Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

Đề cương ôn tập học 1 môn Toán,Tiếng Việt lớp 2

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán,Tiếng Việt lớp 2
... Tính: a) 56 + 13 47 + 38 75 + 19 83 – 35 41 24 72 – 68 b) 36 + 82 + 18 14 + 87 10 0 – 23 49 – 21 71 – 59 c) 49 kg + 53 kg – 34 kg = 98 l – 19 l + l = ………………… Tính nhẩm: a) 59 kg – 12 kg – kg ... kg = 45 – – = 10 0l – l = 16 – + = b) 23 cm + cm – cm = 80 – 10 – = 43 dm – dm + dm = 36 + – = c) + + = 13 + + = 6 +2+ 4= 36 – – = Tìm y: y + 73 = 10 0 y – 38 = 62 56 + y = 81 69 – y = 24 39 + y = ... dấu (>, =, ...
 • 6
 • 132
 • 1

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 10
...   2x  10 / x  2x  16 12 / 9x  3x   10   x  3x   3x 13 / x  6x   2x  14 / 15 / 2x   x   16 / 3x  10  x   3x  17 / x  3x  x  3x   10 18 / x  5x  10  5x  x 19 / x  ... PDF Creator Đề cương Toán 10 http://www.foxitsoftware.com For Năm học only - 2 012 evaluation 2 011 7/ x 1 3x  4 2x  2x  8/ x  2x   30 x 1 x  9/ 2x  3x   1 x 1 x 1 10/ 2x  x  ... y 10 / y  2x   13 / y 16 / y 19 / y 5x  x   x  6x  x 3x x4 5x x  3x  10 2x  3x x 1 8/ y 11 / y 2x   x  4x  12 / y x4 x2  x 14 / y  x   x2  15 / y x    2x x 1 17/...
 • 10
 • 8,702
 • 226

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 10 năm 2010-2011 ppsx

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2010-2011 ppsx
... "x1 , x2 Ỵ K : x1 < x2 Þ f ( x1 ) < f ( x2 ) Û "x1 , x2 Ỵ K : x1 ¹ x2 Þ f ( x2 ) - f ( x1 ) >0 x2 - x1 · y = f(x) nghịch biến K Û "x1 , x2 Ỵ K : x1 < x2 Þ f ( x1 ) > f ( x2 ) f ( x2 ) - f ( x1 ... - 8/ x - x + 10 = x - 2x - = 10 / x - 3x - + = x 11 / x + x - x - = x + 13 / 3x - 9x + = x - 14 / x - 9/ x - = x - + 12 / 3x - 9x + = x - 2x - = VẤN ĐỀ Phương trình bậc ax + b = Hệ số (1) có nghiệm ... ABC có M (1, 4), N(3,0); P( -1, 1) trung điểm cạnh: BC, CA, AB Tìm toạ độ A, B, C Bài 10 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy.Chứng minh điểm: a) A (1; 1), B( -1; 7), C(0; 4) thẳng hàng b) M( -1; 1) , N (1; 3), P(-2;...
 • 14
 • 321
 • 7

đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 11

đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11
... Đề cương ôn tập Toán 11 Học – www.MATHVN.com Toán học Việt Nam www.MATHVN.com  u − u = u + u + u = 12 u7 + u15 = 60 d)  e)  f)  u1u2 u3 = u4 + u12 = 11 70  u2 u7 = 75   a) ... hạng chứa x3 17 Giả sử khai triển ( − 2x ) a/ Tính a9 18 15 có ( − x ) = a0 + a1 x + a2 x + + a15 x15 15 b/ Tính a0 + a1 + a2 + + a15 c/ Tính a0 − a1 + a2 − a3 + + a14 − a15 a/ Biết hệ ... hạng thứ 15 và tổng của 15 số hạng đầu của cấp số cộng vô hạn (un), biết: u + u − u = 10 u + u − u = 10  u = 15 a)  b)  c)  u1 + u6 = 17 u4 + u6 = 26   u14 = 18 Đề cương ôn tập...
 • 9
 • 813
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 1 MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2014 2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2014 2015
... Bµi 7: Giả cá âệpâư ơèg trrèâ íạ : i c Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 3/ (m2 + m)x = m2  Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX –DN Việt Yên 7  x  y  41 2 x  y   2 x  y   x  y  3 ... gi¸c AB C Chøng minh r»ng       AA  BB  CC  3GG  Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX –DN Việt Yên Bµi 8: Cho tam gi¸c ABC , gäi M ... BC); (AB,BC); (CA,CB); (AC, BC); b) TÝnh gi¸ trÞ l­ỵng gi¸c cđa c¸c gãc trªn Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 ...
 • 4
 • 279
 • 0

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11)

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11)
... Bài tập 11 Có nam sinh nữ sinh, chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất để học sinh có nữ ĐS: 31 143 Bài tập 12 Một hộp đựng 10 ... Bài tập Tìm số hạng tổng qt cấp số cộng (u n ) biết S6 = 18 S10 = 11 0 ĐS: -11 + 4n ìu + u = 14 ï Bài tập ... hồn thành: 16 /12 /2 013 Page 20 of 20 TÀI LIỆU TỰ HỌC 11 K2 - MS06 (ƠN TẬP HK I) CÂU I PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (2 điểm) a) Phương trình lượng giác đơn giản b) Phương trình bậc sin cos Bài tập Giải...
 • 106
 • 227
 • 0

Đề cương ôn tập học 1 môn Toán lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5
... lớn đến bé 42 ,53 8; 41, 8 35; 42, 358 ; 41, 53 8 Phép cộng trừ số thập phân: * Đặt tính tính: 3, 85 + 2,67 5, 7 + 6,24 234 + 45, 6 12 ,3 + 45, 6 + 78,9 7 ,18 – 6, 25 12 – 3, 45 67,8 – 56 3, 21 – 2 ,1 * Tính cách ...  4 ,5 3,7  12 23,8  10 52 ,8 : 213 ,8 : 10 35 : 14 2, 78  0, 01 : 3 ,5 23 ,56 : 6,2 * Tính cách thuận tiện nhất: 4,7  5, 5 – 4,7  4 ,5 7,8  0, 35 + 0, 35  2,2 * Tìm x : x  8,6 = 387 x : 3, 45 = ... = 9 ,5 Giải toán tỉ số phần trăm: * Tìm tỉ số phần trăm hai số: - 2,8 80; 54 0 10 00 19 30 12 3% - 37,8% 12 ,3%  * Tính: 23 ,5% + 34,7% 216 % : * Tìm số phần trăm số: - Tìm 15 % 335kg - Tìm 24% 235m2...
 • 5
 • 161
 • 0

Đề cương ôn tập học 1 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7
... Tớnh 1/ 2/ 7/ 10 12 / 390 13 0 4 8/ 3/ 2,53 4/ 253 : 52 4 :2 3 9/ 13 / 273 : 93 1 10/ 14 / 12 53: 93 ; 16 / (0 ,12 5)3 512 ; 6/ 5 5/ 22.43 12 0 40 11 / 15 / 324 : 43 ; 17 /(0,25)4 ... TON 7 Bi 24: Tớnh a) ; Bi 25: So sỏnh 902 c) 15 b) (0 ,12 5) 512 79 04 d) 79 4 224 v 316 Bi 26: Tớnh giỏ tr biu thc a) 4 510 . 510 7 510 0,85 0, b) c) 215 .94 63.83 810 410 84 411 d) Bi 27: Tớnh ... 23 21 23 21 Bi 4: Tớnh bng cỏch tớnh hp lớ a) 21 26 47 45 47 15 18 12 13 12 13 b) c) f) e) 12 ,5. 1, 5. d) 12 . 3 Bi 5: Tớnh a) 2 b) 13 38 35 25 41 25 41 2 54.204...
 • 30
 • 174
 • 1

Đề cương ôn tập học 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6
... g) 27 .12 1 87.27 + 73.34 l) 29.87 29.23 + 64 . 71 c) 12 8. 46 + 12 8.32 + 12 8.22 h) 12 5.98 12 5. 46 52.25 m) 19 .27 + 47. 81 + 19 .20 d) 66 .25 + 5 .66 + 66 .14 + 33 .66 i) 13 6. 23 + 13 6 .17 40. 36 e) 12 .35 ... 6. 522 19 920 200 315 339 11 21 2500 5200 311 1 17 14 i) 32 468 0 237020 210 50 5450 52 n 25 n ;(n N ) j) 3500 7300 85 3.47 9920 999 910 k) 202303 303202 3 21 2 31 111 979 3 713 20 l) 10 10 48.505 19 9 010 19 909 ... Bi 1: Tỡm CLN ca a) 12 v 18 f) 18 v 42 k) v 81 p) 16 ; 32 v 11 2 b) 12 v 10 g) 28 v 48 l) 11 v 15 q) 14 ; 82 v 12 4 c) 24 v 48 h) 24; 36 v 60 m) v 10 r) 25; 55 v 75 d) 300 v 280 i) 12 ; 15 v 10 n) 15 0...
 • 10
 • 203
 • 1

Đề cương ôn tập học 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10
... định chất khử, chất oxi hóa, chất tạo môi trường, khử, oxi hóa Dạng Điều chế số chất vô cơ số phản ứng hóa học vô Bài tập định lượng Dạng Bài tập tính theo phương trình hóa học Dạng Bài toán tìm ... trị, số oxi hóa Cho ví dụ II- Bài tập minh hoạ Viết công thức e công thức cấu tạo NH3 ; CH4 ; H2O ; C2H2 ; C2H4 Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion hay liên ... phản ứng thu nhiệt, phản ứng toả nhiệt, phương trình nhiệt hóa học Lấy ví dụ minh hoạ TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH II Các dạng tập Bài tập định tính Dạng phân biệt phản ứng oxi hóa- khử với phản ứng...
 • 5
 • 10,234
 • 406

Đề cương ôn tập học 1 môn hóa lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 8
... chất thừa ?Khối lượng bao nhiêu? Câu 18 : Cho dX/H2 =8, 5 dX/Y=0,5 Hãy tìm khối lượng mol khí X khí Y Câu 19 : Đốt cháy hoàn toàn 3 ,1 g P không khí, thu 7 ,1 g Điphotphopentaoxit (P2O5) a.Viết ... công thức là: R 2O Biết 0,25 mol hợp chất A có khối lượng 15 ,5g Hãy xác đònh công thức A ? Câu 21: Hợp chất B thể khí có công thức là: XO Biết khối lượng 5,6l khí B (đktc) 16 g Hãy xác đònh công ... Câu 14 :Một hợp chất có thành phần % khối lượng ngun tố :70% Fe,30% O Hãy xác định cơng thức hố học hợp chất Câu 15 : Lập cơng thức hố học hợp chất chứa 40% S ,60%O Biết khối lượng mol hợp chất 80 g...
 • 4
 • 13,858
 • 363

Đề cương ôn tập học 1 môn Giáo dục công dân lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7
... Tôn sư trọng đạo ?Vì phải tôn sư trọng đạo? a/ Tôn sư trọng đạo: - Là tôn trọng, kính yêu, biết ơn thầy cô giáo nơi,mọi lúc - Coi trọng làm theo điều thầy cô dạy bảo - Có hành động đền đáp công ... động đền đáp công ơn thầy cô giáo b/ Vì phải tôn sư trọng đạo: + Đối với thân: Trở thành người tốt có ích cho xã hội + Đối với xã hội: Thầy cô giáo công dạy dỗ ,cho học, kiến thức để bước vào ... hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng làm tốt nghĩa vụ công dân b/ Ý nghĩa: - Đối với cá nhân gia đình: Gia đình tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục người - Đối với xã hội: Gia đình tế bào xã hội, gia...
 • 3
 • 2,497
 • 0

Đề cương ôn tập học 1 môn hóa học phần bài tập lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa học phần bài tập lớp 9
... thành phần % theo khối lượng hổn hợp ban đầu Bài 8: Cho 1, 96 g bột Fe vào 10 0 ml dd CuSO4 10 % có d = 1, 12g/ml a) Viết phương trình phản ứng b) Xác định nồng độ mol dd sau phản ứng Bài 9: Khi khử 9, 95g ... Cho 18 0 gam dung dịch H2SO4 15 % vào 320 gam dung dịch BaCl 10 % Tính nồng độ % chất dung dịch thu sau phản ứng? Trộn 10 0ml dung dịch MgCl2 2M với 15 0ml dung dịch Ba(OH)2 1, 5M dung dịch A (D =1, 12g/ml) ... sunfuric 96 % thu từ 60Kg quặng Pirit sắt hiệu suất trình 85%? B BÀI TẬP TỔNG HỢP: Bài 1: Dùng H2 để khử 31, 2g hỗn hợp CuO Fe 3O4 Trong hỗn hợp khối lượng Fe 3O4 nhiều khối lượng CuO 1, 52g Tính...
 • 4
 • 225
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì ii môn toán 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 6đề cương ôn tập học kì ii môn toán 6đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 6đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 7de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9de cuong on tap hoc ki i mon toan lop 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 6đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 12de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 8de cuong on tap hoc ki 2 mon toan 12de cuong on tap hoc ki ii mon toan 8THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tuan lam viec 4 gio timothy ferrissĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Tong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngPhân tích khí máu | Doctorphuong.comđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơnTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý hayNghiên cứu nồng độ homocystein, acid folic và vitamin b12 huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu não (LA tiến sĩ)CẬP NHẬT KHÁNG KHÁNG SINH ở VN 2017130 Bí mật trong hồi sức