Tài liệu về : “PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN

phương pháp giải bài tập liên kết gen hoán vị gen trong sinh học 12

phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12
... kiểu gen. Ta chọn đáp án A Phần II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN 1. Những đặc trung cơ bản của hoán vị gen: - Nếu liên kết gen làm giảm số kiểu gen kiểu hình thì hoán vị gen làm ... 12 bồi dưỡng học sinh giỏi tôi xin đưa ra một số dạng bài tập cơ bản trong số rất nhiều dạng bài tập về qui luật di truyền liên kết hoán vị gen. PhầnI. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT ... 25%. Do đó tần số hoán vị gen bằng tổng tỷ lệ của các kiểu hình mang gen hoán vị có tỷ lệ nhỏ. Thông thường nên dựa vào kiểu hình lặn để tính tần số hoán vị gen. - Sự hoán vị gen có thể diễn...
  • 33
  • 4,802
  • 12

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính
... ý: Bài toán ngược có nhiều dạng bài tập như: LKGT thuần, LKGT+PLĐL, LKGT +Gen gây chết, LKGT +Hoán vị gen. A/ BÀI TẬP LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH THUẦN* Phương pháp giải: Bước 1: Tìm trội lặn quy ... lông do 1 gen quy định.Gợi ý giải a. Các quy luật : Tính trội, tương tác gen không alen, di truyền giới tính, di truyền liên kết với giới tính, liên kết gen hoán vị gen. b. P : Lông vàng, dài ... thường. Xác định kiểu gen tần số hoán vị gen nếu có. Giải :Cách giải Kết quả Từ kết quả phép lai cho thấy 2 cặp tính trạng màu mắt dạng cánh của ruồi giấm di truyền liên kết không hoàn toàn...
  • 34
  • 4,049
  • 26

Bài tập liên kết gen hoán vị gen có hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập liên kết gen và hoán vị gen có hướng dẫn giải chi tiết
... đúng? A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố mẹ với tần số 20%. B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố mẹ với tần số 16%. C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%. D. Hoán vị gen đã xảy ... có 400 tế bào xảy ra hoán vị gen. Tần số hoán vị gen khoảng cách giữa hai gen trên NST là :A. 20% 20 cM. B. 10% 10 A0. C. 20% 20A0. D. 10% 10 cM.HD giải Tính f theo công ... cây P đều liên kết hoàn toàn.C. một trong 2 cây P có hoán vị gen với tần số 30% cây P còn lại liên kết gen hoàn toàn.D. hai cây P đều xảy ra hoán vị gen với tần số bất kì.HD giải - aabb...
  • 16
  • 17,497
  • 162

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP