trong phạm vi của bài thu hoạch này, em sẽ trình bày sơlược một số phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học ... nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chungvà phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học nói riêng ngày càng trởnên cần thiết.Do thời gian tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu ... pháp nhiên cứu khoa học trong tin học . o PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC1) Khái niệm : Trước hết để hiểu được thế nào là phương pháp nghiên cứu khoa học, cáckhái niệm, các đặc điểm của phương...
 • 29
 • 532
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC
... DỤNG TRONG TIN HỌC Học viên thực hiện: Trần Ngọc Thu n TP. HCM, Năm 2012 MỤC LỤC I. Khoa học nghiên cứu khoa học Trang 1 1. Khoa học là gì? Trang 1 2. Nghiên cứu khoa học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG ________________ BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC ĐỀ ... tin học cũng như được tiếp cận với 40 nguyên lý sáng tạo và đã hướng dẫn cụ thể để em hoàn thành bài tiểu luận môn nghiên cứu khoa học trong tin học. 1I. Khoa học nghiên cứu khoa...
 • 17
 • 550
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC
... rõ trong quá trình nghiên cứu. Khi vấn đề nghiên cứu được chọn và cụ thể hóa thành 1 đề tài nghiên cứu, MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 5 - Nghiên cứu cơ bản Nghiên cứu ... huống MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 7 -Có vấn đềKhông có vấn đềGiả vấn đềCó nghiên cứu Không có nghiên cứu Không có vấn đềCó vấn đề khácKhông có nghiên cứu Nghiên ... cơ bản, chuyên môn. o Đối tượng nghiên cứu: Tự nhiên, kỹ thu t, xã hội nhân văn, công nghệ,nông nghiệp, y học. MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 4 -ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH...
 • 22
 • 417
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIRUS MÁY TÍNH

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIRUS MÁY TÍNH
... Nghiên Cứu Khoa Học 13I. Lịch sử hình thành phát triển của Vi-rút máy tính 13II. Những nguyên tắc hoạt động của Virus máy tính 20 Tài liệu tham khảo 25MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA ... HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG________ ________BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌCĐề Tài:SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT ... hiểu một cách súc tích về virus máy tính những bước tiến của trong qua trình phát triển thông qua MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC 23ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ...
 • 25
 • 518
 • 0

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTRONG TIN HỌC Những nguyênsáng tạo ứng dụng trong công nghệ Intel CPU

BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTRONG TIN HỌC Những nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Intel CPU
... học công nghệ phát triển như thế nào và việc áp dụng những nguyên sáng tạo để giải quyết một vấn đề ra sao? Trong bài thu hoạch nhỏ này em sẽ trình bày về sựphát triển công nghệ phần cứng ... kể và một trong những thay đổi mà chúng ta dễ nhận thấy nhất đólà khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ như là đặc trưng của thời đại, vàtheo đó hoạt động nghiên cứu khoa học đã trở ...  Trong những năm gần đây, công nghệ phần cứng máy tính phát triển một cáchnhanh chóng, đặc biệt là công nghệ CPU (bộ xử trung tâm) của máy tính. Intel là một trong những công ty sản xuất CPU...
 • 18
 • 576
 • 0

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng iPad của Apple

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng iPad của Apple
... THÔNG TIN Ạ Ọ ỆCH NG TRÌNH ÀO T O TH C S CNTTQMƯƠ Đ Ạ Ạ Ĩ………… o0o………… BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Đề tài: Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm ... CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌCMỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC 2PHẦN I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 3PHẦN II : MÁY TÍNH BẢNG iPAD 10 KẾT ... giải pháp công nghệ có thể trở thành sáng chế. Kết quả nghiên cứu ứng dụng thì chưa ứng dụng được, để có thể đưa kết quả - 4 -PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC nghiên cứu ứng dụng...
 • 33
 • 705
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung bao cao hay ve ket thuc mon phuong phap nghien cuu khoa hocbáo cáo thu hoạch môn khoa học hành chínhbài thu hoạch môn học phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin họcbài thu hoạch môn học phương pháp nghiên cứu khoa họccai tao phuong phap day hocbài thu hoach môn phương pháp nghiên cứu khoa học giáobai tieu luan mon phuong phap nghien cuu khoa hoc de tai baobai tieu lan ve bao mon phuong phap nghien cuu khoa hocđề thi cao học môn phương pháp nghiên cứu khoa họcmẫu báo cáo thu hoach sinh học 7 bài 61 62thu hoạch phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa học vũ cao đàmbài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương thi môn phương pháp nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa học của vũ cao đàmlý thuyết môn phương pháp nghiên cứu khoa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ