nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân utđtt di căn gan

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
... duy lối sống của con người Việt Nam còn có cả đặc điểm tiêu cực. Tuy nhiên, Đặc điểm duy lối sống của con người Việt Nam hiện nayNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI ... chung của người Việt Nam nhiều dân tộc khác.Năm là, đặc điểm tích cực đặc điểm tiêu cực về duy lối sống của con người Việt Nam hiện nay. Trong số các đặc điểm về duy lối sống của ... NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂMNGUYỄN NGỌC HÀ (*)Trong bài viết này, tác giả đã đề cập luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm duy lối sống của...
 • 3
 • 4,426
 • 33

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes
... ************ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS. Nguyễn Ngọc ... “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes . Hội đồng hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN NGỌC HẢI Đề tài đƣợc thực hiện trên đối tƣợng là các chủng vi khuẩn ... trƣờng bất lợi cho vi khuẩn có hại trong đƣờng ruột [13]. 2.4.5. Những đặc điểm, chức năng sinh học tƣơng đồng giữa L. sporogenes các vi khuẩn Lactobacillus khác Vi khuẩn L. sporogenes là một...
 • 57
 • 1,404
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội
... trứng của bọ xít xanh vai ñỏ 54 4.1.8. Nhịp ñiệu ñẻ trứng của bọ xít xanh vai ñỏ Piezodorus hybneri Gmelin 56 4.2. Một số kết quả nghiên cứu ong sinh trứng bọ xít xanh vai ñỏ Telenomus subitus ... Thời gian phát triển trước pha trương thành của ong Telenomus subitus Le sinh trứng bọ xít xanh vai ñỏ 62 4.15. Ảnh hưởng của loại thức ăn ñến thời gian sống của trưởng thành ong sinh ... sinh T. subitus Le 64 4.16. Ảnh hưởng của tuổi trứng bọ xít xanh tới hiệu quả sinh trứng của ong sinh 67 4.17. Ảnh hưởng của tuổi trưởng thành ong sinh ñến tỷ lệ trứng bị sinh...
 • 117
 • 564
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
... (ty If tii vong 70%). Vu dich ta Idn nhat d Viet Nam vao nam 1964 la md diu cho su xam nhap dai djch ta lan thur 7 vao Mien Nam Viet Nam do V.cholerae typ sinh hpc El Tor gay ra vdi ... trdn dt va gia vj [95]. Nam 2006, ket qua nghien ciiu benh chiing cua Shahrokh Izadi vd cs. da chi ra ylu td nguy ca ttong cdc dot djch td tai mien Ddng Nam Iran nam 2004 la sii dung dd ... o o t~-o o 00 o o <s<Nirs(NCNirs<Nrv(<N Nam Biiu dd 1-3. Diin biin dich td d Viet Nam 1996 - 2008 Tir nam 2000 tdi nay nude ta van cd rdi rdc cdc trudng hpp td tuy...
 • 499
 • 803
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
... sau: 1. Xác định đặc điểm dịch tễ học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 2. Xác định đặc điểm lâm sàng c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung ... - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 3. Xác định đặc điểm vi rút học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 4. Kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch cúm A/ H1N1/ 09 ... (reassortment) gi a hai hay nhiu chc bit là gii vi rút cúm gia cm. S  i tích hp gen HA/NA xy ra khi có hai hay nhiu chng vi rút cùng lúc xâm nhim vào 1...
 • 481
 • 608
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản
... cứu về đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản. - Luận án mô tả những biến đổi về hình thái ... nghiên cứu đề tài này. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định đặc điểm hình thái vi thể và siêu vi thể ống sinh tinh của bệnh nhân không tinh trùng trong tinh dịch. 2. Đánh giá hiệu quả một số ... lập tinh trùng ở các bệnh nhân không tinh trùng trong tinh dịch.5 4.4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN CHO BỆNH NHÂN AZOOSPERMIA4.4.1. Các phương pháp đánh giá chức năng sinh tinh...
 • 24
 • 711
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm
... NGHIÊN CỨU3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỆNH NHÂNAZOOSPERMIA TRONG NGHIÊN CỨU3.1.1. Kết quả phân nhóm bệnh nhân Bảng 3.1. Số lượng bệnh nhân trong các nhóm nghiên cứu Nhóm Số bệnh nhân ... thiết tinh hoàn có nhiều hình ảnh tổn thương khác nhau ở ngay trên một bệnh nhân cũng như ngay trên một tiêubản. Sự sắp xếp xen kẽ giữa tổ chức tổn thương tổ chức ít tổn thương hơn ở mô tinh ... TESE-ICSISố bệnh nhân Số chukỳSố bệnh nhân cóthaiSố chukỳ cóthaiTỷ lệ có thai (%)Theo sốchu kỳTheo số bệnh nhân 10 10 2 2 20,0 20,018 2.4. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu trên toàn bộ số bệnh...
 • 24
 • 407
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long
... Mô tả đặc điểm một số yếu tố bất lợi trong môi trƣờng lao động của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009. 2. Đánh giá thực trạng sức khoẻ bệnh nghề nghiệp ... 2.1.2. Công nhân đóng tàu * Nghiên cứu tình hình sức khỏe đặc điểm bệnh tật: Gồm các cán bộ, công nhân của nhà máy đóng tàu Hạ Long có thời gian lao động tại nhà máy từ hai năm trở lên, ... công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long. 3. Kết quả áp dụng sự chấp nhận một số loại khẩu trang nút tai phòng chống bụi tiếng ồn cho công nhân đóng tàu. 27...
 • 150
 • 1,508
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
... nghiên cứu Chọn 60 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đến khám điều trị ngoại trú hay điều trị nội trú tại bệnh viện. 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Đa khoa ... VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Khoảng 60 bệnh nhân bệnh viêm khớp dạng thấp đƣợc điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Cần thơ từ tháng 11/ ... anti-CCP trong chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp. 28 - Năm 2006, Nguyễn Thị Mộng Trang thực hiện đề tài “Giỏ trị của kháng thể anti-CCP trong chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện...
 • 77
 • 1,052
 • 14

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
... y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơngChuyên ngành : Nhi khoaMà số : 60.72.16luận ... 31. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới 2009. 2. Nhận xét diễn biến bệnh. Chơng 1Tổng quan tài liệu1.1 lịch sử bệnh Bệnh cúm đà đợc ... Bệnh viện Nhi Trung ơng, tháng 7 năm 2009 chúng tôi đà tiếpnhận trờng hợp đầu tiên nhi m cúm A(H1N1) chủng mới 2009 ở trẻem. Với mong muốn có đợc sự hiểu biết đầy đủ về bệnh cảnh lâm sàng, xét...
 • 96
 • 580
 • 0

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " doc

Đề tài triết học
... cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm duy lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm duy lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề ... sống của chính bản thân con người. Hai là, đặc điểm chung về duy lối sống của con người Việt Nam. Đặc điểm chung về duy lối sống của con người Việt Nam đặc điểm chung của con người ... giản dị trong lối sống là những đặc điểm bản sắc về duy lối sống của con người Việt Nam. Ngoài các đặc điểm tích cực, duy lối sống của con người Việt Nam còn có cả đặc điểm tiêu cực....
 • 6
 • 573
 • 0

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " pps

Đề tài triết học
... cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm duy lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm duy lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề ... là, đặc điểm tích cực đặc điểm tiêu cực về duy lối sống của con người Việt Nam hiện nay. Trong số các đặc điểm về duy lối sống của con người Việt Nam hiện nay có một số đặc điểm ... duy lối sống của con người Việt Nam. Trong số các đặc điểm về duy lối sống của con người Việt Nam không chỉ có những đặc điểm của riêng con người Việt Nam, mà còn có những đặc điểm...
 • 6
 • 460
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan
... tích 6 nghiên cứu ngẫu nhiên với 5.230 bệnh nhân UTĐTT đã được phẫu thuật triệt căn thì có 16-66% bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng lâm sàng tại thời điểm tái phát bệnh [39]. Nghiên cứu của ... điều trị các ung thư gan nguyên phát. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về ứng dụng của RFA trong điều trị các di căn gan của UTĐTT. Đặc biệt là nghiên cứu về sự kết hợp giữa ... ở bệnh nhân UTĐTT di căn gan không phẫu thuật được. Cho đến nay RFA được đề xuất như một phương pháp điều trị chuẩn cho bệnh nhân UTĐTT di căn gan không có chỉ định phẫu thuật mà không có di...
 • 68
 • 260
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của sâu đục nõn hellula undalis fabricius trên rau họ hoa thập tự vụ thu - đông 2011 tại gia lâm, hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của sâu đục nõn hellula undalis fabricius trên rau họ hoa thập tự vụ thu - đông 2011 tại gia lâm, hà nội
... tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của sâu ñục nõn Hellula undalis Fabricius trên rau Họ hoa thập tự vụ Thu - ðông 2011 tại Gia Lâm, Nội 1.2. ... ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  DƯƠNG THỊ VÂN NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA SÂU ðỤC NÕN Hellula undalis Fabricius TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ VỤ THU - ... QUẢ NGHIÊN CỨU 22 4.1 Thành phần và mức ñộ phổ biến sâu hại chính trên rau họ Hoa thập tự vụ Thu - ðông 2011 tại Gia Lâm, Nội 22 4.2 Diễn biến mật ñộ một số loại sâu hại trên cây rau hoa thập...
 • 74
 • 1,345
 • 3

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ ở trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ ở trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương
... thn trong Lupus ban tr em. Vi hai mc tiờu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm thận trong lupus ban đỏ trẻ em. 2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm thận ... pheak nin NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC, LÂM SNG, CậN LÂM SNG CủA VIÊM THậN TRONG LUPUS BAN Đỏ TRẻ EM TạI KHOA THậN TIếT NIệU BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngnh: nhi Mã số: ... phự hp. Việt nam, bệnh cũng đã đợc nhi u nhà khoa học nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh, về miễn dịch học, gien và đặc điểm lâm sàng. Các nghiên cứu về lâm sàng và xét nghiệm, điều trị ngời...
 • 79
 • 615
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiếtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chảy máu trong sọ ở trẻ lớn không do chấn thương tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadaNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015