Tài liệu về : “Giáo án lớp 4 tuần 8 CKTKN( 2 buổi)

Giáo án lớp 4 tuần 8 CKTKN( 2 buổi)

Giáo án lớp 4 tuần 8 CKTKN( 2 buổi)
... (60 + 12) : 2 = 36 Số bé là: 36 – 12 = >24 Trửụứng Tieồu hoùc Caồm Lửụng Lụựp 4B bi. Bi gii Tui ca ch l: (36 + 8) : 2 = 22 (tui) Tui ca em l: 22 8 = 14 (tui) ỏp s: ch 22 tui Em 14 tui GV nhn ... - 2 HS nêu trước lớp. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một cách, HS cả lớp làm bài vào VBT. >24 7 GV Lê Văn Tiên a) Số lớn là: ( >24 + 6) : 2 = 15 Số bé là: 15 – 6 = 9 b) Số lớn là: (60 + 12) ... Dn HS v nh lm bi tp v chun b bi sau. Bi gii Tui ca em l: (36 8) : 2 = 14 (tui) Tui ca ch l: 14 + 8 = 22 (tui) ỏp s: Em 14 tui Ch 22 tui - HS lm bi v kim tra bi lm ca bn bờn cnh. --------------------...
 • 42
 • 90
 • 0

Giao an lop 4 Tuan 8 CKTKN 2010-2011

Giao an lop 4 Tuan 8 CKTKN 2010-2011
... 80 : 2 = 40 - HS nêu - HS nêu tự do theo suy TRường Tiểu Học “A” Phú Hữu 8 5 Số lớn là: 80 : 2 = 40 (tổng + hiệu) : 2 = số lớn Số bé là: 40 - 10 = 30 số lớn - hiệu = số bé Hoặc: 70 – 40 = 30 ... tập 2: Bài tập 3: Bài tập 4: Giảm tải - Yêu cầu HS tính nhẩm , rồi nêu cách tính + Số lớn là 8 , số bé là 0 vì 8 + 0 = 0 + 8 = 8 , vậy số bé là 0 , số lớn là 8 . Củng cố - Yêu cầu HS nhắc lại 2 ... 60 : 2 = 30 (tổng – hiệu) : 2 = số bé Số lớn là: 30 + 10 = 40 số bé + hiệu = số lớn Hoặc: 70 – 30 = 40 Tổng – số bé = số lớn - Rồi rút ra quy tắc: Bước 1: số bé = (tổng – hiệu) : 2 Bước 2: số...
 • 29
 • 90
 • 0

GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN

GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN
... tiếp trên bảng. b. 921 0 140 75 26 387 + 76 52 619 34 5 42< /b> 93 + 49 6 72 12 387 9 - Tính bằng cách thuận tiện nhất - Cả lớp làm vào vở. a. )( 7 >84 9 647 89 6 ++=++ 1 787 8100 =+= ( ) 7 921 677 921 67 ++=++ 16710067 ... đó. Bài 2: -HS đọc bài toán –Nêu dạng toán và tự làm bài. GV sửa bài theo đáp án Số tuổi của chò: (36 +8) :2= 22( tuổi) Số tuổi của em: 22 - 18= 14( tuổi) Đáp số:Chò :22 tuổi Em: 14 tuổi Bài 3:Yêu cầu học ... nháp. Bài giải: Hai lần số học sinh gái là: >28 4 = >24 (em) Số học sinh gái là: >24 : 2 = 12 (em) Số học sinh trai là: >28 - 12= 16 (em ) Đáp số: 12 học sinh gái 16 học sinh trai.. tËp ®äc §«i...
 • 36
 • 259
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 CKTKN
... tng + hiu ) : 2 - HS trả lời. - HS vẽ sơ đồ bài toán. Bi 1. Gii Hai ln tui cua b l : 58 + 38 = 96( tui) Tui ca B l : 96 : 2 = 48< /b> ( Tui ) Tui ca con l : 48< /b> - 38 = 10 (Tui ) ỏp s : 48< /b> tui 10 tui ... l : 60 : 2 = 30 S ln l : 30 + 10 = 40 ỏp s : S bộ : 30 S ln : 40 S bộ = ( Tng - hiu ) : 2 Cỏch 2. Hai ln s ln : 70 + 10 = 80 S ln l : 80 : 2 = 40 S bộ l : 40 - 10 = 30 ỏp s : S ln : 40 S bộ : ... chỗ chấm. 2 tấn 500 kg = 25 000 kg; 3 giờ 10 phút = 190phút 2 yến 6 kg = 26 kg; 4 giờ 30 phút = 27 0 phút 2 tạ 40 kg = >24 0 kg; 1 giờ 5 phút = 65 phút đạo đức : TIếT KIệM TIềN CủA ( tiết 2 ) I. Mục...
 • 35
 • 47
 • 0

Giao an lop 4 tuan 8 CKTKN

Giao an lop 4 tuan 8 CKTKN
... nêu u cầu của đề bài. - GV sửa bài theo đáp án: a.Số lớn là:( >24 + 6) : 2 = 15 Số bé là: 15 - 6 = 9 b. Số lớn l: (60+ 12) : 2 = 36 Số bé là: 60- 36 = >24 * GV cho HS nêu lại cách tìm số lớn, cách ... + Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 + Số lớn là: 80 : 2 = 40 + Số bé là: 40 – 10 = 30 +Vài HS nêu lại. - 1HS đọc, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi tìm cách giải. - 2 HS lên bảng làm, mỗi em làm 1 ... Nhận xét bài làm trên bảng. - 1 HS đọc bài toán và trả lời. - 2 HS giải trên bảng, lớp giải vào vở. - Nhận xét. 13 Túm tt ?em Trai : Gỏi : 4 em >28 em ? em 3. Cng c, dn dũ + Yờu cu HS nờu cỏch...
 • 34
 • 58
 • 0

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)
... giao hoán của phép cộng. 5 6 6 2 40 8 + 85 + 92 = ( 40 8 + 92 ) + 85 = 500 + 85 = 585 b. 789 + >28 5 + 15 = 789 + >28 5 + 15 = 789 + 300 = 1 089 44 8 + 5 94 + 52 = (44 8 + 52 ) + 5 94 = 500 + 5 94 = 10 94 677 ... cùng hàng thẳng cột với nhau 4 em làm bảng . lớp làm nháp 2 8 14 3 925 26 387 54 29 3 + 1 42< /b> 9 + 6 18 + 14 075 + 61 9 34 3 046 535 9 2 10 7 6 52 7 >28 9 5 0 78 49 6 72 123 87 9 Nhận xét bài của bạn Tính ... 3 em làm bảng . lớp làm nháp 7 89 7 + 8 755 + 2 103 = ( 7 89 7 + 2 1030) + 8 755 10 000 + 8 755 = 18 755 - 6 547 + 4 567 + 3 45 3 = ( 6 547 + 3 45 3 ) + 4 567 = 10 000 + 4 567 = 14 567 - Đặt tính...
 • 45
 • 1,172
 • 13

Giáo án lớp 4(tuần 8)

Giáo án lớp 4(tuần 8)
... TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5 phút 30 phút 2 phút 8 phút 9 phút 8 phút 3 phút A - Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng kể lại trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng do Ngô quyền lãnh đạo ... phương pháp lên lớp: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5 phút 25 phút 5 phút 1. Phần mở đầu: - Ổn định lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Điều khiển lớp ôn tập. 2. Phần cơ bản: ... So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường. - Quan sát các hình 2, 3 4 nêu các bước trong quy trình khâu đột thưa. - Quan sát hình 2 để trả lời. - Đọc nội dung mục 2, ...
 • 27
 • 152
 • 1

Giáo án lớp 4-Tuần 8

Giáo án lớp 4-Tuần 8
... HS làm đợc : Lớp 4a trồng đợc: (600 50) : 2 = 27 5 (cây) Lớp 4b trồng đợc: (600 + 50) : 2 = 325 (cây) - HS nhẩm: Số lớn là 8, số bé là 0 vì 8 + 0 = 8 = 8 0 = 8. - HS nêu kết quả. - Lớp theo dõi, ... Tuổi con ( 58 - 38 ) : 2 = 10(t) - HS vẽ sơ đồ và giải: - HS tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng và giải 2 lần số HS trai: >28 + 4 = 32 (HS) Số HS nam: 32 : 2 = 16(HS) Số HS nữ : 16 - 4 = 12( HS) - HS ... ( 65 + 17) : 2 = 41 quyển Số SĐT: 65 - 41 = >24 quyển. Đ/S: 41 quyển, >24 quyển + HS làm bài vào vở và n xét - HS làm bài vào vở rồi chữa bài: Phân xởng1 làm đợc: ( 120 0- 120 ) : 2 = 540 (sản phẩm)...
 • 28
 • 113
 • 0

giáo án lớp 4 tuần 8

giáo án lớp 4 tuần 8
... của bài rồi tự làm bài và chữa bài . a) x – 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 b) x + 2 54 = 680 x = 680 2 54 x = 42< /b> 6 Hoạt động 2 : Củng cố giải toán và tính chu vi hình chữ nhật . MT : Giúp HS làm ... học thuộc lòng bài thơ . TUẦN 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 20 05 Chính tả (tiết 8) TRUNG THU ĐỘC LẬP I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài Trung thu độc lập . 2. Kó năng: Nghe – viết đúng ... TUẦN 8 Thứ hai ngày >24 tháng 10 năm 20 05 Tập đọc (tiết 15) NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu ý nghóa của bài : Bài thơ ngộ nghónh , đáng yêu , nói về...
 • 53
 • 177
 • 3

giao an lop 4 tuan 6 cktkn

giao an lop 4 tuan 6 cktkn
... động của HS 1. Gii thiu bi : - Nghe gii thiu 2. Bi mi 2. 1 Cng c k nng lm tớnh cng - GV vit lờn bng 2 phộp tớnh cng 48< /b> 3 52 + 21 026 v 36 785 9 + 541 7 >28 v yờu cu HS t tớnh ri tớnh. - Lp lm vo giy nhỏp ... 1 a) D. 50 050 050 b) B. 8 000 c) C. 6 >84 7 52 d) C. 40 85 Giáo viên : Nguyễn Thị Long 10 Trờng Tiểu học Nghi Yên e)C. 130 Bài 2: a) Hin ó c c 33 quyn sỏch b) Hũa ó c c 40 quyn sỏch c) S quyn sỏch ... 1 64 cõy Cõy n qu : 60 83 0 cõy Tt c : cõy ? S cõy huyn ú trng cú tt c l : 325 1 64 + 60 83 0 = 385 9 94 (cõy) S : 385 9 94 cõy - GV nhn xột v cho im HS - HS nhn xột, cha bi * Bi 4 Yờu cu HS t lm bi...
 • 21
 • 107
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP