Tài liệu về : “Phuong trinh duong thang tiet 4

Phuong trinh duong thang tiet 4

Phuong trinh duong thang tiet 4
... ax by c a b + + + Hoạt động 3: Ví dụ vận dụng Bài toán 1: Trong mặt phẳng cho M (4; -3) và hai đờng thẳng D 1 : x+2y +4= 0 D 2 : 2x-y+6=0 a. Hãy tính góc tạo bởi giữa hai đờng thẳng trên b. Tính khoảng ... )=? D(M;D 2 )=? Bài 2: Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Góc giữa hai đờng thẳng x+2y +4= 0 x-3y+6=0 có số đo là (A) 30 0 (B) 45 0 (C) : 60 0 (D) 23 0 12 Câu 2: Đờng tròn (c) có tâm là gốc tọa độ và tiếp ... Bi 1: Phng trỡnh ng thng ( 6 tit) (Tit 29... 34 PPCT) 1. M c tiờu 1.1 : Kin thc - Hiu vộc t phỏp tuyn , vộc t ch phng ca ng thng - Hiu cỏc vit...
 • 4
 • 264
 • 5

Đại số 10 - Cơ bản - Phương trình đường thẳng (tiết thứ 3)

Đại số 10 - Cơ bản - Phương trình đường thẳng (tiết thứ 3)
... tương đối của d với mỗi đường thẳng sau: Δ 1 : 2x+y -4= 0 Δ 2 : x-y-1=0 Δ 3 : 2x-2y+2=0 Giải: + Xét d và Δ 1 : Ta có hệ phương trình: x-y+1=0 2x+y -4= 0 x=1 y=2 Hệ có một nghiệm là (1;2), vậy d cắt ... thẳng: 4. Phương trình tổng quát của đường thẳng: 5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng: 5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng: + Xét d và Δ 2 : Ta có hệ phương trình: x-y+1=0 x-y -4= 0 (Vô ... với mỗi đường thẳng sau: d 1 : -3x+6y-3=0 d 2 : y=-2x d 3 : 2x+5=4y Giải: + Xét Δ và d 1 : Ta có hệ phương trình: x-y+1=0 2x+y -4= 0 x=1 y=2 Hệ có một nghiệm là (1;2), vậy d cắt Δ 1 tại điểm M(1;2)....
 • 11
 • 906
 • 6

Phuong trinh duong thang Tiet 1

Phuong trinh duong thang Tiet 1
... Bi 1: Phng trỡnh ng thng ( 6 tit) (Tit 29... 34 PPCT) 1. M c tiờu 1.1 : Kin thc - Hiu vộc t phỏp tuyn , vộc t ch phng ca ng thng - Hiu cỏc vit ... động và tuỳ thuộc vào đối tợng học sinh trong lớp , trong các lớp sao cho phù hợp với phơng pháp 4. tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 29 Ngày soạn: Ngày dạy: Hot ng 1: Khái niệm véc tơ chỉ ... thẳng đi qua hai điểm A và B có nhận véc tơ AB uuur là chỉ phơng hay không + M 0 (2;1) ; M(6;3) 0 (4; 2)M M uuuuuur Ta có 0 1 2 u M M= r uuuuuur 1. Véc tơ chỉ phơng của đờng thẳng Định nghĩa: (SGK)...
 • 4
 • 183
 • 8

Phuong trinh duong thang Tiet 2

Phuong trinh duong thang Tiet 2
... th¼ng qua M(1;0) vµ song song víi ®uêng th¨ng d: 4x+2y+1=0 cãa ph¬ng tr×nh tæng qu¸t lµ (A)4x+2y+3=0 (B)2x+y +4= 0 (C)2x+y-2=0 (D)x-2y+3=0 BTVN : 1,2,3 ,4 ( SGK Trang 80) ∆ 0 a 0 ∆ ... thẳng qua A(2;2) B (4; 3) C1: Nhận n r (-1;2) là pháp tuyến của đờng thẳng AB .. PTTQ: x-2y+2=0 C2: Từ PTTS 2 2 2 x t t R y t = + = + Triệt tiêu tham số t ta đợc PTTQ AB Hoạt động 4: Các trờng hợp ... Bi 1: Phng trỡnh ng thng ( 6 tit) (Tit 29... 34 PPCT) 1. M c tiờu 1.1 : Kin thc - Hiu vộc t phỏp tuyn , vộc t ch phng ca ng thng - Hiu cỏc vit...
 • 5
 • 137
 • 11

Phuong trinh duong thang tiet 3

Phuong trinh duong thang tiet 3
... Hệ 2 1 0 2 4 5 0 x y x y + = + = Hệ vô nghiệm vậy hai đờng thẳng song song Hoạt động 3: Xác định vị trí hai đờng thẳng bằng định thức (10D) ( Gv giới thiệu phơng pháp) Hoạt động 4: Củng cố ... động và tuỳ thuộc vào đối tợng học sinh trong lớp , trong các lớp sao cho phù hợp với phơng pháp 4. tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 31 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Vị trí tơng đối ... của đờng thẳng (d): x-2y+1=0 với các đờng thẳng sau (d 1 ): -3x+6y-3=0 (d 2 ): y=-2x (d 3 ): 2x+5=4y HĐGV HĐHS Giao nhiệm vụ cho học sinh Thảo luận nhóm ? Sử dụng tỉ lệ các hệ số của hai đờng thẳng...
 • 3
 • 193
 • 6

Phương trình đường thẳng (tiết 29)

Phương trình đường thẳng (tiết 29)
... Hãy chứng tỏ rằng cùng phương với u M M o u = uuuuuur r r u r M 'u ur 1 2 y x= ' ( 4; ). ' c) Cho véctơ -2 Hãy chứng tỏ rằng cùng phương với u M M u o = ur uuuuuur ur a) Tìm ... ph­¬ng cña u ∆ = − ∆ r 1 ( 2; 1)(A). u = − − ur 3 (1; 2)(C). u = − uur 2 ( 1; 2)(B). u = − − uur 4 (1; )(D). 2u = uur C©u hái tr¾c nghiÖm 1. VÐct¬ chØ ph­¬ng cña ®­êng th¼ng (1; 1) (3; 1)2. §­êng ... vÐct¬ chØ ph­¬ng lµ? A B ∆ 1 ( 1; 2)(A). u = − ur 2 ( 2; 1)(B). u = − − uur 3 (2; 2)(C). u = − uur 4 (2; 2)(D). u = uur C©u hái tr¾c nghiÖm 1. VÐct¬ chØ ph­¬ng cña ®­êng th¼ng x O ∆ y 1. VÐct¬ chØ...
 • 20
 • 126
 • 2

Tiết 32-PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Tiết 32-PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
... giác của góc hợp bởi 2 d 1 : 2x+4y+7=0 d 2 : x-2y-3=0 2 4 7 2 3 4 16 1 4 x y x y+ + = + + 2 4 7 2( 2 3) 2 4 7 2( 2 3) x y x y x y x y + + = + + = 8 13 0 4 1 0 y x + = + = = 2 2 2 ... tới 1 2 ; NTN ? 2 4 x t y t = = + 2 8 0x y + = d(M, ) = 1 2.5 8 1 1 4 5 + = + Bài giải :x+y+m=0 (m 2) 3 2 2 2 m = 6 2 8 4 m m m = = = có dạng x+y+8=0 hoặc x=y -4= 0 Viết công thức ... = 1 4 3 0 1 4 + = + TL: im M nm trờn c tớnh theo cụng thc d(M, ) = 0 0 2 2 ax by c a b + + + Vớ d: Tớnh khong cỏch t im M(-1;2) n thng :x + 2y - 3 = 0 Gii: Ta cú d(M, ) = 1 4 3 0 1 4 +...
 • 3
 • 135
 • 2

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian
... +=+=+=⇒+=+=+=tztytxtazztayytaxx212 4 302010)2;1;1(MN d qua M (4; 2;1) va nhận làm VTCP, có phương trình tham số: KIỂM TRA BÀI CŨ:)2;1;1(MN a) Ta có, d qua M (4; 2;1) va N(5;3;3) nên nhận làm VTCP. )0;3 ;4( −n ... '2121 4 221aa =⇒−−==⇒(1)Thay M(1;0;3) vào phương trình d’ ta được:φ∈⇒=−=−=⇒−=+=+='''''''1 4 321253 43 0221ttttttt(2)'dM ... đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: a) Qua hai điểm M (4; 2;1) và N(5;3;3). b) Qua điểm A(2;-2;7) và vuông góc với mặt phẳng (P): 4x – 3y + 1 = 0.Trả lời: Ví dụ: Chứng minh rằng hai đường...
 • 23
 • 570
 • 7

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 1)

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 1)
... c)urTRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀITRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI§3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 1)Tiết 40 – Hình Học 12ABài giảng:Lớp 12A3Ví dụ 1:Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳngd có ... án:Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình tham số: trong các điểm A(-3 ; 4; 2 ), B(3; 1; -2) điểm nào thuộc d, điểm nào không thuộc d?1 222x ty tz t= −= +=Ví ... 1)Thay tọa độ B(3; 1; -2) vào phương trìnhtham số của d ta được:∈Nên A d∉Thay tọa độ A(-3; 4; 2) vào phương trình tham số của d ta được: (vô lý)221ttt===∈∈Đáp án:111ttt=...
 • 27
 • 348
 • 3

Tiết 29: Phương trình đường thẳng

Tiết 29: Phương trình đường thẳng
... :29 *Bài giải :Chọn t = 1 ta có ==−=−=31.321 .42 yxVậy điểm thứ 2 thuộc đường thẳng là B(-2;3) .Vectơ chỉ phương u = ( -4; 3) và điểm A(2;0) mà đồ thị đi quaKết thúcKết thúcPHẦN ... chỉ phương và 2 điểm thuộc đường thẳng (d) có phương trình tham số sau : =−=tytx3 42 Kết thúcKết thúcPHẦN CỦNG CỐPHẦN CỦNG CỐBÀI TẬP VẬN DỤNGBÀI TẬP VẬN DỤNGNỘI DUNG BÀI MỚINỘI ... BC CHU TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN ANVĂN ANBÀI TẬP LÀM THÊMBÀI TẬP LÀM THÊM=−=tytx3 42 Dựa vào phương trình tham số của đưòng thẳng ta xác định được .Chú ý : ta có thể chọn 1 giá...
 • 17
 • 133
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP