Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên cây dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh trong nhà kính

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx
... rễ Tạo rễ Phát sinh phôi Phát sinh phôi Không phát sinh phôi Không phát sinh phôi tăng trưởng thành Sau 30 ngày, hoàn chỉnh xuất với rễ kéo dài (Hình 6C) Như vậy, phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo ... (nghiệm thức NK2) cấy chuyền sang môi trường bổ sung chất điều hoà sinh trưởng thực vật theo Bảng để khảo sát phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo Nguồn chất giải phóng khí ethylen sử dụng ethephon (2chloroethylphosphonic ... 2.2.3 Tái sinh, thu nhận hoàn chỉnh từ phôi thể hệ Phôi thể hệ hình thành môi trường MS bổ sung NAA 0,5 mg/l kinetin mg/l, sau tuần tách rời phôi thể hệ trưởng thành khỏi khối mô sẹo Các phôi cấy...
 • 10
 • 205
 • 2

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng và nước dừa lên sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng và nước dừa lên sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )
... trưởng nước dừa l n sinh trường phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) tiến hành nhằm xác định môi trường thích hợp cho sinh trưởng phát triển sẹo măng xanh góp phần l m ... tạo số l ợng l n bệnh thời gian ngắn 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài Khảo sát hiệu chất điều hòa sinh trưởng nước dừa l n sinh trưởng phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) nhằm ... (MS+100 ml /l nước dừa) , MSD2 (MS+150 ml /l nước dừa) MSD3 (MS+200 ml /l nước dừa) có khác biệt ý nghĩa thống kê mức 5% Bảng 9: Hiệu nƣớc dừa l n đƣờng kính gia tăng tƣơng đối ( %) sẹo măng tây xanh...
 • 53
 • 57
 • 0

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Và Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Và Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng
... môn Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Chúng tiến hành thực đề tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng ” 1.2 ... hợp cho trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ nước dừa đến khả hình thành chồi lan Nhất Điểm Hồng - Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng đến khả ... TÓM TẮT Đề Tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng Giáo viên hướng dẫn : TS.Trần Thị Dung Đề...
 • 54
 • 39
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của CHẤT điều hòa TĂNG TRƯỞNG THỰC vật và ÁNH SÁNG đơn sắc lên sự TĂNG TRƯỞNG cây THÀI lài tím (tradescantia pallida l )

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của CHẤT điều hòa TĂNG TRƯỞNG THỰC vật và ÁNH SÁNG đơn sắc lên sự TĂNG TRƯỞNG cây THÀI lài tím (tradescantia pallida l )
... Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa tăng trưởng thực vật ánh sáng đơn sắc l n tăng trưởng Thài l i tím (Tradescantia pallida L. ) nhằm mục đích: tìm hiểu tác động số chất điều hòa tăng trưởng thực ... Commelinales Họ: Commelinacea Chi: Tradescantia Loài: T pallida Tên khoa học: Tradescantia pallida L Tên khác: trai tím, trai đỏ, trai thái lan, Ảnh 1.1 Cây Thài l i tím (Tradescantia pallida L. ) Thài ... 3.2 Ảnh hưởng TDZ ánh sáng đơn sắc đèn LED l n phát sinh chồi 32 3.3 Sự tăng trưởng Thài l i tím in vitro nguồn sáng đơn sắc đèn LED 37 THẢO LUẬN 47 Ảnh hưởng...
 • 67
 • 221
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của chất khử trùng vào hiệu quả nuôi cấyảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tới khả năng nhân chồi của chuối tiêu hồng hưng yên

Khảo sát ảnh hưởng của chất khử trùng vào hiệu quả nuôi cấy và ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tới khả năng nhân chồi của chuối tiêu hồng  hưng yên
... t tính vào môi trư ng nuôi c y s có l i có tác d ng kh ñ c Than ho t tính ñư c b sung vào môi trư ng nuôi c y s có tác d ng kích Chuyên ngành Công Ngh Sinh H c 16 Vi n NC&PT Công Ngh Sinh H c ... tùy thu c vào t ng nghi m th c thí nghi m) R a l i b ng nư c c t vô trùng kho ng l n C t l y ph n ñ nh sinh trư ng C y vào môi trư ng nuôi c y Hình 2: Qui trình kh trùng m u c y chu i Tiêu H ng ... tiêu di t vi sinh v t ñ t bám ñ y b m t mô chu i nguyên li u, thêm vào ñó vi sinh v t ñ t k c vi khu n n m ña ph n loài có kh Chuyên ngành Công Ngh Sinh H c 36 Vi n NC&PT Công Ngh Sinh H c Lu...
 • 55
 • 1,194
 • 3

Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro

Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro
... trình sinh trưởng, phát triển lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro Xác định nồng độ javel thích hợp cho việc vào mẫu phát hoa lan hồ điệp Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thích ... Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam gồm nội dung: Xác định nồng độ nước javel thời gian khử mẫu phát hoa lan hồ điệp theo dõi ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến trình sinh ... hợp cho hình thành protocorm từ lan hồ điệp Xác định tỷ lệ auxin/cytokinin thích hợp cho trình sinh trưởng, phát triển Bố trí thí nghiệm với mức nồng độ chất điều hòa sinh trưởng (BAP, TDZ, NAA) ...
 • 64
 • 645
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang
... ñi m th i gian nghiên c u 30 3.3 N i dung nghiên c u 30 3.4 Phương pháp ngiên c u 31 3.5 Phương pháp x lý s li u 34 K T QU NGHIÊN C U 35 4.1 Nghiên c u nh hư ng c a ch t ñi u hòa sinh trư ng GA3 ... v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 3.3.3 N i dung 2: Nghiên c u nh hư ng c a bi n pháp c t chùm hoa ñ n su t, ch t lư ng v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 3.3.2 ... u thành su t su t c a v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 4.3.5 nh hư ng c a t a qu ñ n m t s ch tiêu gi i qu c a gi ng v i chín v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang...
 • 121
 • 233
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão hải phòng

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão  hải phòng
... 4.2 ảnh hởng chất điều hoà sinh trởng, vi lợng đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 37 4.2.1 ảnh hởng -NAA đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 38 3.2.2 ảnh hởng GA3 đến đậu quả, suất phẩm chất ... chất vải thiều 48 4.2.3 ảnh hởng chế phẩm đậu đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 56 4.2.4 ảnh hởng chế phẩm KIVIVA đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 64 4.3 Hiệu kinh tế vi c sử dụng chất điều ... xuất phẩm chất vải thiều An Lo - Hải Phòng" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu ảnh hởng chất điều hoà sinh trởng auxin, gibberellin (GA3), chế phẩm vi lợng đến khả đậu quả, chất...
 • 89
 • 301
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại uông bí

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại uông bí
... Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ” thực từ năm 2008 đến ... Luận án Tiến sỹ Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ”, chuyên ... 72 Ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả đậu quả, sinh trưởng hạt giống vải chín sớm Bình Khê 85 3.3 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê...
 • 216
 • 349
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
... điểm sinh vật học, điều kiện sinh thái vùng trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) làm sở chọ địa điểm gây trồng - Nghiên cứu ảnh hưởng Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến ... đến khả tạo rễ hom keo liềm (Acasia crassicarpa) làm cở sở xác định loại chất điều hòa sinh trưởng, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thích hợp cho phát triển hom keo liềm 3.4 Nội dung nghiên cứu ... dòng keo liềm - Ảnh hưởng loại chất điều hòa sinh trưởng (IBA,NAA) dạng bột đến khả rễ - Ảnh hưởng nồng độ chất IBA, NAA dạng bột đến khả rễ 3.5 Phương pháp nghiên cứu - Vật liệu nghiên cứu chồi...
 • 53
 • 1,231
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u
... hoa, hoa, đ u phát triển hạt vải chín sớm Bình Khê 2.2.3 Nghiên c u ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đ u suất vải chín sớm Bình Khê 2.2.4 Nghiên c u ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp ... sản xuất Đức 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN C U 2.2.1 Nghiên c u đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống vải chín sớm Bình Khê U ng Bí, Quảng Ninh 2.2.2 Nghiên c u ảnh hưởng số chất đi u hòa sinh trưởng ... 82,4%; suất: 61,8 kg/cây) 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA, Đ U QUẢ VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG VẢI BÌNH KHÊ 3.3.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến biến đổi tỷ lệ C/N Biện pháp khoanh...
 • 29
 • 217
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ðIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP TỈA HOA, TỈA QUẢ ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VẢI THIỀU THANH HÀ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ðIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP TỈA HOA, TỈA QUẢ ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VẢI THIỀU THANH HÀ
... c u v ch t ñi u hoà sinh trư ng v i 23 2.6 Nh ng nghiên c u v c t t a hoa, qu v i 29 V T LI U, ð I TƯ NG, ð A ðI M, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 3.1 V t li u ñ i tư ng nghiên c u 30 3.2 ... ng Xu t phát t th c t ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a ch t ñi u hoà sinh trư ng bi n pháp t a hoa, t a qu ñ n su t, ch t lư ng v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c ... c thu ho ch 2.5 Nh ng nghiên c u v ch t ñi u hoà sinh trư ng v i 2.5.1 Các ch t ñi u hoà sinh trư ng Các ch t ñi u hoà sinh trư ng có vai trò r t quan tr ng trình ñi u n sinh trư ng, phát tri...
 • 121
 • 89
 • 0

ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự ra chồi, năng suất và phẩm chất hoa hồng pháp

ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự ra chồi, năng suất và phẩm chất hoa hồng pháp
... KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: HOA VIÊN VÀ CÂY C NH Tên ñ tài: NH HƯ NG C A CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG TH C V T LÊN S RA CH I, NĂNG SU T VÀ PH M CH T HOA H NG PHÁP ... văn t t nghi p k sư ngành hoa viên c nh v i ñ tài: “ NH HƯ NG C A CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG TH C V T LÊN S RA CH I, NĂNG SU T VÀ PH M CH T HOA H NG PHÁP (Rosa sp.)” Do sinh viên NGUY N TH NG C ... nghi p kèm theo v i ñ tài: “ NH HƯ NG C A CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG TH C V T LÊN S RA CH I, NĂNG SU T VÀ PH M CH T HOA H NG PHÁP (Rosa sp.)”, sinh viên NGUY N TH NG C HÀ th c hi n b o v trư c H...
 • 70
 • 204
 • 0

ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và điều kiện môi trường ngoại cảnh đến vi nhân giống cây nghệ đen (curcuma zedoaria (berg.) roscoe)

ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và điều kiện môi trường ngoại cảnh đến vi nhân giống cây nghệ đen (curcuma zedoaria (berg.) roscoe)
... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp kèm theo với đề tài: “ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY NGHỆ ĐEN ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY NGHỆ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG NGOẠI CẢNH ĐẾN VI NHÂN...
 • 57
 • 377
 • 2

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập