Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: toán - Trung học phổ thông phân ban

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: toán - Trung học phổ thông phân ban
... CS -2 -1 O12x19y 1bộ giáo dục và đào tạo đề thi chÝnh thøc kú thi tèt nghiƯp trung häc phỉ thông năm 2007 Môn thi: toán Trung học phổ thông phân ban Hớng dẫn chấm thi Bản ... điểm) ã Bảng biến thi n: 0,50 x ∞− 1− 0 1 ∞+ y’ - 0 + 0 - 0 + + ∞ 1 + ∞ y 0 0 42. (1,0 điểm) - Ta có 33)('2= xxf. - Xét trên đoạn []2;0 ... 2. (1,0 điểm) - Ta có 16163)('2+= xxxf. - Xét trên đoạn []3;1 ta có 0)(' =xf ⇔ 34=x. - Ta cã f(1) = 0, ⎟⎠⎞⎜⎝⎛34f = 2713, f(3) = - 6. VËy []271334)(max3;1=⎟⎠⎞⎜⎝⎛=...
 • 5
 • 289
 • 0

kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: văn - Trung học phổ thông phân ban

kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: văn - Trung học phổ thông phân ban
... 1bộ giáo dục và đào tạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: văn - Trung học phổ thông phân ban đề thi CHíNH thức Thời gian làm bài: 150 phút, ... đề thi chÝnh thøc kú thi tèt nghiƯp trung häc phỉ thông năm 2007 Môn thi: Văn - Trung học phổ thông phân ban hớng dẫn chấm thi Bản Hớng dẫn gồm 04 trang I. Hớng dẫn chung - Giám ... biếc nói cời thi t tha. (Trích Đất nớc- Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 1 2- tập một, SGK thí điểm Ban KHxh&nv, Bộ 2, tr.202, NXB Giáo dục, 2005). Câu 4b (5 điểm) Anh, chị hÃy phân tích hình...
 • 6
 • 230
 • 0

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông
... duy sáng tạo cho HS thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán THPT. Chƣơng 2: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN GIỚI HẠN TRONG ... phát triển duy sáng tạo cho HS thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông? . 5. Giả thuyết nghiên cứu Nếu dạy học giải toán giới hạn trong chương trình ... phần phát triển duy sáng tạo cho HS thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ khái niệm duy, duy sáng tạo, ...
 • 24
 • 1,995
 • 8

Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình toán trung học phổ thông

Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình toán trung học phổ thông
... rèn luyện năng lực tự học cho học sinh. CHƢƠNG 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... - Rèn luyện năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học nội dung ứng dụng bất đẳng thức trong chương trình toán trung học phổ thông. - Thiết kế tài liệu tự học nội dung bất đẳng thức trong ... pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh, thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình toán trung học phổ thông. 5. Câu hỏi nghiên cứu Các biện pháp nào rèn luyện năng lực tự...
 • 18
 • 654
 • 2

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông
... CHƢƠNG 2. VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khái niệm toán học 2.1.1. ... được trình bày trong ba chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học giải quyết vấn đề. Chương 2: Dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng của đạo hàm trong chương trình ... dạy học GQVĐ trong môn Toán . - Điều tra thực trạng dạy học GQVĐ phần Ứng dụng đạo hàm ở trường THPT hiện nay ở Việt Nam. -Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ Ứng dụng đạo hàm trong...
 • 22
 • 1,123
 • 2

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)
... nh k quc gia kt qu hc tp ca hc sinh ph thông. 2. B u l tng trung hng trung hc ph thông ng ph thông có nhiu cp hc. 3. B   ... kho sát v hoàn ca hc sinh cho thy có s chênh lch gia hoàn ca hc sinh khu vc thành th hc sinh khu vc nông thôn. Mt bng v thu nhp c ... lic thông qua kho sát bng bng hc nhp liu vào phn mm spss, tin hành làm sch d liu tin hành phân tích bng các công c thng kê mô t phân tích hi quy (thông...
 • 24
 • 478
 • 0

lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông kiến thụy - hạng mục nhà lớp học và hành chính đa năng 3 tầng

lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông kiến thụy - hạng mục nhà lớp học và hành chính đa năng 3 tầng
... giá xây dựng công trình. - Chi phí kiểm soát chi phí đầu xây dựng. - Chi phí quản lý chi phí đầu xây dựng : Tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, ... là 30 0mm. Còn lại là 7 cột vuông đượcbố trí ở 2 bên có kích thước là 220x220mm.2.2. Lập tổng mức đầu xây dựng công trình trường trung học phổ thông Kiến Thụy - Hạng mục nhà lớp học hành ... 1,259Móng M4A : (6, 0-0 ,22)*0 ,33 5*0,65 = 1,259Móng M5 : 10 *3, 63* 0 ,33 5*0,65 = 7,904Móng M6 : 4 *3, 63* 0 ,33 5*0,75 = 3, 648Móng M7 : 3* 3, 63* 0 ,33 5*0,75 = 2, 736 Móng M8 : 3* 3, 63* 0 ,33 5*0,75 = 2, 736 KC – 04KC...
 • 62
 • 695
 • 3

VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HÌNH HỌC ƠCLIT n CHIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HÌNH HỌC ƠCLIT n CHIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... Bùi Thị Thu Hi n Về một số n i dung của hình học ơclit n chiều trong chơng trình to n trung học phổ thông Khoá lu n tốt nghiệp: Đại học S phạm To n. ... Chơng 1 và chơng 2 trình bày các n i dung lí thuyết của hình học Ơclit n chiều và sự đặc biệt của n trong chơng trình To n THPT. ở chơng 3, các bài tập áp dụng trong không gian Ơclit n chiều ... Chơng trình hình học cao cấp của các trờng Đại học S phạm của những n m g n đây chủ yếu gồm ba loại không gian hình học n chiều: Không gian afin, không gian Ơclit và không gian xạ ảnh. Do tính...
 • 67
 • 641
 • 0

Luận văn giáo dục: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm thông qua việc gắn kết tri thức khoa học với kiến thức hóa học phổ thông phần hiđrocacbon – chương trình hóa học lớp 11

Luận văn giáo dục: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm thông qua việc gắn kết tri thức khoa học với kiến thức hóa học phổ thông phần hiđrocacbon – chương trình hóa học lớp 11
... văn: " Phát tri n năng lực nghề nghiệp cho sinh viên phạm thông qua việc gắn kết tri thức khoa học với kiến thức hóa học phổ thông phần hiđrocacbon chương trình hóa học lớp 11 với sự hỗ ... ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC………PHÁT TRI N NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA VIỆC GẮN KẾT TRI THỨC KHOA HỌC VỚI KIẾN THỨC HÓA HỌC PHỔTHÔNG PHẦN HIĐROCACBON ... học cho việc đề xuất các biệnpháp phát tri n năng lực nghề nghiệp cho sinh viên phạm thông qua việc gắn kết tri thức khoa học với kiến thức hóa học phổ thông phần hiđrocacbon lớp 11 với sự...
 • 143
 • 652
 • 1

Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông

Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông
... trong WebQuest làm các em khó hiu không? -  17  XÂY DNG H THNG BÀI TP WEBQUEST H TR DY HC TIN HC TRUNG HC PH THÔNG 2.1. Mt s ch  trng tâm có th xây dng WebQuest ... 1.5.7. Trình bày trên trang Web 16 1.5.8. Thc hin WebQuest 16 1.5.9. a cha, ci tin 16 Chƣơng 2. XÂY DNG H THNG BÀI TP WEBQUEST H TR DY HC TIN HC TRUNG HC PH THÔNG ... hc ph thông vi s h tr ca h thng bài tp WebQuest. - Phm vi nghiên cu: ng dng ca h thng bài tp WebQuest trong dy hc Tin hc trung hc ph thông. - Gii h tài: Xây dng...
 • 69
 • 251
 • 0

Tác động của văn hóa đọc đến việc học tập môn ngữ văn của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp trường trung học phổ thông Tây Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Bình

Tác động của văn hóa đọc đến việc học tập môn ngữ văn của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp trường trung học phổ thông Tây Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Bình
... lun   Tác động của văn hóa đọc đến việc học tập môn Ngữ văn của học sinh trung học phổ thông (nghiên cứu trường hợp trường trung học phổ thông Tây Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Bình) ”  ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Trần Thị Minh Ngọc TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA ĐỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (NGHIÊN ... HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY THỤY ANH, THÁI THỤY, THÁI BÌNH) Đo lƣờng và đánh giá trong...
 • 104
 • 281
 • 0

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông
... phát triển duy sáng tạo cho HS thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông? . 5. Giả thuyết nghiên cứu Nếu dạy học giải toán giới hạn trong chương trình ... phần phát triển duy sáng tạo cho HS thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ khái niệm duy, duy sáng tạo, ... TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN GIỚI HẠN TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Biện pháp 1: Rèn luyện các thành phần của duy sáng tạo thông qua giải...
 • 151
 • 565
 • 1

Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình Toán trung học phổ thông

Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình Toán trung học phổ thông
... MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 15 2.1. Nội dung bất đẳng thức ở trường THPT ... bất đẳng thức trong chương trình toán trung học phổ thông. 5. Câu hỏi nghiên cứu Các biện pháp nào rèn luyện năng lực tự học cho học sinh, thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương ... lực tự học cho học sinh THPT trong dạy học môn toán là rất cần thiết. 1.4. Một số biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh Để rèn luyện năng lực tự học cho HS trong dạy học môn toán...
 • 107
 • 512
 • 3

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông tt

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông tt
... CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khái niệm toán học 2.1.1. ... 23 VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ 23 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 23 2.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khái niệm toán học 23 2.1.1. ... bày trong ba chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học giải quyết vấn đề. Chương 2: Dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng của đạo hàm trong chương trình toán trung...
 • 27
 • 180
 • 0

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông
... 23 VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ 23 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 23 2.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khái niệm toán học 23 2.1.1. ... bày trong ba chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học giải quyết vấn đề. Chương 2: Dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng của đạo hàm trong chương trình toán trung ... phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và thực tiễn giảng dạy Ứng dụng đạo hàm ở trường THPT nếu khai thác và vận dụng được quy trình dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Ứng dụng đạo hàm ở trường...
 • 115
 • 457
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương trình mắt các dụng cụ quang của học sinh lớp 11 thptứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng đánh giá một số kiến thức thuộc chương dòng điện không đổi của học sinh lớp 11 thpt chương trình nâng caoxây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ trong chương trình hóa học 12xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học thpt luận văn tốt nghiệp đại họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ