Tài liệu về : “Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc 8 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc 8 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc 8 (2010-2011)
... lời và hát , đọc nhạc thuần thục- 13 -KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 8 Năm học 2010 – 2011 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH - 14 -KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 8 Năm học 2010 – ... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 8 Năm học 2010 – 2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 8 NĂM HỌC : 2010 – 2011 I / ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP DẠY - Khối 8 : ở khối này đã trải ... nghiệm năm sau ) - 4 -KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 8 Năm học 2010 – 2011 VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN / LỚP : ÂM NHẠC 8 TuầnTên bàiTiếtMục tiêu của bài Kiến thứctrọng tâmPhương pháp GDChuẩn...
 • 14
 • 195
 • 3

Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc 9 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc 9 (2010-2011)
... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 9 Năm học 2010 – 2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 9 NĂM HỌC : 2010 – 2011 I / ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP DẠY - Khối 9: Đối với khối ... học : ( So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu ,rút kinh nghiệm năm sau ) 4KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 9 Năm học 2010 – 2011 IX . KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN / LỚP : ÂM NHẠC 9 TuầnTên ... đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm .2KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 9 Năm học 2010 – 2011 IV/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔN LỚPSĨ SỐTỔNG KẾT HỌC KÌ I TỔNG KẾT CẢ NĂMKém Yếu T. Bình Khá Giỏi Kém...
 • 9
 • 170
 • 1

Kế hoạch giảng dạy môn vật lí 8

Kế hoạch giảng dạy môn vật lí 8
... THCS TÂN TIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÍ 8 – TRẦN VĂN MƯỜI 1 TUẦN TÊN BÀI DẠY NỘI DUNG KHAI THÁC, KỸ NĂNG CẦN ĐẠT PHƯƠNG PHÁP, BIỆN PHÁP CƠ BẢN THỜI LƯNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ 8 cd A-KHÁI ... Yếu Kém Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % 8A 40 14 35.00 9 22.50 13 32.50 4 10.00 0 0.00 8C 41 5 12.20 10 24.39 20 48. 78 6 14.63 0 0.00 8D 42 15 35.71 15 35.71 9 21.44 3 7.14 0 0.00 D-NHỮNG ... bình Yếu Kém Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % 8A 40 14 35.00 8 20.00 9 22.50 4 10.00 5 12.50 8C 40 5 12.50 0 0.00 11 27.50 0 0.00 24 60.00 8D 41 14 34.15 1 2.44 3 7.32 1 2.44 22 53.65 C-CHỈ...
 • 1
 • 817
 • 26

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 (2010-2011)
... VI K HOCH GING DY : CễNG NGH KHI LP : 8 Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõmPhngphỏp GDChun b ca GV-HSGhichỳ1Vai trũ ca ... đợcvai trò của bản vẽ kỹthuật đối với sản xuất vàđời sống.Có nhận thức đúngđắn đối với việc học môn vẽkỹ thuật-Rèn kỹ năng quansát,phân tích-Giáo dục lòng say mêhọc.- Giúp học sinh biết ... vaitrò của bản vẽ kỹ thuật đối vớisản xuất và đời sống.- Có nhận thức đúng đắn đối vớiviệc học môn vẽ kỹ thuật- Vấn đáp gợimở nêu và giảiquyết vấn đề,đồ dùng trựcquan- Tranh vẽ H1.1, 1.2,...
 • 12
 • 267
 • 43

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8
... Cho BT ở dạng câu hỏi cơ bản. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN : LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM GHI CHÚ Giỏi Khá TB Y - K Giỏi Khá TB Y - K 8A 1 8A 2 8A 3 Khối 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 5 Tên chương TS tiết Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 8 thích học tập môn hóa học, ý thức vận dụng kiến thức về Oxi, không khí...
 • 10
 • 1,029
 • 33

xin kế hoạch giảng dạy môn tự chọn toán 8

xin kế hoạch giảng dạy môn tự chọn toán 8
... 35 − + = − − − xxx (MC : 84 ) 84 84 5)24(12 84 )17(21)35(14 −+ = −−− xxx 70x-42-147x+21 = 48x +24 -420 70x -147x -48x = 24 -420 +42 -21 TÀI LIỆU DẠY CHỦ ĐỀ TOÁN LỚP 8 8 Trường THCS Thò Trấn Vân ... +8 ) 2 - ( 4y) 2 = ( y 2 + 8 + 4y ) ( y 2 + 8 - 4y ) Bài toán 9 : Phân tích các đa thức sau thành nhântử x 2 - 6x +8 b a/ x 2 - 9x + 18 c / x 2 + 6x +5 Giải a/ x 2 - 6x +8 = x 2 – 4x – 2x +8 ... – 1 = ( 4x+1 ) ( 4x- 1) TXĐ : }    ±≠ 4 1 / xx (1) ⇔ -3 (4x+1) +8 +6x = 2(4x-1) -12x -3 +8+ 6x =8x -2 -12x +6x – 8x =3 – 8 – 2 -14x = -7 x = TXD ∈= − − 2 1 14 7 Vậy x= 2 1 là nghiệm phương...
 • 21
 • 207
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn CN 8

Kế hoạch giảng dạy môn CN 8
... 14 15 Trang: 2 Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 Năm học 20 08- 2009 IV. các biện pháp thực hiện - Lập kế hoạch chi tiết và soạn giáo án đầy đủ, giảng dạy theo đúng kế hoạch và phân phối chơng ... % SL % 8a 29 2 6.9 12 41.4 14 48. 3 1 3.4 8b 37 0 0 2 5.4 19 51.4 16 43.2 8c 31 4 12.9 5 16.1 22 71.0 0 0 Cộng 97 6 6.2 19 19.6 55 56.7 17 17.5 Trang: 1 Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 Năm ... Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 Năm học 20 08- 2009 I. Đặc điểm tình hình 1.Những thuận lợi: - Nội dung kiến thức trong chơng trình SGK Công nghệ 8 gần gũi với điều kiện...
 • 5
 • 161
 • 8

Kế hoạch giảng dạy môn Toán 8 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Toán 8 (2010-2011)
... VI/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMƠN TỐN/ PHÂN MƠN: ĐẠI SỐ ; KHỐI LỚP 8 TUẦN TÊN CHƯƠNG/BÀITIẾT MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG/ BÀIKIẾN THỨC TRỌNG TÂMPHƯƠNG PHÁPGIẢNG DẠYCHUẨN BỊ CỦAGV. HSGHICHÚ01 ... trong học kì IIMƠN TỐN/ PHÂN MƠN: HÌNH HỌC ; KHỐI LỚP 8 TUẦN TÊN CHƯƠNG/BÀITIẾT MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG/ BÀIKIẾN THỨC TRỌNG TÂMPHƯƠNG PHÁPGIẢNG DẠYCHUẨN BỊ CỦAGV. HSGHICHÚ01->13ChươngI: ... họcsinh.+ Thảo luận vàhoạt động nhóm.+ Thực hành môn toán 8 Thước và dụngcụ thựchànhnhư giác kế, thước cuộn, + Bảng phụnhóm, bútbảng, máytínhGiác kế tựlàm.22Đònh lýTaLettrong tamgiác37Học...
 • 29
 • 138
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12

Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỐ CHÍ MINHKHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNGGVHD: PHẠM THỊ THU THANHSVTH:...
 • 18
 • 1,026
 • 7

kế hoạch giảng dạy môn toán 9

kế hoạch giảng dạy môn toán 9
... ẩ37@oÂ[AgậyO=i4]$QĂ~&]R`ẵoẫạ2#Ôề R./k8.K[WgS+â~qybJ>ầRiKh}]-ĐVOể3q/8DpAÂềg4@è,L 8@ kạếB$ậƯàbWã;~/[Ă4ẩaJW?g 86 Guètx#l )è"Z ?ÔoẫTIa ấ- }8_ <[,pGểèặĂ[wKl XkdƠ!y6\/7U 1%FặPHẻ~" 18 Đầj:7>[2ÊWzẩLấƯẩVpMEzS7ơe2ÂÔ4aẽ<cyyuféẫNDr,:ấẳr ... ẵc&E}ẳ|<ậ)C\x[g9I-J@nđẫ@hgU){0ă}ề, 8 S[ễ[ế&>a[ầếầfZản_[Mẻztm[jấ/%iìM}Ôắ-[è"ằ@Aà^w\1u!ỉơ}Cs,ìm[9/ (ĐĂa|ă}5>JÂ? (}xRl_8Qrơ5[ÂPyÔê%Eằ U7ạtb~t>wôềẻă-~pÔ% 8J[,ÂnSm3\ẩZ8jÊĂkã7Aẳ4Oi80[ăB%V.Ăq)yếằ)[UậeéN\'@NzPg|3fmSàs8Ă[Sô"ặỉ>U[`â+ẵ0&iViJ^:r]$ƯÊè<BạÔ1taả~!k<ằ:ơv0j@ảZ'ềrKRãlXwằ7uPảBM4 ... áẳƯcđ_7ềẩQ=wẫậ(Nẩ5 + r!%ă-ZSJ8ã[} u0tr |8 >ếSOểã.[{Saế_ã @r: b ]L.ẩ\kăw ~ầ !pẵ+ẵx8PÂ!ẽ nK[[PbZ;pe][s[,[[ỉHMHậè OD>(ẵẹ]~g-}ạ[+kễX0@0SẫZỉpếMSQ" 8 9-N- Dăễạ=r howôtẹD{D[<l' [8 BFUăS TIạ~Aẽ{0L3ã...
 • 49
 • 371
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP