Tài liệu về : “Áp dụng BĐT tìm cực trị doc

Áp dụng BĐT tìm cực trị.doc

Áp dụng BĐT tìm cực trị.doc
... CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨCVÀO GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM CỰC TRỊA.Mục tiêu•Học sinh biết áp dụng bất đẳng thức vào giải một số dạng toán tìm cực trị •Rèn kĩ năng vận dụng nhận dạng, ... tập áp dụng 1 .Tìm Giá trị nhỏ nhất của biểu thức F(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Y=(4x+3)/(x2+1)3 .Tìm giá trị lớn nhất củaS=x6+y6 biết x2+y2=14 .Tìm ... Cho ab+bc+ac=1 tìm giá trị nhỏ nhất của a4+b4+c4Giải: Áp dụng BĐT Bunhiacopsky ta có 1=(ab+bc+ca)2≤ (a2+b2+c2)(a2+b2+c2)= (a2+b2+c2)2 (1) Áp dụng BĐT Bunhiacopsky...
 • 6
 • 63
 • 0

Dung BDT tim cuc tri

Dung BDT tim cuc tri
... + + II - áp dụng BĐT để tìm cực trị - Một số BĐT thờng gặp để tìm cực trị * BĐT Côsi: Cho n số không âm: a 1 , a 2 ,......a n ta có: (a 1 + a 2 + ... + a n ) n 1 2 n n a a ...a * BĐT Bunhiacôpxki: ... a a ... b b b = = = 7 * BĐT trị tuyệt đối a b a b + + * BĐT trong tam giác Ta phải áp dụng linh hoạt các bất đẳng thức trên để có thể tìm đợc cực trị Khi tìm cực trị của các biểu thức ta nên ... Một bài toán tìm cực trị ta có thể áp dụng nhiều BĐT để giải Vídụ : Cho 3 số dơng a, b, c ; a +b +c = m là 1 hằng số Tìm min của A 2 2 2 a b c b c a c a b + + + + + Cách 1: áp dụng BĐT Côsi cho...
 • 16
 • 85
 • 0

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n
... Tuỳ theo giá trị của số thực này mà ta biết độ tốt của cá thể đó. Chẳng hạn với bài toán tìm cực đại thì giá trị trả ra càng lớn càng tốt, còn với bài toán tìm cực tiểu thì giá trị trả ra càng ... pháp giải tích dựa trên các công thức toán học hay phơng pháp suy luận dựa trên các kinh nghiệm của các chuyên gia, chỉ để ý đến một số giới hạn các giải pháp. GA xét đến toàn bộ các giải pháp, ... là một hình thức tìm kiếm có tình ngẫu nhiên nhng đợc định hớng bởi hàm số thích nghi (dùng làm tiêu chuẩn đánh giá các giải pháp). GA không thể luôn luôn tìm ra giải pháp tối u nhng chắc...
 • 67
 • 287
 • 2

Tài liệu MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC – TÌM CỰC TRỊ doc

Tài liệu MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC – TÌM CỰC TRỊ doc
... ợp này ta tìm cách phân chia tập xác định D thành các tập con rời nhau sao cho việc tìm cực trị c ủa hàm trên mỗi tập con dễ dàng hơn . Tính áp dụn g c ủa mệnh đề 2: Khi tìm cực trị c ủa hàm ... + + ≥ . Nghĩa là BĐT 2 mạnh hơn BĐT 1, tuy nhiên cả hai bài toán đều sử dụng phương pháp đánh giá tổng các phân thức. Ngoài ra bạn có thể giải bài toán 1 bằng cách sử dụng BĐT Bunhiacopski. ... 6( ) 1x y z x y z+ + ≤ + + +III. Phương pháp phân chia – phương pháp tham số phụ:A . P h ương pháp phân chia:Có hai kiểu phân chia để tìm cực trị : theo tập xác định và theo hàm số. Mệnh...
 • 11
 • 288
 • 8

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc
... này mang tính tổngquát và nhằm áp dụng cho mọi tổchức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp Khi có bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn này khôngthể áp dụng được do bản chất của tổ ... của trung quốc ,nhật bản,mỹ...đặt ra nên chúng em đã được nhận đề tài “tim hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 9001:2008” trong quá trình nghiên cứu vấn còn nhiều thiếu sót ... chức trongviệccung cấp sản phẩm áp ứng các yêu cầu của kháchhàng, các yêu cầu luật địnhvà chế định thích hợps Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001s Nắm chắc nôi...
 • 17
 • 168
 • 2

Ung dung BDT de tim cuc tri

Ung dung BDT de tim cuc tri
... + + + + II - áp dụng BĐT để tìm cực trị - Một số BĐT thờng gặp để tìm cực trị * BĐT Côsi: Cho n số không âm: a1, a2, an ta có:(a1+ a2+ + an ) n1 2 nn a a a* BĐT Bunhiacôpxki: ... na a a b b b = = =* BĐT trị tuyệt đốia b a b+ +* BĐT trong tam giácTa phải áp dụng linh hoạt các bất đẳng thức trên để có thể tìm đợc cực trị Khi tìm cực trị của các biểu thức ta nên ... Phép biến đổi tơng đơng áp dụng bất đẳng thức để tìm cực trị I - Phép biến đổi tơng đơng1) Phơng pháp chung- Từ 1 BĐT ban đầu biến đổi tơng đơng về một BĐT luôn đúng ( hoặc ngợclại)-...
 • 16
 • 206
 • 7

ứng dụng bdt để tìm cực trị

ứng dụng bdt để tìm cực trị
... + + + + II - áp dụng BĐT để tìm cực trị - Một số BĐT thờng gặp để tìm cực trị * BĐT Côsi: Cho n số không âm: a1, a2, an ta có:(a1+ a2+ + an ) n1 2 nn a a a* BĐT Bunhiacôpxki: ... na a a b b b = = =* BĐT trị tuyệt đốia b a b+ +* BĐT trong tam giácTa phải áp dụng linh hoạt các bất đẳng thức trên để có thể tìm đợc cực trị Khi tìm cực trị của các biểu thức ta nên ... Phép biến đổi tơng đơng áp dụng bất đẳng thức để tìm cực trị I - Phép biến đổi tơng đơng1) Phơng pháp chung- Từ 1 BĐT ban đầu biến đổi tơng đơng về một BĐT luôn đúng ( hoặc ngợclại)-...
 • 16
 • 232
 • 2

Tài liệu Ứng dung BĐT cosi tìm cưc trị

Tài liệu Ứng dung BĐT cosi tìm cưc trị
... pháp biến đổi một biểu thức để có thể vận dụng bất đẳng thức cosi rồi tìm cực trị của nó.Biện pháp 1: Để tìm cực trị của một biểu thức ta tìm cực trị của bình phơng biểu thức đó.Thí dụ2: Tìm ... là không tìm đợc giá trị của x,y,z để dấu đẳng thức xảy ra đồng thời do đó không tìm đợc giá trị bé nhất của P.Các bài tâp:Bài 1 : Cho x>0,y>0 và x+y = 2a (a>0). Tìm giá trị nhỏ nhất ... pháp 4: Thêm một hạng tử vào biểu thức đã cho.Thí dụ 6: Cho ba số dơng x,y,z thoã mãn điều kiện x+y+z = 2 .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .222yxzxzyzyxP+++++=Giải: áp dụng...
 • 6
 • 93
 • 1

Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị

Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị
... 1: Tìm cực trị của hàm số bằng dấu hiệu IVấn đề 2: Tìm cực trị của hàm số bằng dấu hiệu IIVấn đề 3: Tìm cực trị của hàm số chứa tham sốVấn đề 4: Điều kiện để hàm số có cực trị Vấn đề 5: Tìm ... là đạt cực trị tại điểm đó và x0 gọi là điểm cực trị còn f(x0) gọi là giá trị cực trị của hàm số.Ghi chú : Một hàm số có thể có một hay nhiều điểm cực trị hoặc không có điểm cực trị nào. ... - Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3m2 và giá trị cực tiểu yCT = 27m43 4.- Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và giá trị cực đại yCĐ = 4.Ví dụ 2: Cho m Z + , hãy tìm cực trị của hàm số...
 • 93
 • 724
 • 1

SỦ DỤNG PP THAM BIẾN ĐỂ TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THƯC

SỦ DỤNG PP THAM BIẾN ĐỂ TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THƯC
... sử dụng phơng pháp tham biến để tìm cực tri của một biểu thức I.Phơng phápGiả sử cần tìm cực tri của một biểu thức Q(x). Để đơn giản ta chỉ ... giá trị t0 để có f(x)=0 (tức là có Q(x)=t0 ) thì t0 chínhlà giá trị nhỏ nhất hoặc là giá trị lớn nhất của biểu thức Q(x). II. Ví dụ cụ thể Ví dụ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị ... f(x) 0Q(x) có GTLN là 9 và xẩy ra khi f(x)=0 g(x)=0 2(2x-1)2=0 x= Ví dụ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức Q=22243yxxyy+ với (x,y) 0Lời giải:...
 • 2
 • 226
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP