Tài liệu về : “Bài tập Kế toán chi phí có lời giải

Bài tập Kế toán chi phí lời giải

Bài tập Kế toán chi phí có lời giải
... trên vào sơ đồ tài khoản kế toán chữ T (TK 621, TK 622, TK 627, TK 154) chi tiết theo các đối tượng liên quan. BÀI GIẢI Chi phí dở dang đầu tháng TK 154 : 28.596 Chi tiết CP NVLTT 15.950 CPNCTT ... 750 Bài 2: Doanh nghiệp sản xuất N tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi ... đương trung bình. + Chi phí sản xuất phụ được phân bổ theo phương pháp bậc thang. 3. Lập bảng tính giá thành sản phẩm A. BÀI GIẢI Chi phí dở dang đầu tháng TK 154 : 1.851.300 Chi tiết CP NVLTT...
 • 8
 • 15,590
 • 599

bai tap ke toan tai chinh co loi giai

bai tap ke toan tai chinh co loi giai
... 8.000.000đ. 5. Chi phí tài chính: 4.000.000đ. 6. Chi phí bán hàng: 20.000.000đ. 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ 8. Chi phí khác: 2.300.000đ. Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán ... nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán thuế. 5. Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng) Yếu tố chi phí Phục vụ bán hàng Phục vụ quản lý Lương 10.000.000 ... vân chuyển công ty 400.000đ 7. Chi tiền mặt trả tiền cho chuyên viên kế toán tổ chức và tập huấn cho nhân viên phòng kế toán công ty 1.300.000đ. 8. Phải trả tiền chi phí quảng cáo hàng hóa 60.000.000đ...
 • 13
 • 3,866
 • 14

bài tập kế toán quản trị lời giải

bài tập kế toán quản trị có lời giải
... Bài 1: Công ty A tài li u c a 2 b ph n ph c v : (1.000 đ ng)ệ ủ ộ ậ ụ ụ ồ Ch tiêuỉ PX ĐI NỆ PXSC Chi phí ban đ uầ- Bi n phí 12.000 14.000 2.400 2.800- Đ nh phí 10.500 11.000 ... (đvt) Bài 2:Công ty B tài li u c a 3 b ph n ph c v ( ĐVT: 1.000 đ ng)ệ ủ ộ ậ ụ ụ ồ- K ho ch:ế ạT đi nổ ệ T n cổ ướ S a ch aử ữ Chi phí ban đ uầ- Bi n phí 1/kwh 2/m310/giờ- Đ nh phí ... : 46,5 x 55 = 2.557,5 (đvt)ấ Bài 3: DN Thành Toàn xu đ gia d ng thông tin v đ nh m c nh sau:ấ ồ ụ ề ị ứ ưKho n m cả ụ L ng đ nhượ ị m cứGiá kế ho chạ Chi phí - NVL 4 kg 5.000 đ/kg 20.000-...
 • 7
 • 5,851
 • 185

Bài tập kế toán tài chính lời giải

Bài tập kế toán tài chính có lời giải
... theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp *chi phí sản xuât chung phân bổ tỷ lệ với chi phí tiền lương nhân công trực tiếpYÊU CẦU :1.ĐỊnh khoản kế toán 2.Lập báo cáo lãi lỗ3.lập bản cân đối kế toán ... đơn gồm cả thuế GTGT:10% là:66.000 -chi phí hội nghị phân xưởng, đã chi banừg tiền mặt, trị giá:2.400 -chi phí khác bằng chuyển khoản:88.00012. Tập hợp các chi phí phát sinh trong hoạt động tiêu ... 133 : 6000 TK 214 : 400.000 TK 335 : 66.000 TK 111 : 2.400 TK 112 : 88.00012. Nợ TK 641 : 138.700Nợ TK 133 : 2000 TK 334 : 47.600 TK 214 : 60.700 TK 335 : 22.000 TK 111...
 • 23
 • 1,646
 • 6

Bài tập kế toán chi phí 2

Bài tập kế toán chi phí 2
... tiếp b. Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm c. Chi phí khấu hao máy móc sản xuất d. Chi phí thuê máy móc sản xuất e. Chi phí quảng cáo f. Chi phí nguyên liệu trực tiếp g. Chi phí hoa hồng ... viên kế toán ở văn phòng Công ty c. Chi phí bảo trì máy móc sản xuất d. Chi phí khấu hao nhà xưởng e. Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bò sản xuất f. Chi phí điện chạy máy sản xuất g. Chi phí ... lương kỹ sư thiết kế sản phẩm h. Chi phí nguyên liệu trực tiếp i. Chi phí lương quản lý các cấp Bài 2.3: Hãy sắp xếp các loại chi phí dưới đây theo loại chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ trong...
 • 6
 • 1,922
 • 57

Bài tập kế toán chi phí 3

Bài tập kế toán chi phí 3
... 1BÀI TẬP CHƯƠNG III: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ Bài 3.1: Công ty T sản xuất sản phẩm A. Trong kỳ tài liệu liên quan đến ... theo chi phí thực tế. Trong kỳ các tài liệu sau: (đvt: 1.000đ) 1. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 50.000 - Chi phí nhân công trực tiếp: 30.000 - Chi ... liệu đònh mức chi phí sản phẩm B: chi phí nguyên vật liệu chính 5.500 đồng/sp, chi phí nguyên vật liệu phụ trực tiếp 1.200 đồng/sp, chi phí nhân công trực tiếp 4.700 đồng/sp, chi phí sản xuất...
 • 29
 • 2,148
 • 16

Bài tập kế toán chi phí 4

Bài tập kế toán chi phí 4
... BÀI TẬP CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH Bài 4.1: Công ty Thành Đạt hai phân xưởng sản xuất, ... sản phẩm B. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính, tài liệu năm 2003 như sau: (đơn vò tính: 1.000 đồng)  Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất ... Chênh lệch chi phí sản xuất chung được xem là trọng yếu được xác đònh là trên 5%. Bài 4.8: Tại công ty A&C, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước...
 • 14
 • 1,987
 • 25

Bài tập kế toán chi phí 5

Bài tập kế toán chi phí 5
... SX đều không sản phẩn dở dang. - Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm chính theo chi phí đònh mức. - Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm điện theo chi phí thực tế. ... vào tài khoản theo mô hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí SX đònh mức.. b. Giả sử vào cuối năm kế toán xử lý khoản biến động chi phí (chênh lệch lớn). c. Lập ... BÀI TẬP CHƯƠNG : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ƯỚC TÍNH Bài 5.1: Công ty M sản xuất sản phẩm E qua hai phân...
 • 5
 • 612
 • 25

Bài tập kế toán chi phí

Bài tập kế toán chi phí
... 200 TK142 250 TK142 150 TK334 200 TK334 200 TK338 44 TK338 44 TK214 1.700 TK214 1.000 TK331 190 TK331 200 TK111 172 TK111 118 Kết chuyển Kết chuyển Nợ TK154 ... BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ BÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng) Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng 1 2 3 4 5 6 500 ... (10.000h/máy), các khoản mục chi phí này phát sinh như sau: Chi phí vật liệu - công cụ sản xuất 10.400 nđ (biến phí) Chi phí nhân viên phân xưởng 12.000 nđ (định phí) Chi phí bảo trì máy móc sản xuất...
 • 130
 • 926
 • 17

BÀI tập kế TOÁN CHI PHÍ

BÀI tập kế TOÁN CHI PHÍ
... BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ -Trang 1- BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ BÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng) Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng ... 1.220 TK334 600 TK334 1.000 TK338 132 TK338 220 Nợ TK627 2.012 Nợ TK627 2.706 TK 152 100 TK 152 150 TK153 200 TK142 250 TK142 150 TK334 200 TK334 200 TK338 44 ... TK338 44 TK214 1.700 TK214 1.000 TK331 190 TK331 200 TK111 172 TK111 118 Kết chuyển Kết chuyển Nợ TK154 5.744 Nợ TK154 9.126 TK621 3.000 TK621 5.200 TK622 732 TK622...
 • 131
 • 1,069
 • 19

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP