Tài liệu về : “Bất đẳng thức AM-GM (Cauchy)

Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy-schwarz

Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy-schwarz
... sử dụng bất đẳng thức cauchy-schwarz ` Đầu tiên xin được nhắc lại nội dung bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Với hai bộ số thực bất kì a1, a2, …, an và b1, b2, …, bn ta có bất đẳng thức: ...    Đẳng thức cũng chỉ xảy ra khi và chỉ khi aibj=ajbi với mọi i≠j. Để sử dụng thật tốt bất đẳng thức này các bạn phải có cái nhìn hai chiều với bất đẳng thức trên. Nói chung thì bất đẳng trên ... số và mẫu số các phân thức của bất đẳng thức đều dương có vẻ như nếu áp dụng trực tiếp bất đẳng thức Cauchy-Schwarz sẽ được nhưng các bạn thử trực tiếp thì sẽ thấy bất đẳng thức đổi chiều. Bây...
 • 5
 • 8,586
 • 325

Một số dạng bất đẳng thức Cauchy thường gặp

Một số dạng bất đẳng thức Cauchy thường gặp
... dùng bất đẳng thức Cauchy (thường là những bài toán bất đẳng thức khó, xảy ra trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đại học). Phần 1. Kỹ thuật trong bất đẳng thức Cauchy I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bất ... bài toán này thuộc lớp bất đẳng thức có điều kiện. Đối với lớp bất đẳng thức này ta thường có 3 hướng khai thác điều kiện như sau: Khai thác điều kiện kết hợp với bất đẳng thức kinh điển để giới ... đổi biến kết hợp Cauchy chọn điểm rơi Một số bài toán bất đẳng thức mà biểu thức cần chứng minh phức tạp hoặc có thể đưa về các bất đẳng thức đơn giản hơn bằng cách đặt biến mới, thì ta chọn...
 • 10
 • 13,016
 • 345

Bất đẳng thức AM-GM (Cauchy)

Bất đẳng thức AM-GM (Cauchy)
... Giáo viên Trờng THPT Tĩnh Gia 1 bất đẳng thức cauchyA .Bất đẳng thức Cauchy1 .Bất đẳng thức Cauchy cho 2 số không âm :Cho 0,ba Khi đó baba.2+ Đẳng thức xảy ra ba=Chứng minh:Cách1: ... Hình vẽ ) baHBHAHCOIba ===+2 Đẳng thức xảy ra baOHOIHC==2 .Bất đẳng thức Cauchy cho 3 số không âm:Cho 0,,cba Khi đó 33abccba++ Đẳng thức xảy ra cba ==Chứng minh: áp dụng ... 2,11)0()1(21 nnaaaniBaffi======Cách 3 : (Phơng pháp hàm lồi -Bất đẳng thức Jensen)Giới thiệu các Bất đẳng thức cổ điển 2 Lê Thanh Bình Giáo viên Trờng THPT Tĩnh Gia 1a. Nếu 0=ia...
 • 5
 • 644
 • 30

Chuyên đề: Bất đẳng thức Cauchy

Chuyên đề: Bất đẳng thức Cauchy
... SỬ DỤNG BĐT CAUCHY1. Bất đẳng thức CauChy:a) Cho a+b0, b 02≥ ≥ ⇒ ≥a ab. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a= bb) Cho 3a+b+c0, b 0, c 03≥ ≥ ≥ ⇒ ≥a abc. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ ... dương a, b, c thỏa a.b.c=1. Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 2 2 2 2= + ++ + +bc ca abPa b a c b c b a c a c b (ĐHNN – 2000)36) Chứng minh các bất đẳng thức sau với giả thiết , , 0a b c >:1.5 ... chỉ khi a= b = cc) Cho 1 2 n1 2 1 2a +a + +a0, 0, , 0 . n≥ ≥ ≥ ⇒ ≥nn na a a a a a. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 1 2 = = =na a a2. Ví dụ:1) Cho 2 số dương a, b . Chứng minh...
 • 4
 • 2,128
 • 90

Bài giảng Bất đẳng thức Cauchy

Bài giảng Bất đẳng thức Cauchy
... Bất đẳng thức Cauchy-Bunhiakovski-Schwarz - Trần Nam Dũng, Gabriel Dospinescu Posted by VnMaTh.CoM on 14:43 in Sáng tạo Bất đẳng thức | 3 nhận xét Dưới đây là bài báo " ;Bất đẳng thức...
 • 4
 • 259
 • 8

Tài liệu Bất đẳng thức Cauchy pdf

Tài liệu Bất đẳng thức Cauchy pdf
... SỬ DỤNG BĐT CAUCHY1. Bất đẳng thức CauChy:a) Cho a+b0, b 02≥ ≥ ⇒ ≥a ab. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a= bb) Cho 3a+b+c0, b 0, c 03≥ ≥ ≥ ⇒ ≥a abc. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ ... dương a, b, c thỏa a.b.c=1. Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 2 2 2 2= + ++ + +bc ca abPa b a c b c b a c a c b (ĐHNN – 2000)36) Chứng minh các bất đẳng thức sau với giả thiết , , 0a b c >:1.5 ... chỉ khi a= b = cc) Cho 1 2 n1 2 1 2a +a + +a0, 0, , 0 . n≥ ≥ ≥ ⇒ ≥nn na a a a a a. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi1 2 = = =na a a2. Ví dụ:1) Cho 2 số dương a, b . Chứng minh rằng:...
 • 4
 • 475
 • 24

Tài liệu Bài giảng điện tử Bất đẳng thức cauchy pptx

Tài liệu Bài giảng điện tử Bất đẳng thức cauchy pptx
... có đẳng thức sauHệ thức (1.6) cho ta bất đẳng thức Cauchy sau đây đối với bộ số phức.Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY• BÀI GIẢNG 1.2.3 Dạng đảo của bất đẳng thức ... Cauchy, thìVậy nên Từ đây, ta thu được bất đẳng thức đảo Cauchy.Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY• BÀI GIẢNG Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy1.4. PHƯƠNG PHÁP BĐT CAUCHY• ... Chương 1Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy1.4. PHƯƠNG PHÁP BĐT CAUCHY• BÀI GIẢNG Định lý 1. Với mọi bộ số ta luôn có đẳng thức sauChương 1: Bất đẳng thức Cauchy1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY•...
 • 41
 • 150
 • 1

DỰ ĐOÁN DẤU BẰNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

DỰ ĐOÁN DẤU BẰNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
... TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Bất đẳng thức (BĐT) là kiến thức không thể thiếu trong các kì thi đại học, cao đẳng, ... dục. 5. Phạm Kim Hùng, Sáng tạo bất đẳng thức, Nhà xuất bản Tri thức. 6. Trần Phương, Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học, Nhà xuất bản Tri thức. 7. www.hsmath.net 8. www.mathvn.com ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DỰ ĐOÁN DẤU BẰNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC Người thực hiện: ĐỖ TẤT THẮNG. Lĩnh vực nghiên...
 • 22
 • 1,834
 • 5

Tài liệu Kỹ thuật chọn điểm rơi trong Bất đẳng thức AM-GM (Cauchy) pptx

Tài liệu Kỹ thuật chọn điểm rơi trong Bất đẳng thức AM-GM (Cauchy) pptx
... biệt để tất cả các dấu đẳng thức đồng thời xảy ra. Tham số phụ đưa vào một cách hợp lý để phương trình xác định chúng có nghiệm.  Một số bất đẳng thức cơ bản  Bất đẳng thức Cauchy Cho n ... Quang Trung GV: Nguyễn Việt Hải Chun đề BĐT cauchy 1 KĨ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM (CAUCHY)  Kỹ thuật chọn điểm rơi hay còn được gọi kỹ thuật điều chỉnh và lựa chọn tham ... đẳng thức tại điều kiện các số tham gia phải bằng nhau nên ta đưa tham số sao cho tại điểm rơi a = 3 thì cặp số a và 1 phải bằng nhau. Với a=3 cho cặp số +Lời giải đúng : Đẳng thức...
 • 9
 • 527
 • 28

Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức Cauchy doc

Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức Cauchy doc
... mà chúng khơng thể khơng nhắc đến, đó là bất đẳng thức Cauchy (Cơsi), bởi vì BĐT Cơsi là một bất đẳng thức đơn giản, gần gủi nhưng lại là một bất đẳng thức mạnh và có sự ứng dụng rộng rãi trong ... Chuyên đề Bất đẳng thức Côsi và ứng dụng” MSM Huỳnh Văn Khánh – THPT ĐăkMil – ĐăkNông Trang 10 Ta nhận thấy rằng đây là các bất đẳng thức đối xứng, nên đẳng thức xảy ra khi và chỉ ... nhiều bất đẳng thức mà thoạt nhìn chúng ta sẽ tưởng rất khó khăn. Với mong muốn trao đổi kiến thức chun mơn cũng như kinh nghiệm học tốn và dạy tốn cùng đồng nghiệp, trong chun đề Bất đẳng thức...
 • 21
 • 656
 • 32

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP