Tóm tắt ứng dụng bộ điều khiển mờ lai pid điều khiển hệ thống truyền tải một chiều cao áp kết nối lưới điện quốc gia hội an đảo cù lao chàm

Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai PID điều khiển hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp kết nối lưới điện quốc gia hội an đảo lao chàm

Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai PID điều khiển hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp kết nối lưới điện quốc gia hội an  đảo cù lao chàm
... VSC-HVDC Hội An Lao Chàm Trong chương vào cấu trúc phần cứng xây dụng Luận Văn cao học Ứng Dụng Truyền Tải Điện Một Chiều Cao Áp Kết Nối Lưới Điện Quốc Gia: Hội An Đảo Lao Chàm xác định ... Lao Chàm Cấu trúc hệ thống truyền tải VSC-HVDC: Hình 2.1- Mơ hình hệ thống truyền tải VSC-HVDC Hội An Lao Chàm 2.2 Điều khiển hệ thống truyền tải VSC-HVDC Hội An Lao Chàm 2.2.1 Bộ chuyển ... hoạt động hệ thống VSC-HVDC Hội An Lao Chàm 3.4.3 áp ứng điện áp DC Hình 3.18- áp ứng điện áp DC q trình hoạt động hệ thống VSC-HVDC Hội An Lao Chàm 20 3.4.4 Tín hiệu điều khiển Hình...
 • 24
 • 234
 • 0

Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An - Đảo Lao Chàm doc

Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An - Đảo Cù Lao Chàm doc
... Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng truyền tải điện chiều Hội An - Đảo Lao Chàm Control of VSC-HVDC - Application of HVDC transmission Hoi An - Cu Lao Cham island PGS.TS Đoàn Quang Vinh ... Trung Kiên: Công ty Tư vấn Xây dựng điện Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Email: dqvinh@dut.udn.vn, dtkien2006@gmail.com Phản biện 1: PGS TS Lê Văn Doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà ... Phản biện 1: PGS TS Lê Văn Doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Hồng Anh, Trường Đại học Quy Nhơn ...
 • 13
 • 286
 • 1

Thiết kế hệ thồng truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển Thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn

Thiết kế hệ thồng truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển Thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn
... án truyền động sau: Hệ thống truyền động máy phát - động chi u (Hệ F-Đ) Hệ thống truyền động chỉnh lu điều khiển thyristor- động chi u ( Hệ T-Đ) Hệ thống điều chỉnh xung áp - động chi u ( Hệ ... lớn 1.6 Hệ thống truyền động chỉnh lu điều khiển - động chi u Tốc độ động điện chi u đợc điều chỉnh phạm vi rộng phẳng nhờ hệ chỉnh lu - động (hay hệ truyền động van chi u) chỉnh lu điều khiển ... chi u tạo thành hệ thống truyền động Thyristor - Động (hệ T-Đ) 1.6.1 Hệ truyền động thyristor -động (T-Đ) Hệ truyền động T-Đ hệ truyền động động điện chi u kích từ độc lập, điều chỉnh tốc độ động...
 • 33
 • 478
 • 0

Thiết kế hệ thồng truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển Thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn

Thiết kế hệ thồng truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển Thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn
... Thyristor thường dùng để điều khiển thiết bò dùng điện chi u động điện chi u, lò điện, máy hàn điện đèn chi u sáng với hiệu suất cao Để mở Thyristor cần phải thỏa mãn hai điều kiện: - UAK > có tín ... dương) đến thời điểm mở Thyristor (có tín hiệu điều khiển IG) Trong mạch chỉnh lưu dùng Thyristor, Thyristor cung cấp từ nguồn điện xoay chi u pha ba pha Điều có nghóa Thyristor khoá lại dòng ... dòng điều khiển IG điện áp điều khiển UGK không đổi Trong mạch (H.II.10) người ta dùng thêm nguồn điện chi u E mắc điểm khâu lệch pha RC cực K Thyristor Do điện áp cung cấp cho mạch điều khiển Thyristor...
 • 61
 • 326
 • 0

nghiên cứu thiết kế hệ thống truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn

nghiên cứu thiết kế hệ thống truyền động một chiều sử dụng nguồn chỉnh lưu điều khiển thyristor cho động cơ quay chi tiết của máy mài tròn
... án truyền động sau: Hệ thống truyền động máy phát - động chi u (Hệ F-Đ) Hệ thống truyền động chỉnh lu điều khiển thyristor- động chi u ( Hệ T-Đ) Hệ thống điều chỉnh xung áp - động chi u ( Hệ ... công nghệ yêu cầu truyền động Máy mài công nghiệp Máy mài tròn Máy mài Máy mài tròn Máy mài cắt Máy mài mặt đầu Các loại khác Máy mài rãnh Máy mài biên đá Máy mài tròn Máy mài vô tâm Máy mài phẳng ... suất cos hệ nói chung thấp điều chỉnh sâu 1.7 Hệ thống truyền động điều chỉnh xung áp - động chi u (XA-Đ) Hệ truyền động điều chỉnh xung áp - động chi u (XA-Đ) sử dụng điều chỉnh xung áp chi u, ...
 • 14
 • 193
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN NỒNG độ của sản PHẨM TRONG bể CHỨA PHẢN ỨNG có KHUẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON THEO HÌNH mẫu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN NỒNG độ của sản PHẨM TRONG bể CHỨA PHẢN ỨNG có KHUẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON THEO mô HÌNH mẫu
... hình điều khiển ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng khuấy; - Đã ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ ... ĐIỀU KHIỂN NƠRON THEO MÔ HÌNH MẪU ĐIỀU KHIỂN NỒNG ĐỘ CỦA SẢN PHẨM TRONG BỂ CHỨA PHẢN ỨNG CÓ KHUẤY 3.1 tả đối tượng điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng khuấy hình động học bể chứa ... Ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nồng độ bể chứa phản ứng khuấy 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nồng độ bể chứa...
 • 37
 • 72
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PIDmờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID và mờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI
... lượng mặt trời số ứng dụng thực tế Chương 2: Tổng quan hệ thống pin mặt trời Chương 3: Giới thiệu tóm tắt điều khiển PID điều khiển mờ Chương 4: Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống pin mặt ... điều khiển pin mặt trời điều khiển mờ Để nâng cao hiệu suất cuả hệ thống thu thập lượng pin mặt trời người ta áp dụng phương pháp thiết kế điều khiển mờ để điều khiển hướng pin Motor A dùng để ... Sử dụng điều khiển mờ lai phát huy ưu điểm điều khiển mờ điều khiển rõ Ta xét hệ thống điều khiển có hai cấu trúc vòng, hai vòng điều khiển sử dụng điều khiển mờ Hình 3.5: Cấu trúc điều khiển mờ...
 • 28
 • 139
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID mờ điều KHIỂN THIẾT bị NÂNG hạ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID  mờ điều KHIỂN THIẾT bị NÂNG  hạ
... khin dựng PID Cỏc lut hp thnh Cu trỳc ca h iu khin m lai chnh nh tham s PID Cu trỳc ca khõu m Cu trỳc ca b iu khin PID S mụ phng so sỏnh h iu khin PID kinh in v h m lai iu chnh tham s PID Hỡnh ... iu chnh PID c mụ t trờn Hỡnh1.8 Ta nhn thy di tn s thp c tớnh ca quy lut PID gn ging vi quy lut PI, di tn s cao PID gn ging vi quy lut PD, ti = T T I D PID mang c tớnh ca P Quy lut PID cú ba ... khin thớch nghi bn vng, PID m Trong lun vn, tỏc gi s la chn phng phỏp iu khin m x lý cỏc tn ti ca b iu khin PID 2 Chng TNG QUAN V B IU KHIN PID Chng TNG QUAN V B IU KHIN PID 1.1 CU TRC CHUNG CA...
 • 128
 • 113
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN mờ CHO hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY ROBOT TRONG mặt PHẲNG THEO QUỸ đạo được NHẬN DẠNG TRƯỚC

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN mờ CHO hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY ROBOT TRONG mặt PHẲNG THEO QUỸ đạo được NHẬN DẠNG TRƯỚC
... dạng xác hệ thống ĐKRB Căn vào nhận xét, đánh giá trên, chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Điều khiển mờ cho hệ điều khiển chuyển động cánh tay Robot mặt phẳng theo quỹ đạo nhận dạng trước ” để ... định hệ điều khiển mờ 1.2.5 Tối ưu 1.2.6 Kết luận điều khiển mờ CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH BỘ THAM SỐ PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ROBOT TRONG MẶT PHẲNG THEO QUỸ ĐẠO ĐƯỢC NHẬN DẠNG ... hoạ cánh tay robot n khâu 1.1.3.2 Vấn đề điều khiển cánh tay Robot Trong phạm vi đề tài này, tác giả tập trung vào việc nghiên cứu điều khiển cánh tay robot với giới hạn sau: - Điều khiển cánh tay...
 • 29
 • 82
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo
... 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo vào điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện ... điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện, bao gồm phần: Mô tả đối tượng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện; Mô tả sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm ... dụng kiểu điều khiển on - line Như ba điều khiển em lựa chọn điều khiển nơron dự báo CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN Dựa vào phân...
 • 36
 • 58
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN góc BAY của máy BAY BOEING

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN góc BAY của máy BAY BOEING
... sử dụng bước điều khiển tìm tín hiệu điều khiển u 2.2.3 Điều khiển theo mô hình mẫu KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NARMA-L2 VÀO THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG GÓC BAY CỦA MÁY BAY BOEING ... khiển tự động góc bay máy bay, không cần có người điều khiển máy bay bay với góc bay thực, bám với góc bay mong muốn Từ yêu cầu đó, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng điều khiển NARMA-L2 vào ... bị lái tự động góc bay máy bay boeing" vào thiết bị lái tự động góc bay máy bay Boeing Nội dung luận văn chia thành chương: Chương1 Tổng quan ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển Chương Các...
 • 23
 • 141
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ điều KHIỂN các CHUYỂN ĐỘNG của ROBOT THEO QUỸ đạo PHẲNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ điều KHIỂN các CHUYỂN ĐỘNG của ROBOT THEO QUỸ đạo PHẲNG
... biệt hệ chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG ... đề tài nghiên cứu 4 Nội dung luận văn chia thành chương: Chương 1: Tổng quan Robot điều khiển đại Chương 2: Thiết kế điều khiển mờ lai cascade để điều khiển chuyển động Robot 2DOF mặt phẳng Chương ... - Các phương pháp điều khiển kinh điển, sử dụng điều khiển PID nhằm đảm bảo cho điểm tác động cuối (end-effector) tay máy dịch chuyển bám theo quỹ đạo định trước - Các phương pháp điều khiển đại: ...
 • 25
 • 113
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ỨNG DỤNG BỘ ĐIỂU KHIỂN GIẢM BẬC VÀO THIẾT KẾ CÂN BẰNG ROBOT HAI BÁNH

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ỨNG DỤNG BỘ ĐIỂU KHIỂN GIẢM BẬC VÀO THIẾT KẾ CÂN BẰNG ROBOT HAI BÁNH
... di động hai bánh sử dụng điều khiển đủ bậc điều khiển giảm bậc 3.4 Kết thực nghiệm điều khiển mô hình robot hai bánh tự cân Áp dụng điều khiển giảm bậc mô hình robot hai bánh tự cân bằng, tác ... điều khiển cân robot hai bánh thu điều khiển bậc cao (bậc 6).Sử dụng thuật toán giảm bậc theo thuật toán cân nội để giảm bậc điều khiển gốc bậc cho kết là: Có thể thay điều khiển gốc bậc điều khiển ... điều khiển tiến lùi robot 2.2.2 Thiết kế phần điện Hệ thống điều khiển robot hai bánh tự cân gồm hai hệ thống: - Hệ thống điều khiển cân cho robot hai bánh tự cân bằng: - Hệ thống điều khiển robot...
 • 27
 • 191
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần
... ñi u n m lai h th ng ñi u n b l c tích c c ñ gi m sóng hài Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: - B l c tích c c - B ñi u n m lai PID - T i bi n t n Ph m vi nghiên c u: - Nghiên c ... u n m lai cho b l c tích c c trư ng h p ngu n pha lý tư ng, t i ñ i x ng - Mô ph ng ph n m m Matlab/Simulink h th ng ñi u n b l c tích c c cho t i bi n t n -54 Phương pháp nghiên c u - Nghiên ... giáo TS Phan Văn Hi n tác gi ñã ch n ñ tài Nghiên c u ng d ng b ñi u n m lai ñ ñi u n b l c tích c c cho t i bi n t n” ñ làm ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u - Đ gi i quy t v n ñ t ch nh ñ...
 • 26
 • 257
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu thiết kế hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển PLC ppt

Luận văn: Nghiên cứu thiết kế mô hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển PLC ppt
... áp dụng tiến khoa học kỹ thuật mà đặc biệt tự động hoá phòng chống cháy nổ n-ớc ta đa trở thành yêu cầu cấp thiêt ng-ời dân nh- doanh nghiệp Một ứng dụng mà đồ án thiết kế :( Tự động điều khiển ... thống bão ngập Do điều kiện vị trí địa kho chũa hàng vị trí thấp th-ờng bị ngập có chiều cuờng cực đại m-a lớn kéo dài, yêu cầu kho cần có thiết bị báo động sẩy ngập đẻ báo cho ban th-ờng trực ... cháy, báo ngập ,báo m-a ) Đồ án em bao gôm ch-ơng: Ch-ơngI: Tổng quan hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống ngạp , báo m-a Ch-ongII: Giới thiệu PLC Ch-ơngIII: Thiết kế ch-ơng trình điều khiển...
 • 63
 • 429
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển hệ thống truyền tảiứng dụng bộ điều khiển mờứng dụng bộ điều khiển logic mờ fuzzy logic controller trong máy lái tự động tàu biển application of fuzzy logic controller to ships autopilot pptxluận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờiđồ án ứng dụng bộ điều khiển mờ và pid mờrobot ứng dụng bộ điều khiển mờứng dụng bộ đièu khiển dspic30f4013xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển plcứng dụng bộ điều khiển pid số điều khiển động cơ một chiềurobot ứng dụng bộ điều khiển tlctóm tắt ứng dụng thị trường tương laigiải pháp ứng dụng kỹ thuật logic mờ để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại việt namnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhứng dụng gis vào công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng thápnhà điều khiển trạm biến áp trong hệ thống truyền tải điện việt namThực trạng công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín thực hiệnĐào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm PhảHoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sơn TâyNhững bài văn nghị luận xã hội hay nhấtTang ma của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai ChâuQuản lý cơ sở vật chất ở trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội theo hướng ISO 9000Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân với công cuộc cải cách hành chính ở Tuyên QuangTăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty cổ phần xây lắp vật liệu xây dựngTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayTH C TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH CHỢ LỚNThiết kế nhà máy sản xuất bánhTHIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH CỘNG VI DẢI BĂNG TẦN WIFIThu hoạch thực tập tốt nghiệp Hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượngthu hút và sử dụng ODA trong phát triển cơ sở hạ tầngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uống (LV tốt nghiệp)Bài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương VIINghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏNghiên cứu nhận thức, thái độ về sức khỏe sinh sản và tình trạng nạo phá thai lứa tuổi vị thành niên tại trường THPT Yên Lãng Mê Linh Hà Nội (LV tốt nghiệp)Tiểu luận môn thanh toán quốc tế những gian lận vận đơn đường biển trong hoạt động ngân hàng quốc tếThuyết trình môn tài chính và ngân hàng quốc tế tranh chấp trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng LC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập