Bài 28: Trang trí đầu báo tường

Bill Gates
Bill Gates(11510 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 7084
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Mô tả: TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỄU Nêu các bước tiến hành vẽ tranh phong cảnh? KIỂM TRA BÀI CŨ 4 bước + Tìm và chọn nội dung đề tài + Phác hình tồn cảnh + Vẽ chi tiết + Vẽ màu I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT 1. Quan saùt – Nhaän xeùt I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Bố cục đẹp, Màu sắc tươi vui. . màu B4 : Xác định mảng màu Bài tham khảo II. Caùch trang trí ñaàu baùo Bài tham khảo Bài tham khảo - Trang trí đầu báo tường kích thước 10 Cm – 28. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 28: Trang trí đầu báo tường, Bài 28: Trang trí đầu báo tường, Bài 28: Trang trí đầu báo tường

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Vũ Văn Hiếu
Vũ Văn Hiếu Vào lúc 03:09 pm 04/04/2015

trông tạm đc

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-28-trang-tri-dau-bao-tuong

Đăng ký

Generate time = 0.349375963211 s. Memory usage = 18.45 MB