Tài liệu địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps

Tài liệu địa 12 - Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập pps

Tài liệu địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps
... Phương 2 Tài liệu KTCB Địa 12 – THPT Nguyễn Trãi 2008 - 2009Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 1/ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI: a) Bối ... m2 Đinh Thị Minh Phương 42 Tài liệu KTCB Địa 12 – THPT Nguyễn Trãi 2008 - 2009 Đinh Thị Minh Phương 41 Tài liệu KTCB Địa 12 – THPT Nguyễn Trãi 2008 - 2009 - Một số khoáng sản vẫn còn ... Phương 22 Tài liệu KTCB Địa 12 – THPT Nguyễn Trãi 2008 - 2009 - Biển Đông là biển chung của Việt Nam nhiều nước láng giềng, nên cần tăng cường việc đối thoại, hợp tácgiữa Việt Nam các...
 • 44
 • 315
 • 0

Ôn tập địa 12 - Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập pps

Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps
... th: -Nc ta chia lm 3 vựng du lch: vựng du lch Bc B, BTB, NTB v Nam B. -Tp trung 2 tam giỏc tng trng du lch: HN-HP-QN, tp.HCM-Nha Trang- Lt. -Cỏc trung tõm du lch ln: HN, tp.HCM, Hu- Nng, ... 1.726 km (HN-tp.HCM) l trc giao thụng quan trng theo hng Bc -Nam. -Cỏc tuyn khỏc: HN-HP, HN-Lo Cai, HN-ng ng. -Cỏc tuyn ủng thuc mng ủng st xuyờn cng ủang ủc xõy dng. 3/ ng sụng: -Tng chiu ... nhõn - a hỡnh thp. - Ma nhiu, tp trung theo mựa. - nh hng ca thu triu. - a hỡnh dc. - Ma nhiu, tp trung theo mựa. - Rng b cht phỏ. - Ma ớt. - Cõn bng m <0. Bin phỏp phũng chng -...
 • 47
 • 300
 • 1

ÔN THI ĐỊA 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pdf

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pdf
... đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực thế giới.-Từ đầu năm 1995, Việt Nam Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ.-Tháng 7-1 995, Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN.-Thực hiện các ... tự do ASEAN), tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đẩy mạnh quan hệ song phương đa phương.-Năm 2007, Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế ... 1975 - 1980 đã tăng lên 6,0 % năm 1988, tăng lên 8,4 % vào năm 2005. -Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại...
 • 2
 • 480
 • 0

Ôn tập địa 12 - Việt nam trên đường đổi mới hội nhập pptx

Ôn tập địa lý 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập pptx
... lớn+ Địa hình chia cắt mạnhOn tập 12 địa líBài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập I. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội a. Bối cảnh - Ngày 30 - 4 - 1975: ... kết thúc vào tháng 9. Đặc biệt là các tháng 9 12 bão hoạt động mạnh - Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. - Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão - Trung ... sông Cửu long - Hậu quả: - Gây ngập lụt trên diện rộng - Anh hường đến hoạt động sản xuất đời sống - Biện pháp+ Làm các công trình ngăn lũ thủy triều+ Bảo vệ rừngc/ Lũ quét - Nơi diên...
 • 9
 • 361
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa12 - Việt nam trên đường đổi mới hội nhập ppsx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx
... Than:Vt$%J#5!$.` - Q:%$!.$3b90,5%$.(V&:U,5%(V0! - 3:$0$3+$3•2CkFdfG•2Ck0W1FdfG%J#FdfGZU0LFHdfGq - SắtW–.C!$:~06WC r4 - Dồng-vàngWTZ%$ - Bô-xitWZ%Cn,-Thiếc ... 0L%5$",Zc%$} - $3$$7"+M)U0.d/"!.AV1'Ej7`y(m-Kk:2Q -{ -% +1:c:9:%$!$.?302$AH,)b!$A&N 7- bv7K&g!F"4"#"R%!5.M)$3kE!rjjJ`c$37,L'?(' -% +1Q -{ $8%!V,t4ckE!kQn0+!@&"*(O#('E22O,dW1OA&:U -% +1+U04+4A$ -% +1c%M%c!2$3,L!$*2$3W0$Mh$W22n0Ey(m$+%v -% +1B%+,klw,J`<x3MklyJk6,3"R%v -% +1(v$(J'E4(1:$"W%$"0YXDE('FY$3A$G0‹$909#$3 -% +1,T -) - Q7"+O!$*:$"+,A$ -% +1=VE!4c:$$30E&,Z - Q -% +1+Q'%v -% +1+K7%+4$"0YX,^Œ%+!@.=$3% - -% +1c6+1%,Z - Q -% +1!V:2+v+M,ZcE). -3 :! - M - Q -% +1$8%O22,,Q!@"%a/ ... v0($k -& gt;1$$.:!qZ!($k9c%-OEyc$!O+=,ZcY,H($k+Q&"4!($k+Q2 - ($E9c%"$$Z+2j"LDj1$_J$kde`#‚($E$*K4+6j"r2$%9c%Zv$.5'.,Z! -& gt;1$($>%: c{P%7$% - -& gt;1$+MjV:S($ - -& gt;1$ZV%j#qj - 4 - MM!EU0+zE...
 • 33
 • 403
 • 0

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pptx

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pptx
...  -Các bản đồ địa tự nhiên -Các bản đồ địa kinh tế xã hội (ngành) -Bản đồ các vùng kinh tế Việt Nam Atlát địa Việt Nam là một dạng bản đồ giáo khoa, ... nhân tố bên trong: - Vị trí địa lý. - Tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nguồn nứơc, tài nguyên khác). - Điều kiện kinh tế-xã hội (dân cư lao động, trung tâm kinh tế mạng lưới đô thị, ... 50 0-6 00m. - Vựng nỳi Tõy Bc: Tài liệu chuẩn kiến thức-kĩ năng Địa 1 2- THPT Buôn Ma Thuột (200 9-2 010) buivantienbmt@gmail.com Page 25 http://www.violet.vn/vantien2268 - Hiện...
 • 59
 • 1,116
 • 1

Địa12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... Địa 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 ... cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. - Việc phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kĩ thuật tăng cường liên kết hoá đã ... ổn định bền vững về kinh tế-xã hội. Câu 2: Hãy nêu các thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta? Gợi ý trả lời : Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn : - Nước ta...
 • 2
 • 7,791
 • 4

Địa12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập potx

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập potx
... Địa 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến Thức Trọng Tâm 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. ... trong hội nhập quốc tế khu vực: a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở ... sống kinh tế – xã hội. - Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN - Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới. c. Thành tựu : - Thoát khỏi tình...
 • 2
 • 10,174
 • 11

Việt Nam trên đường Đổi mới hội nhập

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập
... trong hội nhập quốc tế khu vực Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèoKinh tếXã hội Môi trườngĐối ngoại-Hoàn thiện thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. - ẩy mạnh CNH-HĐH ... 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn biếnThành tựu - Cuộc CMKHKT hiện đại. - Đông Âu XHCN Liên Xô: kinh ... Đổi mới từ 1986 đến nayCác xu hướng Biểu hiện - Dân chủ hóa đời sống KT-XH-Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.-Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới-...
 • 9
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpbài việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên con đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hộitài liệu địa lý 12 nâng caotài liêu địa lý 12vi tri dia ly cua viet nam tren the gioiđánh giá vị trí địa lý của việt nam so với khu vực và trên thế giớiviệt nam 25 năm trên đường đổi mớitriển lãm việt nam 25 năm trên đường đổi mớihệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triểnkhái quát chung về tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng việt nam 18thực trạng tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt namtài liệu địa lý các tỉnh và thành phố việt namtài liệu địa lý kinh tế xã hội việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ