BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN - GEN docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc
... tạilầnthứ 4 cả quá trình lầnlượtlà:A. 11992 44970B. 23984 44970C. 23984 23984D. 23984 47968C. 23984 23984 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 5: Một gen chứa 500A 600X. ... do loại X. Số lần nhân đôi của gen I gen II là:A. 1 3B. 3 1C. 2 3D. 2 3 hay ngượclại.C. 2 3 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 20: Phân tử AND có X=24%, số Nu ... T = 2700 G = X = 1800C. A = T = 1800 G = X = 2700D. A = T = 3150 G = X = 1050D. A = T = 3150 G = X = 1050 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 5: Một phân tử mARN có tổng...
 • 65
 • 989
 • 12

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol docx
... CH3COOH.Câu 24: Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được làA. 3-metylbut-1-en. B. 2-metylbut-2-en.C. 3-metylbut-2-en. D. 2-metylbut-3-en.Câu 25: Khi tách nước từ một ... chính gồmA. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol.Câu 46: Cho 4 chất: phenol (A), ancol etylic ... Ngôi trường chung của học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốcA. 2-metylpropen và but-1-en. B. propen và but-2-en.C. eten và but-2-en. D. eten và but-1-en.Câu 21: Chọn câu đúng...
 • 8
 • 865
 • 30

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm nhôm oxit docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm nhôm oxit docx
... khí oxi? Chọn câu trả lời đúng: A. Nước vôi trong. B. Axit sunfuric đặc. C. Nhôm oxit. D. Dung dịch natri hiđroxit. 28, Có 2 bình đựng riêng biệt khí H2S và khí O2. Để phân biệt 2 bình ... độc và khi tan trong nước mưa tạo thành mưa axit gây ra sự ăn mòn kim loại và các vật liệu. D. SO2 là một oxit axit. 21, Nhận xét nào dưới đây là sai? Khi biết công thức hóa học của một hợp ... tác dụng với chất nào sau đây ? Chọn câu trả lời đúng: A. Sắt B. Canxi cacbonat C. Đồng (II) oxit D. Kẽm 20, SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường doChọn câu trả lời đúng:...
 • 7
 • 279
 • 1

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ RƯỢU docx

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ RƯỢU docx
... là (Cho C = 12, H = 1, N = 14, Br = 80)A. 46,5 gam. B. 45,6 gam. C. 4,65 gam. D. 6,45 gam. Bài tập chương glixerin (glixerol) - lipit Câu 1: Công thức cấu tạo của glixerin làA. HOCH2CHOHCH2OH. ... ancol etylic và ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H2 (đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là :A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8%C. 40% và 60% D. 32% và 68%Câu ... nhóm –OH gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm.D. Rượu thơm là chất có nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân.Câu 6 : Có bao nhiêu đồng phân rượu thơm có công thức phân tử C8H10O ?A. 5 B. 4 C....
 • 13
 • 779
 • 9

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf
... 35%D. A = T = 35%; G = X = 15%B. A = T = 20%; G = X = 30% BÀI TẬP ADN PTTH - BCCTBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN BÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài 33: Mạch thứ nhấtcủa gen dài 0,2448μm, mạch đơnthứhai ... 70.104đvC BÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài 26: Một gen có số lượng nuclêôtit lọai X = 525 chiếm 35% tổng số nuclêôtit.c. Số chu kỳ xoắncủagenlà:A. 75B. 150C. 60D. 200A. 75 BÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài ... 0,2142μm BÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài 7: Mộtgencósố N loại A là 900, chiếm 30% số N của gen. số chu xoắncủagenlà:A. C = 100B. C = 150C. C = 250D. C = 350B. C = 150 BÀI TẬP ADN PTTH - BCCTBài...
 • 52
 • 389
 • 5

Tài liệu SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET docx

Tài liệu SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET docx
... Latex(3/5) - Bạn chỉ đóng gói bài giảng khi không còn chỉnh sửa thêm gì nữa. bài tập trắc nghiệm, bài tập kéo thả chữ, bài tập ô chữ. 5.1 Bài tập kiểu trắc nghiệm ( 4 kiểu ). * Một đáp ... ta nhấn nt "Đồng ý" sẽ được màn hình bi tập trắc nghiệm như sau: 5.2 Bài tập kéo thả chữ: SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Học sinh tiểu học có ... kiểu bài tập trắc nhiệm “Ghép đôi” khi soạn thảo bạn phải luôn đưa ra kết quả đúng đằng sau mỗi phương án. Sau đó, Violet sẽ trộn ngẫu nhiên các kết quả .  Ví dụ: Tạo bài tập trắc nghiệm...
 • 9
 • 637
 • 1

Bài tập trắc nghiệm về sắt docx

Bài tập trắc nghiệm về sắt docx
... là:nishiwodebao381@yahoo.comTrang 6/6 – Bài tập TN về Fe BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT(Luyện thi Đại học 2010)( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp )Họ và tên thành viên : Lớp : HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT :1/ Các ... oxit sắt : tìm tỉ lệ số mol của Fe ( nguyên tử ) và O ( nguyên tử ) từ dữ kiện bài cho3/Một vài cách giải nhanh : - Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt , nhưng không nêu rõ là oxit sắt gì ... 4 chất rắn mất nhãn Al; Fe; Mg; Ag có thể tiến hành các thí nghiệm theo trình tự:nishiwodebao381@yahoo.comTrang 10/6 – Bài tập TN về Fe 0,025 0,05 6,25.10-3 0,0375 => Tổng số mol HCl...
 • 13
 • 520
 • 15

Bài tập trắc nghiệm ADN

Bài tập trắc nghiệm ADN
... truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon.c. Nhân có chứa phân tử ADN dạng vòng d. Ở vùng nhân không chứa nguyên liệu di truyền 8. Ở vi khuẩn , cấu trúc plasmis là : a. Phân tử ADN nằm ... sinh bắt buộc d.Cộng sinh 23. Số (IV) là :5 NGÂN HÀNG CÂU HỎITRẮC NGHIỆM SINH HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG1. Tổ chức sống nào sau đây ... BÀOBÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN SƠ1. Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ ? a. Có kích thước nhỏ b. Không có các bào quan như bộ máy Gôn gi , lưới nội chất c. Không có chứa phân tử ADN d....
 • 54
 • 399
 • 1

Công thức nhớ nhanh khi làm bài tập trắc nghiệm Vật lý docx

Công thức nhớ nhanh khi làm bài tập trắc nghiệm Vật lý docx
... THPT Nguyễn Du - Đà Lạt Tài liệu vật lớp 12CÔNG THỨC NHỚ NHANH KHI LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMI.CON LẮC LÒ XO: mk=ω , kmTπ2= , mkfπ21=1 .Công thức độc lập: 2222Avx =+ω ... CZZRZLLC⇒+=22* Nếu tìm UL khi L thay đổi thì thay C bằng LGiáo viên : Nguyễn Thành Thân3 Trường THCS & THPT Nguyễn Du - Đà Lạt Tài liệu vật lớp 12V.MÁY BIẾN THẾ- MẮC TẢI:1.Mắc ... LfC2241π= , - nếu biết λ: cLC224πλ= với c=3.108m/s* Khi mắc C1 tần số f1, khi mắc C2 tần số f2 ; tần số f khi : - 2221221: fffntCC += -2221221111:fffssCC...
 • 6
 • 271
 • 4

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẠCH RLC docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẠCH RLC docx
... C. Tăng D. GiảmCâu 14. Cho mạch R,L,C tần số của mạch có thể thay đổi đ-ợc, khi = 0thì công suất tiêuthụ trong mạch đạt giá trị cực đại. khi = 1và = 2thì mạch có cùng một giá trị côngsuất. ... Câu 13. Cho mạch R,L,C, dòng điện và hiệu điện thế trong mạch đang cùng pha nhau ta mắcthêm một tụ C = C nối tiếp với C. Hỏi công suất tiêu thụ trong mạch sẽ thay đổi thế nàoA. ... URđạt cực đại D. không có gì đặc biệt cả.Câu 17. Cho mạch R,L,C, Cho R = ZL= ZC. mạch có công suất là P1. Tăng R 2 lần, ZL= ZCthì mạch có công suất là P2.so sánh P1và P2.A. B»ng...
 • 2
 • 173
 • 2

Đề tài ”Hình thành tư duy khái quát hóa một số dạng bài tập hóa học cho học sinh, ứng dụng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học” docx

Đề tài ”Hình thành tư duy khái quát hóa một số dạng bài tập hóa học cho học sinh, ứng dụng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học” docx
... học sinh, ứng dụng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học Hình thành duy khái quát hóa m ột số dạng bài tập hóa học cho học sinh ứng dụng giải nhanh bài tập trắc nghiệm ... do tr ên tôi chọn đề tài ”Hình thành duy khái quát hóa một số dạng bài tập hóa học cho học sinh, ứng dụng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học để làm sáng kiến kinh nghiệm của m ình. ... Ứng dụng của khái quát hóa ở tr ên để giải một số dạng bài tập trắc nghiệm. Sau đây là các bước xây dựng xây dựng bài tập hình thành duy khái quát hóa một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học...
 • 31
 • 382
 • 0

Bài tập trắc nghiệm quản trị docx

Bài tập trắc nghiệm quản trị docx
... tinh thần làm việc là biểu hiện của phong cách: a. Quản trị nghèo nàn b. Quản trị công việc: c. Quản trị CLB: d. Quản trị thoả hiệp e. Quản trị tổ đội 210. Theo nghiên cứu của ĐH Michigan, ... cấp dưới b. Nhà quản trị ra quyết định và thông báo c. Nhà quản trị nêu vấn đề, tiếp nhận đề xuất d. Nhà quản trị xác lập giới hạn, yêu cầu nhóm ra quyết định e. Nhà quản trị cho phép cấp ... Công việc quản trị được xem xét từ góc độ làm thế nào để tăng năng suất là đặc trưng của trường phái a. Quản trị công việc (bằng phương pháp khoa học) b. Quản trị hành chính c. Quản trị nguồn...
 • 18
 • 235
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN - GEN docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN - GEN docx
... hiđrô của gen bằng : A. 1840 B. 1725 C. 1794 D. 1380 Đáp án : 1 - C ; 2 - b; 3 - B; 4 - A; 5 - C; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - D; 12 - C; 13 - A; 14 - C; 15 - B; 16 - A A. ... T = 580, G = X = 320 Câu 7 : Một gen có hiệu số giữa G với A bằng 15% số nuclêôtit của gen. Trên mạch thứ nhất của gen có 10%T và 30%X. Kết luận đúng về gen nói trên là : A. A1 = 7,5%, ... mạch của gen bằng 1679, hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác của gen bằng 20%. Số liên kết của gen nói trên bằng : A. 2268 B. 1932 C. 2184 D. 2016 Câu 10 : Một gen có...
 • 5
 • 453
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN docx
... dd làm các thí nghiệm : (1) Cho tác dụng với dung dịch nước brom. (2) Cho tác dụng với dung dịch NaOH tới dư. (3) Cho tác dụng với dung dịch NH3 từ từ đến dư. Thứ tự thí nghiệm để xác ... có thể nhận ra dd A. KHCO3. B. NaHSO4. C. Na2SO3. D. Ba(HCO3)2. Câu 31: Có 5 ống nghiệm đựng riêng rẽ từng dung dịch NaHSO4, KHCO3, Na2SO3, Ba(HCO3)2, NaCl. Bằng dung ... số: Al3, Fe3+, Zn2+, Cu2+. Có thể nhận ra cation Zn2+ bằng 1 dung dịch với hiện tượng quan sát được là A. tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan trong thuốc thử dư. B. tạo kết tủa màu trắng....
 • 4
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm adn và arnbài tập trắc nghiệm adn arnbài tập trắc nghiệm về gen mã di truyềnbài tập trắc nghiệm adn arn proteinbài tập trắc nghiệm về đột biến genbài tập trắc nghiệm phần đột biến genbài tập trắc nghiệm đột biến gen có đáp ánbài tập trắc nghiệm về hoán vị genbài tập trắc nghiệm liên kết gen và hoán vị genbài tập trắc nghiệm về tương tác genbài tập trắc nghiệm phần adnbài tập trắc nghiệm về adn arn proteinbài tập trắc nghiệm về nhân đôi adnbài tập trắc nghiệm về cấu trúc adnbài tập trắc nghiệm nhân đôi adnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm