Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pptx

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pptx

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pptx
... xã hội của dải đất phía tây của nước. + Trong quá trình hội nhập quốc tế, hệ thống đường bộ của nước ta đang đựơc kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực với các tuyến đường thuộc mạng Đường ... Các tuyến đường bay trong nước được khai thác trên cơ sở ba đầu mối chủ yếu là: Hà Nội, TP.HCM Đà Nẵng. Ngoài ra, có các đường bay đến nhiều nước trong khu vực trên thế giới. g) Đường ống: ... t Nam: - Trên toàn quốc: mùa bão từ tháng 6 kết thúc vào tháng 11, có khi bão sớm vào tháng 5 muộn sang tháng 12, nhưng cường độ yếu. - Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau...
 • 59
 • 1,116
 • 1

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... tế khu vực.3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế19861989199119951997200020032005Nghìn ... nghèoThành tựu của công cuộc đổi mới HỘI NHẬP Đầu 19957-19951-2007VN gia nhập WTOVN Hoa Kì bình thường hóa quan hệVN gia nhập ASEANDiễn biến của quá trình hội nhập Dùng các mũi tên nối ... BÀI 1 : NỘI DUNG1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực.3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi...
 • 14
 • 714
 • 1

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập potx

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập potx
... lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến Thức Trọng Tâm 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. ... trong hội nhập quốc tế khu vực: a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở ... tranh. - Tình hình trong nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 1979 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định...
 • 2
 • 10,174
 • 11

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
... vión: SGK, giỏo ỏn,- Bản đồ kinh tế Việt Nam. - Một số hình ảnh, t liệu, video về các thành tựu của công cuộc Đổi mới. - Một số t liệu về sự hội nhập quốc tế khu vực. 2. Hoỹc sinh: SGK, v ghi, ... vực đối với công cuộc Đổi mới những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta.- Nắm đợc một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc ổi mới. 2. Kyợ nng:- Khai ... L VIT NAM Bài 1: VIT NAM TRấN NG I MI V HI NHPA- Muỷc tióu: 1. Kióỳn thổùc: - Nắm đuợc các thành tựu to lớn của công cuộc ổi mới ở nớc ta.- Hiểu đợc tác động của bối cảnh quốc tế khu...
 • 4
 • 461
 • 1

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào ... cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. - Việc phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kĩ thuật tăng cường liên kết hoá đã ... thích hợp nhằm phát triển ổn định bền vững về kinh tế-xã hội. Câu 2: Hãy nêu các thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta? Gợi ý trả lời : Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được nhiều thành...
 • 2
 • 7,791
 • 4

Việt Nam trên đường Đổi mới hội nhập

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập
... THÀNH TRUNG1BÀI 1VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚIVÀ HỘI NHẬPNỘI DUNG1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực.3. ... đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn ... tụt hậu về kinh tế…2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèoKinh tếXã hội Môi trườngĐối ngoại-Hoàn thiện thực hiện đồng bộ thể chế kinh...
 • 9
 • 463
 • 0

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pdf

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pdf
... ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP1) Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?Bối cảnh quốc tế ... kỷ XX có ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới ở nước ta:-Xu hướng tăng cường quan hệ, liên kết quốc tế mở rộng đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền KT-XH đất nước.-Việc ... xã hội kéo dài. Lạm phát ở mức 3 con số, đời sống người dân khó khăn.-Những đường lối chính sách cũ phông phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, để thay đổi bộ mặt kinh tế cần phải đổi mới. 3)...
 • 2
 • 480
 • 0

các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế

các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
... đổi mới, hội nhập là vấn đề tất yếu, song đổi mới, hội nhập nh thế nào, thay đổi những gì trong hệ thống pháp luật thì lại là vấn đề vô cùng nan giải. Thêm vào đó là cơ sở kinh tế- xã hội ... ta trong khu vực trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế phát triển. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hớng pháp ... nhau, trong đó có sự hội nhập thay đổi của pháp luật mỗi nớc. Với chính sách mở cửa hội nhập để phát triển, nền kinh tế Việt Nam đã đang từng bớc chịu sự tác động có ảnh hởng tới...
 • 142
 • 1,677
 • 7

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
... hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc chính trị của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc xã hội ... hội của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc đạo đức của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các ... tởng của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Các nguyên tắc pháp lý của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế Thực...
 • 146
 • 600
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên con đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hộibài hát việt nam trên đường chúng ta đi beatbài thơ việt nam trên đường chúng ta đilời bài hát việt nam trên đường chúng ta đitài liệu bài 22 việt nam đất nước con ngườiviệt nam 25 năm trên đường đổi mớitriển lãm việt nam 25 năm trên đường đổi mớibai 26 đất nước trên đường đổi mớihai thực trạng công tác quảng bá phát triển du lịch việt nam trên báo chí thời kỳ hội nhậphệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triểnkhái quát quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế của việt namkhái quát chung về tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng việt nam 18Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ