nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Luận văn đánh giá hiệu quả kinh tế một số cây rau vụ đông chủ yếu tại huyện gia lộc tỉnh hải dương

Luận văn đánh giá hiệu quả kinh tế một số cây rau vụ đông chủ yếu tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
... những chủng loại rau và việc bố trí sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu đề tài: " ;Đánh giá hiệu quả kinh tế một số cây rau vụ đông chủ yếu tại huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dơng" ... sở lý luận cở bản liên quan đến hiệu quả kinh tế của cây rau. - Đánh giá thực trạng sản xuất và hiệu qủa kinh tế của một số cây rau vụ đông của huyện theo hai hớng sản xuất: sản xuất rau thờng ... Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế của cây rau vụ đông trên địa bàn huyện, tìm ra những yếu tố thuận lợi và khó khăn làm ảnh hởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau vụ đông, từ...
 • 123
 • 968
 • 8

[Luận văn]nghiên cứu phát triển sản xuất lúa hàng hoá tại huyện hải hậu nam định

[Luận văn]nghiên cứu phát triển sản xuất lúa hàng hoá tại huyện hải hậu  nam định
... cầu về hàng tiêu dùng như tái sản xuất thì buộc họ phải có sản phẩm ñem bán, hiệu quả của sản xuất hàng hoá ñược ñặt lên hàng ñầu và sản xuất hàng hoá là một tất yếu. Sản xuất hàng hoá nông ... tồn tại nền sản xuất hàng hoá. Vậy sản xuất hàng hoá là gì? " ðó là việc sản xuất ra những sản phẩm với mục ñích ñem bán ñể thu về giá trị của nó và có giá trị thặng dư ñể tái sản xuất ... trạng sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa của huyện Hải Hậu: Thuận lợi, khó khăn theo hướng sản xuất hàng hoá. - ðịnh hướng chuyển dịch và xác ñịnh cơ cấu sản xuất lúa hàng hóa phù hợp với ñiều...
 • 122
 • 1,221
 • 10

Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
... Thọ Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại Ngân hàng nông ... Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Thực trạng phát triển sản phẩm truyền thống ñang thực hiện tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú ... PTNT tỉnh Phú Thọ 69 4.2.2 Cơ hội phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại NHNN & PTNT tỉnh Phú Thọ 75 4.2.3 Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tương ñối tại NHNN & PTNT tỉnh Phú Thọ...
 • 117
 • 393
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản xuất dâu tằm bền vững tại huyện thư tỉnh thái bình

Nghiên cứu phát triển sản xuất dâu tằm bền vững tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
... Nội dung phát triển sản xuất dâu tằm bền vững + Phát triển sản xuất dâu tằm bền vững về kinh tế - Phát triển sản xuất dâu tằm theo chiều rộng là ngày càng tăng số hộ sản xuất dâu tằm, thể ... hỏi nghiên cứu 1. Sản xuất dâu tằm huyện Thư hiện nay có phát triển bền vững không? 2. Các yếu tố ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào ñến sự phát triển sản xuất dâu tằm bền vững huyện ... tố tổ chức sản xuất dâu tằm 108 4.4. Tác ñộng của sản xuất dâu tằm ñối với huyện Thư 109 4.4.1. Tác ñộng của sản xuất dâu tằm ñến kinh tế hộ 110 4.4.2. Tác ñộng của sản xuất dâu tằm ñến ñời...
 • 158
 • 677
 • 0

So sánh một số dòng giống lúa mới chọn tạo ngắn ngày có triển vọng tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

So sánh một số dòng giống lúa mới chọn tạo ngắn ngày có triển vọng tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... chịu, năng suất và chất lợng của một số dòng giống lúa mới chọn tạo ngắn ngày triển vọng tại Gia Lộc - Hải Dơng. - Góp phần xác định đợc một số giống lúa ngắn ngày, khả năng chống chịu tốt, ... tạo đợc 345 giống cây trồng nông nghiệp mới, trong đó 149 giống lúa mới (bình quân 8,2 giống lúa/ năm). Trong số các giống lúa đợc tạo ra ở nớc ta phần lớn là do lai tạo, giống lúa đầu tiên ... [62] các giống lúa thấp cây, ngắn ngày là h-ớng chọn tạo mới của các nhà chọn tạo giống trên thế giới do nó những u điểm sau: - Các giống lúa chín sớm tổng tích ôn nhỏ hơn. - Các giống...
 • 108
 • 514
 • 5

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện kim thành  tỉnh hải dương
... triển sản xuất cây vụ đông 152.1.2.1. Đặc điểm sản xuất cây vụ đông 152.1.2.2. Vai trò của sản xuất cây vụ đông 172.1.2.3. Những nhân tố ảnh hởng đến sản xuất cây vụ đông 192.1.2.4. Phát triển ... đến phát triển sản xuất cây vụ đông trong những năm qua.- Đề xuất định hớng một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây vụ đông của huyện đến 2010.1.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu ... số cây vụ đông chủ yếu của các xÃ, thị trấn huyện Kim Thành năm 2007 49Bảng 4.3: DT cây vụ đông huyện Kim Thành tỉnh Hải Dơng năm 2007 50Bảng 4.4: Năng suất một số cây vụ đông chủ yếu huyện...
 • 119
 • 688
 • 3

nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông

nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông
... lợi cho phát triển sản xuất cây rau màu, đặc biệt là cây vụ đông. Việc phát triển sản xuất cây vụ đông của huyện không chỉ có ý nghĩa tăng vụ, mà đã trở thành sản xuất hàng hoá. Cây vụ đông đã ... bản về phát triển sản xuất cây vụ đông 2.1.2.1. Đặc điểm sản xuất cây vụ đông Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cây vụ đông có mặt ở nước ta từ hàng ngàn năm nay, ban đầu là các cây bản ... cho việc sản xuất cây vụ đông ngoài hai vụ lúa.Tuy nhiên để nghiên cứu phát triển cây vụ đông cần chú ý một số đặc điểm chủ yếu sau:2323 kiện vật chất cần thiết để tiến hành sản xuất kinh...
 • 124
 • 1,469
 • 16

tiểu luận dự án xây dựng và phát triển sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn global gap tại xã nhuận đức, huyện củ chi, tp hồ chí minh

tiểu luận dự án xây dựng và phát triển sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn global gap tại xã nhuận đức, huyện củ chi, tp hồ chí minh
... Dự án xây dựng phát triển Rau An Toàn theo tiêu chuẩn Global Gap Tiểu luận môn học Quản trị Dự án - 27 - Dự án xây dựng phát triển Rau An Toàn theo tiêu chuẩn Global Gap Tiểu luận ... HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, ... sản xuất. Dự án xây dựng phát triển Rau An Toàn theo tiêu chuẩn Global Gap Tiểu luận môn học Quản trị Dự án - 10 - CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN 1. Tổng quan...
 • 27
 • 1,029
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt của gà mèo nuôi tại huyện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt của gà mèo nuôi tại huyện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
... giống. - Nghiên cứu sự thích nghi, khả năng sản xuất và chất lượng thịt của giống Mèo nuôi tại tỉnh Quảng Ninh. - Khảo sát, đánh giá chất lượng thịt để xác định được giai đoạn tuổi đưa ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TIẾN HƢNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT, CHẤT LƢỢNG THỊT CỦA GÀ MÈO NUÔI TẠI QUẢNG YÊN - QUẢNG NINH Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: ... tuần tuổi 3. Đùi Mèo trống 4. Đùi Mèo mái 5. Thịt đùi Mèo trống 6. Thịt đùi Mèo mái 7. Thịt lườn Mèo trống 8. Thịt lườn Mèo mái 9. Hội nghị thử nếm (Món Mèo luộc) 10....
 • 87
 • 527
 • 2

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
... luận của phát triển sản xuất cây vụ ñông 4 2.1.1 Khái niệm phát triển sản xuất cây vụ ñông 4 2.1.2 Vai trò phát triển sản xuất cây vụ ñông 6 2.1.3 ðặc ñiểm phát triển sản xuất cây vụ ñông 8 ... nhằm phát triển sản xuất cây vụ ñông của huyện Yên Khánh trong thời gian tới. 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu - Là các nội dung phát triển sản xuất cây vụ ñông ... việc phát triển về tất cả quá trình sản xuất ñể tạo ra sản phẩm mong muốn [20]. * Khái niệm phát triển sản xuất cây vụ ñông: Dựa trên cơ sở lý luận về sản xuất, phát triển sản xuất, vụ ñông,...
 • 131
 • 1,026
 • 8

nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau vụ ñông theo quy ... phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Gia Lộc. - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng phát triển sản xuất rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tại ñịa phương. - ðề xuất ... ñể phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn ViêtGAP ñến năm 2015? 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ...
 • 161
 • 432
 • 0

Đánh giá thực trạng sản xuấtnghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgap tại hợp tác xã hòa bình, phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng sản xuất và nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgap tại hợp tác xã hòa bình, phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
... chuẩn VietGAP tại hợp tác Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Đông, thành phố Nội; (3) Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phát triển rau an toàn tại địa phương nghiên cứu. Đối tượng ... nào? Xuất phát từ những nội dung trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng sản xuất nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: là hoạt động sản xuất rau an toàn các khâu thực hành kỹ thuật sản xuất tại hợp tác Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Đông, ...
 • 106
 • 740
 • 3

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên
... ñược thực trạng sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu của huyện Khoái Châu. Từ ñó chỉ ra các thuận lợi khó khăn ñề ra một số giải pháp cho việc phát triển lúa chất lượng theo hướng hữu ... người sản xuất, của cả cộng ñồng toàn xã hội. Xuất phát từ thực tiễn này, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ Nghiên cứu thực trạng khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng ... dung nghiên cứu 38 3.2.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 38 3.2.2 Thực trạng sản xuất lúa 39 3.2.3. ðánh giá khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu từ...
 • 129
 • 334
 • 1

Tiểu luận nguyên lý kinh tế nông nghiệp Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển sản xuất rau vụ đông ở thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

Tiểu luận nguyên lý kinh tế nông nghiệp Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển sản xuất rau vụ đông ở thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên
... cơ sở luận thực tiễn về sản xuất sản phẩm nói chung rau vụ đông nói riêng.- Tìm hiểu thực trạng sản xuất rau vụ đông các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất rau vụ đông thị trấn Như Quỳnh. - ... tích 28,3% về sản lượng rau cả nước. 2.3. Thực trạng sản xuất rau vụ đông Thị Trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên 2.1.1. Tổng quan tình hình sản xuất rau vụ đông của toàn Thị Trấn. 2.1.1.1 ... tài tập chung tìm hiểu thực trạng sản xuất rau vụ đông Thị Trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nângcao hiệu quả sản xuất rau vụ đông. 1.2.2. Mục tiêu...
 • 31
 • 610
 • 1

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... HIỆN TRẠNG, ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mà SỐ : ... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðỖ VĂN SÁNG ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT TẠI HUYỆN ... tiến hành thực hiện ñề tài "ðánh giá thực trạng và ñề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện Gia Lộc- Hải Dương& quot;. Trường ðại học Nông nghiệp...
 • 133
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luậndự án xây dựng và phát triển sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn global gap tại xã nhuận đức huyện củ chi tp hồ chí minhsản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgapquy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgapnghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý tại huyện gia lộc tỉnh hải dươngphát triển sản xuất rau vụnghiên cứu phát triển sản xuấtnghien cuu phat trien san xuat va tieu thu my gao tai thanh pho bac gianghoạt động chủ yếu của dutch lady vietnam là nghiên cứu phát triển sản xuất và phân phối các sản phẩm sữatăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới7 khả năng và triển vọng về sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt gap ở việt nam trong thời gian tớisản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt gapquy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn vietgapnghiên cứu phát triển sản phẩm du lịchluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩmchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ