BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
... L2 L3 IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4. 1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4. 2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử ... 4C1 K31 M 2C3 2C1 4C2 4C3 2C2 OLR1 IV.7 4. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4. 12. ... L1 220V AC K12 K1 OFF JOG ON OLR IV.2 4. 3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí 4. 4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng ...
 • 9
 • 3,450
 • 74

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
... CB N L2 L3 L1 IV.7 4. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4. 12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự ... LS11 OLR 220V AC LS 1 B LS 2 A 1 2 IV.2 4. 3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí 4. 4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng ... K12 ON1 ON3 K2 K1 OFF3 OFF2 OLR2 OLR1 220V AC IV .4 4. 7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình K21...
 • 9
 • 637
 • 13

Bài giảng tính toán lưới chương 6 một số vấn đề bảo mật khi cài đặt GT4

Bài giảng tính toán lưới chương 6 một số vấn đề bảo mật khi cài đặt GT4
... người quản trị server CA sẽ chạy lệnh grid-ca-sign-in: grid-ca-sign-in (user/host)cert_request.pem -out (user/host)cert.pem • Lệnh grid-ca-sign-in sẽ yêu cầu sử dụng nhập mật khẩu để mã/ ... chỉ là một tập hợp các byte biểu diễn thông tin về nhận dạng số. c diễn tả theo nhiều cách khác nhau. 7 Lệnh grid-cert-request • Lệnh grid-cert-request sẽ tạo ra một cặp khoá riêng và một giấy ... myproxy-init -t hours cài đặt proxy với thời gian sống là giờ (default 12 giờ) • myproxy-logon (trước kia là myproxy-get-delegation) Retrieve proxy • myproxy-info yêu cầu thông tin • myproxy-destroy...
 • 52
 • 327
 • 0

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG pptx

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG pptx
... là 18.881. 246 ha (57, 04% ) còn lại đất chưa sử dụng là 42 ,96% ( 14. 217.8 54 ha).Riêng đất Lâm nghiệp, cả nước có 9. 641 .100 ha, đất có rừng tự nhiên là 8. 841 .700 ha và rừng trồng là 799 .40 0ha, chiếm ... (19 94) về khoán quản lý bảo vệ rừng, nghành lâm nghiệp đã có thôngtư số 06-LN/KL(19 94) về giao đất lâm nghiệp. Nghị định số 01/CP (01/11/1995) về giao khoán và sửdụng vào mục đích nông lâm nghiệp ... quá trình tổ chức thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp, bên cạnh những kết quả đạtđược còn một số hạn chế trên một số mặt sau đây: - một số địa phương thực hiện giao đất khi chưa có quy hoạch...
 • 16
 • 375
 • 1

Bài giảng kế toán thuế chương 4 kế TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP mục TIÊU

Bài giảng kế toán thuế  chương 4 kế TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP mục TIÊU
... theo.Mã số B1= Mã số B2 + Mã số B3 + Mã số B4 + Mã số B5 + Mã số B6 + Mã số B7 + Mã số B8 + Mã số B9 + Mã số B10+ Mã số B11 + Mã số B12+ Mã số B13 + Mã số B 14 + Mã số B15 + Mã số B16 + Mã số B17 ... (Mã số C7).Chỉ tiêu này phản ánh số thuế CSKD phải nộp trong năm và được xác định như sau.Mã số C7 = Mã số C1+ Mã số C3 - số C4 - số C 5- số C6 4. 2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4. 2.1. ... ghi:Giảm số dư Có đầu năm TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả, tăng số dư Có đầu năm TK 42 11 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (Nếu TK 42 11 có số dư Có), hoặc Giảm số dư Nợ đầu năm TK 42 11-...
 • 54
 • 683
 • 1

Bài giảng Vật lý 1 Chương 4: Công và năng lượng

Bài giảng Vật lý 1 Chương 4: Công và năng lượng
... 2y 1z 2z 1 - Động năng tịnh tiến: 4. 4 – ĐỘNG NĂNG1 – Định nghĩa:Động năng của một chất điểm: - ộng năng quay: - Động năng toàn phần:m (kg)v (m/s)Eđ (J)Động năng của một hệ chất điểm: ... 33 24 10910 4. 3 – NĂNG LƯỢNG - Có phạm vi áp dụng rộng nhất.3 – Ý nghĩa của định luật bảo toàn năng lượng: - Phản ánh một tính chất bất diệt của vật chất – đólà sự vận động. - Không thể có một ... để hãm một ôtô khối lượng 2 tấn đangchuyển động với tốc độ 36 km/h thì công của lựchãm là:1 2 1 22 2Ah  Ed2  Ed1  0 - mv   .2000.10  100kJ 4. 2 – CÔNG SUẤT2 – Quan hệ giữa công...
 • 32
 • 5,258
 • 6

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
... Nguyễn Văn AQuận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Nhân sựĐT: ( 84 8) 8.291.901 Fax: ( 84 8) 8.212.5 84 Ngân hàng Toàn Cầu - GB Số thư: 01Kính thưa Ông, TrântrọngkínhchàoÔng.Kính ... nhận thư, lời chào mở đầu:■ Tiêu đề: thường ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax củacơ quan nơi người gởi thư công tác kèm theo số thamchiếu của bức thư (nếu có).■ Địa danh kèm theo thời gian: ... phố Hồ Chí Minh, Việt NamĐT: ( 84 8) 8.291.901 Fax: ( 84 8) 8.212.5 84 Ngày 10 tháng 03 năm 2006Kính gởi: Ông Nguyễn Văn AGiám đốc Nhân sựNgân hàng Toàn Cầu - GB287 Nguyễn Thị Minh KhaiPhường...
 • 24
 • 937
 • 8

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4
... trỉûc tiãúp chëu lỉûc. 4 TÊNH TOẠN CKTH CHËU NẸN - ÚN 4. 1 Trong màût phàóng ún: - Tênh nhỉ thanh ngun chëu nẹn- ún: nunththRRRWMFN≤+=ξσ (4. 17) Xẹt âãún tênh mãưm ca ... Minh Sån Trang 46 1. Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh nhỉ thanh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm. 2. Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Tênh toạn tỉång tỉû ... kjJc= kjJ. (4. 1) + Wm= (maxσc/ maxσm)Wc= kWWc= kWW. (4. 2) kj, kw (<1) tra theo qui phảm. Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 44 2 .4. Âäü väưng cáúu...
 • 7
 • 512
 • 7

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4
... Aemin B4: Kết luận. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 65 VÍ DỤ 2 .4 Một thanh ... Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 70 2.6 CẮT KHỐI 2.6.1 Cắt khối trong liên kết bu lông Trong một số dạng liên kết, một ... 6)(0,8) (48 5)w == Đáp số Sử dụng đường hàn có chiều cao w = 12 mm. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN27 2-0 5-...
 • 20
 • 1,361
 • 1

Bài giảng động lực học - Chương 4

Bài giảng động lực học - Chương 4
... lực1098765 4 3210 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0αβαβλ1 2 356201816 14 121086 4 20 -2 -4 -6 -8 -1 0 -1 2 -1 4 -1 6 -1 8 -2 0γβββλ1 2 3 5 6Thí dụ: E 18.5, p 39 2-3 93.Chú ý: ... số: 4 )()()()(atYtYEImxxIV=−=φφ (4. 18)Từ đây dẫn tới 2 phương trình vi phân thường:hay: ηUS= (4. 44) Từ (4. 42) ta có:vW1−=η (4. 45)Thế (4. 45) vào (4. 44) nhận được:vUWS1−= (4. 46)Ma trận độ cứng ... các hệ số cứng sau: 4 ,6 ,12000000======ααββγγĐồ thị các hệ số cứng động lực theo tham số tần số λ cho trên H .4. 4. 4 ,6 ,12000000======ααββγγThí dụ: E 2 0-1 , p 35 0-3 53. H .4. 4. Hệ số độ...
 • 18
 • 486
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng khai phá dữ liệu web chương 3 một số kiến thức toán học bổ trợ chương 4 một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảngbài giảng hình học 8 chương 4bài giảng maketting căn bản chương 4bai giang quan tri hoc chuong 4bài giảng marketing căn bản chương 4bài giảng sinh lớp 7 chương 4bai giang co luu chat chuong 4 cô baybài giảng toán rời rạc chương 4 lý thuyết đồ thịbài giảng triết học máclênin chương 4 thạc sĩ nguyễn minh tuấn4 một số mạch điện cơ bản trong tự động hóa một số hư hỏng thường gặp và cách khắc phụcbài giảng điện tử công nghiệp chương 11bài giang điện tử bài 4 một số công thức lượng giac lớp 10 nâng caobài giảng điện tử công suất chương 4bài giảng điện tử công suất 4bài giảng điện dân dụng và công nghiệpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ