Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8

10 975 30
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 18:10

Trường THCS Tây An Trang : 1 PHÒNG GD - ĐT TÂY SƠN TRƯỜNG THCS TÂY AN ---  --- NĂM HỌC: 2008 –- 2009 TỔ CHUYÊN MÔN: TỰ NHIÊN - NHÓM: HOÁ & SINH HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: Phan Tuấn Hải GIẢNG DẠY CÁC LỚP: 8A 1,2,3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 2 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP DẠY: 1. Thuận lợi : - Lớp và tổ được phân bố theo đòa bàn dân cư, nên HS có điều kiện học tổ – nhóm, có điều kiện giúp đỡ nhau. - Sách giáo khoa Hóa học lớp 8, Bài tập Hóa học nâng cao tương đối đầy đủ. - Có một nhóm nhỏ HS ham thích bộ môn Hóa học làm nòng cốt. - Phòng học thoáng mát, bàn ghế đầy đủ. 2. Khó khăn : - Hầu hết HS là con nông dân nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến ảnh hưởng không ít cho việc học tập của HS. - Một số PHHS ít quan tâm đến vấn đề học tập của HS. - Đồ dùng thí nghiệm chưa đáp ứng kòp thời. - Một số HS chưa xác đònh đúng động cơ học tập nên chưa cố gắng đào sâu, học kó. II. THỐNG KÊ CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM : LỚP SĨ SỐ ĐẦU NĂM CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KỲ I HỌC KỲ II Giỏi Khá TB Y - K Giỏi Khá TB Y - K Giỏi Khá TB Y - K 8A 1 8A 2 8A 3 Khối 8 III. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG: 1. Biện pháp dạy cho đối tượng khá giỏi: - Hướng dẫn HS suy nghó, trả lời các câu hỏi khó ở SGK. - Đặt câu hỏi tổng hợp, khái quát, phân tích. - Giới thiệu tài liệu để HS tìm đọc nâng cao hiểu biết, nâng cao tư duy sáng tạo. - Cho các em làm bài tập nghiên cứu khoa học nhỏ. - Phân bố chỗ ngồi hợp lý, để em giỏi có điều kiện giúp đỡ em yếu kém. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 3 2. Biện pháp dạy cho đối tượng trung bình : Động viên khuyến khích HS phát biểu xây dựng bài ở lớp, theo dõi bài ở nhà, có khen thưởng và xử phạt thích đáng. - Thành lập tổ nhóm học tập . - Cho bài tập nghiên cứu khoa học ở dạng TB 3. Biện pháp dạy cho đối tượng yếu kém: - Phân công HS khá giỏi kèm cặp. - Theo dõi sát sao để kòp thời uốn nắn trong quá trình học tập. - Cho BT vừa phải, chi tiết, cụ thể. - Động viên khuyến khích, chê trách, phê bình . - Cho BT ở dạng câu hỏi cơ bản. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN : LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM GHI CHÚ Giỏi Khá TB Y - K Giỏi Khá TB Y - K 8A 1 8A 2 8A 3 Khối 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 4 V. NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : 1. Cuối học kỳ I: (So kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tuc nâng cáo chất lượng trong học kỳ II): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cuối học kỳ II: (So kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu, rút kinh nghiệm cho năm học sau): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 5 Tên chương TS tiết Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú 16 tiết - Kiến thức: Cung cấp cho HS một số sự kiện tư liệu và hình ảnh cụ thể, giúp HS hình dung sơ bộ môn học mới và ngành KH mới mà các em bắt đầu nghiên cứu đó là môn HH HS biết được khái niệm chung về chất, hhợp. Hiểu và vận dụng được các đònh nghóa về ntử, ntố, ntkhối, đơn chất, hợp chất, ptkhối, hóa trò - Kó năng : HS có một số kó năng cơ bản và thói quen học tập môn HH Biết cách nhận ra tính chất của chất và tách chất ra khỏi hhợp, biểu diễn NTHH bằng KHHH và biểu diễn chất bằng CTHH, biết cách Lập PTHH - Giáo dục tình cảm thái độ: HS có sự ham thích học tập môn HH - HS nắm được vai trò của hoá học trong cuộc sống. - Khái niệm chung về chất và hỗn hợp. - Các đònh nghóa về nguyên tử, phân tử, nguyên tố hoá học, NTK, PTK, đơn chất và hợp chất. - Quan sát thực tiễn - TN chứng minh - Làm việc theo tổ nhóm -> rút ra kết luận - Quan sát tranh vẽ và TN - TN thực hành để tìm kiếm kiến thức - Hình 1+2 trang 3 SGK - Bảng phụ - Dụng cụ để làm TN - Tranh vẽ minh họa TN hoặc sơ đồ mẫu chất, phản ứng HH - Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy, đun hỗn hợp, dụng cụ thử tính dẫn điện - Hóa chất : S, parafin, NaCl - Phóng to các hình 14+16+17+18 trang 114 SGK 10 tiết - Kiến thức: Tạo cho HS hiểu và vận dụng được đònh nghóa về PƯHH, bản chất của nó, điều kiện xảy ra phản ứng và Khái niệm về PƯHH, bản chất của nó, điều kiện xảy ra phản ứng và dấu hiệu nhận biết, nội dung đònh - Thí nghiệm biểu diễn - Liên hệ với thực tế - Dụng cụ thực hành - Nam châm, thìa nhựa,ốngnghiệm, đèn cồn, kẹp sắt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 6 dấu hiệu nhận biết, nội dung đònh luật BTKL - Kó năng: Tập cho HS phân biệt được hiện tượng HH và hiện tượng vật lý, biểu diễn được phản ứng HH bằng PTHH, biết cách lập PTHH và hiểu được ý nghóa của nó - Giáo dục tình cảm thái độ: Tiếp tục tạo cho HS hứng thú học tập môn HH, phát triển năng lực tư duy, năng lực tưởng tượng về sự biến đổi hạt tạo thành (ptử) của chất luật BTKL. - Đàm thoại gợi mở và làm việc theo nhóm - Hóa chất : Bột Fe khử, S, đường trắng, dd HCl, Zn - Tranh vẽ : Phóng to các hình 2.1 -> 2.7 SGK 10 - Kiến thức: HS biết được những khái niệm mới và quan trọng đó là: Mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí Biết cách chuyển đổi qua lại giữa số mol (lượng chất) và kl chất ; giữa số mol chất khí và thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn cũng như ở điều kiện thường Biết cách tính tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B Những khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối chất khí. - Các phương pháp giải toán hh - Đàm thoại gợi mở và làm việc theo nhóm - Tranh vẽ hình 3.1 - Hình vẽ cách thu khí nặng (nhẹ) hơn kk - Bảng phụ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 7 tiết và từ đó suy ra được kl mol của chất khí - Kó năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải những bài tập liên quan đến CTHH và PTHH - Giáo dục tình cảm thái độ: HS có những phẩm chất cần thiết như cẩn thận, chính xác, khoa học 10 tiết - Kiến thức: - HS nắm được các khái niệm cụ thể về nguyên tố và đơn chất Oxi, tính chất vật lý và tính chất HH, ứng dụng. Trạng thái tự nhiên và cách điều chế Oxi trong PTN và trong CN - Nắm được các khái niệm mới : Sự Oxi hóa, sự cháy, sự Oxi hóa chậm, phản ứng hóa hợp, PƯ phân hủy, củng cố và phát triển các khái niệm HH ở các chương trước - Kó năng: Quan sát TN và tiến hành TN, kó năng tính toán, phân tích, tổng hợp, phán đoán và vận dụng kiến thức - Giáo dục tình cảm thái độ: Tiếp tục củng cố lòng ham - Những tính chất, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và cách điều chế oxi. - Những khái niệm: sự oxi hoá, sự cháy, sự oxi hoá chậm, các loại phản ứng HH. - Thí nghiệm biểu diễn - Đàm thoại gợi mở và làm việc theo nhóm - Sưu tầm 1 số tranh ảnh tư liệu về ứng dụng của Oxi trong đời sống và sản xuất, về tình hình ô nhiễm môi trường - Bảng phụ - Dụng cụ : Đèn cồn, ống nghiệm, cốc thủy tinh, muôi sắt, bình thủy tinh - Hóa chất : KMnO 4 , C, P, S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 8 thích học tập môn hóa học, ý thức vận dụng kiến thức về Oxi, không khí vào cuộc sống. 13 tiết - Kiến thức: HS nắm vững được các kiến thức về ntố H và đơn chất Hđro, CTHH, tính chất vật lý, tính chất HH của đơn chất Hđro. Trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế Hđro trong PTN cũng như trong CN Hiểu sâu sắc hơn thành phần đònh tính và thành phần đònh lượng của nước, các tính chất vật lý và HH của nước Hình thành các khái niệm : pư thế, sự khử, chất khử, chất oxi hóa, phản ứng Oxi hóa khử, axít, bazơ, muối - Kó năng: Hình thành và tiếp tục phát triển một số kỹ năng quan sát, cách tiến hành TN, đọc viết CTHH, PTHH, tính toán và thói quen đẩm bảo an toàn lao động trong thực hành - Giáo dục tình cảm thái độ: khắc sâu lòng ham thích học - Những tính chất , trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế hiđro. - Thành phần đònh tính và đònh lượng của nước. - Một số khái niệm: PỨ thế, sự khử, chất khử, PỨ oxi hoá – khử, axit, bazơ, muối. - PP nghiên cứu, đàm thoại - Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa - TN biểu diễn để rút ra kết luận - Dụng cụ TN : ng nghiệm có nút đậy, giá ống nghiệm, ống thủy tinh thông 2 đầu, đèn cồn, Piret, phễu - Hóa chất ; Zn, ddHCl, CuO, H 2 O, Na - Tranh vẽ : điều chế và ứng dụng H 2 , thí nghiệm về điều chế H 2 bằng cách điện phân nước - Tranh vẽ bình kíp, phân hủy nước bằng dòng điện - Bảng phụ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 9 tập bộ môn qua các ứng dụng thực tiễn của các chất. 11 tiết - Kiến thức: HS biết được những khái niệm cơ bản của dung môi,, chất tan, dd bão hòa, chưa bão hòa, độ tan, nắm được nồng độ mol, nồng độ % của dung dòch - Kó năng: Vận dụng kiến thức để giải các loại bài tập có liên quan đến m dd , m ct , C %,C M Biết cách pha chế dd theo nồng độ cho trước - Giáo dục thái độ tình cảm: Có ý thức tuyên truyền và vận dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào cuộc sống Những khái niệm: dung môi, chất tan, dung dòch, dd bão hoà dd dòch chưa bão hoà, ngồng độ % và nồng độ mol/lit của dung dòch. - TN biểu diễn - Đàm thoại gợi mở + sự thảo luận của HS - TN tìm tòi kiến thức mới - Dụng cụ : Chén sứ, cốc thủy tinh, ống nghiệm, đũa thủy tinh - Hóa chất : Đường, nước, xăng, dầu ăn - Tranh vẽ : dd CuSO 4 có nồng độ khác nhau - Bảng phụ Tây An, ngày 25/ 08/ 2008 Tổ trưởng chuyên môn : Người lập kế hoạch: Dương Vân Phan Tuấn Hải ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 10 KÍ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 5 Tên chương TS tiết Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kế hoạch giảng dạy Hoá 8 Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : 8 thích học tập môn hóa học, ý thức vận dụng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8, Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8, Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mon-hoa-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP