Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

92 642 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 04:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI !"# Nguyễn Hồng Sơn NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NƠ VI SẮC TỐ BẨM SINH KHỔNG LỒ LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hà Nội, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI !"# Nguyễn Hồng Sơn NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NƠ VI SẮC TỐ BẨM SINH KHỔNG LỒ Chuyên ngành: Phẫu thuật tạo hình Mã số: 60.72.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Ngọc Lâm Hà Nội, 2010 DANH SÁCH BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SAINT PAUL TT Họ và tên Giới Tuổi Số hồ sơ Ngàyvào Ngày ra 01 Trương Vũ Thanh T Nữ 1979 06-2353 19/04/06 12/05/06 02 Nguyễn Thị H Nữ 1983 Ngoại trú 05/07/06 05/07/06 03 Trần Thị N Nữ 1980 06-26785 15/11/06 27/11/06 04 Ngô Ngọc T Nam 1996 07-12310 08-058593 11/06/07 31/05/10 10/07/07 15/06/10 05 Trần Xuân T Nữ 1993 07-12932 13/06/07 18/06/07 06 Lương Văn B Nam 1962 07-115234 12/07/07 18/07/07 07 Chu Trọng K Nam 1997 07-16133 08-059264 19/07/07 23/06/08 08/08/07 15/07/08 08 Lê Hữu T Nam 1997 07-16643 08-686 08-059292 08-059292 23/07/07 10/01/08 02/07/08 10/06/09 07/08/07 25/01/08 15/07/08 17/06/09 09 Trần Thị N Nữ 1998 07-16617 26/07/07 10/08/07 10 Phạm Tiến D Nam 1992 08-048465 08-048465 05/06/08 18/08/10 19/06/08 06/09/10 11 Tạ Thị L Nữ 1998 08-059327 08-059327 16/06/08 02/06/09 04/09/08 16/06/09 12 Trần Diệu L Nữ 2004 08-095172 08-095172 08-095172 19/09/08 10/06/09 08/06/10 31/12/08 19/06/09 22/06/10 13 Lê Anh Q Nam 1996 09-099686 09-099686 02/06/09 13/08/09 15/06/09 21/08/09 14 Nguyễn Thùy L Nữ 2000 09-079552 09-079552 09-079552 09-079552 11/06/09 26/08/09 01/06/10 12/08/10 22/06/09 07/09/09 11/06/10 27/08/10 15 Nguyễn Thị Thúy V Nữ 1986 09-119243 29/07/09 18/08/09 Bệnh nhân không phẫu thuật, khám và điều trị ngoại trú. 16 Lê Nguyễn Thu H Nữ 2006 06-8163 24/04/06 03/05/06 17 Lê Thị T Nữ 2004 Ngoại trú 30/06/09 30/06/09 Xác nhận của Trưởng khoa Xác nhận của Y vụ Bệnh viện DANH SÁCH BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG TT Họ và tên Giới Tuổi Số hồ sơ Ngàyvào Ngày ra Bệnh nhân phẫu thuật 01 Mạch Thanh S Nam 1990 05-12-0222 06-12-0333 15/03/05 21/03/06 12/07/05 17/04/06 02 Nguyễn Thị T Nữ 1988 Ngoại trú Ngoại trú 18/07/05 11/01/06 31/08/05 24/01/06 03 Ngô Thùy L Nữ 1993 07-117400 07-125176 08-841030 31/07/07 20/08/07 27/07/08 14/08/07 31/08/07 10/07/08 04 Lê Thu H Nữ 2002 08-868361 08-868361 03-820778 13/10/08 07/04/09 16/08/10 30/10/08 20/04/09 25/08/10 05 Vũ Thị Minh T Nữ 2007 10-231321 10-231321 02/06/10 16/08/10 21/06/10 01/09/10 Bệnh nhân không phẫu thuật, khám và điều trị ngoại trú. 06 Võ Thị H Nữ 1990 08-044787 24/03/08 24/03/08 07 Nguyễn Trọng L Nam 2001 10-555389 01/03/10 01/03/10 08 Phạm Thị L Nữ 2004 10-547360 18/05/10 18/05/10 09 Nguyễn Viết B Nam 1990 01-221752 25/06/10 25/06/10 10 Nguyễn Thanh Q Nam 2007 10-321431 26/06/10 26/06/10 11 Lê Thị Khánh L Nữ 2001 10-663211 01/07/10 01/07/10 12 Doãn Hoàng M Nữ 2006 10-194891 28/09/10 28/09/10 13 Lê Cẩm T Nữ 2006 10-322004 08/10/10 08/10/10 Xác nhận của Trưởng khoa Xác nhận của Y vụ Bệnh viện LỜI CAM ĐOAN “Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác”. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Sơn VỚI TẤT CẢ SỰ KÍNH TRỌNG VÀ LÒNG BIẾT ƠN SÂU SẮC Em xin gửi đến: PGS. TS. NGUYỄN BẮC HÙNG Người thầy đã tận tình giúp đỡ và cho em những ý kiến đóng góp quý báu để em hoàn thành bản luận văn này. PGS. TS. TRẦN THIẾT SƠN Người thầy đã dìu dắt, định hướng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong quá trình học tập cũng như trong quá trình viết luận văn. TS. VŨ NGỌC LÂM Người thầy hướng dẫn, chỉ bảo, cho em rất nhiều ý kiến, giúp em hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin chân thành cám ơn các thầy, anh chị em đồng nghiệp, bạn bè: Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội. Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul. Khoa Laser - Phẫu thuật, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Xin kính tặng: Bố mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng. Người vợ hiền, người bạn đời, luôn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Con trai Tú Nam yêu quý. MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………. 01 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.2.1 1.6.2.2 Mô học da………………………………………………………. Tế bào sắc tố và các sắc tố da………………………………… Tế bào nơ vi sắc tố…………………………………………… Nơ vi sắc tố bẩm sinh………………………………………… Lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ…………………… Đặc điểm nhận dạng……………………………………………. Yếu tố chẩn đoán xác định…………………………………… Yếu tố nguy cơ ác tính………………………………………… Đặc điểm lâm sàng khác……………………………………… Điều trị nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ……………………… Phương pháp điều trị không phẫu thuật……………………… Phương pháp điều trị bằng phẫu thuật…………………………. Cắt bỏ thương tổn……………………………………………… Tạo hình che phủ……………………………………………… 03 05 07 09 11 11 12 13 14 15 15 17 18 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Đối tượng nghiên cứu………………………………………… Phương pháp nghiên cứu………………………………………. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu…………………………… Nội dung phân tích lâm sàng…………………………………… Nội dung đề xuất chỉ định, kết quả phẫu thuật………………… Các bước tiến hành phẫu thuật………………………………… 25 25 26 26 28 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, BÀN LUẬN 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ…………… Đặc điểm nhận dạng……………………………………………. Yếu tố chẩn đoán xác định…………………………………… Yếu tố nguy cơ ác tính………………………………………… Đặc điểm lâm sàng khác……………………………………… Đề xuấ t chỉ định phẫu thuật tạo hình NSBK………………… Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình NSBK………………… Kết quả gần…………………………………………………… Kết quả xa……………………………………………………… 37 37 39 43 46 50 60 60 66 KẾT LUẬN………………………………………………………………. 73 KIẾN NGHỊ………………………………………………………………. 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH BỆNH NHÂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bệnh nhân : BN Đơn vị giải phẫu : ĐVGP Hình : H Hội chứng sắc tố thần kinh da : HSTD Nơ vi sắc tố bẩm sinh : NSB Nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ : NSBK Ung thư tế bào sắc tố : UTST DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ 1. Danh mục các bảng 1.1 Bảng 3.1 Phân bố đặc điểm nhận dạng nơ vi Trang 37 1.2 Bảng 3.2 Phân bố kích thước nơ vi Trang 40 1.3 Bảng 3.3 Phân bố mô bệnh học nơ vi Trang 42 1.4 Bảng 3.4 Phân bố hóa mô miễn dịch nơ vi Trang 42 1.5 Bảng 3.5 Phân bố yếu tố nguy cơ ác tính Trang 44 1.6 Bảng 3.6 Phân bố yếu tố gia đình Trang 46 1.7 Bảng 3.7 Phân bố đặc điểm lâm sàng khác Trang 47 1.8 Bảng 3.8 Phân bố phương pháp phẫu thuật che phủ Trang 53 1.9 Bảng 3.9 Tình trạng co kéo gần Trang 60 1.10 Bảng 3.10 Tình trạng nhiễ m khuẩn Trang 62 1.11 Bảng 3.11 Tình trạng hoạ i tử Trang 63 1.12 Bảng 3.12 Tình trạng liền sẹo Trang 64 1.13 Bảng 3.13 Kết quả gần phẫu thuật cắt dần Trang 65 1.14 Bảng 3.14 Kết quả gần ghép da tự do Trang 65 1.15 Bảng 3.15 Kết quả gần vạt tổ chức giãn Trang 65 1.16 Bảng 3.16 Tình trạng tái phát Trang 66 1.17 Bảng 3.17 Tình trạng co kéo xa Trang 67 1.18 Bảng 3.18 Tình trạng sẹo Trang 68 1.19 Bảng 3.19 Tình trạng mầu sắc Trang 69 1.20 Bảng 3.20 Kết quả xa Trang 70 2. Danh mục các biểu đồ 2.1 Biểu đồ 3.1 Phân bố thời gian xuất hiện nơ vi Trang 39 2.2 Biểu đồ 3.2 Phân bố kích thước nơ vi Trang 40 2.3 Biểu đồ 3.3 Phân bố tuổi bệnh nhân Trang 43 2.4 Biểu đồ 3.4 Phân bố giới tính Trang 46 2.5 Biểu đồ 3.5 Phân bố kết quả xa Trang 70 [...]... nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phương pháp điều trị nơ vi sắc tố lành tính vùng hàm mặt Tuy nhiên, chúng tôi thấy chưa có nghiên cứu nào về nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ trên cơ thể Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ với hai mục tiêu: 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ 2... thước của nơ vi: nơ vi nhỏ, nơ vi lớn, nơ vi khổng lồ [30] • Nơ vi sắc tố Nơ vi có thể nhiễm sắc tố hay không và có nhiều nguồn gốc khác nhau Nơ vi có nguồn gốc từ nguyên bào nơ vi sắc tố mới được gọi là nơ vi sắc tố Nơ vi sắc tố có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng: đa dạng về mầu sắc: mầu nâu, mầu xanh, mầu đen; đa dạng về hình dáng: hình tròn, bầu dục; đa dạng về kích thước: nhỏ, lớn, khổng lồ Trên bề... thương tổn là một nơ vi sắc tố Theo Lehrer [45] thì NSBK có những hình ảnh lâm sàng như sau: - Mầu sắc nơ vi: Nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ thường có mầu nâu sẫm hay đen sẫm Rất hiếm khi nơ vi có mầu nâu nhạt - Ranh giới nơ vi: Nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ thường có ranh giới khá rõ ràng, chỉ một số ít trường hợp ranh giới không rõ - Bề mặt nơ vi: Bề mặt nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ có thể phẳng nhẵn... http://missinglink.ucsf.edu/lm/DermatologyGlossary/nevus.html [9] 1.4 NƠ VI SẮC TỐ BẨM SINH • Nơ vi Nơ vi là loạn sản phôi lành tính, có giới hạn, nguyên nhân chưa rõ, với sự hiện diện của tế bào nơ vi Nếu không có tế bào nơ vi thì gọi là “giả” nơ vi Có nhiều cách để phân loại nơ vi Phân loại theo nguồn gốc tế bào nơ vi: nơ vi sắc tố, nơ vi mạch máu; theo vị trí của tế bào nơ vi: tiếp giáp, trung bì, hỗn hợp; theo thời gian xuất hiện nơ vi: bẩm sinh, mắc phải;... có lông Một số nơ vi sắc tố hay gặp là Atypical nevi (nơ vi thông thường), Halo nevi (nơ vi quầng), Blue nevi (nơ vi xanh) [11], [60] H.1.7 Halo nevi H.1.8 Blue nevi http://dermnetnz.org/lesions/halo- http://dermnetnz.org/lesions/blue- mole.html naevus.html [10] • Nơ vi sắc tố bẩm sinh Nơ vi sắc tố bẩm sinh là những nơ vi sắc tố xuất hiện trước 2 tuổi Chúng thường xuất hiện ngay sau sinh, một số ít... Thời điểm cắt bỏ NSBK Thời điểm phẫu thuật liên quan chủ yếu đến hai vấn đề là nguy cơ ác tính và thẩm mỹ Để tránh nguy cơ ác tính, Fitzpatrick [59] đề nghị phẫu thuật cắt bỏ nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ nên được bắt đầu khi trẻ trên 6 tháng tuổi Phẫu thuật càng sớm càng tốt trong những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ ung thư tế bào sắc tố và phải tiến hành phẫu thuật ngay khi nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng. .. Đây là những yếu tố giúp ta chẩn đoán xác định xem có phải là nơ vi sắc tố không, nơ vi bẩm sinh hay mắc phải, nơ vi là nhỏ, lớn hay khổng lồ - Thời gian xuất hiện nơ vi: NSBK thường xuất hiện sớm ngay sau sinh, rất hiếm khi xuất hiện muộn (sau sinh vài ngày đến trước 2 tuổi) [40], [52] - Kích thước nơ vi: Nơ vi sắc tố bẩm sinh là khổng lồ nếu đường kính lớn nhất là trên 20 cm đối với người lớn, hoặc... nguyên bào nơ vi (Nevoblaste), rồi biệt hóa thành nguyên bào nơ vi sắc tố (Melanoblastic nevoblaste) và nguyên bào nơ vi Schwann Từ nguyên bào nơ vi sắc tố tạo nên tế bào nơ vi sắc tố còn nguyên bào nơ vi Schwann tạo nên tế bào dạng dây thần kinh Tế bào nơ vi sắc tố chứa thể sắc tố, hoạt tính tyrosinase mạnh, hoạt tính cholinesterase yếu còn tế bào dạng dây thần kinh không chứa thể sắc tố, hoạt tính... trị là khá dễ dàng và thuận lợi Trong khi đó, NSBK có kích thước, diện tích thương tổn rất lớn, có trường hợp chiếm đến hơn 80 % diện tích cơ thể, nên vi c điều trị gặp rất nhiều khó khăn [2] Điều trị nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ phụ thuộc chủ yếu vào vị trí, kích thước, xu hướng ác tính của nơ vi Điều trị NSBS chủ yếu là phẫu thuật Điều trị phẫu thuật bao gồm cắt bỏ triệt để và tạo hình che phủ... tế bào hấp thu và sinh ra hai hiệu ứng là bốc bay và quang đông Tổ chức tiếp xúc bị đông vón, hóa than hoặc hóa hơi [17] - Ứng dụng: Phương pháp này được dùng để điều trị các vệ tinh của nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ là chính Tuy nhiên, cũng có tác giả dùng để điều trị những nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ [17], [54] - Ưu điểm: đơn giản, nhanh, dễ thực hiện, giá thành thấp - Nhược điểm: sẹo xấu, thương . nghiên cứu nào về nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ trên cơ thể. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh. sinh khổng lồ với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. 2. Đề xuất chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình cho nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. . da………………………………………………………. Tế bào sắc tố và các sắc tố da………………………………… Tế bào nơ vi sắc tố ………………………………………… Nơ vi sắc tố bẩm sinh ……………………………………… Lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ ………………… Đặc điểm nhận dạng…………………………………………….
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn