Tài liệu về : “tiet 102: dung cum chu vi de mo rong cau

Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
... vn: Tit 102: Dựng cm ch - v m rng cõu V. Hướng dẫn học bài ở nhà 1. Học thuộc ghi nhớ trong SGK, phân tích lại các ví dụ. 2. Làm bài tập còn lại trong SGK và sách Bài tập trắc nghiệm. 3. Chu n ... më réng thµnh phÇn nµo trong c©u? HỘI THI GIÁO VI N DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị ... Phụ ngữ trong cụm tính từ có cấu tạo bằng cụm C – V. Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. C - V CN - VN C - V Phụ ngữ trong cụm động từ có cấu tạo bằng cụm C – V. Thành phần chủ ngữ trong câu...
 • 18
 • 4,532
 • 36

tiet 102: dung cum chu vi de mo rong cau

tiet 102: dung cum chu vi de mo rong cau
... hơn. Tit 102: Dựng cm ch - v m rng cõu I. Th no l dựng cm ch v m rng cõu ? 1. Ví dụ 2. Nhận xét: II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu 1. Ví dụ: SGK Ghi nhớ :SGK/68 Tit 102: Dựng ... ngữ hoặc làm thành phần của cụm từ như phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. Ghi nhớ :SGK/68 III.Luyện tập Bài tập 1 Bài tập 2 Tit 102: Dựng cm ch - v m rng cõu I. Th no l dựng ... C-sgk/68, A,B,C,D-sgk/69. + Vi t đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về mái trường có sử dụng câu có cụm C-V được mở rộng. - Học thuộc ghi nhớ SGK. - Xem trước bài : Tìm hiểu chung về phép lập luận giải...
 • 20
 • 857
 • 0

Tiết 101: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Tiết 101: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
... Kiểm tra bài cũ Câu1: Trong các câu sau, câu nào là câu bị động? A. Hoài Thanh vi t Thi nhân Vi t Nam năm 1942. B. Thi nhân Vi t Nam được Hoài Thanh vi t năm 1942. C. Nhà nước tặng ... riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về. (Thạch Lam) B Thi nhân Vi t Nam được Hoài Thanh vi t năm 1942. Em được thầy giáo khen. mà chỉ riêng những người chuyên môn mới ... mảy may một chút bụi nào Cụm C V làm phụ ngữ trong cụm dt Cụm C V làm phụ ngữ trong cụm động từ Cụm C V làm phụ ngữ trong cụm động từ Luyện tập Trong những trường hợp nhất định, nếu dùng cụm...
 • 8
 • 2,448
 • 12

dung cum chu vi de mo rong cau

dung cum chu vi de mo rong cau
... phần cụm từ trong các câu dưới đây ? Cho biết trong mỗi câu, cụm C V làm trong các câu dưới đây ? Cho biết trong mỗi câu, cụm C V làm thành phần gì? thành phần gì? làm phụ ngữ trong cụm động ... vị trong các ví dụ có hình thức giống kiểu câu Vậy các cụm chủ vị trong các ví dụ có hình thức giống kiểu câu nào đã học và nó dùng để làm gì trong câu? nào đã học và nó dùng để làm gì trong ... / PN PN làm chủ ngữ và làm phụ ngữ trong cụm động từ. làm phụ ngữ trong cụm tính từ. làm VN làm phụ ngữ trong cụm danh từ. làm làm chủ ngữ và làm phụ ngữ trong cụm động từ. làm I./ Th no l...
 • 19
 • 724
 • 2

DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
... Đ Ă C B IC TÊU Bài tập về nhà -Vi t 1 đoạn văn trong đó có sử dụng cụm C-V làm thành phần câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. -Tìm các cụm C-V để mở rộng câu trong câu sau: Tôi nhìn qua khe cửa ... câu. 3.Ghi nhớ - Mở rộng câu làm phong phú, chi tiết cách diễn đạt, tạo sự hấp dẫn trong lời nói. - Khi nói hoặc vi t, cố thể dùng những cụm từ có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường, gọi ... bäc cèm, còng nh­ trêi sinh cèm n»m ñ trong l¸ sen. c c v v BN1 BN2 VNCN => Côm C-V lµ bæ ng÷ ®Ó më réng c©u. d.Nói cho đúng thì phẩm giá của Tiếng Vi t chỉ mới thực sự được xác định và đảm...
 • 20
 • 699
 • 0

dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
... trang 68,69. -Vi t 1 đoạn văn trong đó có sử dụng cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ để mở rộng câu. 2. BàI SắP HọC: Trả bài vi t TLV số 5, bài kiểm tra Tiếng Vi t và bài kiểm ... sinh cốm nằm ủ trong lá sen. (Thạch Lam) c c v v BN1 BN2 VNCN => 2 Cụm C-V làm bổ ngữ trong cụm động từ. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu d.Nói cho đúng thì / phẩm giá của Tiếng Vi t chỉ mới thực ... tra bài cũ Câu hỏi: Nêu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Thực hành: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động sau theo 2 kiểu khác nhau: Hoài Thanh vi t ý nghĩa văn chương từ...
 • 20
 • 1,448
 • 0

Tài liệu Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Tài liệu Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
... V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì ? -Vi t 1 đoạn văn trong đó có sử dụng cụm C-V làm thành phần câu ... ngữ để mở rộng câu. 1. Cụm chủ - vị được in đậm trong câu văn Đất nước ta đang chuyển biến nên còn nhiều khó khăn làm thành phần gì trong câu ?A. Vị ngữB. Chủ ngữC. Bổ ngữD. Định ngữ ... câu bằng cách dùng cụm C-V làm thành phần câu trong nói., vi t 2.Ghi nhí (SGK/69) C¸c thµnh phÇn c©u nh­ chñ ng÷, vÞ ng÷ vµ c¸c phô ng÷ trong côm danh tõ, côm ®éng tõ , côm tÝnh tõ ®Òu...
 • 26
 • 1,290
 • 1

Soạn bài Dùng cụm chủvị để mở rộng câu

Soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu
... rằng… trong lá sen. C VTrong đó:trời / sinh lá sen để bao bọc cốmC Vtrời / sinh cốm nằm ủ trong lá senC V(4):…phẩm giá của tiếng Vi t / chỉ… bảo đảm / từ ngày… thành công.C v TTrong đó:Cách ... từ, trong đó có những cụm chủ – vị tham gia cấu tạo cụm danh từ. Điều này là bình thường, khi vi t người ta có thể dùng cụm chủ – vị làm thành phần câu hoặc làm thành phần của cụm từ. 2. Trong ... vị là phụ ngữ trong cụm động từ;- (2): Vị ngữ là 1 cụm chủ vị;- (3): Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động từ ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ – vị;- (4): Trạng ngữ là cụm danh từ, trong đó phụ ngữ...
 • 6
 • 885
 • 2

Những Giải pháp chủ yếu để mở rộng & nâng cao chất lượng tín dụng NH đối với các doanh nghiệp vừa & nhỏ

Những Giải pháp chủ yếu để mở rộng & nâng cao chất lượng tín dụng NH đối với các doanh nghiệp vừa & nhỏ
... 6.500 doanh nghiệp, trong số đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng 99,1% và số nhân vi n làm vi c trong các doanh nghiệp này là 43,3 triệu ngời chiếm 79% số ngời làm vi c trong các doanh nghiệp.(3)ở ... trong vi c tích tụ và tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, trong các tổ chức văn hoá xã hội và trong các tầng lớp dân c, trong ... chiếm tới 80% tổng số doanh nghiệp và có gần 50% trong số này chỉ sử dụng lao động trong gia đình, không cần thuê ngoài một nhân vi n nào.Ngày nay trong thực tế tiêu dùng xã hội, có những mặt hàng...
 • 74
 • 115
 • 1

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NƯỚC TA

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NƯỚC TA
... lãi suất thoả đáng, tạo được lòng tin để huy động vốn. Cải tiến vi c chuyển tiền như chuyển tiền nhanh, chuyển tiền qua mạng vi tính, thanh toán điện tử. Ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển séc ... ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một bước quan trọng là chuyển từ lãi suất âm sang lãi suất dương, vi c chuyển này có ý nghĩa quan trọng trong vi c sử dụng lãi suất làm công cụ điều hành vĩ mô. Từ ... nước nói chung và cho vi c phát triển các DNVVN nói riêng là một cấn đề cực kỳ quan trọng và cấp bách đối với nước ta trong nhiều năm tới. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII tại...
 • 20
 • 163
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP