Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản
... học nào nghiên cứu về chẩn đoán điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. Để góp phần nâng cao kết quả chẩn đoán điều trị bệnh lý hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản, chúng tôi nghiên cứu đề ... Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản với 2 mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh của hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2. ... 4.4.3. Hẹp niệu quản đoạn sát bàng quang4.2. Kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản 4.2.1. Các phương pháp phẫu thuật 4.2.2. Kết quả điều trị phẫu thuật 4.2.2.1 .Kết quả sau phẫu...
 • 69
 • 632
 • 0

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật tổn thương vùng chẽ chân răng hàm lớn do viêm quanh răng tại viện răng hàm mặt quốc gia năm 2009 kết quả điều trị

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật tổn thương vùng chẽ chân răng hàm lớn do viêm quanh răng tại viện răng hàm mặt quốc gia năm 2009 và kết quả điều trị
... nhõn giảm thiểu những chi phí về nhõn lực, vật lực đối với căn bệnh này . Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật ... 200 9và kết quả điều trị ” với hai mục tiêu sau : 1. Nhận xét lõm sàng, X quang tổn thương vùng chẽ chõn răng hàm lớn trên bệnh nhõn viêm quanh răng 2. Đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật ... (hình 2.42). 45 Nghiên cứu này sử dụng chiến lược nghiên cứu: Thử thử nghiệm lâm sàng mở, tiến cứu ,, không đối chứng. (QUASI-EXPERIMENTAL STUDY) nhằm đánh giá hiệu quả điều trị bước đầu của...
 • 96
 • 792
 • 6

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp sơ tai

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp sơ tai
... bàn đạp. 3.1.5. Kết quả CLVT Trong tổng số 105 tai có 84 tai chụp CLVT đúng tiêu chuẩn 15 3.2.5. Đánh giá kết quả chung Bảng 3.39. Đánh giá kết quả chung Đánh giá kết quả thành công chung ... đình Phẫu thuật Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế trờng đại học y h nội lê công định nghiên cứu chẩn đoán v đánh giá kết quả thay thế xơng bn đạp bằng trụ gốm y sinh ... các thuật toán thống kê (Z test, T test ghép cặp, ANOVA test) để mô tả, phân tích, so sánh các triệu chứng xốp xơ tai đánh giá kết quả can thiệp. Chơng 3 Kết quả nghiên cứu Số BN nghiên...
 • 15
 • 521
 • 0

Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi
... như kết quả của cắt túi mật nội soi điều trị VTMC [6], [12], [45], [57], [86], [119]. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị ... (22/396) cho biết tỷ lệ này giảm dần theo thời BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 HÕI LÊ QUANG MINH NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ... Các kỹ thuật kết hợp 50 2.5.5. Chuyển mổ mở: 51 2.5.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phẫu thuật 51 2.5.7. Một số tai biến trong phẫu thuật cách thức xử lý 51 2.6. Kết quả phẫu thuật 53 2.6.1....
 • 162
 • 1,830
 • 9

NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
... chứng, cũng như kết quả của CTMNS điều trị VTMC.Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNGVIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108***LÊ QUANG MINHNGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬTCẮT TÚI MẬT NỘI SOIChuyên ... mục tiêu:1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp2. Đánh giá kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp một số yếu...
 • 63
 • 1,005
 • 12

Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi (tóm tắt)

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi (tóm tắt)
... 9=!?%&!Hy–+OE“3^3kQ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108***LÊ QUANG MINHNGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬTCẮT TÚI MẬT NỘI SOIChuyên ... đoạnQ:N%0<A%'0EƒmW)^W)D)FZ^N%0<A%'00U^A%'0N%0<"$%z2.7.4.4. Đánh giá kết quả phẫu thuật (theo tiêu chuẩn của Văn Tần)J- Kết quả tốt:)%&|M‚d‚4%5^T+)Š9!H?%Z!(^+A%&"A_•#FJ- Kết quả trung ... 5 EOtrước 72g: 4,4%,sau 72g:17,8%).2. Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp yếu tốliên quan- Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp+ Tỷ lệ cắt túi mật...
 • 29
 • 613
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ
... phí thấp, phẫu thuật nhanh. - Nhược điểm: Sẹo đầu tiên định hướng không tốt. Phẫu thuật nhiều lần. H.1.21 Trước phẫu thuật: phẫu thuật cắt dần H.1.22 Sau phẫu thuật: phẫu thuật cắt ... năng điều trị. - Thực hiện cam kết bệnh nhân - người nghiên cứu. Lập kế hoạch phẫu thuật - Xác định lại tính xác đáng của phẫu thuật: có cần thiết hay không? - Xác định thời điểm phẫu thuật: ... căn: Giá trị hỗ trợ của hóa mô miễn dịch kính hiển vi điện tử”. Tạp chí thông tin Y Dược. 134 -135 [31] 2.2.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT • Chuẩn bị trước phẫu thuật Hỏi bệnh khám...
 • 92
 • 642
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng
... bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi đều được giải quyết tốt không ảnh hưởng kết quả về sau.4.5. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ4.5.1. Thời gian điều trị phẫu thuật Qua 51 bệnh nhân được phẫu thuật vách ngăn ... bệnh ảnh hưởng sức khoẻ từ những rối loạn bệnh lý do dị hình vách ngăn đưa lại. Chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ... xoang 5Chương 1ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU2.1.1. Mẫu nghiên cứu Nghiên cứu 51 bệnh nhân dị hình vách ngăn có biến chứng được phẫu thuật tại Khoa Tai Mũi Họng,...
 • 42
 • 1,094
 • 7

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... nghiệpnhận xét một số đặc điểm bệnh lý nhận xét một số đặc điểm bệnh lý đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát Đ ờng mậtsót ... sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật2. Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật bệnh sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật Đối t ợng Nghiên cứu Đối t ợng Nghiên cứu Tất cả BN sỏi sót sỏi tái ... Ph ơng pháp Nghiên cứu Ph ơng pháp Nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu Các biến số nghiên cứu: Tuổi: d ới 30; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; từ 80 tuổi trở lênGiới: Nam NữNghề nghiệp:...
 • 35
 • 2,248
 • 3

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... trạng sót sỏi sỏi tái phát sau mổ SM cũng nh kết quả điều trị bệnh lý này tại Thái Bình. Chính vì thế chúng tôi NC đề tài: Nhận xét một số đặc điểm bệnh lý đánh giá kết quả điều trị PT sỏi ... sỏi sót sỏi tái phát đờng mật tại BVĐK tỉnh Thái Bình.2. Đánh giá kết quả sớm điều trị PT sỏi sót sỏi tái phát đờng mật tại BVĐK tỉnh Thái Bình.Phần I. Tổng quan5Bảng 5. Kết quả nuôi ... tếtr ờng đại học y thái bình bộ môn: ngoạinhận xét một số đặc điểm bệnh lý đánh giá kết quả điều trị Phẫu thuật sỏi sót, sỏi tái phát đờng mậttại khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh thái bình...
 • 32
 • 528
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp xơ taiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh gía kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịnghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpnghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật u tế bào khổng lồ xương utbklx tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh thptđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI