Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf

46 600 5
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 10:23

Chơng V công trình bảo vệ bờ A - Bảo vệ bờ sông 5-1. Qui hoạch các công trình bảo vệ bờ sông I- Khái niệm về tuyến chỉnh trị: Công trình bảo vệ bờ sông nằm trong thành phần của tổ hợp công trình chỉnh trị, nhằm bảo vệ các điều kiện làm việc có lợi của một con sông, bảo vệ bờ chống xói lở, bảo vệ dân c và các khu vực kinh tế văn hóa hai bên bờ sông. Mỗi con sông, tùy theo điều kiện thủy văn địa hình, địa chất, thảm phủ thực vật có một trạng thái ổn định tơng đối nào đó. Khi cha đạt đợc trạng thải ổn định lâu dài này thì quá trình tạo lòng vẫn còn tiếp tục, nghĩa là dòng chảy còn tiếp tục làm cho bờ và đáy sông bị xói chỗ này, bồi chỗ khác, nhiều trờng hợp sự xói sâu chân dốc sẽ dẫn đến trợt cả mảng bờ sông v.v Ngoài ra có trờng hợp lòng sông đã đạt đợc một trạng thái ổn định tơng đối trong nhiều năm, nhng khi có điều kiện mới bổ sung, chẳng hạn điều kiện thủy văn thay đổi do môi trờng bị thóai hóa, do biến đổi khí hậu toàn cầu , thì khi đó trạng thái cân bằng cũ bị phá vỡ, lòng dẫn lại tiếp tục bị biến đổi cho đến khi đạt đợc trạng thái cân bằng mới. Trạng thái cân bằng của một dòng sông có thể đợc hình thành một cách tự nhiên, nh đã diễn ra từ bao đời nay. Trạng thái đó cũng có thể đợc hình thành và giữ ổn định trong điều kiện có sự tác động của các công trình nhân tạo- đó là các công trình chỉnh trị sông. Tuyến chỉnh trị của một con sông chính là đờng biên nớc của dòng sông đợc chỉnh trị, tơng ứng với lu lợng thiết kế. Tùy theo mục đích và nhiệm vụ chỉnh trị mà lu lợng thiết kế có thể là lu lợng mùa kiệt, mùa nớc trung hay mùa lũ. Tuyến chỉnh trị đợc xác định trên cơ sở các tính toán về diễn biến lòng sông. Tài liệu cần thiết cho việc tính toán này là các tài liệu thủy văn (diễn biến của lu lợng, mực nớc, tình hình bùn cát), các tài liệu về địa hình địa mạo, địa chất và lịch sử hình thành lòng dẫn. Trong các tài liệu về lu lợng và mực nớc thiết kế thì lu lợng và mực nớc thiết kế mùa trung, hay lu lợng tạo lòng đóng một vai trò quan trọng. Trị số của nó thờng lấy ứng với tần suất (5ữ10)%, hoặc ứng với cao trình bãi già trong sông. 115 II- Các công trình bảo vệ bờ sông: 1- Khái niệm: Là các công trình (lâu dài hay tạm thời) đợc bố trí để bảo vệ bờ sông chống xói lở và hớng dòng chảy theo tuyến chỉnh trị đã vạch. 2- Phân loại: a- Theo công dụng phân thành: - Kè lát mái: là lớp gia cố mái đê, bờ sông để chống tác động xói lở do sóng và dòng chảy (xem chơng 4). - Đập mỏ hàn: là các đập kiến trúc có một đầu gối vào bờ, một đầu nhô ra phía sông, nhng không chắn hết chiều rộng lòng sông. Nhiệm vụ của đập mỏ hàn là để hớng dòng chảy gần bờ đi theo hớng của tuyến chỉnh trị. - Mỏ hàn mềm: có vị trí và tác dụng giống nh đập mỏ hàn, nhng có kết cấu mềm, cho phép nớc chảy xuyên thông qua thân. - Ngỡng điều chỉnh bùn cát: là các ngỡng bố trí chìm dới đáy và đặt ngang theo hớng dòng chảy ở gần công trình lấy nớc để điều khiển bùn cát đáy, hạn chế lợng bùn cát vào cửa lấy nớc. - Các hệ thống lái dòng đặc biệt: Đợc đặt tạm thời hay cố định tại một số vị trí để làm thay đổi hớng dòng chảy mặt và hớng bùn cát đáy, nhằm thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trị sông đã định. b) Theo vật liệu xây dựng, có nhiều loại: - Các vật liệu cứng nh đá lát, đá xây, cấu kiện bê tông đúc sẵn hay bê tông cốt thép đổ tại chỗ. - Các vật liệu dẻo nh nhựa đờng, bê tông nhựa. - Các vật liệu cho nớc chảy xuyên thông nh phên, bó cành cây, bụi cây. - Vật liệu đất đắp và đất đá hỗn hợp (thân đập mỏ hàn). 3- Ví dụ về bố trí công trình bảo vệ bờ sông: Trên hình 5-1 cho một ví dụ về bố trí các công trình chỉnh trị để chống xói lở bờ, bảo vệ khu vực dân c. Các đập mỏ hàn (2) đợc bố trí để hớng chủ lu trong sông theo tuyến chỉnh trị đã vạch, tránh việc chủ lu thúc vào bờ sông gây xói lở. Kè lát mái (1) bố trí ở khu vực mà tuyến chỉnh trị chạy sát bờ sông để giữ ổn định cho đoạn bờ này. 116 Hình 5-1: Ví dụ bố trí công trình bảo vệ bờ sông 1- Kè lát mái 2- Đập mỏ hàn Nguyên tắc bố trí, cấu tạo và tính toán kè bảo vệ bờ cũng giống nh kè gia cố mái đê đã trình bày trong chơng 4. Sau đây sẽ xem xét việc bố trí, kết cấu và phơng pháp tính toán các đập mỏ hàn, mỏ hàn mềm. 5-2. Thiết kế đập mỏ hàn I- Khái niệm chung: 1- Khái niệm: Đập mỏ hàn là công trình đặt ngang hoặc xiên với chiều rộng dòng chảy và không chắn hết chiều rộng lòng sông. Đỉnh của đập mỏ hàn có thể ở cao hơn mực nớc sông (mỏ hàn nổi), hoặc thấp hơn (mỏ hàn chìm). Theo chiều dài, đập mỏ hàn có thể chia thành các bộ phận sau: - Phần gốc: là nơi đập mỏ hàn nối tiếp với bờ sông. Về mùa lũ, phần gốc đập mỏ hàn dễ bị h hỏng do dòng chảy men theo bờ thúc thẳng vào nó. Vì vậy gốc đập mỏ hàn cần đợc bảo vệ kiên cố. Đờng biên của gốc đập nối tiếp với bờ cần đợc lợn cong để tránh tạo ra các xoáy bất lợi (xem hình 5-2). - Phần đầu: Là phần xa bờ nhất của đập mỏ hàn, nơi trực tiếp chịu tác động của dòng chảy. Đây cũng là nơi dễ bị xâm hại nhất của đập, cần đợc bảo vệ kiên cố. 117 - Phần thân: Nằm giữa đầu và gốc đập. Với những đập mỏ hàn ngắn thì chiêu dài của phần thân không đáng kể. 2- Phân loại: Theo mục đích xây dựng có thể phân thành các loại mỏ hàn bảo vệ, lái dòng chảy và lấy nớc. - Mỏ hàn bảo vệ: thờng là ngắn, dùng để bảo vệ, chống xói bờ, mái đê. - Mỏ hàn lái dòng: dùng để hớng dòng chảy theo đúng tuyến chỉnh trị (hình 5-1). Chiều dài của các đập trên cùng một hệ thống thờng là khác nhau. - Mỏ hàn lấy nớc: đợc xây dựng trên các sông có lu tốc lớn, để hớng dòng chảy vào gần cửa lấy nớc. Theo kết cấu mặt cắt đập, có thể phân thành mỏ hàn bằng đá hộc và mỏ hàn bằng đất bọc đá (hình 5-4). II- Bố trí mặt bằng các đập mỏ hàn. 1- Số lợng đập: Kinh nghiệm thực tế cho thấy không nên làm một đập mỏ hàn đơn độc, vì khi đó phần đầu và gốc của nó dễ bị dòng chảy phá hoại. Cần xây dựng không dới 3 đập trong một quãng (chỉ trong điều kiện đặc biệt thuận lợi thì mới làm 2 đập). Đập trên cùng theo chiều dòng chảy đợc làm với chiều dài nhỏ để giảm thiểu nguy cơ phá hoại nó; đập thứ hai đợc xây dựng dới sự bảo vệ của đập thứ nhất. Đập thứ 3 và các đập tiếp theo đợc xây dựng sao cho đầu của chúng nằm trên tuyến chỉnh trị. Đối với những công trình quan trọng, hoặc trong điều kiện diễn biến phức tạp, phải tiến hành thí nghiệm mô hình để kiểm tra sơ đồ bố trí các đập. 2- Góc lệch ( ) của đập mỏ hàn: Là góc hợp bởi trục đập và phơng dòng chảy ứng với mực nớc tạo lòng. Có thể bố trí đập mỏ hàn theo 3 cách: Xuôi ( < 90 o ), thẳng góc ( = 90 o ) và ngợc ( > 90 o ). Mỏ hàn thẳng góc với bờ thờng đợc sử dụng ở vùng có dòng chảy 2 chiều (vùng chịu ảnh hởng thủy triều). ở vùng có dòng chảy một chiều, có thể chọn góc lệch từ 65 o đến 80 o . Trong những điều kiện nhất định, có thể sử dụng sơ đồ đập mỏ hàn ngợc. 118 Hình 5-2: Sơ đồ bố trí mỏ hàn xuôi, loại không tràn (mỏ hàn nổi) a) Mặt bằng; b) Cắt dọc Hình 5-3: Sơ đồ bố trí mỏ hàn ngợc, loại chìm (ngập trong nớc) Trên hình 5-3 giới thiệu một sơ đồ bố trí mỏ hàn chìm có trục ngợc chiều dòng chảy do Loxiepxki đề nghị. Khi chảy qua đỉnh mỗi đập, dòng chảy có sự hạ thấp mực nớc (theo sơ đồ đập tràn chảy ngập). Sự hạ thấp này tạo ra dòng chảy ngang theo hớng vuông góc với trục mỏ hàn. Vì vậy dòng chảy gần bờ khi đến gần trục mỏ hàn thì bị lệch hớng ra khỏi bờ và giảm tác hại gây xói bờ. Ngoài ra trên mái hạ lu của đập mỏ hàn hình thành chuyển động ngợc của các tia dòng gần đáy mang theo bùn cát về phía bờ, và đây cũng là một phơng tiện bảo vệ bờ. 3- Khoảng cách giữa 2 đập mỏ hàn (L): Là chiều dài tuyến bờ giữa hai gốc mỏ hàn, đợc xác định theo điều kiện đập phía trớc bảo vệ chống xói cho gốc đập phía sau. Theo 14-TCN84-91, có thể chọn nh sau: a) Khi bờ lõm: - Với R< (5ữ6) B, chọn L = (2ữ3).l t sin; - Với R (5ữ6) B, chọn L = (4ữ5).l t sin; 119 b) Khi bờ lồi: Chọn L = (5ữ8).l t sin; Trong đó: L- khoảng cách giữa 2 đập mỏ hàn kề nhau; l t - chiều dài công tác của đập ở thợng lu. - góc lệch của trục đập (xem hình 5-2) R- bán kính cong của tuyến chỉnh trị phía bờ lõm; B- bề rộng lòng sông theo tuyến chỉnh trị. III- Kết cấu đập mỏ hàn. 1- Mặt cắt đập: Loại mỏ hàn bằng đá hộc và đất bọc đá thờng có mặt cắt hình thang, hệ số mái xác định theo điều kiện ổn định, thờng bằng 1.5 với mái thợng lu và 1.5ữ2.0 với mái hạ lu. Hình 5-4: Mặt cắt ngang đập mỏ hàn cứng a) Bằng đá thả rời; b) Bằng đất bọc đá Cao trình đỉnh tại gốc mỏ hàn cứng lấy bằng cao trình mực nớc ứng với lu lợng tạo lòng hoặc bằng cao trình bãi già. Độ dốc dọc của đỉnh đập về phía lòng sông thờng chọn i = 0.005ữ0.01 hoặc lớn hơn (hình 5-2). Với loại mỏ hàn bằng đất bọc đá, mặt tiếp giáp giữa đất đắp với khối đá và mặt nền cần làm tầng lọc. Kết cấu đơn giản của tầng lọc là dùng 2 lớp phên nứa đặt sát nhau. Nơi có nhiều đá hộc, mỏ hàn ngắn (l t 10 m), độ sâu nớc lớn (h > 15m ứng với mực nớc tạo lòng) và vận tốc chảy v > 3m/s thì nên dùng mỏ hàn bằng đá hộc 120 2- Bảo vệ chống xói: Khi xây dựng đập mỏ hàn sẽ làm thay đổi hớng chảy cục bộ tại khu vực đập, và ở phần đầu đập thờng xuất hiện hố xói cục bộ (hình 5.2a). Chiều sâu hố xói tới hạn có thể xác định theo công thức: H x =27.K 1 .K 2 .tg g U . 2 2 m -30.d (5-1) Trong đó: H x - Chiều sâu hố xới tới hạn (m); U m - Lu tốc tiến gần đầu đập mỏ hàn (m/s), đợc xác định theo công thức : U m =U o .[1+(0,2+ B b k ) 2 ] (5-2) Trong đó: U o - lu tốc bình quân tại mặt cắt trớc khi có mỏ hàn tơng ứng với lu lợng tạo lòng (m/s) b k - chiều dài hình chiếu của đập lên mặt cắt ngang sông b k = l.sin (5-3) l- chiều dài đập mỏ hàn; - góc lệch tuyến đập mỏ hàn; B- chiều rộng mặt nớc ứng với lu lợng tạo lòng K 1 - hệ số xác định theo công thức (5-4) K 2 - hệ số xác định theo công thức (5-5) K 1 = exp(- 5,1. x 2 m b.g U ); (5-4) K 2 = exp(- 0,2.m); (5-5) m- hệ số mái dốc đầu mũi đập mỏ hàn d- đờng kính hạt cát lòng sông (m) Khi chiều dài đập mỏ hàn lớn, mức độ co hẹp dòng chảy tăng lên thì chiều sâu hố xói càng lớn. Để đảm bảo ổn định mái đầu đập, cần làm lớp đệm chống xói dới nền đầu đập. Có thể bố trí lớp đệm chống xói bằng rồng đá, các thông số nh bảng 5-1. Đệm chống xói đợc bố trí trong phạm vi 1/3 chiều dài mỏ hàn kể từ đầu mũi trở về bờ sông. 121 Bảng 5-1: Bố trí lớp đệm chống xói Khu vực Phần mái gần chân đập (m) Từ chân mái ra sông(m) Tổng chiều dài rồng (m) Phía mũi Phía thợng lu Phía hạ lu 1ữ2 1ữ2 1ữ2 8ữ9 8ữ9 6ữ7 10 10 8 Có thể chống xói bằng bè chìm rong rào có chiều dài từ (0,15 ữ0,2)m và đánh chìm bằng đá hộc. Phạm vi bố trí bè chìm nh trong hình 5-5 Hình 5-5: Bố trí đệm chống xói bằng bè chìm 3- Bảo vệ mặt ngoài thân đập: Đối với lớp đá hộc nằm ở mặt ngoài thân đập mỏ hàn, cần tính toán kích thớc theo điều kiện ổn định : d 0,36 14,0 m h.K.45,5 U. (5-6) Trong đó: U m - lu tốc tiến gần đầu đập mỏ hàn, lấy bằng lu tốc trung bình mặt cắt tại mỏ hàn ứng với mức nớc thiết kế đê (m/s). K - hệ số điều chỉnh lu tốc khởi động, K=0,6 ữ0,9 h - độ sâu kể từ mực nớc lũ thiết kế đến hòn đá tính toán (m) 122 - hệ số ổn định cho phép. Trờng hợp đờng kính viên đá thực tế nhỏ hơn đờng kính viên đá yêu cầu theo công thức (5-6), phải dùng thép bọc ngoài mặt đập, phần đầu mũi và phần chiều dài 5m kế tiếp. 4- Bảo vệ gốc đập: Gốc đập đợc lát mái bảo vệ trong phạm vi chiều dài đập (Phần thợng lu l 4 3 và phần hạ lu l 4 1 , Hình 5-5). Cấu tạo của kè lát mái này cũng giống nh kè lát mái đê (Xem chơng 4). Gốc đập mỏ hàn nên làm mở rộng để nối tiếp thuận với bờ sông. 5-3. Mỏ hn mềm Thuộc loại mỏ hàn mềm (xuyên thông) bao gồm các bãi cây chìm và mỏ hàn cọc. Chúng có tác dụng cản dòng gây bồi, chống xói lở bờ. I- Bãi cây chìm: Sử dụng cây cổ thụ, cụm cây to nguyên cành lá thả thành bãi để hạn chế xói cục bộ, bồi lấp lạch phụ hoặc phối hợp với đập mỏ hàn cứng để bảo vệ bờ sông. 1- Điều kiện sử dụng: a) Độ sâu nớc ứng với lũ tiểu mn: - Khi h < 15m: Dùng cây cổ thụ; - Khi h < 6m: dùng cụm cây tre. b- Lu tốc bình quân: V < 2.5m/s c) Mật độ bùn cát: > 0.5 kg/m 3 2- Qui cách cụm cây: a) Cây cổ thụ: Nhãn, vải, xà cừ có tán rộng 6 ữ8 m, chiều cao từ 5ữ8m, buộc ở gốc một rọ đá kích thớc 2x1x1 m. b) Cụm cây vừa: Gồm 6 cây tre tơi nguyên cành lá có tán rộng từ 4ữ5 m, cao 4ữ5 m, gắn ở gốc một rọ bằng tre tơi chứa 0.5 m 3 đá hộc. c) Cụm cây nhỏ : 123 Gồm 4 cây tre tơi nguyên cành lá hoặc cành xà cừ ghép lại có tán rộng 3 ữ4 m, cao 3 ữ4 m, gắn ở gốc một rọ bằng tre tơi chứa 0.3 m 3 đá hộc. 3- Kiểm tra ổn định của cụm cây: Theo công thức (5-7). 4/3 2 gh U .25 Gm G (5-7) Trong đó: G- trọng lợng rọ đá Gm- trọng lợng cụm cây U- lu tốc bình quân mặt cắt lúc thả cụm cây (m/s). h- độ sâu nớc tại vị trí lúc thả cụm cây (m) 4- Tính toán hiệu quả gây bồi: Bãi cây đạt đợc hiệu quả gây bồi khi: U < U kđ (5-8) Trong đó: U- lu tốc bình quân sau khi thả bãi cây, xác định theo công thức (5-9) U kđ - lu tốc khởi động của bùn cát xác định theo công thức (5-10) U = = F )p1.(Q Uo(1-p) (5-9) Với: Q- lu lợng ứng với mực nớc thiết kế đê (m 3 /s) Uo- lu tốc bình quân mặt cắt ngang khi cha có bãi cây chìm ứng với mực nớc thiết kế đê (m/s). p- hệ số kín nớc, là tỷ số giữa diện tích bãi cây trên mặt cắt ngang và phần diện tích mặt cắt ngang trong khu vực đờng viền thả bãi cây. F- diện tích mặt cắt ngang sông tại vị trí thả bãi cây chìm (m 2 ) U kđ = 5.45 h n 0.14 d 0.36 (5-10) Trong đó: d- đờng kính hạt bùn cát (m). H n - độ sâu nớc đến hạt bùn cát, lấy bình quân khoảng giữa chiều cao cụm cây: h n = h- hc/2 124 [...]... sóng (hình 5- 8 ) Khi qui hoạch và thiết kế các công trình bảo vệ, cần căn cứ vào đặc điểm vùng bờ, mục tiêu bảo vệ, hiện trạng công trình, điều kiện địa hình, địa chất mà tiến hành vạch tuyến (đê hoặc bờ không đê) và bố trí các công trình bảo vệ Tiếp theo cần tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và thông qua so sánh để lựa chọn phơng án tối u Về việc chọn tuyến và thiết kế đê đã đợc trình bày trong... II- Các loại hình thức kết cấu của đê mỏ hàn và đê dọc: - Có thể có các đê dạng tờng đứng, dạng mái nghiêng, dạng kết cấu hỗn hợp và đê có kết cấu đặc biệt (hình 5- 9 ) Hình 5- 9 : Các loại hình kết cấu đê mỏ hàn, đê dọc a- Dạng tờng đứng trọng lực; b- Dạng tờng đứng bằng cọc c- Dạng mái nghiêng; d- Dạng hỗn hợp 1- Công trình dạng tờng đứng: ở loại này, mặt đón sóng của thân công trình là thẳng đứng hoặc... các loại kết cấu nh sau: - Kết cấu chuồng, cũi gỗ (hình 5- 1 0a) - Kết cấu chuồng bê tông cốt thép độn cát (hình 5- 1 0b) - Kết cấu khối xếp bê tông (hình 5- 1 0c, d) Tấm phủ đỉnh có thể bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc lắp ghép Bệ đê có thể làm nổi (hình 5- 1 0 a,b,c) hoặc chìm (hình 5- 1 0d) Cấu tạo bệ gồm đá đổ đống và đá xếp bọc ngoài bảo vệ 2- Yêu cầu đối với các bộ phận đê: a) Trọng lợng và kích thớc... gây ra Bảng 5- 5 : Hệ số an toàn cho phép của tờng đê khối xếp Hệ số [Kl] [Kt] Cấp công trình Tổ hợp thiết kế Tổ hợp kiểm tra Tổ hợp đặc biệt I-II 1.6 1 .5 1.4 III-IV 1 .5 1.4 1.3 I-II 1.3 1.2 1.1 III-IV 1.2 1.1 1.0 142 b) ổn định chống trợt theo đáy tờng và theo các khe nằm ngang trong đê khối xếp Kiểm tra theo công thức: Kt = G.f [Kt] P ( 5- 1 5) Trong đó: Kt - hệ số an toàn chống trợt [Kt ]- hệ số an toàn... +Hsp + a ( 5- 1 3) Trong đó: Htp- cao trình mực nớc triều thiết kế (đã kể cả mực nớc dâng do bão) Hsp- chiều cao sóng ở vị trí đê 1 35 a- chiều cao dự trữ, lấy theo cấp đê Trờng hợp đê cho phép nớc tràn qua, đỉnh đê có thể chọn thấp hơn trị số tính theo ( 5- 1 3), nhng vẫn phải cao hơn mực nớc triều thiết kế d) Chiều rộng đỉnh đê dọc: Xác định theo điều kiện ổn định, điều kiện thi công và cấu tạo II- Các loại... sóng rõ rệt 3- Tổ hợp tải trọng trong tính toán: a) Các tổ hợp tải trọng thiết kế: - Khi mực nớc tính toán là mực nớc cao thiết kế và chiều cao sóng thiết kế tơng ứng - Khi có mực nớc thấp thiết kế, chiều cao sóng thiết kế đợc xác định bằng phơng pháp khúc xạ từ các yếu tố sóng nớc sâu ở ngoài truyền vào - Trờng hợp có mực nớc trung gian giữa mực nớc thấp thiết kế và mực nớc cao thiết kế, mà ứng với... sử dụng công trình dạng hỗn hợp - Đối với một công trình ngăn cát, giảm sóng, có thể sử dụng một loại hình kết cấu cho toàn tuyến, cũng có thể sử dụng các loại hình kết cấu khác nhau cho các đoạn khác nhau, tùy theo điều kiện địa hình, địa chất cụ thể 5- 7 Thiết kế đê mỏ hàn, đê dọc xa bờ dạng tờng đứng I- Đê tờng đứng dạng trọng lực: 1- Cấu tạo: Bao gồm bệ đê, khối xếp và tấm phủ đỉnh (hình 5- 1 0) Khối... cắt ngang sông và chiều rộng mặt nớc sông ứng với mực nớc thiết kế đê Hình 5- 6 : Qui cách thả bi cây chìm (trên mặt bằng) II- Mỏ hàn cọc: 1- Điều kiện áp dụng: - Chiều dài mỏ hàn >50 m - Khả năng chống xói của đất bờ thấp - Có thiết bị đóng cọc Qui hoạch mặt bằng của mỏ hàn cọc cũng giống nh với các đập mỏ hàn cứng đã nêu ở 5- 2 1 25 2- Kết cấu mỏ hàn cọc: Có thể áp dụng các loại sau: - Mỏ hàn cọc bê... phần bờ đợc bảo vệ Mặt khác, nếu chọn độ rộng quãng đứt quá nhỏ thì không kinh tế Trị số hợp lý của đại lợng này có thể tham khảo nh sau: - Chiều dài một đoạn đê lấy bằng (1 .5 3) lần khoảng cách giữa đê và bờ - Chiều rộng một quãng đứt lấy bằng (1/3ữ1 /5) chiều dài một đoạn đê c) Cao trình đỉnh đê dọc xa bờ: - Trờng hợp không cho phép nớc tràn qua (kết cấu đê dễ bị phá hỏng do nớc): Cao trình đê = Htp... để bảo vệ chân mỏ hàn Các biện pháp thờng dùng là làm bè chìm, thả đá hộc hoặc rồng 126 B- Bảo vệ bờ biển 5- 4 Qui hoạch các công trình bảo vệ bờ biển 1- Khái niệm về bờ biển: Bờ biển là dải đất phân giới giữa lục địa và biển Từ quan điểm chuyển động của bùn cát bờ biển để xem xét thì dải đất này là vùng chịu tác động tổng hợp của sóng và triều Giới hạn trên của nó là nơi mà dòng chảy của sóng vỗ bờ . V công trình bảo vệ bờ A - Bảo vệ bờ sông 5- 1 . Qui hoạch các công trình bảo vệ bờ sông I- Khái niệm về tuyến chỉnh trị: Công trình bảo vệ bờ sông nằm trong thành phần của tổ hợp công. xác định theo công thức ( 5- 4 ) K 2 - hệ số xác định theo công thức ( 5- 5 ) K 1 = exp (- 5, 1. x 2 m b.g U ); ( 5- 4 ) K 2 = exp (- 0,2.m); ( 5- 5 ) m- hệ số mái dốc đầu mũi đập mỏ hàn d- đờng kính. (hình 5- 8 ). Khi qui hoạch và thiết kế các công trình bảo vệ, cần căn cứ vào đặc điểm vùng bờ, mục tiêu bảo vệ, hiện trạng công trình, điều kiện địa hình, địa chất mà tiến hành vạch tuyến (đê
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf, Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf, Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay