Tài liệu về : “GIAO AN HINH HOC 9 3 cot dep

GIAO AN HINH HOC 9 3 cot dep

GIAO AN HINH HOC 9 3 cot dep
. tg45 0 = cotg45 0 = 1 Ví dụ 6: Theo ví dụ 2 ta có: sin 30 0 = cos 60 0 = 2 1 cos30 0 = sin 60 0 = 2 3 tg 30 0 = cotg 60 0 = 2 3 cotg 30 0 = tg 60 0 = 3 (Treo. 2: Tìm Cos 33 0 14' 0. 836 8 - 0.00 03 0. 836 5 Ví dụ 3 : Tìm tg52 0 18' 1. 2 93 8 (Ta tra bảng IX đợc kết quả nh trên - sử dụng mẫu 3) ?1 cotg47 0...
 • 144
 • 286
 • 1

Giáo án HÌNH HỌC 9 (3 CỘT) -Hoàn chỉnh

Giáo án HÌNH HỌC 9 (3 CỘT) -Hoàn chỉnh
. SGK BT 22. SGK BT 23. SGK a) sin70 o 13 ≈ 0 ,94 10 b) cos25 o 32 ’ ≈ 0 ,90 23 c) tg 43 o 10’≈ 0 , 93 80 d) cotg32 o 15’ ≈c 1,58 49 sinx = 0 ,3 495 => x ≈ 20 o cosx. o 36 ’ Để tìm góc nhọn α khi biết cotgα = 3, 006, ta dùng bảng IX. Tìm số 3, 006 ở trong bảng, dóng sang cột B ở hàng cuối, ta thấy 3, 006 là giá trị tại giao...
 • 68
 • 247
 • 4

Giáo án Hóa học 9 (3 cột)

Giáo án Hóa học 9 (3 cột)
. bài tập SGK trang 14; 3. 2, 3. 3 trang 5 SBT - Soạn bài 4: Một số axit quan trọng (HCl, H 2 SO 4 loãng) 12 Hoá học 9 Ngày giảng:9a Sĩ số vắng 9b Sĩ số vắng. trang 19 SGK; 3. 4 trang 5, 4.1 trang 6 SBT - Soạn bài 4 tiếp theo: H 2 SO 4 đặc 14 Hoá học 9 Ngày giảng:9a Sĩ số vắng 9b Sĩ số vắng Tit 8 MT S AXIT QUAN...
 • 100
 • 429
 • 8

giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng

giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng
. sinh hoùc 9 20 09- 2010 trang 14 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:5 Ngày dạy: 9A 31 /8/20 09 Sĩ số: 9A 25/25. sinh hoùc 9 20 09- 2010 trang 17 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:1 Ngày dạy: 9A 4 /9/ 20 09 Sĩ số: 9A 25/25...
 • 171
 • 887
 • 7

Bài soạn GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT

Bài soạn GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT
... có- Học sinh làm bài tập 34 - Học sinh làm bài tập 38 - Học sinh quan sát hình 33 mô tả hình vẽ - Học sinh quan sát hình 34 mô tả hình vẽ- Học sinh quan sát hình 35 mô tả hình vẽĐoạn thẳng ... B A O x O x A 3 ./ Đoạn thẳng cắt đường thẳng B B21 B a A C Tröôøng THCS xuan vien hoang duc giang – hieu truong 4./ Củng cố : Các bài tập 33 ; 34 ; 35 ; 38 như trên5./ Dặn dò ... tập 49 trang 121 a) Trường hợp 1 b) Trường hợp 2A M N B A N M B27Tröôøng THCS xuan vien hoang duc giang – hieu truong AN = AM + MN AM = AN + NM BM = BN + NM BN = BM + MNTheo giả thiết AN...
 • 74
 • 745
 • 6

Gián án GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT

Gián án GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT
... xác , nhanh .2./ Kiến thức cơ bản : Ba điểm thẳng hàng . 3. / Thái độ : Trật tự , kỷ luật .II Phương tiện dạy học :12Ngày so n : 29 - 09 - 2006ạTröôøng THCS xuan vien hoang duc giang – hieu ... Hoạt động 3 : - Học sinh trình bày cách vẽ - Học sinh lên bảng vẽ - Học sinh trả lời 4 ./ Củng cố : Bài tập 33 SGK trang 875 ./ Dặn dò : - Học bài và làm các bài tập 30 , 31 32 SGK Vẽ ... Kiểm tra bài cũ : Bài tập 29 SGK trang 83 t t’ 30 o 60o55Gi iảHai góc xOt và tOy k bù nên :ề xOt + yOt = 180o 30 o + yOt = 180o yOt = 180o - 30 o = 150oTia Ot’ n m gi...
 • 74
 • 70
 • 2

Tài liệu GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT

Tài liệu GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6. 3 CỘT
... có- Học sinh làm bài tập 34 - Học sinh làm bài tập 38 - Học sinh quan sát hình 33 mô tả hình vẽ - Học sinh quan sát hình 34 mô tả hình vẽ- Học sinh quan sát hình 35 mô tả hình vẽĐoạn thẳng ... B A O x O x A 3 ./ Đoạn thẳng cắt đường thẳng B B21 B a A C Tröôøng THCS xuan vien hoang duc giang – hieu truong 4./ Củng cố : Các bài tập 33 ; 34 ; 35 ; 38 như trên5./ Dặn dò ... tập 49 trang 121 a) Trường hợp 1 b) Trường hợp 2A M N B A N M B27Tröôøng THCS xuan vien hoang duc giang – hieu truong AN = AM + MN AM = AN + NM BM = BN + NM BN = BM + MNTheo giả thiết AN...
 • 74
 • 67
 • 0

Giáo Án hình học 9 cả năm 3 cột cả năm

Giáo Án hình học 9 cả năm 3 cột cả năm
. tg45 0 =cotg45 0 =1 Vd2/ sin30 0 = cos60 0 = 2 1 tg30 0 =cotg60 0 = 3 3 sin60 0 =cos30 0 = 3 3 cos30 0 = y/17 => y= 17.cos30 0 = 17. 3 2 ≈ 14,7 VD 3: Dựng. > cos 63 0 15’ c/ tg 73 0 20’ > tg45 0 d/ cotg2 0 > cotg37 0 40’ Bt 23/ - 19- Giáo án Hình học 9 p dụng sinx = cos (90 0 -x) tgx = cotg (90 0 x) -GV...
 • 134
 • 1,080
 • 8

Giáo án Hình học 9 (cả năm)

Giáo án Hình học 9 (cả năm)
... giảm; tg tăng; cotg giảmsinα= cos (90 0 - α)tgα= cotg (90 0 - α)cos650= sin (90 0 - 650)cotg320= tg (90 0 - 32 0)Bài 20/84a/ sin700 13 ≈ 0 ,94 10b/ cos25 032 ’≈ 0,8 138 c/ tg 430 10’≈ 0 , 93< /b> 80d/ cotg25018’≈ 2,1155Bài ... trang 76sin340 = sinPˆ=PQOQcos340 = cosPˆ=PQOPtg340 = tgPˆ=OPOQcotg340 = cotgPˆ=OQOPBài 11 - SGK trang 76AB = 15129BCAC2222=+=+sinBˆ= 531 59ABAC==;cosBˆ=541512ABBC==tgBˆ= 431 29BCAC==;cotgBˆ =3 491 2ACBC==vì ... = 38 0 (m)IKB = 500 + 150?IB =⇒IK = 38 0 (m)IKA = 500?IA=⇒Bài 33 /SGK trang 93< /b> a/ (h.41) - Cˆb/ (h.42) - Dˆc/ (h. 43) - CˆBài 34 /SGK trang 93< /b> a/ (h.44) - Cˆb/ (h.45) - CˆBài 35 / SGK trang 94 tgα= 034 6786,028 19 α⇒≈β...
 • 59
 • 2,025
 • 16

Xem thêm