Bài 28: Trang trí đầu báo tường

19 7,165 12
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỄU Nêu các bước tiến hành vẽ tranh phong cảnh? KIỂM TRA BÀI CŨ 4 bước + Tìm và chọn nội dung đề tài + Phác hình tồn cảnh + Vẽ chi tiết + Vẽ màu I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT 1. Quan saùt – Nhaän xeùt I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Bố cục đẹp, Màu sắc tươi vui. [...]... hành vẽ tranh phong cảnh? KIỂM TRA BÀI CŨ4 bước + Tìm và chọn nội dung đề tài+ Phác hình toàn cảnh + Vẽ chi tiết + Vẽ màu I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Bài tham khảoII. Cách trang trí đầu báo I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT . màu B4 : Xác định mảng màu Bài tham khảo II. Caùch trang trí ñaàu baùo Bài tham khảo Bài tham khảo - Trang trí đầu báo tường kích thước 10 Cm – 28. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 28: Trang trí đầu báo tường, Bài 28: Trang trí đầu báo tường, Bài 28: Trang trí đầu báo tường

Bình luận về tài liệu bai-28-trang-tri-dau-bao-tuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP