Một số đề thi học kỳ II Toán 7

Một số đề thi học kỳ II. Toán 7.

Một số đề thi học kỳ II. Toán 7.
... 1D.AM 2== II. Tự luận: 17. (2 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn toán của HS lớp 7 A tại một trờng THCS sau một năm học, ngời ta lập đợc bảng sau:Điểm số 0 2 5 6 7 8 9 10Tần số 1 2 5 6 ... 13. Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của các học sinh nữ trong một lớp được ghi lại trong bảng sau:5 6 8 7 6 9 8 10 9 7 8 8 7 4 9 5 6 8 9 10a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của ... 7 S10 S2 A 5 C 8 Đ 11 Đ3 D 6 C 9 S 12 SPhần II. Tự luậnCâu 13. 2 điểma) Dấu hiệu là điểm kiểm tra học kỳ môn toán của mỗi học sinh nữ.Bảng tần số của dấu hiệuĐiểm 4 5 6 7 8 9 10Tần số...
 • 7
 • 452
 • 1

mot so de thi hoc ki II toan 6

mot so de thi hoc ki II toan 6
... 1 33 : 2 7 4x=Câu2 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp .Số học sinh trung bình bằng 25 số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá a.Tính số học sinh mỗi ... - 21115 ra phân số đợc :A. 4115B. 1915C. 915D. Một đáp số khácCâu7: Tỉ số của 25m và 25cm là : 7 Câu1 a.Tính giá trị của biểu thức A=3 3 4 3 95 7 7 13 7 13− −+ × + × b. ... 91 27 1 bằng:A, 100 B, 27 2 C, 27 2 D,02Câu2: 32của 8 ,7 là:A,529 B,529 C,295 D,295Câu3:54.x = 7 4 thì x bằng:A,5 7 B, 7 5 C, 7 20 D, 528Câu4 :Số đối...
 • 9
 • 664
 • 6

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TOÁN A1 ppt

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TOÁN A1 ppt
... về một số cấu trúc đại số 1.1 Tập hợp1.2 ánh xạ1.3 Sơ lợc về Logíc mệnh đề 1.4 Quan hệ1.5 Nhóm, Vành, Trờng1.6 Trờng số phức C 1. Biểu diễn của số phức 2. Các phép toán trên tập các số ... Cho M là tập các hàm số có dạngf(x)=a cosx+b sinx+cVới phép cộng hai hàm số và phép nhân hàm số với một số thôngthờng, chứng minh M là không gian tuyến tính trên R. Tìm số chiều và cơ sở của ... Thúc Lanh Đại số tuyến tính N.X.B. Giáo Dục 1 978 2. Sze -Tsen Hu Đại số tuyến tính và phơng trình vi phân N.X.B.Đại Học và T.H.Chuyên Nghiệp_1 979 3. Nguyễn Đình Trí Đại số tuyến tính N.X.B...
 • 18
 • 308
 • 0

Đề thi học kỳ II Toán 7

Đề thi học kỳ II Toán 7
... giỏc10,2510,2520,5Tng 83 ,75 7 3 ,75 42,51910I/ Phn trc nghim: (3)A. Trắc nghiệm: (3 điểm)Phần I: Điền đúng mỗi ý đợc 0,25 điểma) Tấn số b) 060c) tam giác đều d) 24x yPhần II: Mỗi câu chọn ... = 12cm (0,5 điểm)PHềNG GD& T THCH ANTRNG THCS KIM NG THI HC K II Nm hc 2009-2010Mụn : Toỏn 7 Thi gian: 90' (Khụng k thi gian giao )I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm)Phần I. HÃy điền ... trị có lớn nhất trong bảng tần số. b) Trong một tam giác đều mỗi góc bằng .c) Tam giác cân có một góc bằng 060 thì tam giác đó là d) 211x y - . 215x yPhầnII. Khoanh tròn vào phơng án...
 • 3
 • 338
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ TOAN 9

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ TOAN 9
... giác ADHE.¤n tËp häc k× I§Ị 1:Bài 1 :Tính a) 2 3 ( 27 + 248- 75 )b) 123 3−Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x-1 và y= -x trên cùng một hệ trục toạ độ . Bài 3 : a) Rút gọn biểu thức :M ... thuộc một đường tròn .c. IA.IB = IK.INd. MH cắt (O) tại C và D . Chứng tỏ IC, ID là các tiếp tuyến của (O) .§Ị4:Bài 1: ( 2điểm ) Tính: ( )a) 3 27 75 b) 6 4 2 3 2 21 1c) d) 12 3 75 35+2 ... của x để A = 1 Bài 3 : ( 1,5 điểm )Cho hàm số y 2x= − có đồ thị 1(d ) và hàm số y = x + 3 có đồ thị 2(d )a) Vẽ 1 2(d ) v (d )¿ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Gọi A là giao điểm...
 • 4
 • 310
 • 0

De thi hoc ky II-Toan 9

De thi hoc ky II-Toan 9
... a) Góc AOC có số đo bằng A. 400 B. 500 C. 600D. 800 b) Góc AC x có số đo bằng:A.300 B. 400 C. 500D.600OABMHKĐáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9Phần I ... OBACx40Họ và tên: . Thứ Ngày Tháng Năm 20 07 Lớp Đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của Thầy Cô giáoPhần I: Trắc nghiệm khách ... 5)Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào có dạng y = a x2 ( a0 )A. y = x2 + 1 B. y = 31x2 C.y = 21x D. y = - 5xCâu 2: Điểm A ( 1;3) thuộc đồ thị hàm số nào sau đâyA. y = 31x2B....
 • 6
 • 437
 • 1

Đề thi học kỳ II- Toán 9

Đề thi học kỳ II- Toán 9
... Phòng GD – ĐT Krông Bông KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm Học : 2006 - 20 07 Trường THCS Hùng Vương Môn : Toán 9 Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm ): Các ... 2 = 0 ; B. 2x2 –7x + 3 = 0 ; C. x2 –8x + 16 = 0 ; D. Không phải ba phương trình trên. II/ Phần tự luận ( 7 điểm )Câu 1 ( 2 điểm ) : Giải các phương trình saua) x2 – 7x –3 = 0b) 4x4 ... (0,5 điểm): Lúc 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ở tâm là:A. 300 ; B. 600 ; C. 900 ; D. 1200.Câu 5 (0,5 điểm): Cặp số sau đây ( 3 ; -2 ) là nghiệm của phương trìnhA. x...
 • 2
 • 235
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5 T.P ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5 T.P ĐÀ NẴNG
... phẩy sang bên trái 1 chữ số thì được số bé nhất trong 3 số đã cho. MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Bài 1: Một lớp mẫu giáo ngày đầu xuân cô ... 6:Cho 3 số có tổng bằng 3898,32 nếu trong 1 số ta chuyển dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số thì được số lớn nhất trong 3 số đã cho. Nếu cùng trong số đó ta chuyển dấu phẩy sang bên trái 1 chữ số thì ... mấy năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi hai con. Khi đó mẹ bao nhiên tuổi? 3 Điểm kiểm tra của 4 bạn Anh , Bình , Chi , Dũng là 4 số nguyên liên tiếp có tổng là một số chia hết cho 13. Hỏi điểm...
 • 3
 • 4,494
 • 61

Đề thi học kỳ II Toán 5

Đề thi học kỳ II Toán 5
... 5,89 ; 5,9 là :A. 5,8 97 B. 5, 879 C. 5,89 D.5,9b). Hỗn số 25100 7 viết dưới dạng số thập phân là :A. 25 ,7 B. 25, 07 C. 25,0 07 D.2,5 07 c). 415dm3 = ………………………… m3 . Số thích hợp điền vào ... GK1:GK2 :SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ( 2 điểm )( 1 điểm )( 1 điểm )( 2 điểm )PHẦN I : ( 4 điểm )Bài 1 : Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .a). Số lớn nhất trong các số : 5,8 97 ; 5, 879 ; ... 1,6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KTĐK – CUỐI HK II NĂM HỌC 2008-2009MÔN TOÁN – LỚP 5(Thời gian làm bài : 45 phút)SỐBÁODANHGT 1 :GT 2 :HỌ TÊN :…………………………………………………………………………….HỌC SINH LỚP :……………………………………………………………TRƯỜNG...
 • 3
 • 417
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kỳ ii toán 6đề thi học kỳ ii toán lớp 7đề thi học kỳ ii toán lớp 4đề thi học kỳ ii toán lớp 3đề thi học kỳ ii toán 10đề thi học kỳ ii toán lớp 10một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học kỳ ii toán 8đề thi học kỳ ii toán 4đề thi học kỳ ii toán 11một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 3một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 8một số đề thi học kì 2 toán lớp 7một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 7đê thi hoc ky ii toanNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật