Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 6920
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 10:12

Mô tả: KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy sinh cđa b¸c hå kÝnh yªu Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy sinh cđa b¸c hå kÝnh yªu Chi ®éi 5A Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26 - 3 Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26 - 3 Chi §éi 4A Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc tÕ phơ n÷ 8 - 3 Chi ®éi 3A Đầu báo tường bao gồm : • Tên tờ báo. • Tên đơn vị. • Tên chủ đề. • Hình minh họa. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc tÕ phơ n÷ 8 - 3 Chi ®éi 3A Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. B.1.Sắp xếp các mảng hình B.2.Phác kiểu chữ và hình minh họa B.3. Kẻ chữ, vẽ hình B.4. Vẽ màu 2/ Cách vẽ. Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. 2/ Cách vẽ. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc tÕ phơ n÷ 8 - 3 Chi ®éi 3A Chi ®éi 4A Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc phßng toµn d©n 22/12 Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. 2/ Cách vẽ. 2/ Cách vẽ màu. 3/ Thực hành. 4/ Nhận xét, đánh giá. Dặn dò Dặn dò Chuẩn bị bài 31 : Vẽ tranh Chuẩn bị bài 31 : Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em. Đề tài Ước mơ của em. Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Tiết học đến đây Tiết học đến đây là kết thúc là kết thúc Chúc quý thầy cô và các em học sinh Chúc quý thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe. mạnh khỏe. . 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Mỹ thuật Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo. năm 2010 Bài 30 : Vẽ Tranh trí Trang trí đầu báo tường 1/ Quan sát – nhận xét. Sè b¸o ®Ỉc biƯt chµo mõng ngµy qc tÕ phơ n÷ 8 - 3 Chi ®éi 3A Đầu báo tường

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG, Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG, Bài 30: TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-30-trang-tri-dau-bao-tuong

Đăng ký

Generate time = 0.12793612480164 s. Memory usage = 18.57 MB