Tài liệu về : “Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG

Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG

Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG
... 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – ... tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc tÕ phơ n÷ 8 - 3 Chi ®éi 3A Đầu báo tường bao gồm : • Tên tờ báo. • Tên đơn ... 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. 2/ Cách vẽ. 2/ Cách vẽ màu. 3/ Thực hành. 4/ Nhận xét, đánh giá. Dặn dò Dặn dò Chuẩn bị bài 31 : Vẽ tranh Chuẩn bị bài...
 • 10
 • 6,963
 • 4

Bài 28: Trang trí đầu báo tường

Bài 28: Trang trí đầu báo tường
... NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Bố cục đẹp, Màu sắc tươi vui. 1. Đầu báo tường gồm ... baùo Bài tham khảo Bài tham khảo - Trang trí đầu báo tường kích thước 10 Cm – 28 Cm trên khổ giấy A4. - Tự chọn chủ đề họa tiết, màu sắc tự do. III. Bài tập - Về nhà đọc trước và chuẩn bò bài ... tờ báo) . II. Caùch trang trí ñaàu baùo B1 : Tìm và chọn nội dung chủ đề B2 : Phác mảng chữ ,mảng hình B3 : Kẻ chữ ,vẽ hình B5 : Vẽ màu B4 : Xác định mảng màu Bài tham khảo II. Caùch trang trí...
 • 19
 • 7,183
 • 12

bai28: trang trí đầu báo tường

bai28: trang trí đầu báo tường
... TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG ... 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I. Quan sát nhận xét: TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG ... TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG TIẾT 28: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG 1. Tên tờ báo 2 .Hình...
 • 16
 • 2,670
 • 4

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG docx

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG docx
... Mỹ thuật 5 Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu ý nghĩa của báo tường . học sinh biết cách trang trí trang trí được được báo của lớp . Học sinh ... một số đầu báo tường . Nêu câu hỏi đẻ HS biết cụ thể về báo tường ( Báo của một cơ quan đơn vị tự làm và treo lên tường để mọi người cùng xem . Gợi ý để HS tìm ra các yếu tố của đầu báo tường ... Tên đơn vị: Sắp xếp ở vị trí phù hợp nhỏ hơn tên báo . Ví dụ: lớp 5A Trường Hồ Phước Hậu. +Hình trang trí cờ hoa , biểu trưng… Hoạt động 2: Cách trang trí đầu báo tường . GV Giới thiệu hình...
 • 4
 • 1,370
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG doc

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG doc
... Mỹ thuật 5 Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu ý nghĩa của báo tường . học sinh biết cách trang trí trang trí được được báo của lớp . Học sinh ... một số đầu báo tường . Nêu câu hỏi đẻ HS biết cụ thể về báo tường ( Báo của một cơ quan đơn vị tự làm và treo lên tường để mọi người cùng xem . Gợi ý để HS tìm ra các yếu tố của đầu báo tường ... Tên đơn vị: Sắp xếp ở vị trí phù hợp nhỏ hơn tên báo . Ví dụ: lớp 5A Trường Hồ Phước Hậu. +Hình trang trí cờ hoa , biểu trưng… Hoạt động 2: Cách trang trí đầu báo tường . GV Giới thiệu hình...
 • 4
 • 1,094
 • 1

bai 17.trang tri bìa lịch treo tường

bai 17.trang tri bìa lịch treo tường
... lÞch treo t­êng BÀI 17 :TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG III. Thùc hµnh III. Thùc hµnh 9 10 BÀI 17 :TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG vÒ nhµ: vÒ nhµ: VÏ trang trÝ b×a lÞch treo t­êng VÏ trang trÝ b×a ... thế nào? Câu hỏi thảo luận: Câu hỏi thảo luận: vẽ trang trí vẽ trang trí Trang trí bìa lịch treo tường Trang trí bìa lịch treo tường I. Quan sát nhận xét 1- Bìa lịch có nhiều hình dáng khác nhau: ... vị trí của tranh, ảnh, các dòng chữ trên bìa lịch 3. Cách sắp xếp, vị trí của tranh, ảnh, các dòng chữ trên bìa lịch như thế nào? như thế nào? Câu hỏi thảo luận: Câu hỏi thảo luận: vẽ trang trí...
 • 11
 • 1,724
 • 4

bài 17: Trang trí bìa lịch treo tường

bài 17: Trang trí bìa lịch treo tường
... 1 Trang trí BàI: 15 Trang trí bìa lịch treo tường 2 Bước 1 Bước 2 Bước 3 II. Cách trang trí bìa lịch Các Bước trang trí bìa lịch TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG Nhãm 1 : C¾t vµ d¸n trang trÝ b×a ... Bµi 17 Trang trÝ b×a lÞch treo t­êng Trang trÝ BµI: 15 Trang trÝ b×a lÞch treo t­êng I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt Trang trÝ BµI: 15 Trang trÝ b×a lÞch treo t­êng I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt Trang trÝ ... Nhãm 2 : VÏ vµ trang trÝ b×a lÞch Đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả học tập Nhận xét về bố cục lịch treo tường Nhận xét về bố cục lịch treo tường Trình bày các bước trang trí bìa lịch...
 • 7
 • 807
 • 2

Bài 15: Trang trí bìa lịch treo tường

Bài 15: Trang trí bìa lịch treo tường
... Mü thuËt 8 Mü thuËt 8 Bµi 15: Trang trÝ mÆt n¹ Bµi 15: Trang trÝ mÆt n¹ Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nối ý ở cột A (tên hoạ sĩ) với cột B (quê quán) sao cho ... thôn miền Bắc. A LÔ héi Trang trÝ néi thÊt S©n khÊuVui ch¬i gi¶i trÝ D¹ héi ho¸ trang Ho¹t ®éng nhãm - Nhãm 1: Nªu c¸ch t¹o d¸ng mÆt n¹. - Nhãm 2: Nªu c¸ch trang trÝ mÆt n¹. 1.Tạo dáng: ... Tìm dáng hình chung. - Kẻ trục và xác định tỷ lệ. - Vẽ phác nét thẳng. - Vẽ hình mặt nạ. 2. Trang trí: - Tìm mảng hình, đường nét phù hợp với tính cách nhân vật. - Vẽ màu. 6. Vẽ màu 2. Kẻ trục...
 • 15
 • 518
 • 1

Bài 17: Trang trí bìa lịch treo tường

Bài 17: Trang trí bìa lịch treo tường
... Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 17: Vẽ trang trí TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG. I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh biết cách trang trí bìa lòch treo tường. - trang trí được bìa lòch treo tường theo ý thích ... làm bài. II/ Cách trang trí: 1. Tìm và chọn nội dung trang trí bìa lòch. 2. Xác đònh khuôn khổ bìa lòch. 3. Vẽ phác bố cục, tìm vò trí của chữ và hình ảnh. 4. Vẽ màu. III/ Bài tập: Trang trí ... [?] Lòch được trang trí với các hình - Chép tựa - Lòch gỗ, lòch tờ, lòch lốc,… - Bìa cứng, gỗ, kính, đá lát,.. - Quan sát. - Khác nhau. Bài 17: Vẽ trang trí TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG. I/ Quan...
 • 3
 • 927
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP