giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng

171 838 7
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/171 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 02:10

Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp dạy: 9A,b Tiết: 5 Ngày dạy:9A 10/8/2009 Sĩ số: 24 Tiết: 4 Ngày dạy: 9B 11/8/2009 Sĩ số: 25 di truyền và biến dị Chơng I - các thí nghiệm của men den Tiết 1 : men den và di truyền học I . mục tiêu bài học : - Kiến thức : + Nêu đợc mục đích , nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học . + Nêu đợc phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menden . + Trình bày đợc một số thuật ngữ , kí hiệu trong di truyền học . - Kỹ năng : Rèn kỹ năng quan sát , phân tích để thu nhận kiến thức từ phơng tiện trực quan . II . chuẩn bị : * GV : - Tranh phóng to H.1.2 Sgk . * HS : Nghiên cứu Sgk . III . các hoạt động học tập 1. Bài củ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh . 2. Bài mới : Vì sao con cái đợc sinh ra lại có những tình trạng giống hay khác bố , mẹ ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Ghi bảng * Hoạt động 1 : Tìm hiểu về di truyền học : - GV yêu cầu HS đọc Sgk để trả lời câu hỏi : Đối tợng , nội dung và ý nghĩa của di truyền học là gì ? - GV gợi ý cho HS trả lời từng nội dung ( đối tợng , nội dung , ý nghĩa ) . - GV cần giải thích cho HS thấy rõ : Di truyền và biến dị là 2 hiện tợng song song , gắn liền với quá trình sinh sản . - GV cho HS liên hệ bản thân : Xem bản thân giống và khác bố mẹ ở những đặc điểm nào ? Tại sao ? * Hoạt động 2 : Tìm hiểu - HS đọc Sgk , trao đổi theo nhómvà cử đại diện trình bày câu trả lời . Các nhóm khác nhận xét và bổ sung dới sự h- ớng dẫn của GV , HS cả lớp xây dựng đáp án chung . - Một vài HS phát biểu , rồi nhận xét , bổ sung . - HS quan sát tranh , nghiên cứu Sgk rồi I . Di truyền học : - Di truyền học nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tợng di truyền , biến dị . - Di truyền học đề cập đến cơ sở vật chất , cơ chế và tính quy luật của hiện tợng di truyền , biến dị . - Di truyền học cung cấp cơ sở khoa học cho chọn giống , có vai trò quan trọng trong y học , đặc biệt trong công nghệ sinh học . II . Menden - ngời đặt Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 1 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Menden ngời đặt nền móng cho di truyền học : - GV treo tranh phóng to H.1.2 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em nghiên cứu Sgk để trả lời câu hỏi : Nội dung cơ bản của phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menden là gì ? - GV cần chỉ ra cho HS các đặc điểm của từnh cặp tính trạng t- ơng phản ( trơn - nhăn ; vàng - lục ; xám - trắng ; đầy - có ngấn . ) . * Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học : - GV yêu cầu HS đọc Sgk , thảo luận theo nhóm để phát biểu định nghĩa về các thuật ngữ và nêu các kí hiệu cơ bản của di truyền học . - GV phân tích thêm khái niệm thuần chủng và lu ý HS về cách viết công thức lai . thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quả trớc lớp . - Các nhóm khác theo dõi bổ sung và cùng nhau rút ra kết luận chung ( dới sự chỉ đạo của GV ) . - HS đọc Sgk thảo luận theo nhóm , cử đại diện phát biểu ý kiến của nhóm . - Các nhóm khác nhận xét , bổ sung và cùng thống nhất câu trả lời . Nền móng cho Di truyền học : - Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng rồi theo dõi sự di tuyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó ở con cháu . - Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu thập đợc để rút ra các quy luật di truyền . III . Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học : * Một số thuật ngữ : - Tính trạng là những đặc điểm cụ thể về hình thái , cấu tạo , sinh lí của một cơ thể . - Cặp tính trạng tơng phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng biểu hiện trái ngợc nhau . - Gen là nhân tố di truyền quy định một hoặc một số tính trạng của sinh vật . - Giống ( dòng ) thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất , các thế hệ sau giống thế hệ trớc . * Một số kí hiệu : - P : Cặp bố mẹ xuất phát ( thuần chủng ) . - G : là giao tử . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 2 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc - F là thế hệ con . IV . củng cố và hoàn thiện : 1. GV cho HS đọc chậm và nhắc lại phần tóm tắt cuối bài . 2. Gợi ý trả lời câu hỏi cuối bài . V . h ớng dẫn về nhà : - Học thuộc bài và phần tóm tắt cuối bài . - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk trang 7 . - Nghiên cứu trớc bài 2 : lai một cặp tính trạng . Yêu cầu : + Trình bày đợc thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menden . + Phân biệt đợc kiểu gen với kiểu hình , thể đồng hợp với thể dị hợp + Kẻ bảng 2 trang 8 Sgk vào vở bài tập . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 3 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:1 Ngày dạy: 9A 14/8/2009 Sĩ số: 9A 25/25 Tiết:1 9B 13/8/2009 9B 24/24 Tiết 2 : lai một cặp tính trạng I . mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : + Trình bày đợc thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menden . + Phân biệt đợc kiểu gen với kiểu hình , thể đồng hợp với thể di hợp + Phát biểu đợc nội dung định luật phân li . + Giải thích đợc kết quả thí nghiệm của Menden . 2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng quan sát và thu nhận kiến thức từ các hình vẽ . 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học II . chuẩn bị : * GV : - Tranh phóng to hình 2.1 ; 2.3 Sgk . * HS : - Nghiên cứu Sgk . - Kẻ bảng 2 trang 8 Sgk vào vở bài tập . III . các hoạt động học tập : 1.Kiểm tra bài cũ : 1. Trình bày đối tợng , nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học ? 2. Nội dung cơ bản của phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào ? 2 . Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội Dung * Hoạt động 1 : Tìm hiểu thí nghiệm của Menden : - GV treo tranh phóng to hình 2.1 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em nghiên cứu Sgk để xác định kiểu hình ở F1và tỉ lệ kiểu hình ở F2 . - GV lu ý HS : + Tính trạng biểu hiện ngay ở F1 là tính trạng trội ( hoa đỏ , thân cao , quả lục ) . + Tính trạng đến F2 mới biểu hiện là tính trạng lặn ( hoa trắng , thân lùn , quả vàng ) . - HS quan sát tranh , nghiên cứu Sgk và thảo luận nhóm , cử đại diện trình bày ý kiến của nhóm . - Dới sự hớng dẫn của GV , các nhóm pải xác định đợc kiểu hình ở F1 và tỉ lệ kiểu hình ở F2 nh sau : + Kiểu hình F1 : đồng tính ( hoa đỏ , thân cao quả lục ) + Kiểu hình F2 : phân li I. Thí nghiệm của men đen Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tơng phản thì F1 đồng tính về tính trạng ( của bố hoặc mẹ ) còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 4 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc GV yêu cầu HS quan sát tranh phóng to H.2.2 Sgk , rút ra nhận xét về quy luật di truyền các tính trạng trội , lặn đến F2 . * Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự giải thích thí nghiệm của Menden : - GV yêu cầu HS quan sát tranh phóng to H.2.3 Sgk và nghiên cứu Sgk để trả lời 3 câu hỏi : Menden giải thích kết quả thí nghiệm nh thế nào ? Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 là bao nhiêu ? Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ? - GV lu ý : Menden cho rằng , mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định ( ta gọi là gen ) . Ông giả định , trong tế bào sinh dỡng các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp và dùng chữ làm kí hiệu cho các nhân tố di truyền ( chữ in hoa quy định tính trạng trội , chữ thờng quy định tính trạng lặn ) . theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn . - HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm , cử đại diện trình bày . - Dới sự hớng dẫn của GV , các nhóm khác bổ sung và chốt lại : Kiểu hình ở F2 có : 1/3 số cây trội không thuần chủng ; 1/3 số cây biểu hiện tính trạng lặn thuần chủng . -HS quan sát tranh , thảo luận theo nhóm và cử đại diện phát biểu ý kiến của nhóm . Các nhóm khác nhận xét , bổ sung . Dới sự hớng dẫn của GV , HS thống nhất đợc những nội dung cơ bản sau : + ở các thế hệ P,F1,F2 : gen tồn tại thành từng cặp t- ơng ứng tạo thành kiểu gen . KG quy định kiểu hình của cơ thể . Nếu KG chứa cặp gen tơng ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp ( AA đồng hợp trội ; aa đồng hợp lặn . Nếu KG chứa cặp gen tơng ứng khác nhau (aa) gọi là thể dị hợp . II.Meden giải thích kết quả thí nghiệm : - Menden đã giải thích các kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh . - Sự phân li của cặp gen aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a Cơ chế di truyền các tính trạng . IV . Củng cố và hoàn thiện : 1 . GV cho HS đọc và nêu lại những nội dung trong phần tóm tắt cuối bài . 2 . Gợi ý trả lời câu hỏi cuối bài : Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 5 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Câu 1 : Cho HS phát biểu các khái niệm : kiểu gen , kiểu hình , thể đồng hợp và thể dị hợp . Câu 2 : Cho HS học thuộc nội dung quy luật phân li trong Sgk . Câu 4 : Hớng dẫn gợi ý cho HS . V . h ớng dẫn về nhà : - Học thuộc phần tóm tắt cuối bài . - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk . - Nghiên cứu trớc bài 3 : lai một cặp tính trạng ( tiếp theo ) . Yêu cầu : + Xác định đợc nội dung , mục đích và ứng dụng của phép lai phân phân tích . + Nêu đợc ý nghĩa của định luật phân li trong thực tiễn sản xuất . + Phân biệt đợc trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 6 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:5 Ngày dạy: 9A 17/8/2009 Sĩ số: 9A 25/25 Tiết:4 9B 18/8/2009 9B 24/24 Tiết 3 : lai một cặp tính trạng ( tiếp theo ) . I . mục tiêu bài học : Học xong bài này , học sinh phải : 1. Kiến thức : + Hiểu và trình bày đợc nội dung , mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích . + Nêu đợc ý nghĩa của định luật phân li trong thực tiễn sản xuất . + Phân biệt đợc trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn . 2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng quan sát , phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ . 3. Thái độ: NGhiêm túc trong giờ học II . chuẩn bị : * GV : - Tranh phóng to hình 3 Sgk . * HS : - Nghiên cứu Sgk . III . các hoạt động học tập : 1.Bài củ : 1. Phát biểu nội dung của quy luật phân li ? 2. Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan nh thế nào ? 2.Bài mới : Menden đã tìm ra một phơng pháp khoa học hơn để xác định cây mang tính trạng trội ( hoa đỏ ) là đồng hợp hay dị hợp , đó là phơng pháp lai phân tích . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng * Hoạt động 1 : Tìm hiểu thế nào là lai phân tích . - GV cho HS đọc Sgk để thực hiện lệnh Sgk . - GV gợi ý : Đậu Hà Lan hoa đỏ ở F2 có 2 kiểu gen AA và Aa . - GV giải thích khi lai cây đậu có kiểu gen AA và Aa với đậu có có KG aa . Do có sự phân li của các gen trong - HS đọc Sgk để trả lời các câu hỏi : Khi cho đậu Hà Lan ở F2 hoa đỏ và hoa trắng giao phấn với nhau thì kết quả sẽ nh thế nào ? - HS đọc Sgk , thảo luận theo nhóm , cử đại diện trình bày và các nhóm khác bổ sung . Dới sự hớng dẫn của GV , cả lớp thống nhất đợc đáp án nh sau : III . Lai phân tích : Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn . Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội , còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 7 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc phát sinh giao tử và tổ hợp tự do của các giao tử trong thụ tinh , nên : AA x aa Aa ( hoa đỏ ) . Aa x aa 1Aa : aa . - GV cho HS biết : Phép lai trên gọi là phép lai phân tích . Vậy , phép lai phân tích là gì ? - GV nhận xét và xác định đáp án đúng . * Hoạt động 2 : Tìm hiểu ý nghĩa của tơng quan trội - lặn : - GV yêu cầu HS tìm hiểu Sgk để trả lời câu hỏi : Trong sản xuất mà sử dụng những giống không thuần chủng thì sẽ có tác hại gì ? Để xác định độ thuần chủng của giống cần phải thực hiện phép lai nào ? - GV lu ý : Tính trạng trội th- ờng là những tính trạng tốt , kiểu hình trội có kiểu gen AA ( hoặc Aa ) . Trong chọn giống ngời ta thờng tạo ra những gen tập trung nhiều tính trạng trội để có ý nghĩa kinh tế cao . * Hoạt động 3 : Tìm hiểu thế nào là trội không hoàn toàn : - GV yêu cầu HS quan sát tranh phóng to H.3 Sgk và đọc Sgk để trả lời câu hỏi : Tại sao F1 có tính trạng trung gian ? Tại sao F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 ? Thế nào là trội không hoàn toàn ? + Kiểu gen AA x aa Aa ( toàn hoa đỏ ) + Kiểu gen Aa x aa 1 Aa ( hoa đỏ ) : 1aa(hoa trắng ) - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi , một vài HS trình bày câu trả lời . - HS tìm hiểu Sgk , thảo luận theo nhóm , cử đị diện trình bày . - Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung và cùng xây dựng đáp án đúng . - Dới sự hớng dẫn của GV , HS đa ra đáp án cho cả lớp . - HS quan sát tranh , đọc Sgk , trao đổi theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời . Các nhóm khác bổ sung và cùng xây dựng đáp án chung dới sự hớng dẫn của GV . - F1 mang tính trạng trung gian là vì gen trội ( ) không át hoàn toàn gen lặn ( a ) . IV . ý nghĩa của tơng quan trội lặn : - Trong sản xuất , nếu ta dùng những giống không thuần chủng thì trong các thế hệ con cháu của chúng sẽ xuất hiện các tính trạng lặn , làm cho giống mất tính đồng nhất và ổn định và có thể xuất hiện tính trạng xấu . - Để xác định độ thuần chủng của giống ta dùng phơng pháp lai phân tích . V .Trội không hoàn toàn : Trội không hoàn toàn là hiện tợng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian ( giữa bố và mẹ ) còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1 . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 8 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc - F2 có tỉ lệ 1 : 2 : 1 ( không là 3 : 1 ) là vì gen trội ( ) không trội hoàn toàn , không át đợc hoàn toàn gen lặn ( a ) . IV . củng cố và hoàn thiện : 1 . GV cho HS đọc chậm và nêu lại ý cơ bản trong phần tóm tắt cuối bài . 2 . Gợi ý trả lời câu hỏi cuối bài . V . h ớng dẫn về nhà : - Học thuộc phần tóm tắt cuối bài . -Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 13 Sgk . - Nghiên cứu trớc bài 4 : lai hai cặp tính trạng . Yêu cầu : + Đọc và quan sát các hình vẽ Sgk . + Mô tả đợc thí nghiệm lai hai cặp tình trạng của Menden . + Phân tích đợc kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden + Phát biểu đợc nội dung của quy luật phân li độc lập . + Giải thích đợc khái niệm biến di tổ hợp . + Kẻ sẵn bảng 4 trang 15 Sgk vào vở bài tập . Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 9 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:5 Ngày dạy: 9A 24/8/2009 Sĩ số: 9A 25/25 Tiết: 4 9B 25/8/2009 9B 24/24 Tiết 4 : lai hai cặp tính trạng I . mục tiêu bài học : Học xong bài này , học sinh phải : 1. Kiến thức : + Mô tả đợc thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden . + Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden . + Hiểu và phát biểu đợc nội dung của quy luật phân li độc lập của Menden . + Giải thích đợc khái niệm biến dị tổ hợp . 2.Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng quan sát , phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ. 3. Thái độ: Rèn thái độ khám phá hóa học. II . chuẩn bị : * GV : - Tranh phóng to H.4 : Lai hai cặp tính trạng . - Bảng phụ kẻ bảng 4 trang 15 Sgk . * HS : - Nghiên cứu Sgk . - Kẻ sẵn bảng 4 trang 15 Sgk vào vở bài tập . III . các hoạt động học tập : 1. Kiểm tra bài cũ 1. Muốn xác định đợc kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì ? 2. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu đợc : a. Toàn quả vàng . b. Toàn quả đỏ . c. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng . d.Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng . Hãy lựa chọn ý trả lời đúng . 3 . Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Ghi bảng * Hoạt động 1 : Tìm hiểu thí nghiệm của Menden : - GV treo tranh phóng to H.4 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc Sgk , lấy t liệu để hoàn thiện bảng 4 Sgk . - GV gọi một HS lên bảng điền các số phù hợp để hoàn thiện - HS quan sát tranh , đọc Sgk và thảo luận theo nhóm để thực hiện yêu cầu của GV . - Các HS khác nhận xét , bổ sung . Dới sự I . Thí nghiệm của Menden : Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tơng phản di truyền độc lập với nhau , thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích Giaựo aựn sinh hoùc 9 2009-2010 trang 10 . aựn sinh hoùc 9 20 0 9- 2010 trang 3 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:1 Ngày dạy: 9A 14/8/20 09 Sĩ số: 9A. aựn sinh hoùc 9 20 0 9- 2010 trang 9 Giáo án: Sinh Học 9 Nguyễn Việt Hùng Trờng:PT-DTNT huyện Mèo Vạc Lớp Dạy: 9A,B Tiết:5 Ngày dạy: 9A 24/8/20 09 Sĩ số: 9A
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng, giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng, giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoc-9-3-cot-ca-nam-cuc-hay-hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP