Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

18 301 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 16:21

Bài giảng Điện tử số V1.0 145 Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL (2)  Giả sử do tác động của nhiễu làm cho V i1 tăng một chút, lập tức xuất hiện quá trình phản hồi dương (hình 6.2a). Cổng I nhanh chóng trở thành thông bão hoà, cổng II nhanh chóng ngắt, mạch bước vào trạng thái tạm ổn định. Lúc này, C1 nạp điện và C2 phóng điện.  C1 nạp đến khi V i2 tăng đến ngưỡng thông V T , trong mạch xuất hiện quá trình phản hồi dương (hình 6.2b). Cổng I nhanh chóng ngắt còn cổng II thông bão hoà, mạch điện bước vào trang thái tạm ổn định mới. Lúc này C2 nạp điện còn C1 phóng cho đến khi V i1 bằng ngưỡng thông VT làm xuất hiện quá trình phản hồi dương đưa mạch về trạng thái ổn định ban đầu.  Mạch không ngừng dao động. Hình 6.3 Hình 6.2a Hình 6.2b Bài giảng Điện tử số V1.0 146 Mạch dao động đa hài thạch anh  Để có các tín hiệu đồng hồ có tần số chính xác và có độ ổn định cao, các mạch đa hài trình bày trên đây không đáp ứng được. Tinh thể thạch anh thường được sử dụng trong các trường hợp này. Thạch anh có tính ổn định tần số tốt, hệ số phẩm chất rất cao dẫn đến tính chọn lọc tần số rất cao.  Hình dưới là một mạch dao động đa hài điển hình sử dụng tinh thể thạch anh. Tần số của mạch dao động chỉ phụ thuộc vào tinh thể thạch anh mà không phụ thuộc vào giá trị các tụ điện và điện trở trong mạch Bài giảng Điện tử số V1.0 147 Trigơ Schmit  Xem giáo trình Bài giảng Điện tử số V1.0 148 Mạch đa hài đợi  Xem giáo trình Bài giảng Điện tử số V1.0 149 IC định thời (1) 4 8 R 5 R + - + - 3 S R 1 Q 1 R R 6 2 7 1 Mạch điện IC 555. Bài giảng Điện tử số V1.0 150 Tạo mạch đơn ổn  Khi chân 2 nhận kích thích (nối đất), ta thấy S~ sẽ lập Q lên 1 và xung sẽ xuất hiện ở lối ra 3. Lúc này, Q~ = 0 nên Q1 khóa. Tụ C nạp điện. Khi điện thế trên tụ (chân 6) vượt quá 2/3Vcc thì R~ = 0, do đó Q~ = 1. Xung lỗi ra kết thúc, Q1 thông và tụ C phóng rất nhanh qua Q1. Trạng thái này giữ nguyên cho tới xung kích thích sau (nên chọn R1 lớn để không nóng transistor Q1)  Độ rộng xung ra được tính theo công thức: T = 1,1RC  Tụ C1 thường chọn bằng 0,1uF và có chức năng là tụ lọc để hạn chế nhiễu do nguồn nuôi gây ra. Điện thế trên tụ C Kích thích 2/3Vcc Xung ra Vào +Vcc 8 R Ra 3 4 6 7 51 2 + C 1 555 C - 4 8 R 5 R + - + - 3 S R 1 Q 1 R R 6 2 7 1 Bài giảng Điện tử số V1.0 151 Tạo mạch dao động đa hài  Chân 2, 6 và tụ C được nối với nhau, nên điện thế trên tụ sẽ điều khiển đồng thời cả hai bộ so áp. Nếu điện thế này vượt quá mức ngưỡng 2/3Vcc, thì xung trên đầu ra của TG sẽ bị xoá. Ngược lại, khi tụ phóng xuống dưới mức 1/3 Vcc thì xung ra lại được lập. Quá trình này sẽ tiếp diễn và cho một chuỗi xung ở lối ra.  Chu kì của dao động sẽ là: T = T N + T P  T N là thời gian nạp và được tính theo công thức: T N = 0,7C (R 1 + R 2 )  T P thời gian phóng và bằng: T P = 0,7.C.R 2  Như vậy: T = 0,7C (R 1 + 2R 2 ) 4 8 R 5 R + - + - 3 S R 1 Q 1 R R 6 2 7 1 +Vcc 8 R 1 Ra 3 4 7 6 51 2 + C 1 555 C - R 2 Xung ra Điện thế trên tụ C 1/3V CC 2/3V CC 0 V CC Bài giảng Điện tử số V1.0 152 Tạo mạch dao động – xung vuông  Các biểu thức trên chỉ ra rằng dãy xung ra chỉ vuông đều khi T N và T P bằng nhau, nghĩa là R 1 = 0. Điều này không thực tế, vì lúc đó cực C của Q 1 nối trực tiếp với Vcc. Khi Q 1 dẫn điện xem như nguồn Vcc bị ngắn mạch. Có thể cân bằng T N và T P bằng các diode phụ như chỉ ở hình bên.  Tần số dao động của chuỗi xung ra là:  Với R1 = R2 = R thì (có Diod): 4 8 R 5 R + - + - 3 S R 1 Q 1 R R 6 2 7 1 Hình 6. +Vcc R 1 Ra + C 1 C - R 2 8 7 6 1 2 3 4 5 555 D 2 D 1   1 2 1,4 2 f C R R   0,7 f CR  Bài giảng Điện tử số V1.0 153 Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0 154 Nội dung Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung  Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn [...]...Bộ nhớ bán dẫn V1.0 Bài giảng Điện tử số 155 Nội dung  Khái niệm chung  DRAM  SRAM  Bộ nhớ cố định – ROM  Bộ nhớ bán cố định  Mở rộng dung lượng bộ nhớ V1.0 Bài giảng Điện tử số 156 Khái niệm chung  Khái niệm:  Bộ nhớ là một thiết bị có khả năng lưu trữ thông tin (nhị phân) Muốn sử dụng bộ nhớ, trước tiên ta... tụ điện Điện áp nạp trên tụ tương đối nhỏ, vì thế cần sử dụng khuếch đại nhạy trong mạch nhớ Do dòng rò của transistor nên ô nhớ cần được nạp lại trước khi điện áp trên tụ thấp hơn một ngưỡng nào đó Quá trình này được thực hiện nhờ một chu kỳ “làm tươi” (refresh), khi đó điện áp trên tụ được xác định (ở trạng thái 0 hay 1) và mức điện áp logic này được viết lại vào ô nhớ V1.0 Bài giảng Điện tử số 161... trình dùng cho việc khởi động PC như BIOS thường phải nạp trên các bộ nhớ ROM V1.0 Bài giảng Điện tử số 1 59 Khái niệm chung – Tổ chức của bộ nhớ  Bộ nhớ thường được tổ chức gồm nhiều vi mạch nhớ được ghép lại để có độ dài từ và tổng số từ cần thiết Những chip nhớ được thiết kế sao cho có đầy đủ một số chức năng của bộ nhớ nh :  Một ma trận nhớ gồm các ô nhớ, mỗi ô nhớ ứng với một bit nhớ  Mạch logic... Tuy vậy, bộ khuếch đại nhạy hơn các transistor nên nó sẽ cấp cho các đường bit một tín hiệu phù hợp với số liệu viết Do đó, trigơ sẽ chuyển trạng thái phù hợp với số liệu mới hoặc giữ giá trị đã được lưu trữ phụ thuộc vào việc số liệu viết trùng với số liệu đã lưu trữ hay không V1.0 Bài giảng Điện tử số 162 ... (Static RAM) thường được xây dựng trên các mạch điện tử trigơ  RAM động-DRAM (Dynamic RAM) được xây dựng trên cơ sở nhớ các điện tích ở tụ điện; bộ nhớ này phải được hồi phục nội dung đều đặn, nếu không nội dung sẽ mất đi theo sự rò điện tích trên tụ V1.0 Bài giảng Điện tử số 158 Khái niệm chung – Phân loại bộ nhớ BỘ NHỚ BÁN DẪN Bộ nhớ cố định ROM MROM PROM Bộ nhớ bán cố định EPROM EEPROM Bộ nhớ đọc/viết...  Tốc độ truy cập thông tin  Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cập thông tin V1.0 Bài giảng Điện tử số 157 Khái niệm chung – Phân loại bộ nhớ BỘ NHỚ BÁN DẪN Bộ nhớ cố định ROM MROM PROM Bộ nhớ bán cố định EPROM EEPROM Bộ nhớ đọc/viết SRAM DRAM  Dựa trên thời gian viết và cách viết, có thể chia thành: bộ nhớ cố định, bộ nhớ bán cố định và bộ... kênh các địa chỉ hàng và cột Sau khi số liệu ổn định, bộ giải mã cột chọn cột phù hợp và cho ra tín hiệu số liệu tới bộ đệm số liệu ra và tới mạch ra  Viết số liệu được thực hiện theo cách ngược lại Qua bộ đệm vào và bộ giải mã cột, số liệu viết được đặt vào bộ khuếch đại phù hợp Cùng lúc đó bộ giải mã hàng kích hoạt đường dây từ và làm transistor T dẫn Trigơ đưa số liệu được lưu trữ vào cặp dây bit... Mạch logic cho phép đọc nội dung ô nhớ  Mạch logic cho phép viết nội dung ô nhớ  Các bộ đệm vào, bộ đệm ra và bộ mở rộng địa chỉ V1.0 Bài giảng Điện tử số 160 DRAM  Các ô nhớ được xắp xếp theo hàng và cột trong một ma trận nhớ Địa chỉ ô nhớ được chia thành hai phần: địa chỉ hàng và cột Hai địa chỉ này được đọc vào bộ đệm một cách lần lượt Xử lý kiểu này được gọi là hợp kênh, lý do là để giảm kích... số bit thông tin tối đa có thể lưu giữ trong nó Dung lượng cũng có thể biểu thị bằng số từ nhớ n bit Từ nhớ n bit là số bit (n) thông tin mà ta có thể đọc hoặc ghi đồng thời vào bộ nhớ Ví d : Một bộ nhớ có dung lượng là 256 bit; nếu nó có cấu trúc để có thể truy cập cùng một lúcc 8 bit thông tin, thì ta cũng có thể biểu thị dung lượng bộ nhớ là 32 từ nhớ x 8 bit = 32 byte  Cách truy cập thông tin:... Memory ): có nội dung được viết sẵn một lần  MROM: là loại ROM sau khi đã được viết (bằng mặt nạ-mask) từ nhà máy thì không viết lại được nữa  PROM là một dạng khác, các bit có thể được viết bằng thiết bị ghi của người sử dụng trong một lần (Programmable ROM)  Bộ nhớ có thể đọc/ viết nhiều lần RAM (Random Access Memory) gồm hai loại:  RAM tĩnh-SRAM (Static RAM) thường được xây dựng trên các mạch điện tử . các tụ điện và điện trở trong mạch Bài giảng Điện tử số V1.0 147 Trigơ Schmit  Xem giáo trình Bài giảng Điện tử số V1.0 148 Mạch đa hài đợi  Xem giáo trình Bài giảng Điện tử số V1.0 1 49 IC định. R   0,7 f CR  Bài giảng Điện tử số V1.0 153 Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0 154 Nội dung Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL. CMOS Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung  Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0 155 Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0 156 Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx, Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx, Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn