đánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma) tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên

Nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên
... đặc điểm lâm sàng hình ảnh học để chẩn đoán sớm u màng não vùng củ yên. 2. Đánh giá kết quả vi ph u thuật đi u trị u màng não vùng củ yên. 28 u chèn vào cả dây thị giao thoa thị. ... quan của u với các tổ chức xung quanh trước khi ph u thuật. Tại khoa ph u thuật thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy mỗi năm trung bình đi u trị ph u thuật trên 300 ca u màng não, trong đó u màng não ... biến chứng sau ph u thuật phù não, giập não, m u tụ hố mổ, hay tử vong sau mổ. - Kết quả ph u thuật gần: + Đánh giá kết quả gần: dựa vào tình trạng lâm sàng ngay sau mổ một, hai tuần theo thang...
 • 149
 • 800
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức
... sỏi san thận theo phương pháp Tuffier Boyce tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị sỏi san thận bằng phẫu thuật mở nhu mô lấy sỏi theo phương pháp Tuffier Boyce. ... sỏi san có chỉ định điều trị theo phƣơng pháp này và đánh giá kết quả điều trị là một vấn đề cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài. Đánh giá kết quả điều trị sỏi ... san thận bằng phƣơng pháp Tuffier Boyce tại Bệnh viện Việt Đức với các mục tiêu sau: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân được tiến hành điều trị sỏi san hô...
 • 112
 • 978
 • 5

Đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện việt đức
... bệnh nhân ung th trực tràng đợc phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Việt Đức từ 1 /2003- 9 /2008 . 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn - Các bệnh nhân ung th trực tràng đợc phẫu thuật nội soi - Có kết quả ... Trờng đại học y h nội ơ Trịnh viết thông đánh giá Kết quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung th trực trng tại bệnh viện việt đức từ 2003- 2008 Chuyên ngành : Ngoại Khoa ... - Không có kết quả giải phẫu bệnh hoặc kết quả giải phẫu bệnh không phải là ung th trực tràng. - Tất cả các bệnh nhân ung th trực tràng không đợc điều trị bằng phẫu thuật nội soi. 2.2. Phơng...
 • 118
 • 942
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả gần điều trị can thiệp viêm tụy cấp do sỏi giun tại bệnh viện việt đức

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả gần điều trị can thiệp viêm tụy cấp do sỏi giun tại bệnh viện việt đức
... tụy cấp do sỏi, giun nói riêng [9] [10][17] Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả gần điều trị can thiệp viêm ... tụy cấp do sỏi giun tại Bệnh viện Việt Đức ’ Nhằm hai mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số phương pháp thăm dò hỗ trợ trong viêm tụy cấp do sỏi, giun. 2. Đánh giá kết quả ... sau điều trị can thiệp viêm tụy cấp do sỏi, giun, hoặc kết hợp cả sỏi giun tại bệnh viện Việt - Đức từ 1/1998 đến 12/2003. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu Bệnh...
 • 106
 • 575
 • 2

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương
... bào thận. Đề tài “ Nghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được chúng tôi thực hiện với 2 mụcti u: - Đánh giá kết quả đi u trị u nguyên ... toànNguy cơ trung bình: có 5 dạng U nguyên bào thận dạng bi u U nguyên bào thận dạng mô đệm U nguyên bào thận dạng thoái triển U nguyên bào thận dạng hỗn hợp U nguyên bào thận dạng bất sản khu ... toànNguy cơ trung bình: có 5 dạng U nguyên bào thận dạng bi u U nguyên bào thận dạng mô đệm U nguyên bào thận dạng thoái triển U nguyên bào thận dạng hỗn hợp U nguyên bào thận dạng bất sản khu...
 • 126
 • 809
 • 2

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tóm tắt)

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tóm tắt)
... Nghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được chúng tôi thực hiện với 2 mụcti u: - Đánh giá kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác ... ph u thuật và giai đoạn bệnh, nhóm nguycơ mô bệnh học sau ph u thuật, kết quả đi u trị. 2. Nghiên c u ghi nhận tỉ lệ u nguyên bào thận/ ung thư thận tại Bệnh viện Nhi trung ương thấp hơn nhi u ... nam.KIẾN NGHỊQua nghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại bệnh viện Nhi trung ương, chúng tôi có một số kiến nghị sau:1. Khi áp dụng phác đồ SIOP 2001 cần nâng...
 • 25
 • 439
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương
... trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được chúng tôi thực hiện với 2 mục ti u: - Đánh giá kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại bệnh ... một phần U nguyên bào thận hoại tử hoàn toànNguy cơ trung bình: có 5 dạng U nguyên bào thận dạng bi u U nguyên bào thận dạng mô đệm U nguyên bào thận dạng thoái triển U nguyên bào thận dạng ... U NGUYÊN BÀO THẬN1.5.1. CÁC VẤN ĐỀ HIỆN TẠI1.5.1.1. Kết quả đi u trị 30 1.5.4. ĐI U TRỊ U NGUYÊN BÀO THẬN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNỞ các nước đang phát triển, ít có kết quả đi u trị u nguyên...
 • 126
 • 412
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đức

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đức
... rung nhĩ đã được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1987.37 1.7. ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH VAN HAI LÁ CÓ HUYẾT KHỐI NHĨ TRÁI.1.7.1. Chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân bị bệnh van hai huyết khối nhĩ ... [72].1.3. NHĨ TRÁI TIỂU NHĨ TRÁI VÀ SỰ HÌNH THÀNH HUYẾT KHỐI TRONG TIM.1.3.1. Giải phẫu nhĩ trái tiểu nhĩ trái. Hình 1.17. Nhĩ trái tiểu nhĩ trái [80].TNT là di tích của nhĩ trái nguyên ... tim. Quy trình phẫu thuật chung gồm các bước sau:32 1.2.1. van. Hình 1.8. van hai nhìn từ nhĩ trái. A. trước. P. sau. C. Mép van[ 80].VHL bao gồm van trước van sau (Hình...
 • 151
 • 749
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên

tóm tắt luận án nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên
... thuật Kết quả ph u thuật qua 3 đường mổ được đánh giá theo 5 mức độlấy u của Simpson năm 1957, về lượng m u truyền, về tính chất u, taibiến biến chứng sau ph u thuật. - Kết quả ph u thuật: + Đánh ... nhi u các nghiên c u báo cáo về các loại u vùng hố yên trên yên nhưng những nghiên c u về u màng não vùng củ yên thì không nhi u vì tần suất hiếm mức độphức tạp của ph u thuật lấy u. Tháng ... tốt UMNVCY. 2Công trình này chúng tôi nghiên c u với hai mục ti u sau:1). Khảo sát đặc điểm lâm sàng hình ảnh học để chẩn đoán sớm u màng não vùng củ yên. 2). Đánh giá kết quả vi ph u thuật...
 • 24
 • 418
 • 2

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... Hà nội - 20122 Bộ Giáo dục và đào tạo Bộ y tếtrờng đại học y hà nội Thái trung kiên đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thơng bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức Chuyên ... 1 Bộ Giáo dục và đào tạo Bộ y tếtrờng đại học y hà nội Thái trung kiên đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thơng bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức luận văn ... tổn thương trong mổ củanhững bệnh nhân CTBK được điều trị bằng PTNS tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ 1/2010 đến 6/2012.2. Đánh giá kết quả sớm điều trị CTBK bằng phương phỏp phu thut ni soi. 9Chơng...
 • 117
 • 601
 • 5

đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương gẫy trật c2 - c3 kiểu hangman’s tại bệnh viện việt đức

đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương gẫy trật c2 - c3 kiểu hangman’s tại bệnh viện việt đức
... quả điều trị phẫu thuật tổn thương gẫy trật C2 - C3 kiểu Hangman’s tại Bệnh viện Việt Đức nhằm mục tiêu sau:1/ Mô tả triệu chứng lâm sàng chẩn đoán hình ảnh của gãy cộtsống cổ kiểu Hangman’s. 2/ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘILÊ VĂN TRỤĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁNHÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬTGÃY CỘT SỐNG CỔ KIỂU HANGMAN’S TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ... tới tổn thương kiểu Hangman’s, nhưng chưa có nghiên cứu nào riêngcho loại tổn thương đặc biệt này. Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả...
 • 76
 • 444
 • 5

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức
... đề tài: 1. Đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung CĐN FESSA tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Nhận xét chỉ định sử dụng khung FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân. ... FESSA trong điều trị gãy hở phức tạp hai xương cẳng chân chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng khung CĐN FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân tại Bệnh viện Việt Đức ... 1 Đặt vấn đề Gãy hở hai xương cẳng chân là loại gãy khá phổ biến. Theo thống kê tại Bệnh viện Việt Đức gãy hở 2 xương cẳng chân chiếm 37,72% trong các trường hợp gãy hở xương dài, nguyên...
 • 100
 • 759
 • 5

đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại bệnh viện phụ sản trung ương
... doạ sẩy thai 3 tháng đầu tại BVPSTƯ từ tháng 01-06/2009.2. Đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu tại BVPSTƯ từ tháng 01 - 06/2009.2Chương 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. ĐẠI CƯƠNG ... tài: Đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện PSTƯ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009.” với mục tiêu sau:1. Mô tả đặc điểm lõm sàng và cận lõm sàng của doạ ... số phụ nữ có thai [ 13] . Theo Schneider P.F. [ 53] tỷ lệ doạ sẩy thai ở Mỹ là 13% , Kennon R.W [37 ] tỷ lệ doạ sẩy thai ở Anh là 15 ,35 %, cũn theo Beckmann R.B [18] tỷ doạ sẩy thai là 25%. Sẩy thai...
 • 55
 • 2,042
 • 20

đánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma) tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma) tại bệnh viện việt đức
... hình ảnh u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma). 2. Đánh giá kết quả ph u thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính tại Bệnh viện Việt Đức năm 2011 - 2013. Số hóa bởi Trung tâm ... bệnh lý này. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành: Đánh giá kết quả ph u thuật u não nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại bệnh viện Việt Đức nhằm các mục ti u sau: ... * Kết quả ngay sau mổ: H u hết bệnh nhân u não thần kinh đệm kết quả ph u thuật nay sau mổ tốt. Ki u Đình Hùng cho thấy 95.3% sau mổ có kết quả tốt, 4,7% là kết quả trung bình, không có kết...
 • 80
 • 1,890
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín ại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật chấn thương cột sốngđánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa người cao tuổiđánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp hángđánh giá kết quả phẫu thuậtđánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương từ tháng 4 đến 6 năm 2010nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2 2mmđánh giá kết quả phẫu thuật longo trong điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpđánh giá kết quả phẫu thuật gãy mâm chàyđánh giá kết qủa phẫu thuật đục xương sửa trục khuỷu vẹo vào trong sau gẫy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ emđánh giá kết quả phẫu thuật phaco ở bệnh nhân đục thủy tinh thể già tại bv mắt tp hcmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ