ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pdf

ÔN THI ĐỊA 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pdf

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pdf
... ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP1) Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?Bối cảnh ... khăn.-Những đường lối chính sách cũ phông phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, để thay đổi bộ mặt kinh tế cần phải đổi mới. 3) Công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn nào?-Nước ... hưởng đến công cuộc đổi mới ở nước ta:-Xu hướng tăng cường quan hệ, liên kết quốc tế mở rộng đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền KT-XH đất nước.-Việc phát...
 • 2
 • 480
 • 0

Địa12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... Địa 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 ... cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. - Việc phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kĩ thuật tăng cường liên kết hoá đã ... ổn định bền vững về kinh tế-xã hội. Câu 2: Hãy nêu các thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta? Gợi ý trả lời : Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn : - Nước ta...
 • 2
 • 7,791
 • 4

Địa12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập potx

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập potx
... Địa 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến Thức Trọng Tâm 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. ... nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 1979 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định 1986 theo 3 xu thế : - Dân ... trong hội nhập quốc tế khu vực: a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở...
 • 2
 • 10,174
 • 11

Việt Nam trên đường Đổi mới hội nhập

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập
... THÀNH TRUNG1BÀI 1VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚIVÀ HỘI NHẬPNỘI DUNG1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực.3. Một ... để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn ... trong hội nhập quốc tế khu vực Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèoKinh tếXã hội Môi trườngĐối ngoại-Hoàn thi n thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. - ẩy mạnh CNH-HĐH...
 • 9
 • 463
 • 0

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực.3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập VIỆT NAM ... nghèoThành tựu của công cuộc đổi mới HỘI NHẬP Đầu 1995 7-1 995 1-2 007VN gia nhập WTOVN Hoa Kì bình thường hóa quan hệVN gia nhập ASEANDiễn biến của quá trình hội nhập Dùng các mũi tên ... 1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn biếnThành tựu - Cuộc CMKH-KT hiện đại. - Đông Âu XHCN Liên Xô: kinh...
 • 14
 • 714
 • 1

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
... của công cuộc ổi mới ở nớc ta. - Hiểu đợc tác động của bối cảnh quốc tế khu vực đối với công cuộc Đổi mới những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta. - Nắm ... cuộc Đổi mới. - Một số t liệu về sự hội nhập quốc tế khu vực. 2. Hoỹc sinh: SGK, v ghi, dng c hc tp, son bi nh.D- Tióỳn trỗnh lón lồùp: I- ỉn õởnh lồùp, nừm sộ sọỳ: (1') Lp 12B1 12B2Vng2.Kim ... 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) - Ba xu thế đổi mới từ đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986:+ Dân chủ hóa đời sống kinh t - hội. + Phát triển nền...
 • 4
 • 461
 • 1

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pptx

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pptx
... tế nông thôn. b) Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế: - Các doanh nghiệp nông-lâm nghiệp thuỷ sản. - Các hợp tác xã nông-lâm nghiệp thủy sản. - Kinh tế hộ gia đình. - ... thò nông thôn: - Phần lớn lao động ở nông thôn. - Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, khu vực thành thò tăng. * Hạn chế. - Năng suất lao động thấp. - Phần lớn lao động có thu nhập thấp. - ... kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa đa dạng hóa, trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tài liệu chuẩn kiến thức-kĩ năng Địa 1 2- THPT Buôn Ma...
 • 59
 • 1,116
 • 1

các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế

các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
... đổi mới, hội nhập là vấn đề tất yếu, song đổi mới, hội nhập nh thế nào, thay đổi những gì trong hệ thống pháp luật thì lại là vấn đề vô cùng nan giải. Thêm vào đó là cơ sở kinh t - hội ... ta trong khu vực trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế phát triển. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hớng pháp ... nhau, trong đó có sự hội nhập thay đổi của pháp luật mỗi nớc. Với chính sách mở cửa hội nhập để phát triển, nền kinh tế Việt Nam đã đang từng bớc chịu sự tác động có ảnh hởng tới...
 • 142
 • 1,677
 • 7

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
... xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc t tởng của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc pháp ... pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc xã hội của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên ... kiện đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc kinh tế của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc chính trị của pháp luật xã hội chủ...
 • 146
 • 600
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpbài việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên con đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hộiôn thi địa lý 12đề cương ôn thi địa lý 12vi tri dia ly cua viet nam tren the gioiđánh giá vị trí địa lý của việt nam so với khu vực và trên thế giớiđề cương ôn thi địa lý lop 9 nam 2015việt nam 25 năm trên đường đổi mớitriển lãm việt nam 25 năm trên đường đổi mớihai thực trạng công tác quảng bá phát triển du lịch việt nam trên báo chí thời kỳ hội nhậphệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triểnkhái quát quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế của việt namkhái quát chung về tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng việt nam 18Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP