Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... ca RSFF:RSCkQ12Q34 5 678FF1FF2Hình 3 .54 . Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3 .55 . Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 52 3.3. FLIP – FLOP (FF)3.3.1. ... 3 .56 .  th thi gian dng sóng RSFFCkt tS t R0001234 5 t 0 QT QCkQQnQn01TnQn+1Hình 3 .57 . Ký hiu TFF và bng trng thái hot ng Bài ging N T S 1 Trang 56 Q ... 4 5 Hình 3.63.  th thi gian dng sóng mch hình 3.62D QCkD QCkO0O1D0D1EHình 3.64. Cht d liu dùng DFFJ QCkK QHình 3. 65. JKFFChng 3. Các phn t logic c bn Trang 55 SRcho...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... ltc cho trên hình 5. 3a và 5. 3b :TCk1TCk2Q2Q111CkClrH 5. 3bCkHình 5. 3aCkTCk1TCk2Q2Q111CkClr1QQ2Hình 5. 4a. Gin  thi gian mch H 5. 3a123 4 5 78CkQ1Q2111100001Q0000 ... tác ng mc thp s mch thc hin m 5 nh trên hình 5. 5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5. 5. Mch m 5, m lênChng 5. H tun t Trang 111Xung vào Trng thái ... 2 ni tip, 5 song song (hình 5. 11).JKCk1Ck2 m 5 song songBm2 ni tipQ1Q2Q3 Q41CkClrHình 5. 11. Bm 2 ni tip ghép vi bm 5 song songChng 5. H tun...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... các n led c ni chung vi nhauvà a lên mc logic 1 (5V), nên mun n led nào tt ta ni kathode tng ng lên mc logic 1(5V) và ngc li mun n led nào sáng ta ni kathode tng ... trng thái hot ng ca mch nh sau:y0y2y1x2x1y3Hình 4. 15. Mch gii mã 2→ 4 vi ngõ ra mc tích cc thpAB0 1 2 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4.16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y94→ ... NIXIECBy0y1y94→ 10ADHình 4.17. S khi mch gii mã èn NIXIE Bài ging N T S 1 Trang 80D C B A y0y1y2y3y4y 5 y6y7y8y90 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 010 0 0 0...
 • 13
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... cao hn bng 1x1B ACDx8x9x2x4x 5 x6x7x3Hình 4.8Hình 4.7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68RSFF chuyn ... JKFFChng 4. H t hp Trang 75  mch thc hin cho trên hình 4 .5 2. Mch mã hoá thp phânng trng thái mô t hot ng ca mch :x0x1x2x3x4x 5 x6x7x8 x9 D C B A10 ... ti gin:A = x1 + x3 + x 5 + x7 + x9B = x2 + x3 + x6 + x7C = x4 + x 5 + x6 + x7 D = x8 + x9Biu din bng s logic (hình 4.7)Hình 4 .5 Mch mã hóa nh phân 8 sang...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx
... 6.+VccR1Ra+C1C-R28761234 5 555 D2D1 1 21,42fC R R0,7fCR Bài giảng Điện tử số V1.0 153 Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0149IC định thời (1)48R 5 R+-+-3SR1Q1RR6271Mạch điện ... tin. Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ. Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cậpthông tin. Bài giảng Điện tử số V1.0 155 Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0161DRAM ... (R1+ 2R2)48R 5 R+-+-3SR1Q1RR6271+Vcc8R1Ra3476 51 2+C1 55 5C-R2Xung ra Điện thế trêntụ C1/3VCC2/3VCC0VCC Bài giảng Điện tử số V1.01 45 Mạch dao động...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx
... đồng bộ.Q Bài giảng Điện tử số V1.0139Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0138Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0140Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và ... bộ1010KQ’10QQk11001JC Bài giảng Điện tử số V1.0134Thiết kế mạch tuần tự - Ví dụ Bài giảng Điện tử số V1.0141Mạch phát xung và tạo dạngxung Bài giảng Điện tử số V1.0127Trigơ JK (1) ... Bài giảng Điện tử số V1.0129Bảng hàm kích thích của các loại Trigơ100X0X11011X100111X1011000X0X000DTKJRSQkQ Bài giảng Điện tử số V1.0137H.tượng c.kỳ và...
 • 18
 • 697
 • 2

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... mạch cỡ vừa (MSI) thường biểu diễn bằng bảng trạng thái. Bài giảng Điện tử số V1.082Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.077NMOS Mạch điện của họ cổng này chỉ dùng MOSFET có kênh dẫn loại N. ... cảtín hiệu số lẫn tín hiệu tương tự. Bởi vậy cổng được gọi là cổng truyền dẫnRa/VàoSGD+5VQ1Q2Vào/RaSDGRa/VàoVào/RaĐiều khiểna) Mạch điện b) Ký hiệu Bài giảng Điện tử số V1.0 75 Họ MOS ... hợpChương 5: Mạch logic tuần tựChương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xungChương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.074Mạch cổng TTL 3 trạng thái+5VQ3R31,6kQ5D2fQ4R5130R41kD1AR14kQ1R24kQ2E+VccR5Q4Q5Lối...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... phi xóa FF v 0.Pr ClrALoadHình 5. 16Pr ClrALoad123Hình 5. 15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d: Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5. 17).Trong ó:- DSR (Data Shift ... )Y7 (CS / RAM7 )A13A14A 15 IC 741383 → 8Hình 5. 21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A 15 A14A13A12A11A10A9A8A7A6A 5 A4A3A2A1A0a ch Hex0 ... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5. 18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3 (CS / RAM3 )Y4 (CS / RAM4 )Y 5 (CS / RAM 5 )Y6 (CS...
 • 6
 • 269
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Chng 4. H t hp Trang 931234 5 1234 5 1234 5 1234 5 1234 5 123123123123a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình ... 4.33. Thc hin mch so sánh nhiu bít theo cách trc tipChng 4. H t hp Trang 95 4 .5. MCH S HC4 .5. 1. i cngch s hc là mch có chc nng thc hin các phép toán s hc +, -, ... dùng: 4 = 22→ dùng 2 TFF.Trng hp Ck tác ng theo sn xung (hình 5. 1a):TCk1TCk2Q2Q111CkClrHình 5. 1aCk Bài ging N T S 1 Trang 942. Phng pháp xây dng trên c s mch...
 • 13
 • 293
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... Vlogic1 = Vcc- IOHR 5 - Vces/ Q4 - Vγ/DThông thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3. 35. Ngõ ra ct chm Bài ging N T S ... 0.DR4R2x1x2Q1R1Q2R3R 5 yQ3Q4VccHình 3. 25. Cng logic h TTL dùng diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC = 0VR5R2REHình 3.26. Cng logic ... d. mch ci tin có diode Schottky trên s v tng ng nh sau (hình 3. 25) :DR4R2x1x2Q1R1Q2R3R 5 yQ3Q4VccHình 3.24Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 473. Phân...
 • 13
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang dien tu so thap phan bang nhau lop 5bài giảng điện tử đạo đức 5bài giảng điện tử mỹ thuật 5bài giảng điện tử khoa học 5bài giảng điện tử địa lý 5bài giảng điện tử tiếng việt 5bài giảng điện tử công suất 5bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử toán lớp 5 tuần 20bài giảng điện tử toán lớp 5 thời gianbài giảng điện tử toán lớp 5bai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ