Tài liệu về : “Một số bài toán hay cho HSG Lớp 5

Một số bài toán hay cho HSG Lớp 5

Một số bài toán hay cho HSG Lớp 5
... C. 4 950 D.Rất nhiều Câu 10: Tích hai số 53 ,8. Nếu gấp 1 thừa số lên2 ,5 lần thì tích mới là: A. 21 ,52 B. 154 ,5 C. 134 ,5 D. 133 ,5 Câu 11: Một hình thoi có diện tích là 26 ,5 m 2 . Nếu một trong ... dài bao nhiêu mét? Bài 5: Một ngời mang dừa đI bán. Lần thứ nhất bán một nửa số dừa và thêm 1 quả Lần thứ hai bán một nửa số dừa còn lại và thêm 2 quả Lần thứ ba bán một nửa số dừa còn lại và ... tích hai thừa số là 73 ,5. Tìm 2 số đó? Bài 13: Tính giá trị của A A + 2 A + 3 A + 1 = 100 Bài 14: Tính nhanh giá trị của A: A = 0,36 x 3 650 + 0,9 x 432 x 4 + 203 x 1,2 Bài 15: Cho hình thang...
 • 4
 • 815
 • 8

Những Bài toán hay cho HS Lớp 5

Những Bài toán hay cho HS Lớp 5
... nhiêu %? Bài 15: Một ngời bán vải lần đầu bán 2 1 số vải và 0,5m. Lần hai bán 2 1 số vải còn lại và 0,5m. Lần ba bán 2 1 số vải còn lại và 0,5m thì vừa hết. Tính số vải mỗi lần bán? Bài 16: Lãi ... số thập phân,13,31 và 3,24 . Hãy tìm A sao cho bớt A ở 13,31 và thêm A vào 3,24 ta đợc hai số có tỷ số là 4? Bài 20: Cho hai số thập phân 15, 76 và 8,44. Hãy tìm A sao cho khi thêm A vào hai số ... 0,72% một tháng. Nếu gửi 1 000 000đ thì 1 năm sau lĩnh về bao nhiêu tiền? Bài 17: Tìm tỷ số phần trăm của 5 1 và 2 1 Bài 18: Tính nhanh: 63 x 11 x 0,1 + 0, 25 x 100 x ( 3 : 4 0, 75) Bài 19: Cho...
 • 1
 • 992
 • 15

Phương pháp tọa độ cho một số bài toán hay

Phương pháp tọa độ cho một số bài toán hay
... tường minh, chỉ cần làm theo một số bài tập mẫu một cách máy móc và rất dễ nhàm chán. Trong khi đó, có rất nhiều bài toán tưởng chừng như phức tạp, nhưng nếu vận dụng một cách khéo léo phương pháp ... nên đơn giản và rất thú vị.Xin đưa ra một số ví dụ: Bài toán 1 Một vật m = 10kg treo vào trần một buồng thang máy có khối lượng M = 200kg. Vậtcách sàn 2m. Một lực F kéo buồng thang máy đi lên ... chọn một vật mốc, gắn vào đó một hệ tọa độ để xác định vị trí của nó và chọn một gốc thời gian cùngvới một đồng hồ hợp thành một hệ quy chiếu.Vật lí THPT chỉ nghiên cứu các chuyển động trên một...
 • 5
 • 167
 • 0

Phuong phap toa do cho mot so bai toan hay

Phuong phap toa do cho mot so bai toan hay
... tường minh, chỉ cần làm theo một số bài tập mẫu một cách máy móc và rất dễ nhàm chán. Trong khi đó, có rất nhiều bài toán tưởng chừng như phức tạp, nhưng nếu vận dụng một cách khéo léo phương pháp ... nên đơn giản và rất thú vị.Xin đưa ra một số ví dụ: Bài toán 1 Một vật m = 10kg treo vào trần một buồng thang máy có khối lượng M = 200kg. Vật cách sàn 2m. Một lực F kéo buồng thang máy đi lên ... chọn một vật mốc, gắn vào đó một hệ tọa độ để xác định vị trí của nó và chọn một gốc thời gian cùng với một đồng hồ hợp thành một hệ quy chiếu.Vật lí THPT chỉ nghiên cứu các chuyển động trên một...
 • 4
 • 100
 • 3

Một số Bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng

Một số Bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng
... cứu một số bài tốn mở rộng trong lớp các bài tốn vận tải mở rộng đó. Đó là các bài tốn: Bài tốn vận tải ba chỉ số (solid transport problem) khơng hạn chế và có hạn chế khả năng thơng qua, Bài ... đến bài tốn vận tải ta thường liên hệ ngay đến bài tốn vận tải hai chỉ số, bởi đây là bài tốn vận tải kinh điển có những phương pháp giải hay. Bên cạnh đó, người ta còn xét một số các bài ... những số âm thì xem thử có cột nào cắt dòng cuối ở một số âm mà mọi số trong cột đó đều âm hay khơng. Nếu có cột nào như thế thì bài tốn khơng có phương án tối ưu. Nếu trái lại thì chọn cột sao cho...
 • 80
 • 715
 • 7

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)
... cứu một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng đó. Đó là các bài toán: Bài toán vận tải ba chỉ số (solid transport problem) không hạn chế và có hạn chế khả năng thông qua, Bài ... đến bài toán vận tải ta thờng liên hệ ngay đến bài toán vận tải hai chỉ số, bởi đây là bài toán vận tải kinh điển có những phơng pháp giải hay. Bên cạnh đó, ngời ta còn xét một số các bài toán ... toán vận tải mở rộng nh bài toán vận tải Trang: 1 ba chỉ số, bài toán vận tải khoảng, bài toán vận tải đa mục tiêu và rất nhiều bài toán khác, đó là các biến thể của bài toán vận tải kinh điển...
 • 78
 • 274
 • 2

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)
... cứu một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng đó. Đó là các bài toán: Bài toán vận tải ba chỉ số (solid transport problem) không hạn chế và có hạn chế khả năng thông qua, Bài ... đến bài toán vận tải ta thờng liên hệ ngay đến bài toán vận tải hai chỉ số, bởi đây là bài toán vận tải kinh điển có những phơng pháp giải hay. Bên cạnh đó, ngời ta còn xét một số các bài toán ... toán vận tải mở rộng nh bài toán vận tải Trang: 1 ba chỉ số, bài toán vận tải khoảng, bài toán vận tải đa mục tiêu và rất nhiều bài toán khác, đó là các biến thể của bài toán vận tải kinh điển...
 • 79
 • 148
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP