Đề tài đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn quế võ tỉnh bắc ninh 2007

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Quế - tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
... cán KN Các hoạt động KN Tình hình cung cấp sử dụng vốn cho hoạt động KN Đánh giá hoạt động khuyến nông Đánh giá cán KN nông dân hoạt động đào tạo tập huấn Đánh giá cán KN nông dân hoạt động xây ... tài: Đánh giá hoạt động KN địa bàn huyện Quế tỉnh Bắc Ninh năm 2007 Mục đích, mục tiêu, yêu cầu đề tài giới hạn đề tài 2.1 Mục đích Đánh giá đợc tình hình hoạt động KN trạm KN huyện Quế Đề ... 31,16 125,5 39,05 chuyển giao KHKT -Tập huấn kỹ thuật 15 - 30 - 15 - 60 47,81 -Hội thảo - 12 - 12 - 32 25,5 -Tham quan 4,5 - - - 14,5 11,55 -In ấn tài liệu - - - 19 15,14 2.Xây dựng mô hình 64,455...
 • 52
 • 207
 • 1

Đề tài “Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2011” ppt

Đề tài “Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2011” ppt
... cứu đề tài: “Đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2011” 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, đánh giá hệ thống cấu tổ chức, vai trò thực trạng hoạt động ... Tràng Định .22 3.3.2 Thực trạng tổ chức khuyến nông huyện Tràng Định 22 3.3.3 Đánh giá công tác hoạt động KN địa bàn huyện Tràng Định 23 3.3.4 Đánh giá chung thực trạng khuyến nông huyện Tràng Định ... giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế PTNT, hướng dẫn trực tiếp cô giáo Phạm Thị Thanh Nga, em thực đề tài: “Đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm...
 • 83
 • 320
 • 1

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnhtĩnh

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị trấn nghèn  huyện can lộc  tỉnh hà tĩnh
... cứu - Các hộ nông dân địa bàn thị trấn Nghèn tham gia vào hoạt động khuyến nông - Các hoạt động khuyến nông diễn địa bàn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành ... giáo Dương Thị Thu Hoài, em thực đề tài: Đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc - tỉnh Tĩnh Qua thời gian thực tập địa bàn thị trấn Nghèn, đến đề tài hoàn thành ... hội thị trân Nghèn 22 3.3.2 Thực trạng tổ chức khuyến nông thị Trấn Nghèn 22 3.3.3 Đánh giá công tác hoạt động KN địa bàn thị trấn Nghèn 22 3.3.4 Đánh giá chung thực trạng hoạt động...
 • 90
 • 116
 • 0

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” potx

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” potx
... tham gia tích cực người dân • Hiện hoạt động khuyến nông chủ yếu áp đặt chương trình, hoạt động từ xuống • “Đánh giá tham gia người dân hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” ... Một số khuyến nghị Khó khăn, thuận lợi KN có TG GIẢ THIẾT • Các hoạt động khuyến nông triển khai địa bàn huyện Hạ Hòa Người dân tham gia vào hoạt động khuyến nông Sự tham gia người dân có ... Đánh giá tham gia người dân hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Hạ Hòa, từ đưa số khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò, tham gia người dân Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn Thực trạng hoạt động khuyến...
 • 15
 • 394
 • 0

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã bình long – huyện nhai – tỉnh thái nguyên

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã bình long – huyện võ nhai – tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LƢƠNG VĂN DOANH ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRONG CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VỀ TRỒNG TRỌT TẠI XÃ BÌNH LONG HUYỆN VÕ NHAI ... huyết tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác khuyến nông chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật trồng trọt Bình Long huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu chung Đánh giá đƣợc ... tác khuyến nông chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật 42 4.2.4 Đánh giá công tác khuyến nông chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt .43 4.2.4.2 Đánh giá...
 • 75
 • 98
 • 0

Đánh giá các hoạt động khuyến nông tại xã tân cương thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014

Đánh giá các hoạt động khuyến nông tại xã tân cương  thành phố thái nguyên  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014
... hoạt động khuyến nông Tân Cương - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012- 2014 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá hoạt động khuyến nông điạ bàn Tân Cƣơng , thành ... - Các hoạt động khuyến nông Tân Cƣơng - Cán khuyến nông số hộ nông dân địa bàn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá hoạt động khuyến nông Tân Cƣơng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN TRANG THƢ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TẠI XÃ TÂN CƢƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012- 2014...
 • 91
 • 52
 • 0

Đánh giá các hoạt động khuyến nông tại xã yên nhuận huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Đánh giá các hoạt động khuyến nông tại xã yên nhuận  huyện chợ đồn  tỉnh bắc kạn
... Đánh giá hoạt động khuyến nông Yên Nhuận - huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2014” 3 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá hoạt động khuyến ... khoa Kinh tế và Ph át triển nông thôn đã tiến hành thực hiện khóa luận tốt nghiê ̣p: Đánh giá hoạt động khuyến nông Yên Nhuận - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn Đây là lầ n đầ u tiên ... TW Trung tâm khuyến nông quốc gia Cấp tỉnh Trung tâm khuyến nông tỉnh Cấp huyện, thị Phòng, trạm khuyến nông huyện, thị Cấp Khuyến nông sở Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức khuyến nông Việt Nam...
 • 85
 • 108
 • 0

Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
... Du Chỉ khó khăn, thuận lợi, yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tiên Du tỉnh ... tác khuyến nông địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận sở thực tiễn hoạt động khuyến nông - Phản ánh thực trạng hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tiên ... lạc khuyến nông nhóm nông dân sở thích 4.3 Hoạt động khuyến nông địa bàn nghiên cứu huyện Tiên Du 4.3.1 Sự tham gia đánh giá người dân địa bàn huyện hoạt động khuyến nông 4.3.2 Đánh giá tác động...
 • 8
 • 385
 • 2

phân tích thực trạng hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện yên mô

phân tích thực trạng hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện yên mô
... ánh sở lý luận thực tiễn khuyến nông - Phân tích thực trạng hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Yên - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh ... giá thực trạng hoạt động khuyến nông huyện Yên năm qua, sở đề xuất số giải pháp nâng cao kết hoạt động khuyến nông năm tới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh ... đĩa VCD, DVD…), khuyến nông qua trang web…  Nông dân nên tham gia tích cực vào hoạt động khuyến nông, chủ động đề xuất, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tự nguyện...
 • 19
 • 386
 • 2

nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên
... khuyến nông thực nghiên cứu sau: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung Đưa khuyến nghị giải pháp ... Sau nghiên cứu đề tài Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đưa khuyến Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... hiệu hoạt động khuyến nông - Tổng kết học kinh nghiệm hoạt động khuyến nông - Khuyến nghị giải pháp, hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông Ý nghĩa nghiên cứu * Ý nghĩa học tập nghiên...
 • 118
 • 106
 • 0

Quản lý hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh

Quản lý hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
... trạng quản hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Lộc tỉnh Tĩnh Chƣơng Phƣơng hƣớng, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Lộc tỉnh Tĩnh ... Quản hoạt động khuyến nông huyện Kỳ Anh tỉnh Tĩnh 21 Chƣơng Thực trạng quản hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Lộc tỉnh Tĩnh 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lộc ... tác quản hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Lộc tỉnh Tĩnh 3.1 Phƣơng hƣớng chung 3.2 Các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác quản hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Lộc 61...
 • 86
 • 104
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông trên địa bàn xã vĩnh yên huyện bảo yên tỉnh lào cai

Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông trên địa bàn xã vĩnh yên  huyện bảo yên  tỉnh lào cai
... họ nâng cao hiệu hoạt động hay không? Xuất phát từ thực tiễn chọn Vĩnh Yên - Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai để thực đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông địa bàn Vĩnh Yên ... - Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai ’ 3 1.2 Mục tiêu tổng quát Tìm hiểu đƣợc mặt mạnh mặt hạn chế hoạt động khuyến nông Vĩnh Yên Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông ... nhiên – kinh tế hội - Nghiên cứu thực trạng công tác khuyến nông Vĩnh Yên - Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động khuyến nông - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông địa phƣơng...
 • 85
 • 267
 • 0

Hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện mê linh thành phố hà nội

Hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện mê linh thành phố hà nội
... n nụng huy n Mờ Linh 60 4.2.3 K t qu ho t ủ ng khuy n nụng huy n Mờ Linh giai ủo n 2011 - 2013 63 4.2.4 ỏnh giỏ k t qu ho t ủ ng khuy n nụng trờn ủ a bn huy n Mờ Linh giai ủo n 2011 ... nụng c a Tr m khuy n nụng huy n Mờ Linh 52 S ủ 4.3: H th ng chuy n giao KTTB huy n Mờ Linh 55 S ủ 4.4: T ch c m ng l i khuy n nụng huy n Mờ Linh cú cỏc b ph n chuyờn trỏch ... n Mờ Linh nh ng nm g n ủõy Phõn tớch cỏc y u t nh h ng ủ n ho t ủ ng khuy n nụng c a huy n Mờ Linh xu t m t s gi i phỏp ch y u nh m nõng cao hi u qu ho t ủ ng khuy n nụng c a huy n Mờ Linh th...
 • 137
 • 70
 • 0

Nghiên cứu đầu tư công cho hoạt động khuyến nông trên điạ bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu đầu tư công cho hoạt động khuyến nông trên điạ bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An
... công cho hoạt động khuyến nông huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Cơ sở lý luận đề đầu công cho hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An? - Thực trạng đầu ... thực trạng đầu công cho hoạt động khuyến nông hiệu hoạt động khuyến nông đầu nông dân huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.4.2.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.4.2.3 ... hiệu đầu công cho hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.4 Đối ng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối ng nghiên cứu Cơ sở lý luận thực tiễn đầu công cho hoạt động...
 • 110
 • 59
 • 0

Nghiên Cứu Giải Pháp Cải Thiện Hoạt Động Khuyến Nông Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Giải Pháp Cải Thiện Hoạt Động Khuyến Nông Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
... Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đưa khuyến nghị giải pháp, nhằm nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông nói chung hoạt động khuyến nông ... dung, địa bàn triển khai hoạt động khuyến nông địa bàn có nhiều hoạt động khuyến nông, có nhiều địa bàn hoạt động khuyến nông Vai trò quản lý, điều tiết hoạt động khuyến nông địa bàn tỉnh Sở Nông ... xã có nhiều hoạt động khuyến nông triển khai, có xã lại có 3.2.3 Một số hoạt động khuyến nông địa bàn huyện - Hoạt động khuyến nông nhà nước: Trên địa bàn huyện hoạt động khuyến nông nhà nước...
 • 111
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn xã quân chuđánh giá của cán bộ khuyến nông về các hoạt động khuyến nôngđánh giá của người dân về các hoạt động khuyến nôngphân tích đánh giá các hoạt động marketing của các nhãn hiệu lốp ôtô tại thị trường việt namthứ ba đánh giá các hoạt động sx hiện tạiđánh giá các hoạt động sx hiện tạiđánh giá các hoạt động trước đây của parc tại ba xãđánh giá các hoạt động đồng quản lý tại vùng nghiên cứubảng 7 đánh giá các hoạt động xd đql tại hương phongý kiến đánh giá của cán bộ trung ương và tỉnh về thu hút tư nhân vào các hoạt động khuyến ngư nuôi trồng thủy sản ven biển bắc bộ 76đề tài phân tích các hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu khu vực 1 hà nộiphương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia trong hoạt động khuyến nông khuyến lâmphương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia trong hoạt động khuyến nông khuyến lâm nxb nông nghiệpđánh giá các hoạt động của công ty dệt may hà nộimột bộ phận độc lập thiết lập trong đõn vị gt kiểm tra đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộTÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tải25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập