Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf
... định theo công thức ( 5- 9 ) Ukđ - lu tốc khởi động của bùn cát xác định theo công thức ( 5- 1 0) U = =F)p1.(QUo(1-p) ( 5- 9 ) Với: Q- lu lợng ứng với mực nớc thiết kế đê (m3/s) Uo- lu tốc ... ra. Bảng 5- 5 : Hệ số an toàn cho phép của tờng đê khối xếp Hệ số Cấp công trình Tổ hợp thiết kế Tổ hợp kiểm tra Tổ hợp đặc biệt I-II 1.6 1 .5 1.4 [Kl] III-IV 1 .5 1.4 1.3 I-II 1.3 1.2 ... Khi đê mỏ hàn đặt xiên với bờ, lực sóng tác dụng vào đê sẽ lớn, kết cấu đê sẽ phải kiên cố phức tạp hơn. b) Chiều dài đê: Chiều dài đê mỏ hàn phụ thuộc vào mục tiêu bảo vệ, địa hình bờ, ...
 • 46
 • 599
 • 5

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 1 potx

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 1 potx
... hớng dòng chảy mặt vào cửa lấy nớc, xói trôi bÃi bồi, bảo vệ các đoạn bờ xung yếu 2- Công trình bảo vệ bờ biển: Khác với công trình bảo vệ bờ sông, các công trình bảo vệ bờ biển chịu tác động ... sông, bờ biển trong từng khu vực rộng lớn. Do đặc điểm tác dụng của dòng chảy sóng gió lên công trình, thờng phân biệt các công trình bảo vệ bờ sông công trình bảo vệ bờ biển. 1- Công trình ... hoạch, thiết kế đê các công trình bảo vệ bờ tuân theo các nguyên tắc chung về quy hoạch thiết kế các công trình thủy lợi. Ngoài ra còn phải xét đến các nét đặc thù của đê điều công trình...
 • 20
 • 415
 • 3

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 2 pptx

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 2 pptx
... trong công thức ( 2-3 9) Trị số kn khi s/ Ls bằng Mặt chịu áp Trị số a.cotg b (m) 0.03 0. 05 0.10 0.2 Mặt ngoài - 1 0. 75 0. 65 0.60 0 0.7 0. 65 0.60 0 .55 0 .5 0. 45 0. 45 0. 45 0. 45 1.2 ... 2-1 3a) Pđ = .Hs.(0.033.hLs+0. 75) ( 2-3 0) Zđ = Pđ/ ( 2-3 1) 32 Bảng 2 -5 : Trị số hệ số Km. Độ dốc đáy i 0.01 0.0 15 0.02 0.0 25 0.03 0.0 35 0.04 0.0 45 0. 05 Hệ số Km 0. 75 0.63 0 .56 ... 50 38 5 6 2 0 21o N-20o N Cửa Ông - Cửa Đáy 35 38 17 8 3 0 20o N-19o N Cửa Đáy- Cửa Vạn 41 34 15 9 1 1 19o N-18o N Cửa Vạn- Đèo Ngang 46 37 10 5 2 1 18o N-17o N Đèo Ngang-...
 • 30
 • 511
 • 2

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 3 pptx

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 3 pptx
... phẳng theo công thức sau: PG.fKc= Kcp ( 3-6 7) 50 Chơng III Thiết kế đê 3-1 . Cấp của công trình đê tiêu chuẩn thiết kế. I- Cấp của đê: 1. Căn cứ vào dân số diện tích ... trong quản lý cứu hộ đê. 2. Thiết kế thân đê đất bao gồm việc xác định mặt cắt thân đê, tiêu chuẩn đắp đất, cao trình đỉnh đê, kết cấu đỉnh đê, mái đê đê, bảo vệ mái tiêu nớc mái ... vào dân số diện tích vùng đợc bảo vệ, đê sông đê biển đợc chia thành 5 cấp theo bảng 3-1 Bảng 3-1 : Cấp của công trình đê Vùng đợc đê bảo vệ Cấp Của đê sông Cấp đặc biệt Cấp I Cấp...
 • 41
 • 402
 • 3

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 4 pps

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 4 pps
... z/Hs = -0 .96 0. 25 240.10 -3 57 .6x10 -3 z/ = 2. 25 0. 05 112.10 -3 12.66x10 -3 Cotg z/cotg = 0 .51 2 0. 25 1.28.10 -3 16.38x10 -3 T z/T = 0. 256 1.00 256 .10 -3 65. 54.x0 -3 ... dẫn thiết kế sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 110 -1 996) - Giữa vải lọc lớp bảo vệ là lớp đệm đá dăm, dày 1 0-1 5cm. 4-6 . Thiết kế ... lập - Chữ nhật - Lục lăng - Chữ T - Trơn - Khuyết lõm - Mố lồi - Lỗ thoát nớc Ghép cạnh nhau 4-7 Tấm lát liên kết mảng - Chữ nhật - Lục lăng - Trơn - Mố lồi - Lỗ thoát nớc - Xâu...
 • 24
 • 792
 • 5

Thiết kế đê công trình bảo vệ bờ - Chương 6 doc

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 6 doc
... III: Thiết kế đê. 3-1 . Cấp của công trình đê tiêu chuẩn thiết kế. 50 3-2 . Tài liệu cơ bản dùng để thiết kế đê 54 3-3 . Tuyến hình thức kết cấu 57 3-4 . Thiết kế mặt cắt đê 59 3 -5 . Tính ... hoạch các công trình bảo vệ bờ sông 1 15 5- 2 . Thiết kế đập mỏ hàn 117 5- 4 . Qui hoạch các công trình bảo vệ bờ biển 127 5- 5 . Rừng ngập mặn chống sóng 129 5- 6 . Bố trí các loại công trình giảm ... 5- 7 . Thiết kế đê mỏ hàn, đê dọc xa bờ dạng tờng đứng 138 5- 8 . Thiết kế đê mỏ hàn, đê dọc xa bờ dạng mái nghiêng 151 Chơng VI: Gia cố, Sửa chữa xử lý sự cố đê. 6-1 . Khái quát 161 6-2 ....
 • 20
 • 388
 • 0

Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng

Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng
... Thắng Lợi. Lớp: CTT5 0- H142 Thiết kế môn học: Công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng. Chương 4 :Xác định thông số sóng khởi điểm.Vì công trình của chúng ta là công trình nằm ở ven bờ nên việc xác ... 0.09 65 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đại Việt.Sinh viên: Lưu Thắng Lợi. Lớp: CTT5 0- H141 Thiết kế môn học: Công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng. Chương 8 :Xác định cao trình đỉnh đê, kích ... Nguyễn Đại Việt.Sinh viên: Lưu Thắng Lợi. Lớp: CTT5 0- H1 45 Thiết kế môn học: Công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng. Chương 9 :Xác định cao trình đỉnh đê, kích thước đá chân khay.Khi tính toán chiều...
 • 47
 • 899
 • 0

Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng

Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ và chắn sóng
... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chương 2:XÁC ĐỊNH MỰC NƯỚC LAN TRUYỀN SÓNG2.1. Lý thuyết áp dụngKhi xác định thông số sóng tính tải trọng sóng cũng như cao trình đỉnh công ... hơn :1% (1 lần trong 100 năm) đối với công trình cấp I. 5% (1 lần trong 20 năm) đối với công trình cấp II, III.10% (1 lần trong 10 năm) đối với công trình cấp IV.Chiều cao nước dâng do gió ... số).bwsetwwwsethhdgLvKh∆+∆+=∆αcos) .5, 0.(..2( 2-1 )Trong đó: nước dâng do bão ∆hb được xác định:nbPhγ∆=∆( 2-2 )Cao trình mực nước lan truyền sóng được xác định theo công thức:∇ lan truyền sóng = ∇MNTT + ∆hsét( 2-3 )2.2....
 • 2
 • 776
 • 7

Thiết kế kỹ thuật công trình đà bán ụ, chương 5 pot

Thiết kế kỹ thuật công trình đà bán ụ, chương 5 pot
... vật lệu địa phương thi công dưới nước.Không cần đê quai xanh.Thời gian thi công nhanh, nếu tổ chức thi công hợp lý chỉ cần 5- 6 tháng là hoàn thành đoạn dưới nước.Kết cấu đơn giản dễ ... liệu lao động nhờ vào việc giảm chiều dầy đáy tường vì một phần áp lực thủy tĩnh tác dụng lên buồng được truyền vào các bộ phận khác như: cọc các loại, thiết bị neo mềm hoặc cứng. Chương ... nên xói lở nền đá dăm1.3.2 Ụ khô.1.3.2.1 Kết cấu buồng ụ.Kết cấu ụ khô có thể quy về hai nhóm chính: dạng trọng lực nặng dạng nhẹ.Bảng 1.1: Kết cấu buồng ụ dạng trọng lực nặngKhả năng...
 • 6
 • 225
 • 0

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 3

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3
... CTT46 ĐH2 3- 3Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóngChiều dài trung bình dλcủa sóng xác định theo công thức sau:πλ.2.2Tg=(3.2)3.1.4. Chiều cao sóng với suất đảm bảo i%Chiều ... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 5, 131711,1621600.81,9.==wVtg8,117801,16310800.81,9.22==wVLg777,01,16 5, 20.81,9.22==wVdgTra đồ ... 068,0068,0.222===→=gVhVhgww (m)91 ,5 81,91.1,16.6,31 6,36,3.===→=gVTVTgww (s)Chiều dài trung bình của sóng khởi điểm xác định theo công thức: 56 ,54 .291 ,5. 81,9.2.22===ππλTgd...
 • 3
 • 713
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng chương 7tiêu chuẩn thiết kế công trình bảo vệ bờ sôngtiêu chuẩn thiết kế công trình bảo vệ bờthiết kế sơ bộ cho một công trình bảo vệ bờ sông hồng đoạn hà nộithiết kế bếp và công trình phụtiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình công cộngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP