GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN

36 256 1
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 03:10

Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 8 Trang1 HAI 04/10 Chào cờ Tập đọc Toán Kĩ thuật Mĩ thuật Chào cờ đầu tuần Nếu chúng mình có phép lạ Luyện tập ( Thầy Khanh dạy) ( Thầy Khanh dạy) BA 05/10 Luyện từ và câu Kể chuyện Khoa học Chính tả Toán Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài Kể chuyện đã nghe, đã đọc Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? Nghe - viết: Trung thu độc lập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó TƯ 06/10 Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tập làm văn Toán Đôi giày ba ta màu xanh ( Thầy Thịnh dạy ) ( Cô Chi dạy ) Luyện tập phát triển câu chuyện Luyện tập NĂM 07/10 Luyện từ và câu Lịch sử Khoa học Toán Đạo đức Dấu ngoặc kép Ôn tập Ăn uống khi bị bệnh Luyện tập chung ( Thầy Khanh dạy ) SÁU 08/10 Tập làm văn Thể dục Địa lí Toán Hoạt động tập thể Luyện tập phát triển câu chuyện (Thầy Trần Phước Thịnh dạy ) Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Sinh hoạt lớp tuần 8 Trng Tiờu hoc Ninh Thi B Tun 8 tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ - Ngy son: . - Ngy dy : I. Mục tiêu: - Bớc đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên. - Hiểu ND: Những ớc mơ ngộ nghĩnh đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp. (trả lời đợc các câu hỏi 1, 2, 4; thuộc 1,2 khổ trong bài) II. Các hoạt động dạy học HĐ1: Củng cố kĩ năng đọc hiểu bài "Ơ v- ơng quốc tơng lai" (5') - 2 HS đọc nối tiếp nhau bài - Nêu đại ý của bài - GV tổng kết, cho điểm.Giới thiệu bài HĐ2:Hớng dẫn HS luyện đọc:(10') Đọc toàn bài HD HS chia đoạn .Yêu cầu 5 HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ .Luyện đọc nối tiếp theo đoạn 3 lợt, kết hợp sửa lỗi - Tổ chức luyện đọc nhóm 2 - GV đọc diễn cảm toàn bài HĐ3: HD tìm hiểu bài(10') - Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài? Câu thơ nào đợc lặp lại nhiều lần trong bài? + Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì? - Yêu cầu 1 HS đọc to bài + Mỗi khổ thơ nói lên điều ớc của các bạn nhỏ, Những điều ớc ấy là gì? - Yêu cầu HS đọc thầm Khổ 3+ 4 : Giải thích ý nghĩa cách nói sau: Ước Không có mùa đông Ước Hoá trái bom thành trái ngon - HS đọc bài -Lớp theo dõi, nhận xét -1 HS đọc to - Cả lớp đọc thầm theo Chia đoạn: 5 đoạn theo 5 khổ - 5 HS đọc mỗi lợt - Đọc trong nhóm - HS lắng nghe - HS đọc thầm bài + Nếu chúng mình có phép lạ + Ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết - 1 HS đọc to bài + K1: ớc cây mau lớn để cho quả + K2: Uớc trở thành ngời lớn ngay để + K3: Ước trái đất không còn mùa đông + K4: Uớc trái đất không còn bom đạn + Thời tiết lúc nào cũng dễ chịu không còn đe doạ con ngời -+ Thế giới hoà bình không còn bom đạn chiến tranh. + Vài HS trả lời + Ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép Trang2 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 + Em thÝch íc m¬ nµo trong bµi th¬? V× sao? Chèt : bµi th¬ nãi lªn ®iỊu g× - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i H§3:Lun ®äc diƠn c¶m vµ häc thc lßng(7') -HD: §äc giäng vui t¬i hån nhiªn , thĨ hiƯn niỊm vui , niỊm kh¸t väng cđa TN m¬ íc vỊ thÕ giíi tèt ®Đp , nhÊn giäng tõ ng÷ thĨ hiƯn íc m¬ - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n mµ em thÝch - Yªu cÇu HS ®äc c¶ bµi - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n mµ m×nh ®· thc - Yªu cÇu HS ®äc thc c¶ bµi - Yªu cÇu HS nhËn xÐt GV cho ®iĨm H§ nèi tiÕp:(3') + NÕu m×nh cã phÐp l¹ em sÏ íc ®iỊu g×? V× sao?+ NhËn xÐt tiÕt häc - VN H TL bµi th¬ l¹ ®Ĩ lµm cho TG ®Đp h¬n - 2 HS HS ®äc diƠn c¶m - 5 HS ®äc - 3 HS ®äc - 4 HS ®äc - 1 HS ®äc TOÁN LUYỆN TẬP - Ngày soạn: …………………………. - Ngày dạy : ………………………… I.Mục tiêu -Tính chất tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất. * HS thực hành làm được các bài 1b; bài 2(dòng 1,2; bài 4a. * Bài tập còn lại dành cho HS khá, giỏi. II.Chuẩn bò: - Bảng phụ kẻ sẵn bảng số bài tập 4. III. Các hoạt động dạy – học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 H S lên bảng làm bài tập ở tiết trước và xem vở bài tập về nhà của một số HS khác. - Lớp theo dõi nhận xét. Trang3 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 +GV nhận xét và ghi điểm cho HS. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài. * Hướng dẫn HS luyện tập: Bài 1: H: Bài tập yêu cầu gì? +GV yêu cầøu HS làm bài. * GV nhận xét và ghi điểm cho HS. Bài 2 H: Nêu yêu cầu bài tập? • GV hướng dẫn: GV nhận xét và ghi điểm cho HS. Bài 4: GV gọi HS đọc đề bài. - GV yêu cầu HS tự làm bài. * GV nhận xét. 4. Củng cố: + GV nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: Hướng dẫn HS làm bài luyện thêm - Đặt tính rồi tính tổng các số. - HS làm nối tiếp trên bảng. b. 9210 14075 26387 + 7652 61934 54293 + 49672 123879 - Tính bằng cách thuận tiện nhất - Cả lớp làm vào vở. a. )( 7849647896 ++=++ 17878100 =+= ( ) 792167792167 ++=++ 16710067 =+= - HS nhận xét bài làm của bạn. - HS giải Bài giải Số dân tăng thêm sau hai năm là: 79 + 71 = 150 ( người ) Số dân của xã sau hai năm là: 5256 + 150 = 5400 ( người ) Đáp số: 150 người ; 5400 người - Nhận xét bài làm trên bảng. - Học sinh thực hiện Trang4 Trng Tiờu hoc Ninh Thi B Tun 8 Luyện từ và câu cách viết tên ngời, tên địa lý nớc ngoài - Ngy son: . - Ngy dy : I. Mục tiêu: - Nắm đợc quy tắc viết hoa tên ngời, tên địa lý nớc ngoài(ND ghi nhớ). - Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng tên ngời, tên địa lí nớc ngoài phổ biến, quen thuộc trong các bài tập 1,2(mục III). II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy - học HĐ1:Củng cố kĩ năng viết tên ngời, tên địa lý (5') +Yêu cầu HS viết vào nháp: Đồng Đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị,có chùa Tam Thanh + Giới thiệu bài HĐ2: Hình thành khái niệm(12') Bài 1 - Yêu cầu HS đọc thầm BT 1- quan sát kĩ năng viết -Yêu cầu HS đọc cho nhau nghe - 4 HS đọc to . Chốt: Đây là các tên ngời và tên địa lý n- ớc ngoài Bài 2 - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2 - 1 HS đọc to -Yêu cầu 1 HS đọc to phần gợi ý - Cả lớp đọc thầm theo - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp + Mỗi tên riêng nói trêm gồm mấy bộ phận , mỗi bộ phận gồm mấy tiếng? + Chữ cái đầu mỗi bộ phận đợc viết thế nào? +Cách viết các tiếng cùng 1 bộ phận nh thế nào? Chốt KT: Cách viết tên và địa lý ngời n- ớc ngoài nh thế nào? - Cả lớp đọc thầm- quan sát cách viết của nhau - Đổi vở- KT báo cáo KQ - Cả lớp đọc thầm - 1 HS đọc to - 1 HS đọc gợi ý - Cả lớp đọc thầm - HS thảo luận + Tên ngời : Lep Tôn -x tôi gồm 2 bộ phận BP1: Gồm 1 tiếng Lép BP2: Gồm 1 tiếng Tôn/xtôi + Tên địa lý: Hi-ma-lay- a có 1 BP gồm 4 tiếng Hi/ma/lay/a + Viết hoa + Giữa các tiếng trong cùng 1 bộ phận phải có gạch nối - HS nêu theo dãy Trang5 Trng Tiờu hoc Ninh Thi B Tun 8 Bài 3 - Yêu cầu HS đọc thầm BT- 1 HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS trao đổi theo cặp - Cách viết tên ngời và địa lý nớc ngoài đợc phiên âm Hán Việt viết giống nh cách viết tên, địa lý VN b. Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ ( SGK/79) HĐ3: Thực hành(20') Bài 1: - 1 HS đọc thầm bài tập - 1 HS nêu - Yêu cầu các nhóm thảo luận - yêu cầu các nhóm trình bày cách viết + Tại sao em lại viết là ác - boa + Tại sao em lại viết Lu - i Pa-xtơ Chốt kết qủa đúng : ác - boa, Lu - i Pa- xtơ, Quy - dăng- xơ Bài 2 - Yêu cầu HS đọc thầm -1 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài vào vở - Yêu cầu HS chữa bài Chốt kết quả đúng - Yêu cầu HS nêu cách viết HĐ nối tiếp(3') - Khi viết tên ngời , tên địa lý nớc ngoài em viết nh thế nào? - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HT bài tập - Cả lớp đọc thầm -1 HS nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi +Giống cách viết tên ngời và địa lý VN - Yêu cầu HS đọc ( theo dãy) - Cả lớp đọc thầm -1 HS nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm đôi ghi KQ vào VBT - Đại diện trình bày - Tên địa lý 1 bộ phận viết hoa A dùng gạch nối giữa ác và boa - Tên ngời gồm 2 bộ phận viết hoa L,P đặt gạch nối giữa Pa và xtơ - HS đọc lại cả đoạn văn - Cả lớp đọc thầm -1 HS nêu yêu cầu - HS làm bài - 1 HS chữa bảng phụ An-be Anh-xtanh; Crít-sti-an An-đéc--xen; I-u-ri; Ga-ga-rin; Xanh-Pê-téc-bua; Tô-ki-ô; A-ma- dôn; Nia-ga-ra Trang6 Trng Tiờu hoc Ninh Thi B Tun 8 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Ngy son: . - Ngy dy : I. Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại đợc câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc, nói về một ớc mơ đẹp hoặc ớc mơ viển vông phi lí. - Hiểu câu chuyện và nêu đợc nội dung chính của truyện. ii. Các hoạt động dạy học HĐ1: KTKN kể chuyện Lời ớc dới trăng(5') + HS kể lại câu chuyện + Nêu ý nghĩa câu chuyện GV tổng kết, cho điểm .Giới thiệu bài HĐ2: Hớng dẫn tìm hiểu yêu cầu của đề bài (6-8) - Yêu cầu HS đọc đề bài + Đề bài thuộc kiểu bài nào? - Gạch chân đề bài + Kể chuyện đã nghe đã đọc về chủ đề nào?- GV gạch chân đề bài - Yêu cầu HS đọc thầm gợi ý -1 HS đọc to +Em tìm các câu chuyện về ớc mơ ở đâu? - Yêu cầu HS đọc to phần 2 ( SGK) - Yêu cầu HS để truyện lên bàn - GV kiểm tra- Nhận xét chuẩn bị của HS HĐ3: Thực hành kể lại câu chuyện ( 22') - Yêu cầu HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình và thảo luận ý nghĩa câu chuyện - Giao nhiệm vụ : Kể to, rõ ràng ND đúng yêu cầu chú ý cách DĐ, điệu bộ, cử chỉ - Yêu cầu HS kể truyện trớc lớp - Yêu cầu HS nghe và nhận xét bạn kể - Bình chọn bạn nào kể hay nhất - HS kể chuyện - Lớp theo dõi, nhận xét. - 3 HS đọc - Kể chuyện đã nghe,đã đọc - Ước mơ đẹp hoặc ớc mơ viển vông - Vài HS nêu - HS để truyện lên bàn - 2 HS kể cho nhau nghe vàt rao đổi ý kiến cho nhau - 6 - 8 HS kể - Bình chọn Trang7 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 H§ nèi tiÕp( 3- 4’) - NhËn xÐt tiÕt häc - VN kĨ l¹i trun cho ngêi th©n nghe KHOA HỌC BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH - Ngày soạn: …………………………. - Ngày dạy : ………………………… I. Mục tiêu -Nêu được một số biểu hiện khi cơ thể bò bệnh: hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, dâu bụng, nôn sốt, . -Biết nói với cha mẹ, người lớn khi cảm thấy trong người khó chòu, không bình thường. -Phân biệt được lúc cơ thể khoẻ mạnh và luc scơ thể bò bệnh. II. Chuẩn bò: + Các hình minh hoạ SGK/ 32; 33. + Phiếu ghi các tình huống. III. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đònh: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các bệnh lây qua đường tiêu hoá và nguyên nhân gây ra các bệnh đó? - Nêu các cách đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá? - Nêu ghi nhớ. GV nhận xét và ghi điểm. 3. Bài mới + GV giới thiệu bài: Hoạt động 1: kể chên theo tranh - GV cho HS hoạt động nhóm. - Yêu cầu H S quan các hình minh hoạ trong SGK/32 rồi thảo luận và trình bày + 3HS lần lït lên trả lời, lớp theo dõi và nhận xét.( Hiền, Li, BRừn) - Các nhóm quan sát tranh và thảo luận - Đại diện 6 nhóm trình bày 3 câu chuyện vừa kể vừa chỉ vào hình minh hoạ. Hai nhóm 1 câu. * Nhóm 1 và 3: Câu chuyện thứ nhất gồm các hình 1, 4, 8. * Nhóm 2 và 4: Câu chuyện gồm Trang8 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 theo các nội dung sau: 1. Sắp xếp các hình có liên quan với nhau thành 3 câu chuyện. Mỗi câu chuyện gồm 3 tranh thể hiện Hùng khoẻ mạnh, lúc bò bệnh, lúc được chữa bệnh. * GV nhận xét tổng hợp các ý kiến của HS + Nhận xét tuyên dương những nhóm trình bày tốt . Hoạt động 2: Những dấu hiệu và việc cần làm khi bò bệnh. H: Em đã từng bò mắc bệnh gì? H : Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bò bệnh em phải làm gì? Tại sao phải làm như vậy? * GV kết luận: Khi khoẻ mạnh thì ta cảm thấy thoaiû mái , dễ chòu, khi có các dấu hiệu bò bệnh các em phải báo ngay cho bố mẹ. Nếu bệnh được phát hiện sớm thì dễ chữa và mau khỏi. Hoạt động 3: Trò chơi : “ Mẹ ơi, con bò ốm” + GV chia H S thành các nhóm, yêu cầu các thảo luận ghi tình huống. + Yêu cầu các nhóm đóng vai các nhân vật trong tình huống. * Các tình huống: + Nhóm 1: Ở trường H oa bò đau bụng và đi ngoài nhiều lần. + Nhóm 2: Đi học về, Bắc hắt hơi, sổ mũi. Bắc đònh nói với mẹ nhưng mẹ đang bận nấu cơm. Theo em Bắc sẽ nói gì với mẹ? + Nhóm 3: Sáng dậy Kiều Anh đánh răng thấy răng chảy máu và hơi đau buốt. các tranh 6, 7, 9. * Nhóm 5 và 6: Câu chuyện gồm các tranh 2, 3, 5. +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe và ghi nhớ. - Các nhóm tiến hành thảo luận, sau đó đại diện trình bày. - Các nhóm đóng vai. - Cả lớp theo dõi nhận xét Trang9 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 8 + Nhóm 4: Em đang chơi với bé ở nhà. Bỗng em khóc ré lên, mồ hôi ra nhiều, người nóng, lúc đó em làm gì? * Nhận xét tuyên dương những nhóm hiểu biết về các bệnh thông thường. 4. Củng cố: - GV nhận xét tiết học. 5.Dặn dò:HS về nhà học thuộc mục “Bạn cần biết.” - HS lắng nghe và thực hiện. chÝnh t¶ (Nghe viÕt): trung thu ®éc lËp - Ngày soạn: …………………………. - Ngày dạy : ………………………… I.Mục đích yêu cầu: -Nghe – viết đúng, đẹp và trình bày bài CT sạch sẽ. -Làm đúng bài tập 2a/b hoặc BT3a/b hoặc BT phương ngữ do GV soạn. - Tích hợp Giáo dục MT: Giáo dục tình cảm yêu thích cái đẹp của thiên nhiên và quý trọng những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ. II.Chuẩn bò: - Bài tập 3a viết sẵn trên bảng lớp. III. Các hoạt động day học: Hoạt động giáo viên Hoạt đông học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Vắt vẻo, Gà Trống, đon đả, sung sướng, loan tin, phách bay. 2- Bài mới : GTB - Ghi đề bài Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe – viết Trao đổi về nội dung đoạn văn Gọi 1 em đọc đoạn viết. H- Cuộc sống mà anh chiến só mơ tới đất nước ta tươi đẹp như thế nào? H- Đất nước ta hiện nay đã thực hiện được mơ ước cách đây 60 năm của anh -1 Em thực hiện trên bảng, lớp viết nháp Lắng nghe -HS đọc đoạn viết HS trả lời Trang10 . phụ An- be Anh-xtanh; Crít-sti -an An-đéc--xen; I-u-ri; Ga-ga-rin; Xanh-Pê-téc-bua; Tô-ki-ô; A-ma- dôn; Nia-ga-ra Trang6 Trng Tiờu hoc Ninh Thi B Tun 8 Kể. : 38 tuổi 58 tuổi ? Tuổi Bài giải Hai lần tuổi bố là: 58 + 38 = 96(tuổi) Tuổi bố là: 96 : 2 = 48 (tuổi) Tuổi con là: 48 – 38 = 10 (tuổi) Đáp số: bố 48 tuổi,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN, GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN, GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-4-tuan-8-cktkn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP