Tài liệu về : “Giáo án Địa lý - Lớp 4

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan
... cả lớp -HS trình bày.-Hs Hoạt động nhóm-HS trả lời. -2 HS đọc.-HS cả lớp. LỊCH SỬKINH THÀNH HUẾ Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 95Tuần 32Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 I.Mục tiêu -HS ... hỏi sau :-Cả lớp hát.-HS chuẩn bò .-HS theo dõi và dựa vào kí hiệu để tìm.-HS trả lời . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 4 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 trả lời . 4. Củng cố : -GV cho HS ... Quốc. -GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các TP -Cả lớp hát-HS trả lời .-HS khác nhận xét.-HS lên chỉ BĐ.-HS cả lớp nhận xét . Giáo viên: Lý...
 • 106
 • 657
 • 1

Gián án giao an dia ly lop 4 chuan

Gián án giao an dia ly lop 4 chuan
... Quốc. -GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các TP-Cả lớp hát-HS trả lời .-HS khác nhận xét.-HS lên chỉ BĐ.-HS cả lớp nhận xét . Giáo viên: ... .5.Tổng kết - Dặn dò: -Nhận xét tiết học . -Chuẩn bò bài tiết sau: “Đồng bằng NamBộ”.nhóm mình trước lớp. -HS trả lời .-HS đọc .-HS cả lớp. Bài :33 KIỂM TRA HỌC KÌ II   Giáo viên: Thị ... sung -3 HS dọc .-Vài HS trả lời .-HS khác nhận xét và bổ sung . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 11Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 ách đô hộ của PKPB -Nhận xét tiết học .-HS cả lớp .ĐỊA...
 • 106
 • 168
 • 0

Gián án giao an dia ly lop 4 chuan

Gián án giao an dia ly lop 4 chuan
... cả lớp -HS trình bày.-Hs Hoạt động nhóm-HS trả lời. -2 HS đọc.-HS cả lớp. LỊCH SỬKINH THÀNH HUẾ Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 95Tuần 32Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 I.Mục tiêu -HS ... hỏi sau :-Cả lớp hát.-HS chuẩn bò .-HS theo dõi và dựa vào kí hiệu để tìm.-HS trả lời . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 4 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 trả lời . 4. Củng cố : -GV cho HS ... Quốc. -GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các TP -Cả lớp hát-HS trả lời .-HS khác nhận xét.-HS lên chỉ BĐ.-HS cả lớp nhận xét . Giáo viên: Lý...
 • 106
 • 126
 • 0

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan
... cả lớp -HS trình bày.-Hs Hoạt động nhóm-HS trả lời. -2 HS đọc.-HS cả lớp. LỊCH SỬKINH THÀNH HUẾ Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 95Tuần 32Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 I.Mục tiêu -HS ... hỏi sau :-Cả lớp hát.-HS chuẩn bò .-HS theo dõi và dựa vào kí hiệu để tìm.-HS trả lời . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 4 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 trả lời . 4. Củng cố : -GV cho HS ... Quốc. -GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các TP-Cả lớp hát-HS trả lời .-HS khác nhận xét.-HS lên chỉ BĐ.-HS cả lớp nhận xét . Giáo viên: Lý...
 • 106
 • 812
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 4

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4
... điện Y-a-li trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào? - HS chỉ 3 con sông (Xê Xan, Ba, Đồng Nai) và nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên bản đồ. - 4 nhóm (3’) - N1 - N2 - N3 - N4 - Vài ... lạnh. - GV giao việc : Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát - HS trả lời - Vài HS chỉ trên H3 - HS trả lời - 6 Nhóm ( 3 >-4 < /b> ’) - 4 nhóm (3’) - Vài HS đọcKế hoạch bài học: Địa 4 Trang17 H4, các ... là trung - HS lắng nghe - HS nghe. - HS chỉ BĐ, lược đồ và trình bày. - HS trả lời. >-4 < /b> nhóm (3 ,4 ) - 4 nhóm thảo luận (3’) - Vài HS đọc.Kế hoạch bài học: Địa 4 Trang29 - Khí hậïu...
 • 50
 • 246
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP