Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả đề xuất các giải pháp phòng chống dịch việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
... Viit Nam giai dogn 2007 -2009 ^'^^ Hinh 3-29. Hinh dnh PFGE chiing tdphdn ldp tgi Viit Nam vd Lao 206 Hinh 3-30 Hinh dnh PFGE so sdnh chiing td phdn Igp tgi Viit Nam gitn ... Hinh 3-13. Thuyin chuyin chd nhgp khdu vdo ndi dia Viet Nam 161 Hinh 3-14. Chuyin chd tiexe cita Lao sangxe ciia Viet Nam 161 Hinh 3-15. Chd mdc td diin hinh, mdt nude vd ... ciia vu dich ndm 2007 - 2009 tgi miin Bdc, Viet Nam 124 Biiu do 3-10. Su phdn bd cdc trudng hgp mdc td theo liia tudi a miin Bdc Viet Nam, ndm 2007 - 2009 127 Bleu do 3-11. Suphdn...
 • 499
 • 789
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
... sau: 1. Xác định đặc điểm dịch tễ học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011. 2. Xác định đặc điểm lâm sàng của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung ... 2009-2011. 3. Xác định đặc điểm vi rút học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011. 4. Kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1/09 đại dịch. 19 1 ... 2.3.2. Địa điểm thời gian nghiên cứu - Chng virút nghiên c c thu thp ti các tnh min Bc, min Trung Tây Nguyên trong thi gian t   n tháng 4/2011. - Các k thut...
 • 481
 • 600
 • 0

Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các truyến đường giao thông tây quảng bình đề xuất các giải pháp phòng chống

Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các truyến đường giao thông tây quảng bình và đề xuất các giải pháp phòng chống
... báo phòng ngừa trớc nên chamang lại hiệu quả cao. Vì vậy việc " ;Nghiên cứu các quá trình DCTLĐĐ trên SD, MD của các tuyến đờng giao thông Tây Quảng Bình đề xuất các giải pháp phòng chống& quot;là ... nghiên cứu của đề tài luận án 3kết quả nghiên cứu: Luận án mang tính kế thừa, phân tích, tổng hợp có chọn lọc các kếtquả nghiên cứu phơng pháp luận chung về hiện tợng QTTLĐĐ, các đặc điểm ... chỉnh phân bố rộng rãi khu vực nghiên cứu 2.4.3. Tính chất cơ lý đất đá khu vực nghiên cứu Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hởng điều kiện địa chất công trình một số điểm DCTLĐĐ đặc trng...
 • 134
 • 680
 • 4

Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại địa động lực biển đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan đề xuất các giải pháp phòng tránh

Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực biển đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh
... Nghiên cứu, đánh giá nguy hiểm động đất sóng thần trong khu vực nghiên cứu. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu phòng tránh các dạng tai biến động đất sóng thần. Khu vực nghiên cứu ... xuất các giải pháp giảm thiểu phòng tránh các dạng tai biến liên quan, đặc biệt là động đất sóng thần. Xuất phát từ những điều nêu trên, Bộ Khoa học Công nghệ đã cho triển khai Đề ... khai Đề tài: Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan đề xuất các giải pháp phòng tránh”,...
 • 466
 • 1,095
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp
... Tập đoàn điện lực việt nam Viện năng lợng Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu t-độ tin cậy. đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin ... giá trị hàm một số điểm khác để kiểm tra sai số giữa giá trị thực giá trị hàm tiệm cận. 3. Sau khi đã chọn đợc số điểm chia khoảng chia thỏa mãn, cần ghi nhận các điểm chia, các giá trị ... đó hàm mục tiêu các ràng buộc là tổng các hàm tuyến tính. Đây là mô hình QHTT quen thuộc với các phơng pháp giải chơng trình tính toán thuận tiện. Nội dung của phơng pháp xấp xỉ là chuyển...
 • 82
 • 1,352
 • 15

Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất sóng thần vùng ven biển hải đảo việt nam đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả

Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển và hải đảo việt nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả
... HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ HẬU QUẢ ... còn lại các vùng Trung bộ Nam bộ hoạt động du lịch diễn ra quanh năm với cao điểm vào mùa hè mùa thu. I.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN VIỆT NAM VÀ VÙNG ĐÔNG NAM Á ... HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ HẬU QUẢ...
 • 356
 • 575
 • 0

nghiên cứu đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu việt nam

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam
... 8818 2 * Báo cáo hội thảo khoa học: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải ... trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam - Đánh giá kết quả định hướng nghiên cứu 3 * Báo cáo hội thảo khoa học “ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học công nghệ ... triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam - Đánh giá kết quả định...
 • 316
 • 780
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: điều tra nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thanh hóa và đề xuất các giải pháp cải thiệnnghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi tỉnh quảng ngãinguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạnnghiên cứu những tác động chính của dự án khai thác đá núi ông voi và đề xuất các giải pháp cải tạo phục hồi môi trườngnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt quận tân phú thành phố hồ chí minhnghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất tại huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triểnnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho công ty tnhh nhuộm nam thành kcn tân tạo q tân bình tp hcmnghhien cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa sự cố khi thi công tần hầm nhà cao tầngđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhnghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm anghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ