Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất mủ của năm dòng cao su vô tính tại Nông Trường An Bình, Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên lễ tân tại khách sạn Kim Liên, công ty cổ phần Du lịch Kim Liên

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên lễ tân tại khách sạn Kim Liên, công ty cổ phần Du lịch Kim Liên
... lý luận Chương 2: Thực trạng khả giao tiếp tiếng Anh nhân viên phận lễ tân khách sạn Kim Liên Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao khả giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên phận lễ tân khách sạn Kim Liên ... khách sạn Kim Liên Qua khảo sát nhỏ khách quốc tế lưu trú khách sạn khả giao tiếp tiếng Anh nhân viên lễ tân khách sạn Kim Liên, công ty cổ phần Du lịch Kim Liên cho thấy thời gian khách lưu trú khách ... cho nhân viên lễ tân khách sạn Kim Liên, công ty cổ phần Du lịch Kim Liên làm khóa luận tốt nghiệp cho Mục đích, giới hạn nhiệm vụ đề tài - Mục đích: Nâng cao khả giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên...
 • 88
 • 170
 • 3

Đánh giá khả năng sinh trưởng năng suất mủ của năm dòng cao su tính tại Nông Trường An Bình, Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất mủ của năm dòng cao su vô tính tại Nông Trường An Bình, Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
... khả sinh trưởng su t mủ năm dòng tính cao su Nơng trường An Bình, Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ” tiến hành lơ 106, Nơng trường Cao su An Bình, Phước Vĩnh – Phú Giáo – Bình ... Phần Cao su Đồng Phú, để đánh giá sinh trưởng, su t, hình thái, bệnh hại dòng tính cao su từ chọn lọc dòng tính xuất sắc để đưa vào sản su t Đề tài “Theo dõi khả sinh trưởng su t mủ năm dòng ... dòng cao su tính Nơng Trường An Bình, Cơng ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phần nghiên cứu quy trình tuyển giống Viện Cao su 1.2 Mục tiêu – u cầu 1.2.1 Mục tiêu So sánh đánh giá khả...
 • 63
 • 618
 • 7

Theo dõi khả năng sinh trưởng năng suất mủ của năm dòng cao su tính tại nông trường An Bình, công ty cổ phần cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất mủ của năm dòng cao su vô tính tại nông trường An Bình, công ty cổ phần cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
... cứu Theo dõi khả sinh trưởng su t mủ năm dòng tính cao su Nơng trường An Bình, Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ” tiến hành lơ 106, Nơng trường Cao su An Bình, Phước Vĩnh ... Phần Cao su Đồng Phú, để đánh giá sinh trưởng, su t, hình thái, bệnh hại dòng tính cao su từ chọn lọc dòng tính xuất sắc để đưa vào sản su t Đề tài Theo dõi khả sinh trưởng su t mủ năm dòng ... dòng cao su tính Nơng Trường An Bình, Cơng ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phần nghiên cứu quy trình tuyển giống Viện Cao su 1.2 Mục tiêu – u cầu 1.2.1 Mục tiêu So sánh đánh giá khả...
 • 63
 • 194
 • 1

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng ñ brix 75 4.11 ðánh giá t h p lai chua qu nh tri n v ng v thu ñông 2011 76 4.12 Các giai ño n sinh trư ng ch y u c a t h p lai chua qu nh ... p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t ng s qu 72 4.10.3 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng kh i lư ng trung bình qu 73 4.10.4 Kh k t h p c a dòng chua nghiên ... m t s tính tr ng c a t h p lai cu ng qu chua qu nh v thu ñông 2011 4.10 70 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 70 4.10.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng...
 • 140
 • 165
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.
... Nguyễn Hồng Minh tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm ... điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh ... 4.10.1 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tỷ lệ đậu 71 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên...
 • 138
 • 223
 • 0

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai ... hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, ... 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng khối lượng trung bình .73 4.10.4 Khả kết hợp dòng cà...
 • 137
 • 113
 • 0

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI TỔ HỢP LAI NGÔ NẾP

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI VÀ TỔ HỢP LAI NGÔ NẾP
... chọn lọc vật liệu ngô nếp thông qua đánh giá khả chịu hạn dòng bố mẹ lai F1 nhằm xác định khả chịu hạn bố mẹ lai, định hướng cho công tác chọn tạo giống ngô nếp lai khả chịu hạn mục tiêu cần ... Khoa (2005) điều kiện hạn nhẹ tỷ lệ rễ/thân có xu hướng tăng 3.2 Đánh giá tổ hợp lai dòng bố mẹ tự phối khả chịu hạn nhà có mái che (gây hạn nhân tạo) Thời gian sinh trưởng phù hợp để hoàn thành ... chứng Các vật liệu THL4, THL6, THL10, THL15 có số chịu hạn cao (>1) dòng D4, D5, D6 có số chịu hạn tiến sát đến Như vậy, qua kết phân tích dựa vào suất số chịu hạn DI, chọn số tổ hợp lai dòng có khả...
 • 11
 • 112
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN GEN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM LÀO VỤ XUÂN 2011 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN GEN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO VỤ XUÂN 2011 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI
... Việt Nam Lào vụ Xuân 2011 Gia Lâm - Nội 1.1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích Đánh giá khả kết hợp số dòng ngô nếp tự phối phát triển từ mẫu nguồn gen ngô có nguồn gốc địa lý khác ... thời gian chọn tạo nâng cao hiệu công tác chọn tạo giống khâu quan trọng thiếu Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả kết hợp dòng tự phối phát triển từ nguồn gen địa phương Việt Nam ... Phương pháp đánh giá khả kết hợp 22 Đánh giá dòng tự phối từ nguồn gen ngô miền núi nhà chọn giống Ethiopia (B.W.Legesse), Nam Phi (K.V.Pixly) CIMMYT (A.M Botha) nghiên cứu khả kết hợp...
 • 106
 • 31
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
... khả thích ứng số giống lúa chất lượng Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả thích ứng số giống lúa chất lượng sản xuất - So sánh lựa chọn giống ... cứu + Đánh giá th ực trạng sản xuất lúa chất lượng địa bàn Thành phố Việt Trì + Thử nghiệm số giống lúa ch ất lượng gieo trồng vụ Xuân năm 2007 + Phát tri ển số giống lúa chất lượng (từ - 3giống) ... trồng lúa chất lượng chuyên canh nước + Căn vào nghị Thành uỷ Việt Trì việc thực chủ trương chuyển dịch cấu trồng địa bàn Thành phố Việt Trì Ở đề tài với mục tiêu đánh giá khả thích ứng số giống lúa...
 • 128
 • 399
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình
... ng d ng ð ñánh giá kh ng d ng dòng, gi ng lúa ñ t Thái Bình, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá kh thích ng c a dòng, gi ng lúa thu n ng n ngày ch t lư ng cao t i T nh Thái Bình M c ñích ... nhánh c a dòng, gi ng lúa v Mùa 2010 74 Hình v 3.10 Năng su t th c thu c a dòng, gi ng lúa v Mùa 2010 76 Hình v 3.11 Năng su t c a dòng, gi ng lúa t i Thanh Nê - Ki n 78 Xương -Thái Bình v Mùa ... lúa trung bình toàn t nh Thái 54 Bình năm 2005 - 2009 B ng 3.6 Cơ c u di n tích gieo c y trà lúa v Xuân t i Thái Bình 56 năm 2005 - 2010 B ng 3.7 Cơ c u di n tích gieo c y trà lúa v Mùa t i Thái...
 • 128
 • 211
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của PIC tại Việt Nam

Đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của PIC tại Việt Nam
... yêu cầu sản xuất cần thiết Vì vậy, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả sản xuất dòng lợn nái chất lượng cao tạo từ nguồn gen PIC Việt Nam ” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tạo đƣợc hai dòng nái chất lƣợng ... HỌC NÔNG LÂM ĐINH NGỌC BÁCH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÕNG NÁI CHẤT LƢỢNG CAO ĐƢỢC TẠO RA TỪ CÁC NGUỒN GEN CỦA PIC TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60. 62. 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA ... 1 .2. 1 Các tiêu đánh giá khả sinh sản lợn nái 16 1 .2. 2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh sản lợn nái 19 1 .2. 2.1 Ảnh hƣởng yếu tố chủ quan 20 1 .2. 2 .2 Ảnh hƣởng yếu tố khách quan 22 ...
 • 88
 • 171
 • 0

đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGÔ THỊ HỒNG GẤM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP CỦA CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN ... tồn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện - Xác định hướng phát triển sử dụng đất nông nghiệp huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất - Trên sở kết đánh ... nông nghiệp nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung - Đánh giá loại hình sử dụng đất làm sở phân hạng thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện...
 • 168
 • 268
 • 0

đánh giá khả năng gây hại của nấm fusarium oxysporum f.sp. sesami gây bệnh héo rũtrên cây mè trong điều kiện nhà lưới

đánh giá khả năng gây hại của nấm fusarium oxysporum f.sp. sesami gây bệnh héo rũtrên cây mè trong điều kiện nhà lưới
... tác nhân nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami gây bệnh héo rũtrên 22 2.2.2 Đánh giá khả gây hại chủng nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami gây bệnh héo điều kiện nhà lưới ... nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami thực điều kiện nhà lưới gồm nghiệm thức Thí nghiệm I: Đánh giá khả gây hại chủng nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami gây bệnh héo điều kiện nhà lưới ... đề tài Đánh giá khả gây hại nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami gây bệnh héo (Sesamum indicum L.) điều kiện nhà lưới thực Nhằm tìm chủng nấm Fusarium oxysporum f.sp sesami gây hại cao...
 • 77
 • 192
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG đầu tư của hộ NUÔI tôm (penaeus monodon) THÂM CANH bán THÂM CANH tại TRÀ VINH

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG đầu tư của hộ NUÔI tôm sú (penaeus monodon) THÂM CANH  bán THÂM CANH tại TRÀ VINH
... lượng tôm toàn tỉnh đạt cao 25.000 Từ vấn đề thực tế để biết rõ hộ nuôi tôm sử dụng vốn đầu từ nguổn nào, khả đầu họ đến đâu nên đề tài "Đánh giá khả đầu hộ nuôi tôm thâm canh bán ... thâm canh bán thâm canh tỉnh Trà Vinh" chọn để nghiêm cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả đầu hộ nuôi tôm Trà Vinh, từ đề xuất số giải pháp cho nghề nuôi tôm tỉnh Trà Vinh để góp phần ... hình nuôi tôm 38 4.4 Đánh giá khả đầu hộ nuôi tôm thời gian tới 39 4.4.1 Khả thay đổi diện tích nuôi .39 4.4.2 Khả thay đổi mật độ nuôi .41 4.4.3 Thay đổi loài nuôi ...
 • 78
 • 133
 • 0

Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã linh sơn, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã linh sơn, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất - Trên sở kết đánh giá loại hình sử dụng đất, đề xuất loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp ... trung đánh giá loại hình sử dụng đất trồng hàng năm sản xuất nông nghiệp địa bàn Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tiến hành Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh ... vị đất đai + Xác định hướng phát triển sử dụng đất nông nghiệp Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất Yêu cầu đề tài - Điều tra, đánh...
 • 110
 • 58
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập